Home > > Mike Quinsey – 12 oktober 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 12 oktober 2018

Mike Quinsey

Jullie bereiken een punt waar je er zeker van kunt zijn dat de doelen voor de toekomst worden behaald. Het doet er niet toe welke kant je opgaat, jullie zullen alle hulp en steun krijgen om je ambitie waar te kunnen maken. Terwijl jullie je verder ontwikkelen zullen jullie alle talenten verwerven die nodig zijn om te slagen, maar je kunt het vooruithelpen door je op je doel te focussen. Jullie zullen altijd je Gidsen om je heen hebben, dus roep hun hulp in als je die nodig hebt. Begrijp dat je, wanneer je geboren wordt, de wereld betreedt met de essentie van wat je wenst te zijn en weet dat er zich in verschillende stadia van je ontwikkeling belangrijke momenten voordoen om je verder te helpen.

Het beslaat ook je geplande ontmoetingen met andere zielen die met je samenwerken of die je de kansen kunnen bieden die je nodig hebt. Dit kan uiteraard vanuit je eigen familie afkomstig zijn, in welk geval je ze juist daarom hebt uitgekozen. In een andere situatie worden sommige zielen bij elkaar geplaatst met diegenen wiens zielsgroei er voordeel van heeft, waar ze soms lessen hebben te leren en die hen op hun pad naar het Licht vooruit zullen helpen. Dit te weten zullen jullie begrijpen dat je zielsgroei, boven alles, te allen tijde het meest belangrijke doel is. Sommige lessen in het leven kunnen uitermate moeilijk zijn, maar wees ervan verzekerd dat je elke uitdaging aankunt die op je pad komt, waarbij er altijd hulp voorhanden is wanneer dat nodig zou zijn.

Het Nieuwe Tijdperk dat jullie nu zijn binnengetreden is er één die uiteindelijk een zodanige verhoging in trillingen te zien zal geven dat jullie zullen merken dat je ontwikkeling sneller dan ooit vooruitgaat. Sommige veranderingen komen tot stand omdat je een stadium hebt bereikt waar minder negativiteit om je heen aanwezig is om je tegen te werken. De toekomst is de vervulling van je dromen om in totale vrede te leven, omringd door liefdevolle zielen, zonder enige angst voor inmenging omdat het duister niet in staat zal zijn geweest om jouw niveau van ontwikkeling te bereiken. Dat is normaal aan het einde van een Tijdperk, wanneer de cyclus is voltooid. In plaats van opnieuw te beginnen, ga je met al je eigenschappen en vaardigheden door naar de volgende, waar negatieve aspecten niet bestaan.

Vergeet nooit dat het je bestemming is om een Galactisch Wezen te zijn met een volledig bewustzijn, en jullie bevinden je al op dit pad naar succes. Wen maar aan het idee dat jullie dan in staat zullen zijn om het Universum te bereizen; geëvolueerde Wezens doen dit reeds en leven aan boord van hun Ruimteschepen die letterlijk hun nieuwe thuishaven zijn geworden, met alles wat normaal gesproken nodig is om vele jaren in de Ruimte te reizen; ze zijn, zoals jullie dat noemen, zelfvoorzienend en bezitten de technologie om aan al hun behoeften tegemoet te komen. Houd tevens in gedachten dat hun lichamen van een zodanig hoge trilling zijn dat ze een perfecte gezondheid genieten en geen enkele vorm van ziekte kunnen ontwikkelen zoals jullie dat doen.

Lieve Mensen, jullie kunnen je nauwelijks voorstellen welke geneugten en interessante ervaringen jullie te wachten staan, en allemaal naar jullie eigen keuze. Er bestaat echter een dwingende behoefte dat jullie ervaringen je spirituele ontwikkeling vooruit helpen en er is absoluut geen reden waarom deze niet vervullend zouden kunnen zijn. Je hebt misschien het gevoel dat een zo langdurig verblijf in de ruimte je veel te lang bij je familie en vrienden vandaan houdt, maar afstand is geen beletsel of probleem om in contact met hen te blijven. Uiteindelijk hebben jullie al je televisie die kan worden aangepast om beeld en geluid over lange afstanden te versturen.

Wees ervan verzekerd dat Ruimtereizen jullie de meest prachtige ervaringen brengt, in het bijzonder wanneer jullie andere mensachtigen ontmoeten en jullie kennis en ervaringen met elkaar delen. Ongetwijfeld zullen sommigen van jullie denken dat er bij ontmoetingen met tot nu toe onbekende Wezens wel sprake moet zijn van taalproblemen, maar degenen die zijn geëvolueerd en gevorderd zullen waarschijnlijk niet langer het gesproken woord hoeven te gebruiken en in plaats daarvan contact maken via het overdragen van gedachten. Dit verloopt duidelijk veel sneller dan spreken en omzeilt taalproblemen. Kunnen jullie nu zien hoe jullie ervaringen van te voren zijn gepland om er op die manier voor te zorgen dat jullie de noodzakelijke kennis en vermogens bezitten om in voorbereiding op Ruimtereizen vooruitgang te boeken? De eerste stappen komen iedere dag dichter bij het moment waarop geschiedenis zal worden geschreven, met het eerste officiële contact met jullie Ruimtevrienden. Het zal worden geregeld dat jullie Wezens zullen ontmoeten die op jullie lijken, zodat het voor jullie geen al te grote schok zal zijn. Jullie zijn reeds bezocht door Wezens vanuit je eigen Zonnestelsel die afkomstig waren van Venus en die een behoorlijk lang contact hebben gehad met één van jullie mensen. De Wezens van Venus zijn waarschijnlijk degenen die het meest op jullie lijken, en met uitzondering van een hoger voorhoofd, in hun gedrag en voorkomen bijzonder menselijk lijken. Jullie hebben op de Aarde talloze bezoekers gehad, maar tot nu toe is dit geen, zoals jullie het noemen, “officieel bezoek” geweest. Als jullie werkelijke geschiedenis niet zou zijn uitgewist of vernietigd dan zouden jullie met sommige bezoekers van binnen jullie eigen Zonnestelsel al veel meer vertrouwd zijn geweest. In het verleden hebben ze zelfs op jullie Aarde gebouwd en de resten daarvan kunnen vandaag de dag nog steeds worden gezien.

Jullie geschiedenis is zoveel anders verlopen dan jullie is doen geloven en het zou, terwijl jullie de hogere trillingen binnengaan, bijzonder zinvol zijn de waarheid te kennen. Er is op Aarde letterlijk overal om jullie heen bewijs te vinden voor Buitenaards bezoek in het verre verleden en het is nu pas dat er voldoende mensen voor open staan die de tekenen van hun aanwezigheid begrijpen en bereid zijn er openlijk over te spreken. Veel mensen zijn bang voor het idee dat er Buitenaardse Wezens zijn die ons bezoeken en hebben angstbeelden van de meest angstaanjagende, vreemd uitziende Wezens, terwijl ze allemaal mensachtigen zijn. Ze mogen er dan anders uitzien, maar het zijn zeker geen monsters. Uiteraard bevinden ze zich spiritueel gezien op een ander niveau dan jullie, sommigen zijn minder en velen veel méér ontwikkeld en deze laatste hebben de mensheid veel te bieden.

De komende periode zal veel veranderingen te zien geven, daar het oude wordt vrijgemaakt en het nieuwe geïntroduceerd. Er zal tijd voor nodig zijn en deze zal chaotisch lijken, maar uiteindelijk zal alles goed uitpakken. Deze voorbereidingen dienen op voorhand te worden getroffen zodat er uiteindelijk een soepele overgang zal zijn naar de nieuwe manier van werken. Probeer, terwijl jullie het Nieuwe Tijdperk binnen worden gebracht, de voordelen op de lange termijn te zien, een Tijdperk dat jullie zoveel méér te bieden heeft dan voorheen. Er zal sprake zijn van tegenstand door degenen die om persoonlijke redenen niet wensen te veranderen, maar vooruitgang kan niet langer worden tegengehouden en dient nu verder te gaan. Een Nieuw Tijdperk betekent precies wat het zegt: er is géén ruimte voor oude systemen of methoden die verouderd zijn geraakt. Wees gerust dat jullie mettertijd volkomen tevreden zullen zijn over de veranderingen die gaande zijn.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en iedere ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!