Home > > Mike Quinsey – 5 oktober 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 5 oktober 2018

Mike Quinsey

Jullie naderen snel het einde van dit jaar en terugkijkend realiseer je je dat de tijd nog steeds sneller gaat. De trillingen blijven zich verder verhogen en langzaam maar zeker ervaren meer zielen eveneens een verandering in hun trilling. Het resultaat is dat ze zich meer op hun gemak voelen en minder geneigd zijn drastische stemmingsveranderingen te hebben, en dat ze tevens in staat zijn enige negativiteit te ervaren zonder dat dit een blijvend effect heeft. Een vreedzame en vervullende ervaring wenkt, evenals kalmte in het aangezicht van een verontrustende ervaring. Wanneer situaties erg veranderlijk zijn zoals nu het geval is, kun je een katalysator zijn voor vrede, en je zult ontdekken dat mensen zich om die reden naar je toe bewegen. Het maakt allemaal deel uit van je evolutionaire ervaringen en door jouw voorbeeld bemoedig je andere zielen om jouw manier van leven te volgen. In de huidige tijd blijft de wereld in beroering, maar tegelijkertijd ruimt dit, om zo maar te zeggen, oude problemen op, daarbij karma oplossend dat zich vaak over vele eeuwen heeft opgehoopt. Nu jullie je echter in het Nieuwe Tijdperk bevinden, kun je dat niet met je meenemen en dient het te worden uitgewerkt om eindelijk voor eens en altijd te worden opgeruimd.

Jullie kunnen een aantal opmerkelijke veranderingen rondom je heen verwachten, nu de oude vijanden hun geschillen achter zich laten en akkoord gaan met vrede. Die is in aantocht en zal worden aangemoedigd door degenen die mogelijkheden zien om een regeling te treffen die alle betrokkenen bevalt. De tijd van oorlogen en andere handelingen die een vreedzame vooruitgang tegenhoudt zullen niet langer acceptabel zijn, en de oorlogshitsers zullen ontdekken dat hun plannen verijdeld zullen worden en dat deze niet tot uitvoering kunnen worden gebracht. Spoedig zal duidelijk worden dat wat betreft opoffering, oorlog en alles wat dat inhoudt extreem verspillend is, zowel in geld als in mensenlevens. Zeker, er bestaat onder de jongeren al een tegenzin om wat voor actie dan ook te ondernemen die niet in het belang is van wereldvrede. Ze zijn, wat je zou kunnen noemen, een nieuwe soort die een breder inzicht heeft in hoe Mensen samen kunnen werken en vrede kunnen bewerkstelligen. Hun stemmen zullen gehoord worden en ze zullen erkend worden voor hun inzicht en gezonde verstand.

Jullie ruimtefamilie wacht geestdriftig op de tijd waarop ze openlijk op Aarde kunnen komen, maar zoals al gezegd willen ze dit pas doen zodra hun veiligheid is gewaarborgd. Begrijp dat ze lang geleden het gebruik van geweld, om hun doel te bereiken, achter zich hebben gelaten en hoewel ze zich, wanneer ze bedreigd worden, gedwongen zouden kunnen voelen zichzelf te verdedigen, kunnen ze dat doen zonder terug te grijpen op oorlogachtige handelingen. Ze komen bij jullie in absolute liefde en vrede en ze zijn klaar om jullie te helpen je plaats temidden van hen in te nemen. Voor sommigen van jullie zal dit het hernieuwen van familiebanden zijn, familie die van plekken buiten de Aarde is gekomen. Velen zullen zonder twijfel aangenaam verrast zijn om te ontdekken dat ze uit de hogere dimensies zijn gekomen, vrijwillig op Aarde zijn geïncarneerd en dat ze de Mensen hebben geholpen voorbij het kantelpunt van 2012 te komen. Je zult ontdekken dat dienstbaarheid aan anderen behoorlijk normaal is wanneer je bent opgerezen en dit heeft alles te maken met het bieden van een helpende hand aan degenen die dat nodig hebben. Waar je vaak hoort dat “Allen Eén Zijn” ben je inderdaad met elkaar verbonden door een onbreekbaar verbond dat alle zielen, waar ze ook zijn, verenigt.

Het mag dan wel zijn dat het Duister jullie ontwikkeling heeft tegengehouden, uiteindelijk zullen jullie geen enkel voordeel dat jullie tot dusverre werd ontzegd kwijtraken. Feitelijk zijn er al vele nieuwe ideeën ontwikkeld en zijn deze klaar om ter jullie beschikking te worden gesteld. Sommige zijn jullie manier van leven binnengeslopen aangezien het voor het Duister onmogelijk is geweest om alles achter te houden. Dus in sommige opzichten lopen jullie wellicht niet zover achter als je zou denken. Modernisering schiet echter op vele gebieden bedroevend tekort en daar betalen jullie in meer dan één opzicht de rekening voor. Vooruitgang kan echter niet worden tegengehouden, maar alleen maar worden vertraagd, dus jullie zullen onverwacht met enorme sprongen vooruitgaan wanneer je eenmaal van start kunt gaan.

Gelukkig beginnen jullie net de extreme schade die jullie het milieu en het dierenrijk aandoen te erkennen. Jullie zullen aangespoord worden zinnige acties te ondernemen en met “ongeziene” hulp in staat zijn problemen sneller op te lossen dan voorheen mogelijk zou hebben geleken. De meest dringende noodzaak is om op de juiste wijze te handelen en de vervuiling van jullie zeeën weg te nemen, voordat het een onnodig verlies van maritiem leven veroorzaakt. Toon je goodwill en de intentie om de ernstige problemen die voor zo veel van jullie zeeleven is gecreëerd, alsmede de bijna onverschillige houding wat betreft de schade die jullie hebben veroorzaakt, te overwinnen, en jullie zullen bijna zeker hulp krijgen. Jullie kunnen de gevolgen zien van jaren van verwaarlozing en dit heeft jullie ingehaald. Er zullen absoluut lessen worden geleerd nu jullie de verantwoordelijkheid aanvaarden om voor het milieu te zorgen.

De beweging naar een meer gesettelde Aarde neemt krachtiger vormen aan, en er is veel gaande dat zal resulteren in passende leiderschapsveranderingen om de behoeften van de mensen te vervullen. De oude manieren zijn al zaken uit het verleden geworden en kunnen niet worden hersteld. Nieuwe ideeën ontstaan overal, maar vele worden nog tegengehouden door degenen die hun werkwijze niet willen veranderen. Er zijn er ook die in lange-termijn veranderingen hebben geïnvesteerd die niet de nieuwe benadering weerspiegelt t.a.v. alles wat nodig is om het Nieuwe Tijdperk tot volledige manifestatie te brengen. Wees niet bang, aangezien veranderingen ten goede zich aan zullen dienen, en heel spoedig zullen jullie nieuwe ideeën tot stand zien komen, op een tijdstip dat deze zeer welkom en passend zullen zijn voor de taken die in het verschiet liggen.

Het is triest om te moeten constateren dat in een tijd waarin vrede op Aarde dichterbij komt, er groepen wezens zijn die puur voor zichzelf werken, met een totale veronachtzaming van de behoeften van het volk. Ze hebben ervoor gekozen te proberen anderen die het Zonnestelsel gebruiken te domineren, in plaats van in harmonie te werken ten goede van iedereen. Ze zijn onwetend wat betreft de veranderende tijden op Aarde en zullen uiteindelijk achter worden gelaten om hun oorlogachtige activiteiten verder uit te spelen. Ze kunnen dat doen omdat de vrije wil die elk van jullie is gegeven, de sleutel is tot alles wat plaatsvindt. Er hangt wel een prijskaartje aan dat zegt dat jij verantwoordelijk bent voor je daden en de consequenties zult moeten aanvaarden. Het is de enige manier waarop je kunt leren om vredelievende wezens te worden en naar de hogere trillingsniveaus kunt evolueren. Gelukkig zijn er vele zielen die hun eigen ontwikkeling zover vooruit hebben geholpen dat ze stevig op weg zijn naar Ascentie. Er is geen achteringang en je enige compensatie is dat je altijd weer een kans krijgt om te slagen, en er is altijd hulp voorhanden, zelfs als dat niet altijd meteen duidelijk is.

Wanneer een cyclus ten einde komt, is alles wat erdoor bereikt werd niet langer van toepassing, in zoverre dat het oude niet wordt voortgezet maar in plaats daarvan neemt een nieuwe energie diens plek in. Wanneer het oude zijn doel heeft gediend maakt het daarom plaats voor het nieuwe, dat geavanceerder is en dat jullie geleidelijk naar een nieuw niveau zal verheffen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!