Home > > Mike Quinsey – 19 oktober 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 19 oktober 2018

Mike Quinsey

Terwijl de nieuwe cyclus zich steeds verder aan de oude opdringt, is er een groot conflict tussen de twee ontstaan omdat er nieuwe ideeën naar voren komen terwijl er tegelijkertijd nog mensen zijn die bereid zijn om, koste wat kost, aan het oude vast te houden. Als gevolg daarvan verloopt de voortgang bijzonder traag en het uit elkaar halen van de verstrengeling van het oude en het nieuwe blijkt een lastige taak te zijn. Om de mensheid vooruit te helpen dient het nieuwe echter te worden ingevoerd en moeten nieuwe ideeën worden geïntroduceerd die de manier van leven volledig zullen veranderen. De veranderingen zullen in het oog springen en er zijn al bewegingen gaande die de inzichten van de Mensheid veranderen, zodat men erop is voorbereid. Zoals te verwachten, zullen de veranderingen alle mogelijke manieren van het leven wijzigen, waardoor het veel eenvoudiger zal worden en jullie een nieuwe manier van leven krijgen aangeboden die minimale eisen aan je tijd stellen, waardoor jullie veel méér vrije tijd voor jezelf overhouden. Als gevolg daarvan zullen de mensen onafhankelijker worden en de toekomst op de lange termijn zal een samenkomen in veel kleinere groepen te zien geven.

Jullie kunnen gerust zijn dat uit de ogenschijnlijke chaos een uitweg zal worden gevonden, en naarmate de trillingen verder blijven toenemen, zal er een diepere vrede kunnen worden ervaren dan voorheen. De harmonie zal toenemen en geluk zal als vanzelfsprekend worden beschouwd, omdat jullie allemaal werken ten behoeve van iedereen, in plaats van het individu. Het schrikbeeld van dakloosheid zal verleden tijd zijn en eenieder zal een geschikte woning hebben. Iedereen zal precies dat hebben wat nodig is om een comfortabel en gezond leven te leiden. Deze zaken zullen tijd kosten om zich te manifesteren, maar jullie zullen het wachten zeker de moeite waard vinden. Meer en meer zullen jullie gaan merken dat jullie vermogen om dingen tot stand te “denken” groter zal worden, en uiteindelijk zal dit een behoorlijk automatisme worden. Op dezelfde manier zullen jullie eveneens dingen gaan loslaten die je niet langer dienen, waarbij het land en jullie wateren niet langer door afval zullen worden aangetast. Tevens zal het punt worden bereikt waarop jullie in staat zullen zijn om met dieren te “praten” en ze ook te begrijpen.

De mensen hebben het nodig een doel voor ogen te hebben en het zijn hun gewoonten die moeilijk te veranderen zijn, dus zaken ver in het voren te plannen zal in de toekomst nog behoorlijk lang jullie gewoonte blijven. Een van de meest welkome veranderingen zal zijn om via gedachtenkracht ogenblikkelijk dat te krijgen wat je nodig hebt. Spullen om je heen verzamelen zal iets uit het verleden worden en het verwerven van rijkdom zal volkomen overbodig worden als jullie dat wat je wilt gewoon tot stand kunnen “denken”. Deze ontwikkelingen moeten voor jullie nu nog ver weg klinken, maar veranderingen die jullie de toekomst in zullen stuwen beginnen zich nu heel snel aan te dienen. Het zijn jullie jongere generaties die vol nieuwe ideeën zitten en die niet kunnen wachten om deze tot stand te brengen, waarbij ze alle aanmoediging verdienen om dit te kunnen doen. Hun benadering en manier van kijken naar de dingen zijn zo anders dan hoe jullie dat in het verleden hebben gedaan, omdat ze veel sneller antwoorden op problemen kunnen zien en een veel groter inzicht hebben in wat er dient te worden gedaan en hoe.

Jullie zijn de brug over gestoken en bevinden je nu op nieuw terrein waar je zo veel eenvoudiger dingen kunt manifesteren dan voorheen, plus het feit dat je eigen kracht onophoudelijk aan het toenemen is. Vergeet het verleden dat zijn doel heeft gediend en zet de stap vooruit naar alles dat nieuw en uitdagend is. Het zijn tenslotte jullie keuzes die het pad verder zullen bereiden, hoewel er altijd een algemeen plan en doel dient te worden gerealiseerd – en dat is Ascentie. Het is duidelijk dat de mensheid als collectief invloed op de toekomst heeft, maar toch ten allen tijde het pad op wordt geleid dat jullie behoeften vervult, waarbij jullie tegelijkertijd in de juiste richting worden gestuurd. Uiteraard hebben jullie een vrije wil, maar het is niet verstandig om af te wijken van het pad dat is uitgestippeld. Sinds jullie het kantelpunt 2012 zijn gepasseerd, hebben jullie het recht verdiend op meer hulp en verheffing om de hogere trillingen te bereiken.

Terugkomend op de huidige problemen dient de herwaardering van de valuta zich aan, maar de belangrijkste kwestie is nog steeds ervoor te zorgen dat alle landen gereed zijn om eraan deel te nemen. Er zal echter een moment komen waarop de veranderingen moeten doorgaan omdat er een tijdslimiet aan verbonden is aan hoe lang er op kan worden gewacht. Om de speelruimte te vergroten zullen sommige landen wat sterker moeten worden en sommige wat getemperd, en spoedig zal dit kunnen worden gezien als het creëren van een eerlijker deal voor alle betrokkenen. Vrede op Aarde is niet alleen maar een droom, maar een noodzaak als jullie een soepele overgang naar het Nieuwe Tijdperk willen meemaken, dus kunnen jullie er zeker van zijn dat er hard wordt gewerkt om voor elkaar te krijgen dat de noodzakelijke veranderingen tot stand worden gebracht. Revaluatie zal blijken één van de meest belangrijke stappen te zijn geweest die jullie ooit hebben genomen, dus de beslissing om door te gaan dient door alle betrokkenen stevig te worden gesteund. Het resultaat zal het op gang brengen van een wereldwijde impuls zijn, die het marktwezen tot leven zal brengen.

Op ons niveau in het “nu” zien we dat alle dingen tegelijkertijd gebeuren, waardoor het moeilijk is om alles in chronologische volgorde te zetten. We zien waar zich problemen kunnen voordoen en proberen onze invloed uit te oefenen om jullie te helpen deze te overwinnen. We kunnen van alles doen om jullie te helpen maar bij de definitieve afrekening zijn het jullie die het moeten doen. Tot nu toe hebben jullie het, door het kantelpunt 2012 te passeren, bijzonder goed gedaan en we hebben er alle vertrouwen in dat jullie de huidige problemen kunnen overwinnen, als er beslissingen worden genomen die in het belang van iedereen zijn in plaats van in het belang van een paar invloedrijke individuen. Het dringt beslist tot de mensen door dat als er wordt samengewerkt er in korte tijd veel méér kan worden bereikt. Concurrentie is een kenmerk van Kapitalisme, maar zelfs dat zal naar de achtergrond verdwijnen omdat samenwerking tussen mensen meer de norm wordt.

Jullie hebben lang moeten wachten op een positief resultaat van alle ervaringen die jullie de afgelopen tijd hebben doorgemaakt, maar jullie kunnen ervan uitgaan dat je geduld wordt beloond. Probeer achterover te leunen en je te ontspannen en laat de gebeurtenissen op hun eigen natuurlijke wijze naar buiten komen, omdat alle dingen op hun eigen tijd naar jullie toekomen. Jullie zullen inderdaad aangenaam verrast zijn over hoe de zaken uitpakken, waarschijnlijk veel beter dan jullie voor mogelijk hadden gehouden. Het extreme karma dat jullie in het afgelopen Tijdperk hebben ervaren is verleden tijd, maar als individu zul je nog steeds karma kunnen vergaren als je een verkeerde stap zet. Zoals jullie al werd verteld, wordt karma onmiddellijk ingelost, in tegenstelling tot in eerdere perioden. Begrijp dat wanneer je karma opdoet, je trilling tijdelijk wordt beïnvloed, terwijl je in feite alles zou moeten doen om je hogere niveau te handhaven. Dit is nog belangrijker als je iemand bent die er op gebrand is om Ascentie te bereiken. Maar al je al zover bent gekomen is het onwaarschijnlijk dat je je behaalde trillingsniveau zult verliezen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en iedere ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!