Home > > Mike Quinsey – 11 mei 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 11 mei 2018

Mike Quinsey

Op veel verschillende niveaus vinden er vele zaken plaats en sommige daarvan zijn dermate geheim dat de feiten ervan nooit bekend mogen worden. Deze situaties ontstaan door de competitieve houding van verscheidene landen die voorop wensen te lopen, in het bijzonder wat betreft technologische vooruitgangen. Dus is de race om de gevorderde technologieën in handen te krijgen die in Antarctische gebieden onder het ijs begraven liggen, aanleiding voor een grote geheimhouding wat betreft de vindplaatsen ervan. De zaak is echter dermate veelomvattend dat geen enkel land in staat is om het lang geheim te houden. In de dagen dat de eerste ontdekkingen werden gedaan, hebben jullie kunnen ervaren dat er lichamen van zeer grote menselijke wezens zijn gevonden in een bevroren staat alsof ze indertijd door een “snelle vriesdood” zijn overvallen. Ze waren buitengewoon lang, nog langer dan de langste mensen die in deze tijd leven; het gaat hierbij om een bijzonder mensenras dat niet te vergelijken is met welk nu bestaand ras dan ook. De vondsten worden niet aan jullie bekendgemaakt en de details worden met opzet geheim gehouden. De feiten zullen in de loop van de tijd echter naar buiten komen, aangezien het hele onderwerp te omvangrijk is om nog langer absoluut geheim te houden.

Met betrekking tot het naderen van de eindtijd in combinatie met Ascentie gonst het van de geruchten en sommigen verwachten een “dag des oordeels”, wat het einde van alles zou betekenen. Er komen veranderingen aan maar deze zullen een logische volgorde van de gebeurtenissen aanhouden, wat uiteindelijk zal zorgen voor vooruitgang van eenieder van jullie. Er komen enkele noodzakelijke veranderingen aan, die het degenen die in staat zijn geweest hun trilling te verhogen mogelijk zullen maken om te ascenderen. Zij zijn er klaar voor en zouden er niet langer bij gebaat zijn om in de lagere trillingen van de huidige Aarde te blijven. Ascentie is een automatisch proces dat toegankelijk is voor degenen die er klaar voor zijn. De zielen die nog niet zover zijn zullen eveneens veranderingen ervaren en met hun ontwikkeling doorgaan op een geschikt niveau dat aan hun behoeften tegemoet komt.

Jullie zijn allemaal Engelachtige wezens die hun trilling toestonden omlaag te gaan, zodat op die manier dualiteit kon worden ervaren. Het is absoluut niet de eerste keer dat jullie dit hebben gedaan, aangezien jullie met periodes door de Godheid zijn heengezonden om op vele verschillende manieren vorm te ervaren om de hierdoor opgedane kennis naar de Godheid mee terug te nemen. De cycli blijven doorgaan en de Godheid blijft zich verder uitbreiden, maar is reeds “Al dat Is”, iets wat op jullie niveau moeilijk te begrijpen is. Jullie zijn onsterfelijk en een zaad van God dat zich koestert in de energie van de Hoogste Liefde van God. Daarom zijn jullie tot zoveel méér in staat dan je je voor kunt stellen, waarbij jullie op dit moment een bleke afspiegeling zijn van je werkelijke potentieel. Naarmate jullie nu groeien en vooruit bewegen, zullen jullie vermogens geleidelijk aan zichtbaar worden om op grote schaal en op vele manieren te worden ingezet. Probeer niet je grootsheid die je werkelijk bent te ontkennen en te zijner tijd, misschien in de verre toekomst, zullen jullie de Meesters worden die jullie waarachtig zijn.

In algemene bewoordingen verlopen de zaken naar verwachting en op de juiste manier om veranderingen tot stand te brengen, zodat het hele gebeuren van revaluatie kan plaatsvinden. Het is het eeuwenoude probleem van het kiezen van het juiste moment, omdat van daaruit nog veel méér veranderingen zullen voortkomen. Het zal, en dit is heel belangrijk, stabiliteit brengen en het zal ervoor zorgen dat er voor alle landen een gelijke kans bestaat om hier voordeel mee te doen. Dus blijft geduld een noodzakelijk iets en is het geheel het wachten waard, omdat het voor de gehele bevolking een belangrijk keerpunt zal betekenen. Uiteraard zal er nogal veel werk moeten worden verzet, maar wanneer jullie je eenmaal op de juiste weg bevinden, zal er sprake zijn van een niet te stoppen vooruitgang die zich met grote snelheid vooruit beweegt. Jullie toekomst is in veilige handen, dus wees gerust dat de zaken door de hogere Lichtkrachten in de gaten worden gehouden om te zorgen voor een succesvol einde.

Jullie leven zonder enige twijfel in chaotische tijden, maar de mensen worden wakker voor de waarheid en eisen veranderingen en kansen in hun levens om er alles uit te kunnen halen. Maar weinigen zijn er zich van bewust dat er achter de schermen veel gebeurt om positieve veranderingen tot stand te brengen, die het begin van een nieuw tijdperk zullen betekenen. Het oude zal worden vervangen en het zal jullie bijzonder duidelijk zijn dat er belangrijke veranderingen van start zijn gegaan die jullie kansen bieden die jullie voorheen werden ontzegd. De veranderingen zijn zeer dicht bij manifestatie, en wees ervan verzekerd dat vele Lichtbronnen ondertussen aan het werk zijn geweest voor jullie bevrijding van de duistere invloeden. De niet te stoppen toename in de trillingen wordt al gevoeld en het zal een vreedzamere samenleving tot manifestatie brengen.

Heb geduld en blijf standvastig en onverstoord door de chaos om je heen in het Licht wandelen. Jullie toekomst hangt voor een belangrijk deel af van je vermogen om te allen tijde een rustige en vreedzame houding te bewaren. Jullie zullen je boven elke poging van het duister om je te onderdrukken verheffen. Op dit moment zijn ze bezig hun macht zeer snel kwijt te raken en met het verlies aan financiering voor hun projecten zijn ze als katten in het nauw gedreven. Dit is voornamelijk gebeurd door de acties van de Lichttroepen die nu het commando hebben overgenomen. Doe je werk vol vertrouwen, wetend dat jullie sterker zijn dan ooit tevoren en goed beschermd.

Met het voordeel van nieuw inzicht in jullie geschiedenis zijn jullie in staat om gedeelten opnieuw te bestuderen die in het verleden onbetrouwbaar bleken te zijn en die nu met de veranderde inzichten opnieuw kunnen worden onderzocht. Lange tijd werd bijvoorbeeld bewijs genegeerd of bestreden dat er reuzen op Aarde zouden hebben bestaan. De vondst van dermate veel reuzenskeletten in de afgelopen honderden jaren is nu echter naar buiten gekomen, waardoor hun bestaan niet langer kan worden ontkend. Zij nemen een plek in jullie geschiedenis in die erop duidt dat de mens vele fasen van fysieke groei heeft doorgemaakt. Naar jullie tijdrekening gaat het om tenminste ongeveer 10.000 jaar geleden en in ieder geval al veel langer. Hij lijkt erop dat er een tegenzin bestond om het bestaan van reuzen toe te geven, maar het bewijs hiervoor is nu niet meer te ontkennen. De waarheid omtrent jullie verleden maakt een groter inzicht in jullie geschiedenis mogelijk, dat op zijn beurt weer belangrijk is om de toekomst te kunnen begrijpen.

Jullie is al verteld dat er zich een tijd zou aandienen waarin alleen waarheid kan bestaan. Deze tijd is nog niet gekomen, maar toch zijn de eerste tekenen ervan zichtbaar omdat er in jullie midden zielen zijn die de wens hebben om waarheidlievend te zijn. Ze vinden het te allen tijde moeilijk om niet de waarheid te spreken, omdat alles minder dan de waarheid tegen hun ware natuur ingaat. Naarmate de trillingen toenemen zal dit geleidelijk aan voor alle zielen gelden, maar niet eerder dan dat er geruime tijd is gepasseerd. Het zou je ontwikkeling echter vooruit helpen als je hiernaar zou streven, waardoor je mogelijk zou ontdekken dat het niet zo moeilijk is als op het eerste gezicht lijkt. Als kind ben je mogelijk over iets uitgefoeterd waardoor het gevoel ontstond dat als je de waarheid verborgen hield, de gevolgen minder ernstig zouden zijn. Verandering in de mens is een traag proces, maar zal leiden tot groter mededogen en een meer liefdevolle houding.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en iedere ziel heeft diezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!