Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 11 april 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 11 april 2014

We komen weer om jullie te vertellen dat de zaken spoedig tot een climax komen nu de Liefde en het Licht zich zo krachtig op Aarde vestigen. Ieder van jullie is in enigerlei mate verantwoordelijk voor deze veranderingen en we verwelkomen jullie vastberadenheid om volledig succes te behalen. We monitoren voortdurend gebeurtenissen op Aarde en willen jullie verzekeren dat alles zeer goed vooruitgaat. We houden om het zo maar te zeggen alles nog geheim en zelfs zo boeken we nog vooruitgang. Voor degenen die op de hoogte blijven via onze rapportages die via verschillende bronnen doorkomen verschijnt er een beeld dat zou moeten aangeven hoeveel vooruitgang we hebben geboekt.

Er zijn vele jaren verstreken sinds onze voertuigen dicht bij de Aarde zijn gekomen en het is onze manier om jullie te verzekeren dat we voor jullie zorgen. Soms moeten we karmische situaties toestaan om deze tot vervulling te laten komen, aldus ervoor zorgend dat veel karma wordt opgeruimd. Sommigen zien de verwoesting die wordt veroorzaakt in Syrië en het enorme verlies aan levens en vragen zich af of dat allemaal nodig was. We willen ‘ja’ zeggen want de situatie heeft zoveel karma opgelost en vele zielen in staat gesteld vooruit te gaan. De vernietiging is enorm, maar vergeet niet dat het negatieve energieën zijn die worden opgeruimd. Na onze aankomst op Aarde, hetgeen een gebeurtenis is die in de nabije toekomst wordt aangekondigd, zullen we met jullie werken om alle gebieden op te ruimen die vernield zijn door oorlogen. We kunnen jullie verzekeren dat alle sporen verwijderd en alles dat vernield is hersteld zal worden naar de oorspronkelijke schoonheid.

We kunnen gebieden indien nodig terugbrengen in hun ongerepte staat in nagenoeg geen tijd. Dit zullen opwindende en zeer vervullende tijden zijn na eeuwen van dood en vernietiging. We kunnen absoluut verklaren dat niets onze plannen om Moeder Aarde te herstellen in de weg zal staan. Maak je dus geen onnodige zorgen over hoe de restauratie zal plaatsvinden aangezien het met onze technologieën en ervaring zal lijken alsof het geen tijd kost. Lang geleden in jullie verleden was de Aarde werkelijk een Paradijs en jullie zullen daarnaar terugkeren. God heeft gedecreteerd dat er een einde zal komen aan oorlogen en de zinloze vernietiging die ze veroorzaken. Dus wat voor uitdagingen jullie ook nog gaan ervaren, onthoud dat jullie een prachtig slot van deze cyclus gaan zien en ervaren.

Aangezien de mensen van de Aarde meer tijd hebben om te reizen zijn de mysteries omtrent de andere rassen bekend geworden en uiteindelijk realiseren jullie je hoe zeer jullie op elkaar lijken. De mensen zoeken geluk en vrede en het is alleen de Duistere Garde die opzettelijk een situatie heeft gehandhaafd die herhaaldelijk tot oorlog en onrust heeft geleid. Dat verandert nu al en met de vermenging van de verschillende rassen realiseren de mensen zich dat er in werkelijkheid een Ras is op Aarde – het Menselijk Ras. Zelfs doordat jullie in vele verschillende landen zijn geïncarneerd voor jullie evolutie hebben jullie een begrip gekregen van de verschillen – dat Allen Een zijn. In het grotere plaatje zijn jullie allemaal Goden, maar dat is nu nog latent aanwezig, toch zullen jullie die waarheid gaan aanvaarden.

Jullie zijn niet je lichaam maar het is een voertuig dat je gebruikt om ervaring op te doen. Door de dood echter ga je naar een hogere versie ervan, dat niet zal verouderen of worden beïnvloed door de effecten van de tijd. Feitelijk zal het een perfecte versie zijn van je eerdere lichaam, maar dan in een hogere trilling. De toekomst zal vol zeer aanvaardbare verrassingen zijn, niet in het minst daarvan jullie vaardigheid de vrijheid te ervaren om jullie eigen toekomst te definiëren en die te kiezen. Het verblijf op Aarde in de lagere dimensies had zijn ups en downs maar, om jullie eigen terminologie te gebruiken, het is een snelweg naar Ascentie. Nergens anders zouden jullie met zo’n snelheid evolueren en wees ervan verzekerd dat vele zielen graag met jullie zouden willen ruilen. Het moge onwaarschijnlijk lijken maar jullie zijn waarlijk geprivilegieerd door het hebben van de mogelijkheid in de lagere dimensies te evolueren.

Wees er ook van bewust dat jullie slechts een klein beetje kennis hebben van jullie ware status. Jullie zijn veel grootser dat jullie je voorstellen maar na verloop van tijd zullen jullie naar een veel hoger niveau van bewustzijn ‘groeien’. Op Aarde zijn jullie zeer beperkt en deel van jullie uitdaging is om je ware zelf te vinden. Nadat jullie je eenmaal beginnen te realiseren dat jullie bewustzijn beperkt is en toch geen beperkingen heeft, zullen jullie snel met een verbijsterende snelheid evolueren. We vertellen jullie dit omdat het tijd is dat de waarheid bekend wordt gemaakt. Daarom kunnen jullie je vizier zo hoog richten als jullie willen, aangezien letterlijk alles mogelijk is voor wat betreft jullie evolutie.

Een Mens zijn is op zichzelf een opmerkelijke ervaring, maar kun je je voorstellen wat het is een Engel te zijn. Met name hoe het is aan de rechterhand van God te staan, in een staat van pure perfectie. Jullie zitten te ver in de lagere dimensies om te kunnen ‘voelen’ hoe het is in de hogere, maar dat komt te zijner tijd voor jullie. Jullie moeten je realiseren dat het niet nodig is om je ambities te limiteren, aangezien alle zielen hun weg naar Godheid langzamerhand terugvinden. Het kan wat teveel zijn om van jullie te verwachten zulke mogelijkheden te overwegen, maar we willen jullie je laten realiseren dat jullie onbegrensde mogelijkheden hebben.

Eenmaal terug op Aarde: doe wat je kunt om andere zielen op hun reis te helpen. Jullie zijn tenslotte allemaal ‘Een’, allemaal in een andere etappe op je reis naar huis. Deel je kennis waar je weet dat het kan worden aanvaard en begrepen, maar overweldig een andere ziel niet aangezien soms alles dat nodig is om ze te laten ontwaken een subtiele suggestie of een idee is. Diep van binnen weet iedere ziel de Waarheid, maar het is vervaagd of expres verborgen om een focus op de benodigde ervaringen toe te staan. Ga er nooit van uit dat gebrek aan kennis of intellect aanwijzingen zijn voor de evolutie van de ontwikkelingsfase van een ziel.

Ik ben SaLuSa, en ik kijk uit er naar uit jullie op Aarde te ontmoeten en in staat te zijn jullie vooruitgang te bespoedigen. Jullie zullen vollediger worden ingelicht m.b.t. hetgeen de toekomst voor jullie in petto heeft en we kunnen jullie er zelfs glimpen ervan laten zien. Er worden door ons technologieën gebruikt die echt wonderbaarlijk lijken te zijn en daarom kunnen we jullie problemen op Aarde met volle snelheid aanpakken. De planeet herstellen naar haar ongerepte staat is een van onze eerste prioriteiten. Onze bronnen zijn echter vrijwel onbeperkt en we hebben miljoenen voertuigen die we kunnen oproepen als we ze nodig hebben. Grootse tijden liggen voor ons en wees ervan verzekerd dat we jullie zullen uitnodigen ze met ons te delen. Ga dus in vol vertrouwen voort aangezien alles niet alleen volgens jullie verwachtingen zal gaan, maar daar nog ver voorbij. Ik laat jullie achter met mijn liefde en zegen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Rob

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl