Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 25 april 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 25 april 2014

Hoewel de zaken op Aarde nog steeds in een staat van verandering zijn, zal de uitkomst niet tot ergere toestanden leiden. We denken voornamelijk aan de confrontatie die plaats vindt in de Oekraïne. Niet zoveel jaar geleden zou dat zeer waarschijnlijk tot een oorlogstoestand hebben geleid. Vanwege de verandering in bewustzijnsniveaus en de hogere trillingen die jullie bereiken, worden oplossingen gezocht die zich focussen op een vreedzame oplossing. Vrede zal spoedig komen op Aarde en jullie zullen in staat zijn opnieuw vreedzame betrekkingen tussen landen op te bouwen. Gedurende een hele tijdsperiode werden landen een mix van rassen en culturen en dat helpt jullie beschaving al enorm om in vrede en harmonie te leven.

Over de hele wereld worden de laatste handelingen van afscheiding uitgespeeld en wanneer de Duistere Garde eenmaal verwijderd is zal het leven vreedzamer en meer de moeite waard worden. Er zijn jongere generaties die meer ontwikkeld zijn en hun kans afwachten om nieuwe ideeën voor een vreugdevoller bestaan te leveren. De tijd dat leiders naar voren komen om de Duistere Garde -waarvan de dagen geteld zijn - te vervangen, komt eraan. Zulke zielen hebben ervaringen die ze kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat de Mensheid een grote stap voorwaarts zet, het Nieuwe Tijdperk in. Er waren tijden in jullie geschiedenis waar vrede ervoor zorgde dat veel vooruitgang kon worden geboekt. Zulke tijden waren echter een bleke weerspiegeling van hetgeen het Gouden Tijperk jullie zal brengen. Deze tijden zullen terugkomen en jullie zullen hebben waarnaar verwezen werd als de “1000 jaren van vrede”.

De meeste zielen zijn vele malen op Aarde gereïncarneerd om dualiteit te ervaren. Sommigen ervaren nog steeds wat voor hen een hogere staat van bewustzijn is, terwijl anderen simpelweg het hunne verheffen tot een niveau dat ze al eerder bereikten. Zielen op Aarde zijn een mix van mensen in veel verschillende stadia van evolutie. Wanneer jullie echter van de Aarde weg groeien zijn de verschillende niveaus van bewustzijn duidelijk gedefinieerd en zielen van een lager trillingsniveau kunnen gewoonlijk niet een hoger niveau binnengaan. De uitzondering is wanneer ze worden vergezeld door een Hogere Ziel die zijn/haar trillingsniveau met ze wil delen. Jullie zullen zoveel te ontdekken en opnieuw te leren hebben en het zullen opwindende tijden zijn. Totdat jullie het hogere bewustzijnsniveau bereiken, zijn jullie erg beperkt in hoever je kunt gaan. Het is jullie huidige niveau dat jullie in een staat van beperkt bewustzijn houdt.

Hoe meer jullie je bewustzijn openen om andere mogelijkheden te overwegen, hoe sneller jullie je trillingsniveau zullen verhogen. Op dit moment leven jullie in wat je zou kunnen noemen een droomwereld, een die alle zielen hebben helpen creëren. Jullie zullen pas weer de vrije Geesten, die jullie echt zijn, zijn geworden nadat jullie je huidige bewustzijnsniveau hebben verhoogd. Zoals echter met alle ervaringen, vergroot het jullie bewustzijnsniveau en dat zal jullie uiteindelijk verder brengen. We kijken naar jullie met volledige bewondering en liefde, aangezien we zielen zien die moedwillig dualiteit op zich hebben genomen waarvan ze wisten dat het ze omlaag zou halen. Toch hebben jullie stoutmoedig de uitdaging aanvaard, wetend dat jullie nooit helemaal alleen gelaten zouden worden om je weg naar het Licht terug te vinden.

Als zielen die zich uit de lagere dimensies bewegen, voegen jullie waardevolle ervaring toe aan jullie totale kennis. Ergens in de nabije toekomst zal het jullie in staat stellen andere zielen te helpen, die d.m.v. jullie ervaringen kunnen leren. Of je nu het Licht of het duister geleefd of gediend hebt maakt geen verschil, aangezien je een schat aan ervaring te bieden hebt aan anderen die eveneens op het pad van evolutie zijn. We hebben vaak genoeg gezegd dat jullie allemaal Een zijn en het is waar dat wat ieder van jullie doet, het geheel beïnvloedt. Als een collectief van zielen helpen jullie elkaar om te groeien want als jullie dat doen dan gaat de hele Mensheid vooruit.

Bedenk dat, als resultaat van je vele levens op Aarde, je een kennis en ervaring van vele culturen hebt opgedaan. Op een onderbewust niveau beïnvloedt dat je huidige tegenwoordige bestaan en zou het je toleranter moeten maken voor de geloofsovertuigingen van andere mensen. Velen leven met een beperkt, zo niet verkeerd begrip van de Waarheid. Het zal spoedig duidelijk worden en wellicht zal de wetenschap dat je meer bent dan je lichaam een diepgaande en onthullende uitspraak gevonden worden. Jullie zijn glorieuze Lichtwezens die in een gevorderde zijnsstaat zijn en in de toekomst in staat zullen zijn “jezelf te denken” in welke vorm je ook verkiest om je evolutie verder te ontwikkelen. Daarmee komt de vrijheid om te reizen waarheen en wanneer je wilt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben altijd blij om dit contact met jullie te maken. Het was een lange en moeilijke weg voor jullie allemaal, maar dat verandert nu ten goede. Ik laat jullie nu achter met mijn Liefde en Zegen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Rob

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl