Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 4 april 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 4 april 2014

Evenals Michael ben ik blij dat we weer in staat zijn onze boodschappen aan jullie te sturen. Zelfs in tegenspoed zijn lessen te leren en ze zijn een ware test van jullie capaciteit om gefocust te blijven, ongeacht waar je mee te maken krijgt. De problemen die Michael een eeuwigheid leken te duren zijn uiteindelijk overwonnen en jullie kunnen uitzien naar een periode met opwindende ontwikkelingen. In werkelijkheid is het oponthoud van weinig belang. Zoals altijd gebeurt er veel zonder jullie volledige kennis ervan en dat is om degenen die in de veranderingen verwikkeld zijn te beschermen. Het Licht breidt zich nog steeds uit en de ontwaking van zo vele zielen is een enorm hulp om het stevig op Aarde te vestigen. Het proces van verlichting gaat met rasse schreden voort en de Duistere Garde kan de komst ervan niet langer vertragen. De reis was lang en inspannend voor velen van jullie, maar alle energie en moeite die erin is gestopt zal het meer dan waard worden gevonden. Jullie hebben jezelf zo ver gebracht door louter inspanning en vastberadenheid en jullie zitten in de laatste etappe om je Ascentie te bereiken.

De veranderingen komen snel en er werd eindelijk toegegeven dat deze verantwoordelijk zijn voor de klimaatsveranderingen die jullie ervaren. Grote veranderingen vinden nog steeds plaats en zullen doorgaan totdat er een gematigder klimaat bereikt is. Terzelfder tijd zal de planeet doorgaan gereinigd te worden van alle toxinen die op het land en in de zeeën bestaan. Met onze technologieën leveren zulke taken geen moeilijkheden op en in een relatief korte tijd zal de Aarde in haar ongerepte staat zijn teruggebracht. Ze zal rommelen en zuchten wanneer ze reageert op de veranderingen en als deze eenmaal achter de rug zijn zal ze tot rust komen om vreedzaam met jullie te co-existeren. Al deze veranderingen werden al eonen lang voorspeld en jullie zouden altijd al getuigen zijn van het prachtige plan van Moeder Aarde om alles dat geen plaats heeft op de nieuwe Aarde weg te werken.

Zonder de achtergrond te weten van veel gebeurtenissen die jullie dagelijks leven beïnvloeden zouden zaken ‘out of control’ lijken te zijn. Als je echter naar het grotere plaatje kijkt zou je kunnen zien dat weldadige energieën op Aarde groeien en de grondvesten leggen voor de nieuwe Aarde. Jullie ervaren echt de komst van veranderingen die lang geleden voorspeld zijn. Er zal echter een periode van enige verwarring zijn, totdat zowel gezien als begrepen wordt dat de veranderingen positief zijn en weldadig voor jullie toekomst. Dankzij jullie werd er veel vooruitgang geboekt en we groeten en eren ieder van jullie die dat mogelijk heeft gemaakt. Jullie succes werd geboekt in het aangezicht van veel oppositie van de Duistere Garde. We wisten dat het mogelijk was maar desalniettemin hing het af van de toewijding aan jullie taken. Jullie positie zal geleidelijk aan makkelijker worden en de weg vooruit zal duidelijk zijn. We doen natuurlijk alles wat we kunnen om jullie aan te moedigen en jullie te helpen op jullie reis.

We zijn momenteel dichter bij Aarde dan eerder en we monitoren alle gebeurtenissen om er voor te zorgen dat er geen verdere bemoeienis is met degenen die werken voor het Licht. Nu meer van jullie gewend zijn geraakt aan het Licht hebben jullie manieren gevonden, die voor meer mensen weldadig zijn dan eerder, om dit te gebruiken. Jullie hoeven jezelf niet te beperken en wanneer je wilt kun je het Licht gebruiken om de hele Aarde te begunstigen. Zeker, Moeder Aarde heeft jullie steun nodig nu ze met de veranderingen omgaat die haar tevens in staat zullen stellen omhoog te gaan naar de hogere dimensies. In de loop van de tijd zullen de trillingen nog hoger worden en het leven zal een heerlijke ervaring zijn terwijl jullie van eeuwigdurende vrede en harmonie genieten. Uiteindelijk zullen jullie Kosmische Wezens worden en het Universum bereizen als je dat wilt. Er is geen einde aan de verschillende ervaringen die je kunt hebben en als Lichtwezen zul je vrij zijn van de eisen die je zwaardere lichaam aan je stelt. We weten dat sommigen van jullie bezorgd zijn dat je het contact met familie en vrienden zult verliezen, maar wees ervan verzekerd dat elke ziel waar je contact mee wenst slechts een gedachte van je verwijderd is.

Momenteel werken we hard om de spanningen op Aarde, veroorzaakt door de gebeurtenissen in de Oekraïne, te verminderen. We zullen ervoor zorgdragen dat de zaken niet uit de hand lopen en jullie worden ervan verzekerd dat de vrede wordt gehandhaafd. De tijd voor grote wereldoorlogen is voorbij en we proberen grillige negatieve emoties op zo’n manier weg te leiden dat er geen schade wordt veroorzaakt. Jullie zullen zonder twijfel hebben geconstateerd dat de oorlogsmachine eveneens in een staat van verandering is en dat mankracht en materialen voor vreedzame doelen gebruikt zullen worden. Sommigen zullen proberen militaire macht vast te houden, maar dat zal zinloos zijn omdat al is gedecreteerd dat oorlogen zullen ophouden. Tezamen met een nieuw monetair systeem zal welvaart terugkeren en het begin van een nieuw tijdperk van vrede inluiden.

Individueel kunnen jullie de mensen rond jullie verzekeren dat totale vrede eerder zal terugkeren dan je zou verwachten. Het zal ons de gelegenheid geven een officieel bezoek aan Aarde te brengen en jullie vooruit te helpen naar de Nieuwe Tijd. We hebben vele geheime ontmoetingen gehad met officials en deze zullen doorgaan totdat het voor ons veilig is onze aanwezigheid te onthullen. Dat betekent: in staat zijn tussen jullie rond te lopen zonder te worden aangevallen door degenen die de komende veranderingen niet kunnen accepteren. Zulke zielen zullen op een nieuw pad worden geplaatst in een dimensie die passend is voor hun bewustzijnsstaat en evolutiepunt. Wees ervan verzekerd dat allen een geschikte plek zullen vinden in de Kosmos, waar ze kunnen doorgaan met ervaringen die ze de gelegenheid geeft verder te evolueren. Er wordt geen druk uitgeoefend op degenen die wegkwijnen in de lagere trillingen aangezien het onvermijdelijk is dat ze uiteindelijk hun trilling zullen verhogen en degenen die hen voorgingen zullen volgen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zeg jullie dat er enige chaos zal voorkomen, maar als je dieper kijkt zul je een welkom patroon zien opdoemen. Het Licht is nu de dominante energie en breidt zich naar alle gebieden uit, dus twijfel er niet aan dat een prachtige toekomst verzekerd is. Het is zo besloten door de hoogste hemelse machten die jullie toekomst bepalen en de garantie voor volledige vreugde en geluk.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Rob

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige boodschap | volgende boodschap >


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl