Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 10 januari 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 10 januari 2014

Zaken op Aarde blijven onzekerheid creëren en naar buiten toe zijn er weinig tekens die er op wijzen dat wereldvrede wordt bereikt. Toch spelen vele lichtwerkers achter de schermen hun rol om stabiliteit en vrede te brengen. Het zal in relatief korte tijd komen, en dit jaar is er een dat op dat gebied heel actief zal zijn. Lichtwerkers over de hele wereld krijgen vertrouwen in de uitkomst en zien de vruchten van hun werk uitkomen. Wees ervan verzekerd dat het Licht de hele tijd groeit en langzamerhand zielen naar een hogere dimensie tilt. Dit resulteert in een duidelijk onderscheid tussen degenen met een lagere trilling die niet in staat zijn zich te verheffen, en degenen die dat wel kunnen. Het betekent echter niet dat je ophoudt hen te kunnen helpen, aangezien vele zielen nog steeds hulp en begeleiding nodig hebben om zich te verheffen.

De Aarde is in beroering en het lijkt dan ook of het Licht wordt onderdrukt, maar dat is niet het geval, het groeit gestaag en niets kan haar groei stoppen. Lichtwerkers moeten gecentreerd blijven en zich richten op het Zelf, en niet worden afgeleid door de vele negatieve activiteiten die plaatsvinden. Je kunt een waarnemer zijn zonder je van je taken af te laten leiden, en hoe meer je je daarop richt, hoe succesvoller je zult zijn. Natuurlijk zul je betrokken raken bij situaties waarbij jouw ervaring nodig is en je geen twijfel zult hebben omtrent hetgeen er van je gevraagd wordt. Je wilde hier vrijwillig zijn omdat je ervaring gewaardeerd wordt en je hierbij nodig bent. Wees ervan verzekerd dat je Gidsen altijd bij de hand zijn om te helpen en er voor te zorgen dat je kunt helpen conform je mogelijkheden.

Deze periode is beproevend aangezien er zoveel tegelijkertijd gebeurt, maar diegenen onder jullie die geroepen zijn te helpen zijn hier juist voor dat doel. Zeker, het is waar je gedurende een aantal levens voor “getraind” hebt, en nu is jouw gelegenheid om volledig het Licht te dienen. Blijf ondertussen steeds gecentreerd en weet dat je kunt zijn omgeven door negatieve energieën, maar laat je er niet door beïnvloeden. Je bent hier om anderen te helpen ascenderen en te proberen degenen die worstelen om hun weg te vinden te helpen. Dat is niet altijd makkelijk en het is het beste om hulp te bieden wanneer erom wordt gevraagd, maar dring jezelf niet op aan een andere ziel, tenzij er om hulp wordt gevraagd.

Het is heel belangrijk om een andere ziel het pad te laten volgen dat zij voor zichzelf heeft uitgestippeld. Ongevraagde bemoeienis kan wel eens niet zo hulpgevend zijn als je denkt, en het kan een ziel soms zelfs van haar gekozen pad afbrengen. Je zult ontdekken dat mensen die naar andere zielen worden getrokken soms het best op hun plek zijn om hen te helpen, en het is een feit dat er aantrekkingskracht is tussen degenen met een gelijke trilling. Bovendien heb je natuurlijk je Gidsen die altijd bij je zijn en die je graag zullen helpen wanneer je daar om vraagt. Zelfs met de beste bedoelingen is het beter om een andere ziel de vrijheid te gunnen om haar eigen keuze te maken, tenzij er om hulp zou worden gevraagd.

Dit jaar kon wel eens heel opmerkelijk zijn aangezien er nu zoveel gebeurt dat enorme veranderingen in jullie levens gaat brengen. Sommigen onder jullie hebben al contacten gevonden die betrokken zijn bij belangrijk werk dat ze in de publieke belangstelling zal brengen. Jullie zullen hebben opgemerkt dat President Obama nu meer openlijk actief is en nu meer Lichtwerk uit kan voeren dat de mogelijkheden voor de Duisteren om zich er zoals eerder mee te bemoeien, beperkt. Hun kracht is verminderd door hun toegang tot voldoende fondsen om hun mars naar planetaire controle voort te zetten, te verwijderen. Zonder de middelen om hun plan volledig door te zetten zijn ze in wanorde en niet in staat hun doelen te bereiken.

Natuurlijk proberen de handlangers van de Duisteren nog steeds te voldoen aan hun doelstellingen, maar met de breuk in hun continuïteit kunnen ze die niet volbrengen. Met haar gebruikelijke obstinate benadering zal de Cabal niet toegeven dat ze in alle opzichten is verslagen. De situatie is echter van dien aard, dat ze spoedig niet meer in staat zal zijn een echte bedreiging voor het Licht te creëren, en vele veranderingen ten goede kunnen nu doorgaan. Het was een lange weg met veel hindernissen en vertragingen, maar het was altijd bekend dat het Licht aan het einde van de cyclus zou overwinnen. Je zult intuïtief weten of je in deze tijd bent geïncarneerd om een van de voorlopers te zijn die hier zijn om de veranderingen voor elkaar te krijgen. Je bent waarschijnlijk al zwaar betrokken bij het Lichtwerk en geeft graag je hulp om andere zielen te helpen ascenderen.

Met de toename van de trillingen zul je geleidelijk ontdekken dat vrede zich op Aarde zal vestigen. Intussen zullen velen ontdekken dat hun perspectief verandert en ze zullen een vreedzamer leven gaan leiden. Dit zal zich snel verspreiden wanneer het in kracht toeneemt, maar verwacht niet te snel teveel. Wanneer mensen zich eenmaal realiseren dat ze hun benadering van het leven kunnen veranderen en kunnen helpen een vreedzame co-existentie voor elkaar te krijgen, dan zullen ze niet aarzelen naar de hogere trillingen te gaan.

We weten hoezeer de ontberingen en de vertragingen jullie beïnvloeden, maar dit is de tijd om sterk te zijn. Je zou kunnen zeggen, het einddoel is in zicht en je hebt niets om je zorgen over te maken aangezien het Licht niet verslagen kan worden. Ga aan het werk in het volle vertrouwen dat jullie toekomst verzekerd is, en we altijd bij jullie zijn.

Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl