Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 3 januari 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 3 januari 2014

We vergezellen jullie tijdens een opwindende tijd nu jullie de trillingen van een Nieuw Jaar binnengaan. Over de hele wereld anticipeert men de prachtige veranderingen die de komende tijd brengt. Zij gaan een duidelijk signaal afgeven dat een nieuw tijdperk onderweg is. Naar buiten toe lijkt de chaos nog steeds aanwezig, maar deze is aan het verdwijnen zodat de langverwachte veranderingen zichtbaar worden. Nu de mogelijkheid zich aandient is het tijd een nieuwe manier te onthullen om mensen samen te brengen, zodat de harmonie hersteld kan worden. Liefde gaat worden gezien als de energie die alle restanten van het oude, dat jullie millennialang heeft belemmerd, te verwijderen.

Overal ter wereld wordt schoongemaakt en de oude energieën lossen langzamerhand op aangezien ze niet langer enig doel dienen. Spoedig zullen ze niet meer in staat zijn de veranderingen die gaande zijn te belemmeren, waardoor jullie zonder enige twijfel zullen zien dat het nieuwe tijdperk blijvend is. Een behoorlijk lange tijd werden jullie belangrijke veranderingen beloofd, en het werk dat gedaan werd om ze te laten plaatsvinden gaat nu vrucht dragen. Dit jaar zal het keerpunt in vele levens zijn en er zal geen twijfel meer bij jullie bestaan dat de dagen van de Cabal geteld zijn. Ze weten dit en zijn bereid toe te geven dat ze zijn verslagen, maar er zijn altijd bepaalde individuen die geen andere weg kennen dan te vechten tot het bittere eind.

Er zal veel worden geopenbaard dat zal helpen enige vragen die jullie hebben te verhelderen, en dat de nieuwe weg naar het Licht dat zich opent aan zal duiden. Wees ervan overtuigd dat alle noodzakelijke veranderingen die jullie toekomst zullen verzekeren klaar staan. Het scheiden der wegen is nimmer duidelijker geweest, en voor vele zielen is het een tijd voor het nemen van beslissingen die hun toekomst beïnvloedt. We sturen onze liefde naar al diegenen die niet klaar zijn om het Licht binnen te gaan. Iedereen betreedt het pad dat hij voor zichzelf heeft uitgestippeld, en gaat voort met onze zegen aangezien ze precies datgene ervaren dat nodig is voor hun ontwikkeling.

Het is geen wonder dat jullie geschiedenis vol ontmoetingen is met mensen van verschillend geloof, aangezien ze met elkaar botsen omdat ze niets met elkaar gemeen denken te hebben. Ze hebben de tijd echter aan hun zijde en ze kunnen er net zolang over doen als ze willen op hun weg naar vervulling. Buiten jullie dimensie bestaat de tijd niet zoals jullie die kennen, Alles is in het Nu. Het betekent dat jullie terug ‘in de tijd’ kunnen gaan, en zelfs naar de toekomst, hoewel het een projectie is van alle mogelijkheden. Jullie zullen je realiseren dat wanneer je eenmaal de tijdsdimensie verlaat, het niet langer de manier zal zijn waarop je verantwoording aflegt ten aanzien van je handelingen of ervaringen. Jullie zullen vrij zijn, zonder beperkingen, mits je begrijpt dat je je niet moet bemoeien met de reis van een andere ziel, maar kunt helpen indien daarom wordt gevraagd.

Geliefden, onze reis door de Dualiteit zoals jullie die kennen is bijna ten einde, en het zal makkelijker worden om afstand te nemen van de oude trillingen. Jullie zullen versteld staan hoe snel jullie je oude herinneringen aan je leven in dualiteit achter kunnen laten. De vreugde en de blijheid die jullie in de hogere trillingen zullen ervaren zal veel opwindender en bevredigend zijn dan enige vroegere ervaring. Velen van jullie worden nog steeds belast door de oude trillingen en zullen zichzelf eruit moeten verheffen om zich van een rustige en doorgaande vooruitgang te verzekeren.

Jullie bevinden je in een opwindende tijd en jullie hebben je vele levens voorbereid op een gelegenheid als deze. Jullie wisten dat je klaar zou zijn om een grote sprong voorwaarts te doen, en nu hebben jullie een grootse toekomst voor je. Velen zullen uiteindelijk terugkeren naar hun thuisplaneet, nu ze hun tijd in de lagere dimensies hebben volbracht. De ervaring die ze opgedaan hebben zal dan met anderen gedeeld worden om het geheel ten goede te komen. Sommigen zijn zo geïsoleerd geraakt door het leven op Aarde, dat ze bijna zijn vergeten dat leven overal in het Universum gedijt. Er is zoveel te zien en te doen dat jullie het hebben van nieuwe ervaringen nooit moe zullen worden.

Jullie ogen worden geopend om te begrijpen dat jullie grootse Wezens zijn, en bestemd zijn om al jullie chakra’s en onderdrukte vaardigheden te herkrijgen. Alleen dan zullen jullie het potentieel van een volledig ontwikkeld Wezen, dat in de hogere dimensies leeft, begrijpen. Momenteel worden jullie voorbereid op een grote sprong voorwaarts. Het zal jullie terugbrengen naar een staat waarin jullie je bevonden voor jullie reis in de lagere dimensies.

Dit is een interessante tijd voor jullie, maar met jullie ervaring zouden jullie in staat moeten zijn je er gemakkelijk doorheen te bewegen. Volg je intuïtie wanneer je enigszins twijfelt en je zult zeker niet verkeerd gaan. Onthoud dat vele zielen hun reis door jou ervaren, en terzelfder tijd jou helpen waar ze kunnen. Onthoud eveneens dat jullie Gidsen zich niet met je leven bemoeien tenzij het ze gevraagd wordt. Ze zullen echter wel hun invloed gebruiken om je te allen tijde te juiste richting te wijzen.

Ik ben SaLuSa en ik vraag jullie klaar te staan om de veranderingen te aanvaarden en diegenen hulp te bieden die wellicht niet zo goed geïnformeerd zijn. We zijn met jullie en geven onze liefde en zegen voor een succesvolle reis.

Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl