Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, 17 januari 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 17 januari 2014

Vanuit onze positie gezien blinkt jullie Aarde als een juweel in het firmament, en maakt ze aan alle waarnemers duidelijk dat het Licht weer terugkomt. Met jullie input en onze assistentie gaat dat door en geen enkele invloed van buitenaf zal dat kunnen tegenhouden of voorkomen. Er is besloten dat deze cyclus zal eindigen met een overwinning van het Licht, en dit werd eonen geleden gepland.

Daarom kunnen jullie al het oude, dat zijn doel heeft uitgediend, achter je laten en inderdaad zullen uiteindelijk alleen de hogere trillingen bestaan. Tot dusverre zijn de cycli met zulke enorme aardveranderingen geëindigd, dat er weinig bewijs is achtergebleven van vroegere beschavingen. Nu echter de noodzakelijke lessen zijn geleerd hebben de ervaringen de verlangde verheffing in bewustzijnsniveaus gebracht. Dit was een vereiste om de zielen die klaar zijn voor hun ascentie naar een niveau te brengen waar ze hun ervaringen in de lagere trillingen kunnen voltooien teneinde te ascenderen. Dit is normaal wanneer een cyclus het stadium van voltooiing bereikt.

Nu, geliefden, kunnen jullie je focussen op de toekomst, en weten dat er vele veranderingen zullen komen die jullie zullen voorbereiden op nog hogere niveaus van bestaan. Het is alleen maar natuurlijk dat jullie je afvragen hoe de toekomst voor familie en vrienden zal zijn, en velen van jullie groepen zullen voor enige tijd bij elkaar blijven. Als een lid een andere richting in zou gaan zal het goed voor hem/haar zijn, en ze zouden met je liefde en zegen moeten worden losgelaten. Zoals echter al in een eerder bericht was aangegeven, is de liefdesschakel een krachtige verbinding tussen zielen, ongeacht de afstand die jullie zou kunnen scheiden.

Feitelijk is de energie van Liefde de lijm van het Universum en ze is onverwoestbaar. Inderdaad is Liefde uiteindelijk alles wat er is. Sommigen van jullie, die de kracht van liefde inzien, beginnen zich te realiseren dat het de energie is achter wat jullie ‘wonderen’ noemen. Een voorbeeld is wat jullie ‘moederliefde’ voor kinderen noemen en waarom zij zoveel kracht in zich draagt om te genezen wanneer de noodzaak zich aandient. Ieder van jullie heeft zulke vaardigheden in enigerlei mate, maar ze sluimeren totdat jullie je er bewust van worden.

Terwijl de tijd voortschrijdt zul je ontdekken dat jullie energieën veel meer invloed hebben op de mensen om je heen dan jullie je voorstelden. Het kan natuurlijk ten goede of ten slechte zijn, en spoedig zullen jullie leren er volledige verantwoording voor te nemen. Als een collectief van mensen deelneemt aan een healing-meditatie en e’e’n enkel doel in gedachten heeft wordt hun kracht vele malen versterkt. Het is jullie waarschijnlijk al bekend, maar er moet gezegd worden dat waar healing geen succes heeft, het gewoonlijk niet ligt aan een falen van de Healers. Het zijn andere factoren, zoals karma van de ziel die healing ontvangt, dus wees niet ontmoedigd, mocht je geen succes hebben.

Wanneer jullie horen op welke wijze jullie werden gecontroleerd, zul je begrijpen waarom jullie vele levens een illusie hebben geleefd. Terwijl het waar is dat jullie hebben gecreëerd wat er dagelijks gebeurt, hebben jullie dat tegelijkertijd niet gedaan omdat jullie je niet bewust waren van de Waarheid. Eonen lang werden jullie misleid door zielen met hun eigen agenda, die jullie letterlijk in het duister hebben gehouden. Jullie werden tevens gevoerd met leugens en desinformatie, wat het extreem moeilijk voor jullie maakte om te weten wat waar is. Wanhoop echter niet, want spoedig zullen de duistere machten hun invloed en macht over jullie verliezen.

Houd een open mind wanneer de openbaringen komen, en jullie zouden intuïtief in staat moeten kunnen zijn om informatie die niet ‘juist voelt’ naast je neer te leggen. Vertrouw je beproefde informatiebronnen en pas op voor die welke angst creëren, aangezien dat niet de manier is van de hogere machten die voor het Licht werken.
Wees je er ook van bewust dat de Duisteren een grote mate van vrijheid hebben om hun agenda uit te voeren, aangezien ze eveneens een vrije wil hebben. Ze kunnen echter niet met succes voorkomen dat het Licht alle niveaus doordringt, en dat is waarom hun succes altijd beperkt zal zijn.

Vele zielen leiden hun leven zonder het minste vermoeden dat ze worden gemanipuleerd. De Duisteren zijn heel knap in het verstoppen van hun invloed achter achtenswaardigheid of het handelen via mindere Wezens. Het is echter te laat voor ze om de opmars van het Licht tegen te houden, en ze vechten voor een verloren zaak. Nu al kunnen ze zien dat hun macht tanende is, en er is geen enkele manier waarop ze zich kunnen herstellen. Wees dus niet bang voor de Duisteren aangezien ze op het punt staan de controle over hun machtsstructuur te verliezen.

Blijf vooruitkijken, wetend dat jullie toekomst in het Licht verzekerd is. Naarmate de tijd voortschrijdt zal het makkelijker worden om je plaats daarin vast te houden, terwijl je al je banden die niet verbonden zijn met het Licht geleidelijk aan verbreekt. Velen dragen bagage uit vele levens met zich mee, maar van binnen zul je weten wat het is en zal het naar boven komen om te worden gereinigd. Het is een feit dat alles van de lagere trillingen minder aantrekkingskracht op je zal hebben, en je zult er spoedig wat aan doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en blij om van mezelf te geven voor jullie verheffing, en jullie met Liefde van de Galactische Federatie achter te laten.

Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge