Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, 8 Maart 2013

SaLuSa, 8 Maart 2013

De wereld is nog steeds in een staat van verwarring, maar we zien dat alles voortuit gaat zoals het bedoeld is om de resultaten te verkrijgen die nodig zijn om jullie krachtig voort te bewegen op het pad van het Nieuwe Tijdperk. Het oude systeem en de wegen van de dualiteit worden getoond zoals ze zijn, namelijk een manier om jullie onder controle te houden. Zij moeten worden verwijderd, of veranderd als er ook maar iets overblijft om te kunnen bestaan in de hogere vibraties. Sommige van de veranderingen gebeuren op een natuurlijke manier, maar andere situaties zijn door de mens gemaakt en behoeven extra aandacht om ze af te kunnen breken. Het herstellen van jullie soevereiniteit is zo'n gebied, en het heeft legale middelen nodig om de wetten te veranderen die waren geïntroduceerd om jullie rechten weg te nemen. Het zal tijd kosten en kan het beste geregeld worden nadat veranderingen van de regeringen plaats hebben gevonden. Veel draait er om deze verandering en wees ervan verzekerd dat de middelen om dit te bereiken al in stelling staan.

Wat velen van jullie zich al realiseren is dat na de verheffing van 21 december, dat er een opmerkelijke verandering is in de menselijke houding ten opzichte van elkaar. Ook dat het ontwaken geleid heeft tot meer verbinding met elkaar voor het beste voor iedereen. Autoriteiten zijn bezig taken over te nemen die jullie allen beïnvloeden en jullie levensstandaard. Jullie beginnen te begrijpen dat jullie gemanipuleerd zijn en misbruikt door degene met macht. Het was een opzettelijk beleid, en ware het niet vanwege jullie verlichting, zou het geleid hebben tot jullie totale gevangenschap. Dit lijkt vergezocht, maar de Illuminati hebben naar dit doel toegewerkt voor duizenden jaren.

De toekomst was voorspeld en de Lichtkrachten kregen ook een doel om te bereiken om te verzekeren dat de Illuminati nooit het hunne zouden bereiken. Je zou misschien nu zeggen dat het nooit een echte strijd was als het Licht altijd de winnaar is in zulke omstandigheden. Echter, het heeft wel veel gekost van de Mensheid en er zijn zelfs levens geofferd, en vergeet niet dat jullie allen vrijelijk jullie diensten hebben aangeboden. In de praktijk hebben de ervaringen jullie evolutie versneld, dus wat jullie hebben gegeven van jezelf is niet voor niets of zonder waarde. Integendeel, jullie waren in de diepste donkerte en nu goed op de weg terug naar de levels waar allen het Licht kan bestaan.

Binnen de komende paar jaar zullen jullie prachtige veranderingen zien die je uiteindelijk naar het "beloofde land" zullen brengen en je zult in kristallen steden van Licht wonen, waarbij zuiverheid en schoonheid een permanente factor zullen zijn. Dat betekent dat je je door verschillende opwindende fases van verandering zult doorwerken om dat level te bereiken, en in staat zult zijn om van je vertrouwen op fossiele brandstoffen te bewegen naar vrije energie. Het begint al vorm te krijgen, maar eerst dienen degenen die tegen zulke veranderingen zijn uit de weg worden gehaald om hun inmenging te stoppen.

Wanneer de zaken zover zijn dat het stadium bereikt wordt dat wij openlijk met jullie in contact kunnen treden, kunnen jullie vrienden van de Binnen Aarde jullie ook ontmoeten en een andere belangrijke periode in jullie evolutie zal dan beginnen. Jullie zullen de verloren tijd snel inhalen, en het Galactische Wezen worden die jullie al zijn en waren voordat je ermee instemde de lagere vibraties te ervaren. Met al deze veranderingen komt er een grote gelukzaligheid alleen maar om te leven, en het leven zal bevredigend zijn en veel voldoening geven. In feite zal je gauw zo gefocust zijn op je nieuwe ervaringen dat de tijd van dualiteit snel zal wegvagen naar de achtergrond.

Dood als zodanig zal niet langer een punt zijn omdat je zult beslissen wanneer je naar een andere ervaring wilt voortgaan. Het veranderen van lichaam zal even makkelijk zijn als andere kleding aantrekken. Wat het punt naar voren brengt dat wanneer je creatieve krachten groeien, je jezelf kan "denken" in wat voor vorm dan ook je wilt verschijnen. Al deze voordelen zullen je zoveel meer tijd voor jezelf geven, en "werk" zoals je dat nu kent, zal niet meer iets zijn dat je moet doen om te overleven. Noch zal het zoveel tijd in beslag nemen als nu het geval is. Het zal eerder een kwestie zijn van wat je leuk vindt en je voldoening geeft. Uiteindelijk zal er geen geld meer bij betrokken zijn, aangezien men het lang zonder zal hebben kunnen stellen, en dat is hoe een maatschappij samenwerkt voor het gemeenschappelijk welbevinden. Aan al je behoeften zal worden voldaan en vele ervan kunnen door "denken" in werkelijkheid worden gebracht als en wanneer je ze nodig hebt.

Lieve Mensen, we zijn ons ervan bewust dat sommigen van jullie zich nog steeds in de steek gelaten voelen omdat er aan de buitenkant niets gebeurd is op de 21edecember, maar er heeft meer plaatsgevonden dan zichtbaar was en er was geen onderbreking in onze hulp om zaken tot een prachtig einde te brengen. In werkelijkheid gebeurt alles op precies het juiste moment, en omdat wij in het "Nu" leven delen we niet dezelfde ervaringen als jullie. Laat tijd los aangezien het niet langer betrouwbaar is en nooit constant geweest is. Go with the flow en sta toe dat dingen naar je toekomen als mogelijk en je zult ontdekken dat je veel meer op je intuïtie kan vertrouwen. Begrijp dat er een punt komt waar je zult kunnen reizen door pure gedachte, en wel direct op hetzelfde moment. Het heden, verleden en toekomst zullen alle een zijn en wanneer jullie eenmaal Galactische Wezens zijn ben je in staat buiten je eigen Universum te reizen als je dat wilt.

Sommigen van jullie zijn zo verwikkeld in aardse zaken dat je vergeet waar je toekomst je zal brengen. We maken geen licht van jullie problemen, maar heb alsjeblieft vertrouwen dat alles ten goede komt om je de ervaring te geven die nodig is om jezelf te ontplooien. Wanneer je iets onplezierig vindt, stop dan een moment om te kijken wat de les is die er voor je in zit. Dualiteit mag dan beëindigd zijn, jullie hebben nog niet alle banden ermee verbroken. Er is ook nog karma dat nog uitgewerkt dient te worden, en dat maakt allemaal deel uit van je persoonlijke reiniging. Zie het voor wat het is en laat het dan achter je. Als er andere mensen bij betrokken zijn die er naar jouw gevoel schuld aan hebben, zet je veroordeling alsjeblieft opzij en vergeef allen die er bij betrokken zijn. Niets gebeurt er in je leven zonder een goede reden, dus accepteer en verwelkom wat er komt met een goed hart.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben verguld dat jullie doorzetten met het werk aan jullie eigen verheffing en in praktijk brengen wat je hebt geleerd. De snelheid van jullie groei in het Licht is opmerkelijk, en door dit te doen helpt ieder individu aan het verheffen van andere zielen. Jullie zijn van een collectief bewustzijn en wanneer dit de kritieke massa bereikt zul je de meest wonderlijke ervaring beleven van Ascentie. Het is gaande en je hebt niets verloren door je voor te bereiden, en in feite veel gewonnen. Hou je intentie om vervulling te bereiken krachtig en je zult er met gemak komen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Karin


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge