Home > > Mike Quinsey – 7 december 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 7 december 2018

Mike Quinsey

Het besef dat er een onderstroom van verandering bezig is, wordt voor veel meer mensen op aarde steeds duidelijker. Eveneens is merkbaar dat er meer dan ooit compassie lijkt te ontstaan voor zielen die in nood verkeren. Het Menselijke Ras maakt momenteel een moeilijke periode door, terwijl degenen die overzicht hebben, de behoefte aan actie begrijpen. Meer dan ooit ontwaken zielen voor de behoeften van de Aarde en van haar mensen, maar ze moeten worstelen om de steun te krijgen die ze nodig hebben. Het is een positie van waaruit ze als overwinnaar boven zullen komen, maar niet zonder slag of stoot.

Sommigen willen nog steeds in de oude energieën en al het bekende blijven en zijn terughoudend om ze los te laten. Maar de nieuwe energieën winnen onophoudelijk steeds meer aan kracht en het zal onmogelijk zijn om te voorkomen dat de veranderingen plaatsvinden. Ze zullen voorafgaan aan de grotere veranderingen die de komst zullen aankondigen van vele beloofde vorderingen die nodig zijn om de oude energieën te ontstijgen. Met de schrikbarende waarschuwingen van een steeds verder toenemende opwarming van de Aarde zullen de mensen, nu er nog tijd is, verwachten of zelfs onmiddellijke eisen dat tot actie wordt overgegaan als voorbereiding op de resulterende veranderingen. Ze nemen het voortouw om zaken voor elkaar te krijgen en zijn niet bereid nog jaren te wachten voordat regeringen wereldwijd actie ondernemen.

Het kan niet genoeg worden benadrukt dat jullie de kans die zich nu voordoet moeten grijpen, de kans om jullie te ontdoen van je oude verantwoordelijkheden die je bent aangegaan en die je vanuit het voorbije Tijdperk dat in 2012 ten einde kwam, met je hebt meegenomen. Jullie hebben feitelijk een schone lei gekregen om in het Nieuwe Tijdperk opnieuw te beginnen met als resultaat dat het leven een stuk soepeler en minder lastig wordt. In feite zouden jullie nu in staat moeten zijn om de verandering te erkennen en te beamen dat de zaken al veel beter vorderen dan voorheen. De trillingen blijven stijgen en dat alleen al zal jullie leven soepeler laten verlopen.

Uiteraard zullen er gedurende enige tijd uiterlijke problemen bestaan omdat nog steeds veel zich in een staat van verandering bevindt, terwijl het oude ontdekt dat het geen plaats heeft in de nieuwe trillingen. Concentreer je op je eigen behoeften en probeer niet betrokken te raken bij negatieve kwesties die je niet aangaan. Al jullie acties zouden gericht moeten zijn op het voortzetten van je eigen verheffing. Jullie zijn het kantelpunt gepasseerd en een gelegenheid om het pad naar Ascentie te voltooien heeft zich bij jullie aangediend. Het is niet alleen maar de kans van jullie leven, maar voor het Menselijk Ras is dit er één die jullie in voorgaande eeuwen nog niet hebben weten te pakken. Je hebt misschien al besloten dat je klaar bent om deze uitdaging aan te gaan, wees er dan van verzekerd dat je Gidsen blij zullen zijn en alles in het werk zullen stellen om je te helpen je doel te bereiken.

De toekomst ziet er rooskleurig uit en naarmate de tijd vordert, zal de vrede zich op Aarde vestigen. Degenen met negatieve trillingen zullen moeten veranderen of zullen worden trillingen overeenkomen met de hogere. Men realiseert zich dat dit kan betekenen dat sommige families hun eigen weg gaan en deze mogelijkheid werd al voorzien voordat ze incarneerden. Begrijp dat je soms bij andere zielen wordt geplaatst omdat jouw aanwezigheid en jouw voorbeeld hen helpt vorderingen te maken. Het is eveneens mogelijk dat je in contact met hen blijft en optreedt als één van hun Gidsen, waarbij we beseffen dat gehechtheid aan elkaar erg sterk kan zijn.

We kunnen jullie ontzetting begrijpen over de manier waarop gebeurtenissen lijken uit te werken, maar het is niet gemakkelijk om de oude energieën te ontstijgen, waarbij ze plaats dienen te maken voor de nieuwe en er geen mogelijkheid bestaat dat deze, samen met de oude, verder kunnen gaan. Er dient een scheiding te komen tussen de twee en het heeft de neiging een abrupte te zijn omdat het creëren van twee afzonderlijke paden de enige weg vooruit is die het oude en het nieuwe in staat stelt om hun evolutie voort te zetten. De cycli zullen doorgaan, en wees er zeker van dat er zich altijd een nieuwe gelegenheid zal aandienen om te ascenderen, omdat dit geen enkele ziel wordt ontzegd. Sommigen zijn misschien niet geïnteresseerd of zijn niet klaar om verder te gaan, maar ze zullen altijd worden bijgestaan zodra ze stappen ondernemen om te evolueren. Het systeem is absoluut eerlijk en is gebaseerd op de vrije wil die aan elke ziel wordt verleend, ongeacht hoe ze die ook hebben gebruikt. Uiteraard is er karma om in te lossen, maar nogmaals, elke hulp wordt geboden waar die wordt gevraagd.

Lieve mensen, jullie zijn omringd door andere zielen die je helpen om je doel, Ascentie, te bereiken. Je wordt bij iedere stap beschermd en begeleid terwijl toch je geschenk van de vrije wil overeind blijft. Wanneer je uit je lichaam bent getreden, zoals de meeste zielen doen wanneer hun lichaam ligt te rusten en slaapt, zul je vaak je Gidsen kunnen ontmoeten om het plan voor je ontwikkeling te bespreken. Het is goed georganiseerd om je succes te helpen verzekeren, maar onthoud dat niet elke ziel klaar is om te ascenderen en dat sommigen zich nog in de beginfase van hun leerweg bevinden. Alle ervaring is echter van waarde, hoewel het in je huidige leven misschien niet zo lijkt omdat je het totaalbeeld niet kunt zien, waarbij je gidsen dit wel kunnen zien, inclusief je toekomstige mogelijkheden.

Want ontelbare levens hebben jullie een leerproces doorlopen waarbij je nooit meer uitdagingen kreeg dan je aankon. Elke ziel heeft een ander niveau van bekwaamheid om de lessen op te nemen die geboden worden en om deze te gebruiken t.b.v. zijn vooruitgang. Dat is waarom jullie wereld vol is van zielen met verschillende opvattingen over de zin van het leven en vol is van mensen die uiteenlopende overtuigingen volgen. Je zult waarschijnlijk wel eens de uitdrukking hebben gehoord dat "wanneer de leerling gereed is - de Meester verschijnt" en dit vat de normale koers die zielen nemen samen. Jullie scholing is zeer goed voorbereid, zelfs zover dat ervoor wordt gezorgd dat je de "juiste mensen" ontmoet die je kunnen beïnvloeden en je vooruit kunnen helpen op het door jou gekozen pad.

Het leven is bedoeld om plezierig te zijn en er zijn zoveel ervaringen waaruit je kunt kiezen, en zoveel om van te leren. Begrijp dat ze bedoeld zijn om je evolutie verder te helpen, zodat het op een ordentelijke manier verloopt in overeenstemming met je behoeften. Je levensplannen zijn zo geregeld dat je de juiste mensen ontmoet en degenen met wie je een stel vormt of zelfs trouwt maken eveneens deel uit van je levensplan. Het is een kwestie van ervoor zorgen dat alle betrokken partijen profiteren van hun ervaringen. Het is duidelijk dat er momenten zijn waarop het verbinden van twee zielen bestaat uit het verwijderen van de negativiteit die tussen hen bestaat, dus in sommige opzichten zou je geen schaamte moeten voelen als je er niet in slaagt om bij elkaar te blijven. Ga er maar van uit dat elke ervaring die je hebt jouw ontwikkeling om een ??hogere reden beïnvloedt. Houd er, nu ik dergelijke aspecten van het leven heb benoemd, daarom rekening mee dat voor velen van jullie het zware werk gedaan is en jullie je nu op het pad naar Ascentie bevinden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dat is zeker nodig te midden van zoveel verwarring.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!