Home > > Mike Quinsey – 23 november 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 23 november 2018

Mike Quinsey

Naarmate het niveau van bewustzijn toeneemt, zullen de mensen intuïtiever worden en minder geneigd zijn te accepteren wat ze geacht worden te geloven. Eeuwenlang werd hen nieuws opgediend dat niet de volledige waarheid vertegenwoordigde en wat soms ronduit leugens zijn geweest. Nu is deze situatie aan het veranderen omdat de mensen bewuster worden en beginnen de waarheid af te dwingen. Hun stemmen zullen worden gehoord en aan de andere kant zullen er demonstraties zijn totdat ze krijgen wat ze willen. Het is jammer dat er geweld is gebruikt, maar het toont niettemin de passie die over dergelijke kwesties in de mensen leeft. Diezelfde energie dient te worden doorgegeven in vreedzame protesten, omdat anders de autoriteiten een excuus zullen hebben om meer geweld te gebruiken en de demonstranten onder controle te houden. De autoriteiten wensen niet de strijd aan te gaan met de mensen, maar wanneer geweld wordt gebruikt en de orde moet worden gehandhaafd, is het soms noodzakelijk om op te treden. Het is bijzonder jammer dat gewetenloze mensen demonstraties als dekmantel gebruiken en dit niet noodzakelijkerwijs verband houdt met de doelstellingen van de demonstranten.

De mensen van de Aarde hebben veel meer macht dan ze beseffen, en wanneer hun collectieve gedachtenvormen gericht zijn op dezelfde dingen, levert dat resultaat op, en het is de reden waarom groepsmeditatie zoveel effect heeft. Om diezelfde reden is gebed een krachtig middel, maar niet in de mate van herhaling die vaak in religie wordt gezien. De boodschap dient uit het hart te komen en vervuld te zijn van liefde. Wanneer je voor hulp een beroep doet op hogere machten zoals God, wees er dan van verzekerd dat je gebed wordt gehoord. Soms wordt er op een dusdanige manier op gereageerd dat je niet direct het verband ziet met je verzoek. Degenen die negatieve verzoeken indienen, zullen waarschijnlijk merken dat dit via de Wet van Aantrekking bij hen terugkomt.

Als je bedenkt dat er geen duidelijke onthullingen zijn gedaan over de veranderingen die op Aarde plaatsvinden, zou het duidelijk moeten zijn dat er geen weg terug is naar de oude gewoonten of omstandigheden. Een nieuwe tijd is al begonnen en daarmee zijn de oude manieren door nieuwe ideeën achterhaald en begint het Nieuwe Tijdperk zich langzaam maar zeker stevig te vestigen. De tijd dat veranderingen die geïntroduceerd hadden moeten worden werden tegengehouden door handelingen van degenen die de oude manieren in stand willen blijven houden, is al lang voorbij. In de huidige tijd wordt voorkomen dat nieuwe uitvindingen en ideeën om betere manieren van handelen tot stand te brengen, jullie ten goede kunnen komen, door degenen die baat hebben bij het tegenhouden van vooruitgang. Dit wordt ingegeven door de wens om de oude werkwijzen, die vaak winstgevender zijn, te handhaven. De vooruitgang zal er echter voor zorgen dat de veranderingen zich zullen aandienen en zullen worden geïntroduceerd, en de Wezens van Licht die daarbij helpen om dit tot stand te brengen, zullen zeker slagen.

Lieve Mensen, in welke situatie je jezelf ook mag bevinden, het is meer dan waarschijnlijk dat je dit zelf naar je hebt toegetrokken. Het betekent niet dat je er noodzakelijkerwijs bij betrokken zult zijn, maar je ervaring kan vanuit het oogpunt van een waarnemer zijn. Je bent in feite onophoudelijk aan het leren, ongeacht de situatie waarin je je bevindt. Als je er bijvoorbeeld over nadenkt, zou je eerste gedachte kunnen zijn om bij het zien van bijvoorbeeld een ongeluk hulp te bieden, of om er niet bij betrokken te willen raken, waar sommige mensen voor kiezen. Veel van dergelijke situaties komen vrij vaak voor en zijn in zekere zin een test voor hoe je erop reageert. Het is duidelijk dat je niet iedereen kunt helpen, maar als je het eerst denkt aan het welzijn van anderen, word je trilling verhoogd.

De Aarde is een lastige plek om ervaringen op te doen, waar jullie leren wat goed of verkeerd is vanuit een spiritueel oogpunt. Houd in gedachten dat wat je uitzendt, naar je terugkomt, en wanneer je gelooft dat een ervaring onrechtvaardig is geweest, hoeft dit niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op je huidige leven. Karma kan worden bewaard totdat zich een geschikt moment aandient waarop het kan worden vrijgemaakt, dus wees gerust dat er wat dat betreft geen fouten mogelijk zijn. Ga er serieus mee om en accepteer wat je als les ziet, dan is het bijna zeker dat je het niet nog een keer hoeft te ervaren. Karma is geen straf, maar een leercurve die evoluerende zielen door dienen te maken. Het systeem is absoluut eerlijk, waarbij jullie al vaak is verteld dat als je je lessen eenmaal hebt geleerd, je nooit meer dezelfde ervaring zult hoeven doormaken.

Als je vindt dat de ervaringen van het leven overweldigend zijn, weet dan dat je hier, voordat je incarneert, altijd mee instemt, en van niemand wordt verwacht dat hij meer krijgt dan hij aankan. Je Gidsen zijn tenslotte voortdurend aanwezig en als je naar hen luistert, helpen ze je door de moeilijke tijden heen. Daarbij is er ook nog je Hogere Zelf, het altijd aanwezige facet van jezelf dat jou beter kent dan jezelf en je ook leiding geeft, wat je echter nooit wordt opgedrongen. Vrije wil wordt gerespecteerd, zelfs als je er verkeerd mee omgaat, maar het zal karma opleveren. Dus accepteer je lessen met gratie en goede wil, want zij zijn je springplank naar ontwikkeling. Als je eens wist hoeveel je Gidsen je hebben geholpen, zou je er verbaasd over staan, waarbij ze op je inwerken om de juiste stappen te zetten wanneer je gedachten een andere richting dreigen op te gaan.

Op je meest eenzame of treurige momenten proberen je Gidsen je op te beuren, ze staan altijd aan je zijde. Ze sturen je voortdurend liefdesenergie en zijn extatisch wanneer je op jouw beurt je liefde en zegeningen aan een andere ziel overbrengt. Elke vriendelijke daad wordt geregistreerd en vormt een grote bijdrage aan het verhogen van jullie trilling. Andere mensen die met je in contact komen, zullen dit ervaren zonder te weten wat er gebeurt en zullen zich in jouw gezelschap heel goed voelen omdat deze hogere energieën helend van aard zijn. Aan de andere kant van het spectrum maken negatieve energieën dat iemand zich ongemakkelijk voelt omdat ze duidelijk onaangenaam zijn. In de nabije toekomst zullen dergelijke zielen zich onder gelijken bevinden, terwijl de zielen die er klaar voor zijn zullen ascenderen.

Het leven kan oneerlijk lijken als je het systeem van karma niet begrijpt, en wat je dient te doen om verder te komen en je eigen kans te creëren om te evolueren, is het achter je laten van de lagere trillingen. Je dient je op je eigen vooruitgang te concentreren, want niemand is belangrijker dan een ander, en iedereen krijgt gelijke kansen om te leren en te evolueren. Het is aan jou wanneer je denkt klaar te zijn om verder te gaan, en zodra je dit wilt doen, zal er hulp beschikbaar zijn. Degenen die al zijn geëvolueerd naar de hogere dimensies, zullen je helpen op het door jou gekozen pad. Op veel verschillende niveaus wordt je door je leven heen geleid, omdat het in ieders belang is om zoveel mogelijk zielen te helpen ascenderen. Het bevrijdt hen uit het wiel van karma en bevrijdt hen van de noodzaak om in de lagere dimensies te blijven incarneren om op die manier te evolueren.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Dat is zeker nodig te midden van zoveel verwarring.
Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!