Home > > Mike Quinsey – 14 september 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 14 september 2018

Mike Quinsey

De vorderingen lijken misschien langzaam te gaan maar in werkelijkheid is er bijzonder veel gaande. Jullie zien wereldwijd dingen gebeuren die langzaam maar zeker het duister terugdringen en voorkomen dat ze in staat zijn om een positieve vooruitgang te dwarsbomen. Wat slechts weinigen van jullie weten is dat de Lichtwerkers op hoog niveau opereren, waar ze de invloed en de macht hebben om maatregelen in stelling te brengen die de zaken in het voordeel van het Licht verder positief zullen beïnvloeden. Er heeft altijd een plan bestaan om het duister uit de macht te ontzetten, het duister dat een fase had bereikt waarin ze door valselijk vertrouwen te wekken, geloofden dat ze de overname van de Aarde en haar bevolking bijna in handen hadden. Het plan is altijd geweest dat wanneer de Mensheid eenmaal het kenterpunt was gepasseerd, die zielen die er klaar voor waren in ieder geval met succes Ascentie zouden bereiken.

Wanneer jullie de vele zielen zouden kunnen zien die toezicht houden op jullie handelingen, er op die manier voor zorgend dat jullie slagen, en die jullie beschermen tegen de negatieve krachten, dan zouden jullie wat Ascentie betreft op geen enkele manier meer twijfelen. Het is een zeer bijzondere tijd in jullie geschiedenis omdat jullie, hoewel weinigen een vorm van herinnering hebben aan voorbije levens, vele duizenden jaren hebben doorgemaakt en hebben geprobeerd de trilling voldoende te verhogen zodat jullie het kenterpunt konden passeren om je verder richting Ascentie te bewegen. Kunnen jullie je de blijdschap voorstellen die zich door dit Universum verspreidt, omdat jullie je alleen nog maar hoeven te realiseren wat een schitterende prestatie jullie vooruitgang is geweest. Het maakt niet uit dat jullie op je pad hulp hebben ontvangen, en dit is voornamelijk gebeurd om ervoor te zorgen dat hierop geen invloed kon worden uitgeoefend, hoewel jullie om karmische redenen op dit pad met vele uitdagingen te maken hebben gekregen. Jullie vrienden vanuit de Ruimte komen steeds dichterbij en wachten, zoals jullie al werd verteld, vol verlangen om jullie op de Aarde te kunnen begroeten en jullie in de hogere dimensies te verwelkomen.

Waar het duister in het verleden vele aspecten van de industrie en financiële wereld heeft geïnfiltreerd, zijn ze in veel gevallen vervangen door degenen van het Licht en langzaam maar zeker verandert de balans in hun voordeel. Er is uiteraard tijd voor nodig om ongedaan te maken wat er over een zeer lange periode van tijd werd opgebouwd, maar succes wordt door de Lichtwerkers geboekt en dit zal doorgaan totdat ze de overhand hebben en de macht volledig in handen. Jullie zullen waarschijnlijk wel weten dat niets dat belangrijk is toevallig gebeurt, omdat alle gebeurtenissen gepland zijn om die betrokkenen te helpen ervaringen op te doen die in overeenstemming zijn met hun behoeften. Door jullie Gidsen zijn jullie “overgehaald” om bepaalde handelingen te doen die diegenen samen brengen die het nodig hebben om het ermee gemoeid gaande karma uit te spelen. Geloof het of niet, we zijn in staat een dergelijke controle op jullie uit te oefenen zodat jullie doen wat we graag willen, maar dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen.

Nu de Lichtwerkers wat betreft karma met een schone lei hebben kunnen beginnen, onder de voorwaarde van - zoals je zou kunnen zeggen “hou je gedeisd” - is er geen reden om aan te nemen dat dit niet zo zou blijven. Het is beslist zo dat eenieder, die zijn bewustzijn heeft verhoogd en die zijn best doet om een positief leven te leiden, daarbij vermijdend om in situaties te belanden die van lagere trillingen zijn, een probleemloos leven zal ervaren. Jullie zullen nog steeds met uitdagingen te maken krijgen, maar vanwege jullie inzicht en bewustzijn zullen jullie naar alle waarschijnlijkheid op je hoede blijven. Misschien is één van de moeilijkere uitdagingen wel om je hoofd koel te houden wanneer je wordt geconfronteerd met situaties waarin je je geduld verliest. Te allen tijde rustig te blijven behoeft oefening, maar jullie kunnen dit en zullen ontdekken dat jullie vertrouwen en manier van handelen jullie erdoor heen zullen slepen.

Jullie zijn stuk voor stuk prachtige zielen die zich als menselijk Wezens hebben uitgedost, en jullie bezitten een beperkt bewustzijn, hoofdzakelijk dankzij het lage trillingsniveau waarin jullie verblijven. Omdat de trillingen zich echter steeds verder verhogen zullen jullie ontdekken dat je een verhoogd bewustzijnsniveau hebt gekregen en geleidelijk aan zullen jullie je meer van je ware zelf kunnen herinneren. De veranderingen bereiden jullie voor op Ascentie, waar jullie zullen beginnen je ware zelf te ontdekken. Jullie zijn reeds multidimensionale Wezens omdat je Hogere Zelf zich aan de andere kant van de sluier bevindt. Tot hier toe zijn jullie je niet bewust geweest van je ware potentieel, maar de tijd zal snel aanbreken dat het met je Hogere Zelf zal versmelten. Jullie zijn allemaal afzonderlijk een God in de maak en dit is je bestemming, maar tot die tijd zullen jullie aan de gebeurtenissen op Aarde gebonden zijn. Hierdoor zullen jullie je zonder twijfel bijzonder snel ontwikkelen en terwijl jullie dit doen zal blijvend hulp worden geboden.

Inmiddels zullen degenen onder jullie die hun trilling hebben verhoogd hebben ontdekt dat je je in situaties kunt bevinden die verontrustend zijn, maar dat je deze toch door je zuivere vermogen van concentratie en zelfbeheersing kunt overwinnen. Uiteindelijk zal dit jullie tweede natuur zijn, waarbij de negatieve energieën zonder twijfel zullen verzwakken en minder invloed op jullie hebben. Jullie zullen merken dat naarmate je vooruitgang boekt, andere mensen graag bij je in de buurt zijn, ook al kunnen ze niet uitleggen waarom maar ze voelen zich op hun gemak en gerustgesteld door je vriendelijke en liefdevolle trillingen. Er is niet veel verbeelding voor nodig om te beseffen dat de uitstraling van je aura dusdanig is dat men van je aanwezigheid kan genieten en de rust en liefde voelt die je uitstraalt. Niet alleen mensen maar ook dieren kunnen de verhoogde energie aanvoelen die je uitzendt. Op een bepaald moment zal dit zelfs een helende kwaliteit hebben en het mensen absoluut een goed gevoel geven om bij je in de buurt te zijn.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.


PS Wegens zijn vakantie zal de volgende boodschap van Mike pas verschijnen op 5 oktober a.s.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!