Home > > Mike Quinsey – 6 september 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 6 september 2019

Mike Quinsey

Met de komst van het Nieuwe Tijdperk wordt langzaam maar zeker duidelijk wat de belangrijke veranderingen inhouden die het met zich meebrengt. Het mysterie van 'wie' of 'wat' we zijn wordt opgehelderd en Kryon is één van de belangrijkste bronnen, zoals blijkt uit het volgende fragment. Het is duidelijk dat er een lange weg bewandeld dient te worden voordat we klaar en in staat zijn om terug te keren naar de Bron, maar het is opbeurend en hartverwarmend te weten waar onze toekomst naartoe leidt.


UITTREKSEL: Kyron, April 2019. Het allerhoogste belang voor jou is om terug te keren naar je Hogere Zelf.

Er is geen sprake van een terugkeer naar de oude manier van doen; het nieuwe normaal, als er al zoiets bestaat, is als een weg die nooit eindigt, met voortdurende veranderingen en de daarmee gepaard gaande nieuwigheden, en deze zullen elke dag beter zijn dan de dag ervoor. Er is een Creatieve Bron die ik vertegenwoordig en waar jullie je in bevinden. In de toekomst zullen er geen channelings meer zijn: jullie zullen gelijk gestemd zijn en weten wat je te doen hebt.

'Wie jullie zijn, kan niet worden uitgelegd, jullie zijn afgeleiden van de Centrale Bron die God is. Zoveel groepen zijn deel van jullie, maar ooit bezaten ze een lichaam - allemaal. Er bestaat op jullie planeet een energie die geen regels kent maar die boordevol emotie zit en dat is LIEFDE. Emotie is iets dat zich voor altijd in de kern van alles bevindt en het is LIEFDE. Er bestaat een liefdesverbinding tussen eenieder van jullie, als je het maar toelaat. Hoe hoger je DNA opereert, hoe meer liefde er in de cellen van je lichaam aanwezig zal zijn - de Liefde van de Schepper.

Niemand van jullie is Thuis, jullie werken op Aarde een taak. Weten jullie waar Thuis is? Het is waar ik vandaan kom, het is waar jullie allemaal vandaan komen. Ik wil jullie dit vertellen, wanneer jullie bij me zijn en er is de pariteit en een klankrijkheid van liefde, een confluentie van liefde die jullie je niet eens kunnen voorstellen en evenmin kunnen jullie doorgronden waar je vandaan komt, en dat is het deel van jou dat zich wenst te verbinden met jou en het is dat deel waar je naar op zoek bent en als je er een naam aan kunt geven of het kunt omschrijven dan is dat het deel van God dat zich opnieuw wil verbinden met jouw deel, het is het deel van jou aan de andere kant van de sluier die letterlijk onzichtbaar is voor dit deel. Jullie zijn ontwaakt voor de mogelijkheid dat er meer is dan je kunt zien.

Definitie:

Stoffelijk - Fysieke wereld. Klankrijkheid - moeilijk te begrijpen. Confluentie - samenvloeien.

EINDE UITTREKSEL


De mensheid vertoont de eerste positieve tekenen van ontwaken voor de stijgende trillingen en reageert door zich meer bewust te worden van het ware pad dat leidt naar bestaansniveaus die alle oude energieën achter zich laten. Deze hebben hun doel gediend en nu is de tijd gekomen om verder te gaan en te genieten van de hogere trillingen waar inmenging van het duister onmogelijk is. Voor een groot deel creëren jullie je eigen toekomst, hoewel het pad al vaststaat. Het doel is om ervoor te zorgen dat jullie een nieuw paradigma beginnen te creëren dat jullie in de richting zal brengen die nodig is om een grote stap voorwaarts in je evolutie te maken. Degenen onder jullie die er klaar voor zijn, zullen zich gemakkelijk aanpassen aan de nieuwe niveaus, waarbij jullie verrast zullen zijn over het gemak waarmee binnen deze trilling te werken valt. Tijdbesparende apparaten en systemen zullen het leven zeer acceptabel en plezierig maken. Eerst dient echter een zuivering plaats te vinden van alle overblijfselen van het oude, zodat het nieuwe volledig tot stand kan worden gebracht. Uiteindelijk zullen jullie terugkijken en je afvragen hoe jullie het voor elkaar hebben gekregen, waarbij jullie manier van doen erg grof zal lijken te zijn geweest in vergelijking met de nieuwe manieren van leven. Jullie hebben een plek in de hogere rijken verdiend en zullen vele jaren een snelle evolutie genieten.

We zijn ons ervan bewust dat jullie de verwarring die op Aarde heerst beu zijn, maar het is als een etterende wond die moet genezen voordat alle voordelen van Ascentie van start kunnen gaan. In dat opzicht krijgen jullie hulp, maar zoals je zou kunnen zeggen, het dek moet eerst worden schoongeveegd om succes te garanderen. Veranderingen beginnen zich te voltrekken en zullen de basis vormen van een nieuwe beschaving. Er staan bijzonder veel veranderingen op stapel en ze zullen de somberheid die momenteel heerst, opheffen. Jullie kunnen er zeker van zijn dat we de uitkomst van de huidige gebeurtenissen beïnvloeden, en hoewel jullie het misschien nog niet zullen zien, zal alles uiteindelijk naar wens verlopen. Jullie hebben de nieuwe manieren van leven, die zich nu al aan het manifesteren zijn, verdiend en we weten dat deze jullie zullen verheugen.

We zullen nogmaals de kwestie behandelen die jullie het meest zorgen lijkt te baren; het lot van diegenen die waarschijnlijk niet voldoende gevorderd zijn om klaar te zijn voor Ascentie. Ze zullen hun voordeel kunnen doen met hun huidige ervaringen en het zal hen een voorsprong geven wanneer ze een nieuw leven beginnen op een nieuw pad van verdere evolutie. Benadrukt dient te worden dat elke ziel met een levensplan incarneert, waarbij deze ziel van tevoren zal weten of hij of zij klaar is om te ascenderen. Als deze ziel in jouw gezin is geplaatst, dan gaat het om de ervaring die in de toekomst profijt zal opleveren. Wees ervan verzekerd dat elke ziel vooruitgang zal boeken met een tempo dat past bij diens vermogen om de betekenis van evolutie te begrijpen en wat dat inhoudt. Naar alle zielen wordt liefdevol omgekeken waarbij er altijd hulp voor hen beschikbaar is.

In de tussentijd komen wereldgebeurtenissen langzaam maar zeker tot een einde en ze zullen de basis vormen voor noodzakelijke veranderingen die jullie in staat zullen stellen deel te nemen aan handelingen om deze tot stand te brengen. Het zou jullie verbazen als je werkelijk wist hoeveel macht je hebt om degenen die jullie vertegenwoordigen te beïnvloeden. Het is jullie taak om je wensen, wat betreft de toekomst, kenbaar te maken zodat er geen tijd en geld verloren gaan als jullie een andere richting inslaan. Jullie invloed heeft een grote inwerking op de richting waarin de energieën gaan, en hoe meer jullie je focussen op wat je wilt, hoe meer succes zal worden behaald.

Over de hele wereld zien we bewegingen die met grote snelheid tot een einde komen. Hoewel het even zal duren voordat jullie prestatie volledig zal worden erkend, zullen jullie toch het begin kunnen zien van grote veranderingen in de kwaliteit van leven. Jullie werden te lange tijd tegengewerkt en jullie werd te vaak de basisbehoeften voor een gelukkig en bevredigend leven ontzegd. Twijfel er niet aan dat dingen ten goede zullen veranderen, ze moeten wel en het toenemende niveau van positieve energieën zal ervoor zorgen dat dit gebeurt. Met het einde van het oude Tijdperk is hetgeen niet geschikt was voor jullie toekomst en het plan voor de veranderingen al in daden omgezet. Het betekent dat jullie verzekerd zijn van een betere en mooiere toekomst en, nog belangrijker, een leven waarin armoede en gebrek zijn geëlimineerd. Het is duidelijk dat dit niet van de ene op de andere dag kan gebeuren, maar niets zal de voortgang ervan tegenwerken of afremmen.

Blijf veerkrachtig en vastbesloten om de uitdagingen die jullie naar het 'beloofde land' zullen brengen, aan te gaan. Probeer het geluk, de voldoening en de vreugde die zullen komen te voelen, zodat je stemming positief wordt beïnvloed. We staan ​​altijd aan je zijde, geven voortdurend aanmoedigingen en hebben altijd een luisterend oor zodat we jullie waar mogelijk kunnen helpen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

I.v.m. vakantie van Mike Quinsey zal zijn volgende bericht op 20 september verschijnen.
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie