Home > > Mike Quinsey – 30 augustus 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 30 augustus 2019

Mike Quinsey

Er gebeurt op dit moment zoveel op Aarde en als het resultaat is zoals bedoeld, dan zouden jullie goed op weg moeten zijn naar zeer acceptabele veranderingen. Die entiteiten die jullie beïnvloeden ter verbetering van alle mensen proberen jullie te beïnvloeden om stappen te nemen die jullie dagen naar Ascensie zouden bespoedigen. Zoals we vrij recentelijk hebben gezegd, zijn leiderschapsveranderingen belangrijk zodat jullie er zeker van kunnen zijn dat jullie het oude achter je laten en ruimte maken voor de langverwachte vooruitgang die jullie de Nieuwe Tijd in kan duwen. De vooruitgang kan niet langer worden tegengehouden, en als jullie regeringen niet de eerste stappen zetten, zullen anderen dat wel doen. Hoewel jullie lot in jullie eigen handen ligt, is er een doel waar wij jullie naartoe zullen leiden, zodat jullie voorbereid zijn op een toekomst die veel anders is dan wat jullie nu ervaren. Zonder onze hulp zouden jullie overgeleverd zijn aan de genade van hen die hun eigen agenda hebben en op geen enkele manier bijdragen aan jullie evolutionaire vooruitgang.

Jullie mogen terecht wijzen op de manier waarop de mensheid haar pad naar betere dingen lijkt te zijn kwijtgeraakt, want jullie beseffen heel duidelijk dat jullie inmiddels een veel geavanceerdere kwaliteit van leven zouden moeten genieten. Het is er zeker, maar gevestigde belangen doen er alles aan om het tegen te houden. Hun God is winst ten koste van de mensen, maar ze zullen uiteindelijk moeten veranderen. Het delen van en zorgen voor elkaar zal de basis vormen voor het verhogen van het niveau van het leven, zodat ze voor alle mensen acceptabeler zijn. Wanhoop niet, het zal in de levens van velen van jullie komen en al jullie offers zullen de moeite waard zijn geweest. Dus wij willen opnieuw zeggen blijf vooruit kijken en probeer niet afgeleid te worden door andere gebeurtenissen. In het grote geheel is alles goed en jullie hebben veel verschillende beschavingen die klaarstaan om ervoor te zorgen dat jullie je doel veilig en gezond bereiken.

Ongeacht wat er op het wereldtoneel gebeurt, Jullie kunnen er zeker van zijn dat jullie vooruitgang boeken, want ook nu nog zijn er achter de schermen veel mensen en organisaties aan het werk om de veranderingen tot stand te brengen. In feite groeien ze in aantal naarmate meer mensen zich bewust worden van hun levensplan om positieve maatregelen tot stand te helpen brengen. Jullie zullen merken dat er een scheiding plaatsvindt waarbij die van de hogere vibraties steeds minder te maken hebben met die van de negatieve energieën. Dit is een vorm van afzondering die jullie allen voorbereidt op de tijd dat jullie je eigen weg zullen gaan en het is volkomen eerlijk en redelijk, zonder oordeel. De mogelijkheden van de toekomst staan open voor alle zielen zonder te kiezen of te selecteren en hopelijk zullen ze allemaal vooruitgang boeken in overeenstemming met hun levensplan.

Denk aan het feit dat jullie allemaal honderden levens hebben gehad, en de meest uitgebreide ervaringen hebben gehad als man of vrouw, een armlastige of een prins, die allemaal bijdragen aan jullie brede spectrum van groei en jullie uitrusten om je in staat te stellen je plaats weer in te nemen onder hen die al zijn geascendeerd. Jullie laatste leven op de lagere Aarde is er een van het verwijderen van jullie ruwe randen en jullie in staat te stellen om ten volle te profiteren van jullie hogere vibraties. Het zij zo, en jullie zullen er in het geheel niet teleurgesteld in zijn.

Zorg voor de jonge mensen die veel bewuster en waakzamer in het leven zijn gekomen dan jij op hun leeftijd. Ze bekijken het scenario en vinden het moeilijk te begrijpen hoe jullie tot de puinhoop zijn gekomen waarin jullie je bevinden, en als je de kans krijgt, zullen ze je de weg er uit wijzen. Ze brengen niet alleen ervaringen met zich mee, maar ook oplossingen voor de problemen die de wereld hebben geteisterd. Op dit moment hebben ze moeite om zich te laten horen boven de vele conflicten die er aan de gang zijn. De jongeren hebben de antwoorden en ze zijn bereid om jullie te helpen verder te gaan en de oude vibraties echt achter je te laten.

Jullie hebben lang gewacht op elk van deze punten in jullie evolutie en het is zeker de moeite waard om geduld te hebben, terwijl de kwesties die bijna elk land in de problemen lijken te brengen, zijn opgelost. Als jullie in staat zijn om tussen de regels door te lezen, zullen jullie begrijpen dat de mensen op zoek zijn naar een weg vooruit en duidelijk hun eigen ideeën hebben over wat er nodig is. Sommigen zoeken niet meer dan de troost die hun is ontzegd, terwijl anderen verder kijken dan materiële bezittingen en weten hoe belangrijk hun spirituele groei is om zich met de hogere energieën te kunnen bewegen. Jullie zijn in feite nu bezig met het creëren van jullie toekomst en deze zal zich geleidelijk aan manifesteren en jullie in het nieuwe tijdperk brengen, met alle voordelen van dien.

Jullie zijn hier op Aarde omdat jullie je plaats in de Nieuwe Tijd hebben verdiend. Jullie hebben veel te bieden aan de mensen om jullie heen, en zijn naar de Aarde gekomen als een van die zielen die veel ervaring hebben dat anderen zal helpen om op te staan. Wees er zeker van dat er een plan is voor jullie evolutie en dat het niet aan het toeval wordt overgelaten en dat veel zielen jullie steunen met elke intentie zodat jullie volledig voorbereid zullen zijn wanneer Ascensie zal plaatsvinden. Het is een tijd waarin jullie er goed aan zouden doen om je intuïtie te volgen die voortkomt uit de aansporing van jullie Hogere Zelf.

Neem de dingen zoals ze komen zonder indien mogelijk vooraf te beslissen wat het resultaat moet zijn. Eerlijk gezegd hebben jullie weinig idee van je levensplan, maar jullie leven is georganiseerd rond de ervaringen die jullie nodig hebben om verder te evolueren. Jullie hebben altijd hulp gehad, maar meer nog, omdat jullie nu in een kritieke fase zijn gekomen waarin het van het grootste belang is dat jullie slagen. Jullie beseffen niet hoeveel zielen er betrokken zijn bij jullie levens die jullie van het ene leven naar het andere volgen en die proberen er zoveel mogelijk voor te zorgen dat alles volgens plan verloopt. Levenservaringen zijn altijd zo geregeld dat als je succesvol bent, je geniet van de vooruitgang om nooit meer hetzelfde pad te hoeven volgen.

Rijkdom en bezittingen zijn niet langer van grote waarde voor jullie, in die zin dat jullie op den duur eenvoudigweg zullen creëren wat jullie nodig hebben door de kracht van jullie gedachten. Zoals wij onlangs al zeiden, projecteert het Menselijke ras als collectief denkvormen van wat het wil en wanneer het voldoende kracht krijgt om te materialiseren, zal het dat ook doen. Jullie trekken natuurlijk ook de energieën aan die nodig zijn om dingen te manifesteren wanneer jullie focus krachtig is en sterk wordt vastgehouden. Jullie hebben de neiging om zulke dingen als toevallig te beschouwen, maar al snel zullen jullie beseffen dat het aan jullie eigen vaardigheden ligt. Dus in de nabije toekomst zal het leven langzaam maar zeker zo veel gemakkelijker en leuker worden.

Laat jezelf niet afleiden door wat er om jullie heen gebeurt, in veel gevallen is het allemaal een kwestie van het opruimen van die etterende plekken waar problemen lijken te blijven bestaan. Er lijkt geen echte oplossing mogelijk te zijn, maar het zal er toch komen omdat het moet en het laat nieuwe energieën toe om zich te manifesteren die alles zullen verheffen. De oude manieren om jullie meningsverschillen op te lossen worden achterhaald en samenwerking zal de plaats innemen van de kracht die jullie gebruiken om jullie problemen uit de wereld te helpen. Compromissen en begrip zullen de plaats innemen van oorlogszuchtige acties die zullen worden gezien als niet-productief en schadelijk voor alle betrokkenen. Simpel gezegd is het tijd om volwassen te worden en vreedzame antwoorden te vinden op jullie problemen die alle betrokkenen zullen tevredenstellen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar de voltooiing verlichten. Deze boodschap komt door mijn Hoger Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Martien - wakkeremensen.blogspot.nl
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie