Home > > Mike Quinsey – 13 april 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 13 april 2018

Mike Quinsey

Met het ontwaken dat geleidelijk aan plaatsvindt, worden de mensen over het algemeen wakker voor de manier waarop ze door de Pers zijn bedrogen. Ze worden zich eveneens bewust van de omvangrijke censuur die wordt gebruikt om hen permanent in het duister te houden wat betreft regionale en mondiale zaken. Geleidelijk aan sijpelt de waarheid naar buiten en te zijner tijd zal het helemaal anders gaan en is het onmogelijk om de waarheid voor de mensen verborgen te houden. Er ligt een heel andere tijd in het verschiet waarin jullie alleen maar de waarheid kunnen spreken. Omdat de trillingen zich blijven verhogen, zullen er steeds meer mensen in staat zijn de waarheid te herkennen, waardoor zij samen met de nieuwere generaties een stem zullen hebben die zal worden gehoord in plaats van eenvoudig terzijde geschoven.

Het zuiveren van de politiek zal niet gemakkelijk zijn en een volledige sanering van diegenen die weigeren de oude manier van doen los te laten zal waarschijnlijk nodig zijn. De politiek heeft de neiging gehad om corrupt te zijn, waarbij de rechten van de mensen nauwelijks ondersteund werden. De situatie is verre van ideaal en dit is te wijten aan de daden van de illuminati, die vele jaren lang op illegale wijze fondsen in eigen richting hebben gedirigeerd om hun militaire activiteiten te financieren. Sinds kort wordt veel van hun financiële steun geblokkeerd en ondervinden ze problemen bij de financiering van hun extreem kostbare activiteiten. Tezamen met de voortdurende arrestaties van hun leden, zijn ze ernstig verzwakt geraakt en worstelen ze om in al hun behoeften van financiering te voorzien.

Zoals jullie echter al is verteld, hebben zij die voor het Licht werken zich goed voorbereid op het onvermijdelijke moment waarop de politiek zal worden gezuiverd van al diegenen die hun positie voor eigen gewin hebben misbruikt. In de nieuwe trillingen is er geen plaats voor hen die alleen in eigen belang handelen en zij zullen worden vervangen door hen die het belang van de mens voorop stellen. De politiek moet veranderen zodat het werkelijk representatief zal zijn voor het Nieuwe Tijdperk, dat staat voor “compassie”. De zaken zullen ten goede veranderen en veel wordt achtergehouden totdat de illuminati en hun aanhangers niet langer worden gezien als bedreiging voor de toekomst.

Verlies nooit de moed, want het zal onvermijdelijk zijn dat de tijd van veranderingen chaos met zich meebrengt, omdat de oude manier van doen wordt gehandhaafd door degenen die dit niet willen loslaten. Dit zal echter vergeefs zijn omdat het Nieuwe Tijdperk een andere manier van leven met zich heeft meegebracht, een manier van leven die meer harmonie en minder verstoring voortbrengt. Normaal gesproken is de mens niet gek op verandering omdat liever wordt vastgehouden aan de dingen die men gewend is, maar het zal niemand spijten om de zaken in een ander licht te kunnen zien en ervaren. Jullie toekomst is zeer lang geleden al vastgelegd en kosten nog moeite zullen worden gespaard om ervoor te zorgen dat zich een transitie voltrekt die soepel en efficiënt verloopt. Er is nog veel werk te verzetten, dus zal het uiteindelijk meer tijd kosten dan jullie mogelijk denken, maar ondanks de vertraging verlopen de voorbereidingen voorspoedig. Het doel is de zaken zover klaar te hebben dat deze direct toegepast kunnen worden wanneer het juiste moment zich aandient. Naar alle waarschijnlijkheid zullen jullie van tijd tot horen wat de plannen voor jullie zijn en het zal allemaal goed nieuws zijn.

De waarheid omtrent jullie werkelijke geschiedenis komt geleidelijk aan naar buiten en jullie zullen ontdekken dat het een andere versie is dan jullie werd geleerd. De ontwikkeling van de Mens staat nu, omdat er zoveel verschillende types zijn gevonden, ter discussie. De manier waarop zij tijdens hun evolutie werden geïsoleerd, laat de duidelijke intentie zien dat zij volledig van andere groepen moesten worden afgescheiden. Jullie zijn naar het vinden van de waarheid omtrent jullie geschiedenis toe geleid zodat jullie deze terdege zullen waarderen, waarbij het belang van deze waarheid te groot is om nog langer voor jullie verborgen te houden. Door naar jullie wereld te kijken als eenheid, beseffen jullie nu heel snel dat haar ontwikkeling vele tekenen vertoont van buitenaardse invloeden en hulp. In alle fasen van de menselijke ontwikkeling zijn buitenaardsen aanwezig geweest en hebben ze jullie op een pad gebracht dat bedoeld is om jullie op het juiste spoor, overeenkomstig het plan voor jullie ontwikkeling, te houden.

De laatste cyclus is voor jullie uithoudingsvermogen en het vermogen om gecentreerd te blijven een enorme uitdaging geweest, waar er om jullie heen alleen maar chaos bestond. Vele zielen zijn niet in staat geweest om een andere toekomst voor zich te zien dan voortdurende agressie en confrontaties, maar toch hebben ze doorgezet en voldoende kracht verzameld om zichzelf te verheffen. Velen hebben hun vertrouwen gesteld in God en door dit te doen hebben ze de kracht gevonden om door te gaan terwijl alles verloren leek. God bevindt zich altijd binnen iedere ziel, en jullie bezitten een Goddelijke cel die altijd met jullie is, waarbij jullie onsterfelijk zijn en het eeuwige leven hebben. In jullie Bijbel staat dit uitgelegd als dat de Mens is geschapen naar Gods evenbeeld, dus jullie zullen begrijpen dat jullie de potentie bezitten om zelf een God te worden. Jullie hebben tenslotte bijna allemaal wel gehoord van de verhalen die gaan over zielen die er door de Godheid op werden uitgestuurd om ervaringen op te doen om later terug te keren met het voordeel van wat men heeft geleerd. Zien jullie nu waarom er naar jullie wordt verwezen als Goden in de maak?

Op dit moment hebben jullie nog maar net het pad terug naar de hogere dimensies, van waar jullie komen, betreden en dit zal een voorproef zijn van wat er komen gaat. Geen enkel woord kan de absolute gelukzaligheid omschrijven die jullie zullen ervaren in de puurheid van het Licht, dat jullie werkelijke thuis is. Jullie kunnen je dit waarschijnlijk niet herinneren, maar wanneer jullie naar het Licht terugkeren zal dit jullie een bekend gevoel geven. Geef dus nooit op en wanhoop niet, want jullie hebben alles om naar uit te kijken waarbij jullie blij verrast zullen zijn te ontdekken wat de toekomst voor jullie in petto heeft. Ascentie is nu uiteraard jullie doel en opnieuw een stap terug naar waar jullie vandaan zijn gekomen. Jullie problemen zijn ontstaan door het afgesneden zijn van de waarheid omtrent jullie ‘zijn’, maar dit is nodig geweest om jullie op je doel gefocust te houden. Nu jullie van deze beperkingen zijn bevrijd en jullie kunnen kiezen welk pad je zult nemen, zijn ook zij aanwezig die, mocht dat nodig zijn, jullie met hun adviezen begeleiden.

Jullie werden zo lang in het duister gehouden dat jullie veel te verwerken zullen krijgen, maar dit zal jullie op de volgende fasen in je ontwikkeling voorbereiden. Het leven draait om het opdoen van ervaringen en om te leren, zodat jullie je op een voortdurend ontwikkelingspad bevinden. Je bent onder geen beding de eerste ziel die dit pad bewandelt en je zult zeker niet de laatste zijn. Jullie bezitten een vrij wil en hebben een stem in je levensplan, maar zullen worden geholpen om dergelijke beslissingen te nemen om er op die manier voor te zorgen dat jullie geen tijd verspillen. Toch kunnen jullie net zoveel tijd nemen als je wilt of net zo weinig, maar een wijze ziel zal luisteren naar het advies dat zijn gidsen hem geven, omdat deze altijd het grotere plaatje kunnen zien en ze je waarschijnlijk beter kennen dan je dat zelf doet.

Houd je blik gericht op het doel dat je jezelf hebt gesteld, en weet dat er altijd hulp voorhanden is als je die nodig hebt. Je wordt altijd beschermd, behalve in karmische situaties waarin lessen geleerd dienen te worden, maar in het Nieuwe Tijdperk hebben jullie geen oud karma meegebracht, dus beweeg je zorgvuldig voort en voorkom het creëren van nieuw karma. Jullie bevinden je allemaal in een situatie waarin de noodzaak van karmische lessen onmiddellijk zal worden afgehandeld. Hoe meer jullie je met het Licht verheffen, des te minder jullie negativiteit zullen tegenkomen. Dus blijf rustig en op je doel gefocust, en jullie hebben alle kans op succes.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en iedere ziel heeft diezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!