Home > > Mike Quinsey – 26 april 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 26 april 2019

Mike Quinsey

Ik voel me weer helemaal goed door een fijne vakantie en het aantrekken van de banden met mijn familie. Over het algemeen lijkt de gang van zaken in de wereld weer uit de hand te lopen, maar het dient toch te worden gezien als de laatste pogingen van het duister om te voorkomen dat we ons doel bereiken. Ondanks hoe het op het eerste gezicht lijkt, is er veel vooruitgang geboekt, en het is opmerkelijk hoe goed de jongeren georganiseerd zijn en in staat om vreedzaam te demonstreren om zo hun doelen te bereiken. Dit lag in de lijn van de verwachting, aangezien die zielen die op Aarde incarneren veel beter geïnformeerd, veel wijzer en gevoeliger zijn en beter georganiseerd, om op die manier de mensheid vooruit te kunnen helpen op haar pad naar Ascentie. Houd in gedachten dat de meeste van de genoemde veranderingen pas na Ascentie kunnen plaatsvinden.

Op 1 november 2013 heeft Elizabeth Trutwin een bericht verspreid dat suggereerde dat Ascentie op het punt stond plaats te vinden. Klaarblijkelijk was dit niet het geval, maar in het licht van de gebeurtenissen die sindsdien hebben plaatsgevonden, en gezien de veranderingen die nu omvangrijk lijken te zijn, lijkt het erop dat we dichter bij Ascentie zijn dan ooit. Het versmelten naar Eenheid tussen "Boven – Zowel als Beneden" geeft een Nulpunt aan, en naarmate we dichterbij komen, helpen we de Gouden Eeuw om de Geascendeerde Aarde fysiek vorm te geven. Ik ben van mening dat het onder deze omstandigheden passend is om een ??volledige versie van dat deel van de boodschap van Lord Ashtar die de meest welkome veranderingen beschrijft die ons in de zeer nabije toekomst te wachten staan, weer te geven. Het complete bericht was feitelijk zes pagina's lang.


DE ASCENTIE VAN DE AARDE - ASHTAR VIA ELIZABETH TRUTWIN.

Alle Arcturiaanse Lichttechnologieën inclusief medische ingrepen zullen gratis beschikbaar zijn voor iedereen. Voedingsgebreken, bloedziekten, dwarslaesie, chronische ziekten en kanker zullen in zeer korte tijd de wereld uit worden geholpen. Ook de geavanceerde technologieën en de ET's die deze uitvoeren, zoals de Siriaanse Tempelwerkers en hun geavanceerde vormen van acupunctuur, zullen beschikbaar zijn. Simpele dingen zoals problemen met het gezichtsvermogen en obesitas zullen zeer snel worden gecorrigeerd.

Alle vormen van terugdraaien van veroudering, telomeer-herstel van het DNA, huid- en schoonheidsbehandelingen zullen door eenieder worden ondergaan. Ouderen en kinderen zullen worden geholpen bij de kwalen waarmee zij te maken hebben. Er zullen counselors voorhanden zijn om hulp te bieden bij psychische aandoeningen. Er zullen nieuwe oplossingen komen voor kinderen in pleeggezinnen en het huidige zorgsysteem zal ten einde komen en evolueren naar een oplossing die geschikt is voor kinderen, hun biologische ouders en de mentoren die hen hulp bieden. Voor degenen die in instellingen, weeshuizen en bejaardenhuizen wonen, zal op nieuwe manieren worden gezorgd; manieren die niet eerder mogelijk waren.

Iedereen zal vrij zijn, vrij om het leven te ervaren op een manier die voor hem of haar betekenisvol is, naar eigen maatstaven. Iedereen zal hulp ontvangen bij het maken van een plan voor de volgende stap in zijn of haar leven. Deze helende centra zullen gesitueerd zijn in de Lichtsteden die voor het oog zichtbaar zullen zijn en die tijdens Disclosure zullen worden onthuld. Veel 'gelovigen' dienen de informatie over deze Lichtsteden nog te integreren. Het mag duidelijk zijn dat deze Lichtsteden in het verlengde zullen liggen van de moederschepen. Men zal naar deze afspraken gaan of in de Lichtsteden werken, ofwel met de auto of via een straal omhoog. Aan het einde van de dag zullen de mensen terugkeren naar huis.

Binnen een paar jaar zal de Aarde een planeet zijn zonder enige vorm van ziekte. Blessures worden met geavanceerde toepassingen behandeld, en de behoefte aan Geneeskundige Centra zal sterk verminderen. Nadat de genezers die in de Lichtcentra werken de genezing van de bevolking hebben voltooid, zullen ze evolueren naar nieuw werk dat geen "werk" is, maar hulp bieden bij creativiteit, op nieuwe manieren die niet eerder beschikbaar waren, zoals bijvoorbeeld het creëren van zelfbestuur en het implementeren van nieuwe wetten en nieuwe wegen van Wereldvrede.

Neem je persoonlijke droom onder de loep en breng deze op basis van nieuwe informatie die binnenkomt naar een hoger niveau. Laat je verbeeldingskracht je verder brengen dan wat voorheen als waar werd aangenomen. Na het Event zullen alle vereisten om te kunnen overleven worden weggevaagd met Vrije Energie, Overvloedig Gezond Voedsel, Schoon Water, Opruiming van de Vervuiling, en Mentoren en Lichtsteden zullen iedereen gratis heling bieden. Dieren en Magische Wezens zullen de overvloed die ze nodig hebben tot hun beschikking hebben en zullen vrij zijn om te komen en te gaan wanneer ze dat willen.

Voor achtergestelde mensen zal worden gezorgd en alle niet-gewelddadige gevangenen zullen worden vrijgelaten, omdat de meerderheid gevangen zit op basis van valse aanklachten. De politici zullen allemaal aftreden en met criminelen zal door middel van snelle rechtszaken worden afgerekend. Maanden later zullen nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Pakketten met NESARA-fondsen zullen worden vrijgegeven en naar verwachting zal het 18 maanden duren om iedereen te bereiken. Wanneer het gebeurt, heeft te maken met het voldoen aan de vereisten voorafgaand aan de kans.

EINDE UITTREKSEL


De wegen zijn zich bezig te scheiden, aangezien het duister steeds verder in het moeras wegzakt dat ze voor zichzelf heeft gecreëerd. Terwijl ze in de lagere trillingen blijven afdalen, bereiken juist degenen die van het Licht zijn steeds hogere niveaus omdat hun trilling toeneemt. Zij hebben nooit achterom gekeken sinds ze in 2012 het markeringspunt stijlvol zijn gepasseerd. Door te focussen op alles wat positief is, wordt er om je heen een bescherming gecreëerd die veiligheid en zekerheid biedt tegen elke poging om dit te verstoren.

Er volgt nu een kort fragment van de "Open Hand Website" dat in deze tijd waarschijnlijk de mening van veel mensen samenvat. "Met Brexit in het achterhoofd lijkt het erop dat de EU duidelijk een belangrijke spil is binnen de Nieuwe Wereldorde. Het verpakt en zuivert uitbuiting van de Aarde, haar bevolking en de natuurlijke hulpbronnen zorgvuldig, gebaseerd op de motor van een steeds verder uit de hand lopende consumptie. Terwijl de mens zich op korte termijn misschien financieel rijker voelt, is het effect op de natuurlijke ecosystemen in de toekomst catastrofaal. "

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. We gaan door een uitdagende tijd, een tijd die vraagt ??om kalmte en volledige aandacht voor de toekomst. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!