Home > > Mike Quinsey – 5 januari 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 5 januari 2017

Mike Quinsey

Weer is er sneller dan ooit een jaar voorbijgegaan, een jaar vol gebeurtenissen die jullie een enorme stimulans hebben gegeven voor wat er komen gaat. Terwijl de jaren sinds het nieuwe begin van het huidige Tijdperk in 2012 voorbij zijn gevlogen beginnen de zaken, die een kenmerk zijn van de realiteit van het Nieuwe Tijdperk, vorm te krijgen. Het stof is om zo maar te zeggen neergedaald en nu zouden jullie in staat moeten zijn het begin van de veranderingen, die jullie vooruit zullen brengen, waar te nemen. Zoals jullie je onderhand bewust zouden moeten zijn wordt er veel achtergehouden totdat het juiste moment zich aandient om het vrij te geven en dat betekent echt: als het veilig is. Na al het plannen en alle voorbereidingen die werden gedaan mag dit niet verloren gaan door het overhaast tot stand te brengen. Er zijn inderdaad een aantal problemen mee gemoeid en mits alles op de juiste tijd wordt gedaan zullen jullie een periode van grootse verheffing gaan beleven. Het laatste wat er dient te gebeuren is de bemoeienis van degenen die de oude energieën liever in stand houden. Hun pogingen om dit te doen bezitten niet langer werkelijke kracht en ze zijn voorbestemd om te falen. Ze zijn de architecten van hun eigen ondergang en zullen de gevolgen van hun gekozen daden zelf moeten ervaren.

Lieve Mensen, verlies nooit het feit uit het oog dat jullie het markeringspunt 2012 ruim zijn gepasseerd en sinds dit moment zijn vele Lichtwerkers in staat geweest vooruitgang te boeken en zich voor te bereiden op de tijden die komen gaan. Er is al veel voorbereiding gedaan zodat jullie, wanneer de omstandigheden het toestaan, in staat zullen zijn van het vooruitzicht van brede vooruitgang, die in betrekkelijke veiligheid van start kan gaan, te genieten. Dan zullen jullie kunnen zien waar jullie op hebben gewacht en de Mensheid zal zich buitengewoon verheugen over de resultaten. Door je op de toekomst te focussen zullen jullie de manifestatie hiervan helpen versnellen, omdat jullie wel degelijk een hand hebben in het bepalen hoe de zaken zullen uitpakken. Uiteraard zijn er altijd hogere machten die de gebeurtenissen controleren en de Mensheid beschermen zodat haar beslissingen worden gehonoreerd. Het zijn tenslotte jullie die geholpen hebben de weg vooruit te banen, waarbij het markeringspunt werd gepasseerd dat de Mensheid in staat heeft gesteld om vooruitgang naar de hogere trillingen te blijven boeken.

De verrassing voor jullie is geweest dat terwijl jullie de oude trillingen achterlieten, jullie een nieuwe start konden maken met, zoals je zou kunnen zeggen, “een schone lei”, zonder dat er oude energieën achterbleven. Het meest opwindende vooruitzicht is het uiteindelijke verschijnen van een aantal Buitenaardsen die sterk verbonden zijn met het Menselijk Ras. Zij hebben jullie vooruitgang duizenden jaren lang gevolgd en hebben jullie bijgestaan, zonder dat jullie vrije wil hierbij in het gedrang kwam. In termen van tijd zoals jullie die kennen, kun je zeggen dat jullie nieuwe zielen zijn, maar in werkelijkheid zijn jullie zeer oude zielen die al eonenlang bestaan. Als Menselijke Wezens voegen jullie ervaring toe aan je bestaan, zodat jullie uiteindelijk mentoren voor anderen worden die hier hun voordeel mee kunnen doen. Het is voor degenen die goed gevorderd zijn normaal om anderen die volgen te helpen en te laten profiteren hun ervaringen. Zo kunnen jullie zien hoe de groepen uiteindelijk groter en groter worden omdat meer ontwikkelde zielen zich erbij voegen.

In werkelijkheid worden jullie bij iedere stap in je ontwikkeling, die je vooruitbrengt en verheft, bijgestaan. Onthoud dat jullie op een bepaald punt in je evolutie Wezens van Licht worden, waarbij je - welke fysieke vorm je voorheen ook hebt gehad - die achter je laat. Je kunt jezelf echter waar dat nodig is in welke vorm van lichaam je maar nodig hebt “denken”. Zelfs nu al beginnen jullie het vermogen van creatie te ontwikkelen en dit betekent dat, terwijl de trillingen zich verder blijven verhogen, de Mensheid een grotere stem heeft in hoe zij zich ontwikkelt. Dat is de reden waarom we jullie hebben gewaarschuwd om positief te zijn over wat je wenst, omdat je anders nooit zeker kunt zijn hoe het in de toekomst zal uitpakken. Het is duidelijk dat wanneer je je ontwikkelt naar het punt waarop je gedachten zich focussen op de behoeften van anderen, je je zult realiseren dat vele ontwikkelde zielen eveneens jouw behoeften kunnen voorzien om er zonodig aan tegemoet te komen, vooropgesteld dat deze onmisbaar zijn voor je verdere ontwikkeling.

Het heeft buitengewoon lang geduurd voordat jullie dit punt in je ontwikkeling bereikten. Pak het met beide handen aan en focus je meer dan ooit op wat jij in je leven wenst, omdat je nu alle kans hebt om succesvol te zijn. Onthoud dat veel waarover we spreken betrekking heeft op jullie potentieel, omdat jullie tijdlijn zich nu voor jullie opent en welk pad precies genomen wordt hangt af van jullie collectieve focus. Sommigen vragen zich misschien af hoe het duister op afstand kan worden gehouden en terwijl ze nog steeds een dreiging vormen kunnen we zeggen dat hun macht danig is ingeperkt. De natuurlijke hulpbronnen die ze voorheen van anderen hebben geplunderd zullen hen blijvend worden ontzegd en de financiering van hun operaties zal de Achilleshiel blijken te zijn. Op geen enkele manier zullen ze in staat zijn om hun activiteiten van financiën te blijven voorzien, aangezien veel van deze kanalen worden afgesloten.

De Mensheid wordt een enorme kans geboden om zich een weg naar Ascentie te banen, zodat alle zielen die klaar zijn om te ascenderen aanspraak kunnen maken op succes. Uiteraard spreken we over gebeurtenissen die zich zullen aandienen en in sommige gevallen betreft dat nog enkele jaren in de toekomst. In sommige gevallen hebben jullie de timing niet in eigen hand omdat het grotere plaatje veel organisatievermogen vraagt, dat reikt tot jullie vrienden in de Ruimte die jullie maar al te graag helpen om te slagen. Velen van jullie hebben in vorige levens al Ascentie doorlopen, maar zijn teruggekeerd om hun ervaring waar die nodig is aan te bieden. Wees verzekerd dat jullie Galactische vrienden maar al te blij zijn om jullie op je pad om Galactische Wezens te worden, bij te kunnen staan.

Het is voor de Mensheid tijd geworden om volwassen te worden en er wacht bijzonder veel hulp om uit de schaduw naar voren te komen. Jullie succes om de lagere trillingen te overwinnen was, zoals je zou kunnen zeggen, een kwestie van “kantje boord” en diegenen onder jullie die al van het Licht zijn, speelden een aanzienlijke rol in het helpen verhogen van de trillingen. Nadat dit stadium is bereikt, bestaat er absoluut geen reden om niet steeds krachtiger te worden en op geen enkele manier zullen jullie de lagere trillingen opnieuw mee hoeven te maken. Het onmiddellijke plan houdt in: reductie van vijandigheden tussen landen en veel van jullie Indigokinderen zijn nu jongvolwassenen, die volledig zijn toegerust om de problemen aan te pakken die op Aarde worden ervaren. Zij zijn oude zielen met bijzonder veel ervaring en zij zullen oplossingen voor problemen kunnen zien die op het moment onoverkomelijk lijken. In hun handen zal jullie toekomst veilig zijn en op het juiste moment zullen zij naar voren treden.

Met elk Nieuw Jaar worden veel beloften gedaan en langzaam maar zeker zullen mensen naar voren treden wanneer ze inzien dat ze de antwoorden hebben voor eeuwenoude problemen die de vooruitgang belemmeren. Jullie zullen niet lang hoeven te wachten om de “nieuwelingen” te kunnen herkennen die in groten getale naar de Aarde zijn gekomen, in het bijzonder om de Mensheid te helpen. Met hulp van dergelijke ontwikkelde Wezens die in nog grotere aantallen naar de Aarde zijn gekomen, ziet de toekomst er bijzonder rooskleurig uit. Dus verdiep je in hun meningen, want de jongeren zijn oude zielen die specifiek zijn gekomen om de Mensheid door de uitdagingen die gaan komen, heen te helpen. Jullie kunnen niet falen, tenzij velen van jullie “ontsporen” en met zoveel hulp is dit een vooruitzicht dat niet hoeft te worden overwogen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

Veel dank aan alle Lieve Mensen die hun vrijelijk hun tijd besteden en toegewijd zijn om de boodschappen van Licht en Liefde te verspreiden. Heb een fantastisch Nieuw Jaar en dat jullie alles mogen ontvangen wat je voor jezelf wenst.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!