Home > > Mike Quinsey – 4 januari 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 4 januari 2019

Mike Quinsey

We kunnen het volledige potentieel zien lonken, maar niet het exacte moment wanneer bepaalde gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Jullie kunnen er echter eindelijk van op aan dat spoedig een aantal voorspellingen uit zullen komen, inclusief de veranderingen in de politiek die jullie een nieuwe staatsinrichting zullen brengen, evenals de inperking van de macht van de Illuminati bij het bepalen van jullie toekomst. In plaats daarvan zou er een nieuwe ordening moeten komen die jullie vooruitgang naar het Nieuwe Tijdperk en de voordelen die daarmee gepaard gaan, zullen versnellen. Zodra de mensen zich realiseren dat wat er gebeurt in hun voordeel zal zijn, zal een begin kunnen worden gemaakt met het in vrede bijeen brengen van de landen en zullen ze met elkaar gaan samenwerken. De tijden van conflict komen ten einde en dit zal vooruit worden geholpen door degenen die posities van autoriteit innemen en die de macht hebben om mensen in de juiste richting te leiden bij het bereiken van hun doelen.

Eerder vroeger dan later zal jullie monetaire systeem worden aangepakt, omdat dit lange tijd een bron van ongelijkheid is geweest en diegenen, die moeite hebben gehad zich in een dergelijke permanente staat staande te houden, in haar greep heeft gehouden. De rijkdom van de wereld is meer dan voldoende om ervoor te zorgen dat iedereen een bevredigende levensstandaard kan hebben en alleen werd gehinderd door degenen die dermate grote rijkdommen hebben verzameld om alleen hun eigen zakken te vullen. Het duister is ongetwijfeld de hoofdschuldige, zich fondsen toe-eigenend voor hun eigen gewin en voor het kunnen controleren van de wereld. Het zal tijd kosten om de zaken weer in balans te brengen, maar niet langer zullen negatieve krachten in staat zijn om de rest van de wereld, in hun hebzucht en ambities voor wereldoverheersing, gegijzeld te houden.

Wat betreft belangrijke beslissingen, en omdat jullie toekomst al is vastgelegd, zal niets in staat zijn om dat wat is verordend te veranderen. Jullie toekomstige rechten zullen je stevig op het pad naar wereldvrede zetten en het zal volledig over jullie neerdalen wanneer jullie door de "Event" naar de nieuwe trillingen worden opgestuwd. Het kan niet op een andere manier, dus probeer afstand te houden van de gebeurtenissen die verband houden met het duister, want zelfs in hun doodsstrijd zullen ze alles in het werk stellen om jullie tegen te houden. Realiseer je dat jullie veiligheid en vooruitgang verzekerd zijn, mits je je op de hogere vibraties blijft richten; niets kan dan je lotsbestemming om te ascenderen, verstoren. Er zal een tijd komen dat je zonder te twijfelen weet dat je goed op dat weg bent, wanneer gebeurtenissen in je leven synchroon beginnen te lopen, en dit kan worden samengevat als "leven in het nu".

Dingen nemen zoals ze naar je toekomen is waarschijnlijk een nieuwe manier van kijken, omdat de mensen normaal gesproken graag plannen lang van tevoren maken, en zich zelfs verloren voelen als ze geen controle lijken te hebben over hun leven. Besef dat er vele zielen en energieën zijn die jullie tijdens je hele leven begeleiden en de intentie hebben om je op een dusdanige manier te helpen en te leiden dat je vooruitgang boekt in overeenstemming met je levensplan. Bij elke incarnatie ligt de focus op je verdere ontwikkeling en deze is daarom van tevoren gepland om ervoor te zorgen dat je de kansen krijgt die je nodig hebt. Het leven lijkt soms een reeks onwillekeurige gebeurtenissen te zijn, maar als je zou kunnen zien hoe je eerdere levens zijn verlopen, zou je de lijn erin kunnen zien.

Er wordt weinig aan het toeval overgelaten en onthoud altijd dat je dit leven bent binnengekomen met een levensplan dat je al was overeengekomen om te accepteren. Je zult je ongetwijfeld realiseren dat het beter is dat je op voorhand niet op de hoogte bent van de uitdagingen die je te wachten staan, maar in sommige levens word je je al in een heel vroeg stadium bewust van je bestemming en weet je al wat je met je leven wilt doen, om er met volledige toewijding in te duiken. Hoe dan ook, je wordt langs een pad geleid dat je de kansen biedt die je nodig hebt om je overeengekomen levensplan te realiseren, maar daarbij bezit je nog steeds het geschenk van vrije keuze. Je zult het pad echter vrijwel zeker volgen, omdat je intuïtief weet wat goed voor je is.

Jullie Aarde vervolgt haar pad naar een gebied in de ruimte waar de trilling toeneemt. Dit is gunstig voor jullie en is onderdeel van een lang in stand gehouden plan om jullie snel de hogere trillingen binnen te brengen. De veranderingen zullen op individuele basis merkbaar zijn en hoe meer vooruitgang je boekt, hoe gemakkelijker het is om te negeren wat er om je heen gebeurt. Het komt deels door inzicht in de tijd waarin jullie leven en de manier waarop een ??bevredigende vooruitgang kan worden verzekerd. Het gaat om het gecentreerd blijven en je te allen tijde op je doel te blijven richten. De tijd is lang aangebroken waarin je meer aandacht zou moeten schenken aan je eigen behoeften, waarbij je dient te beseffen dat elke ziel gelijke kansen heeft gehad om zich te verheffen. Velen zijn niet in staat geweest om dat te doen, omdat ze zich slecht hebben voorbereid op wat komen gaat.

Zelfs tijdens de grootste dieptepunten in je ervaringen wordt je nog steeds bijgestaan, en vaak wordt er zelfs meer hulp geboden en meer begeleiding gegeven in een poging je over te brengen naar een pad dat naar je verlichting leidt. Het is geen kwestie van intelligentie, maar van de innerlijke reactie op het inzicht dat je je voeten stevig op je spirituele pad dient te plaatsen als je je trilling wenst te verhogen. Sommigen zullen zich afvragen hoe ze kunnen weten of ze vorderingen maken, en het antwoord hierop is; door een grotere gemoedsrust en een duidelijk gevoel van doelgerichtheid in je leven te ervaren. Zoveel zielen voelen zich verloren, weten niet welke kant ze op moeten en vragen zich af wat het doel van hun leven is; weet dat het in de allereerste plaats is om karmische verantwoordelijkheden in te lossen. Het is om je meer tijd te geven voor positieve activiteiten die meer Licht en inzicht je leven binnen zullen brengen.

Zielen worden naar elkaar toe getrokken door hun liefde voor elkaar en deze band zal blijven bestaan, ??waarbij het waarschijnlijk is dat ze vele levens samen doorbrengen. Vaak hebben ze steeds een andere rol dan die welke ze eerder hebben vervuld, maar het zal altijd hun spirituele vooruitgang langs het door hen gekozen pad bevorderen. Het is vrij waarschijnlijk dat je zielengroep een aantal incarnaties heeft doorleefd die jullie zeer uiteenlopende ervaringen hebben gebracht. Als leden van je spirituele familie derhalve overgaan, juich hun prestaties dan toe, in de wetenschap dat je elkaar opnieuw zult ontmoeten. Het sterven van een menselijk lichaam betekent niet het sterven van de ziel omdat deze onsterfelijk is vanwege het innerlijke God Zelf. Zoveel verdriet en rouw zouden onnodig zijn, als jullie alleen maar deze waarheid zouden begrijpen en accepteren. Degenen die al zijn overgegaan wachten om jullie in vreugde en liefde te begroeten en je thuiskomst te vieren.

Lieve Mensen, de tijden zijn aangebroken waarin de waarheid boven zal komen en waarin onjuiste en verkeerd begrepen feiten of leringen terzijde zullen worden geschoven. Zoveel zielen hebben een hoger niveau van inzicht bereikt, wat betekent dat ze klaar zijn om grotere waarheden tot zich te nemen en deze zullen gegeven worden en ze zullen meer verlicht worden dan in enige andere voorgaande periode.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Dat is zeker nodig te midden van zoveel verwarring.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!