Home > > Mike Quinsey – 11 januari 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 11 januari 2019

Mike Quinsey

De informatie die via verschillende betrouwbare bronnen binnenkomt, geeft niet geheel onverwacht veel details over het komende "Event". Ik geloof dat het juist is om te zeggen dat niemand precies weet wanneer het zal plaatsvinden, behalve dat het zich zeer binnenkort zal aandienen en daarom wordt er veel informatie vrijgegeven om ons daarop voor te bereiden. Mijn indruk is dat het Event omstreeks 2028 zal plaatsvinden, dus hebben jullie misschien een beetje een idee van het tijdstip. Echter naarmate de jaren verstrijken is het bijna zeker dat duidelijke aanwijzingen hiervoor zich zullen aandienen, en dan zouden we een veel beter idee moeten hebben over het moment van het Event. Tegen de tijd dat we het einde naderen, zullen we enorme vooruitgang hebben geboekt, want naarmate de trillingen blijven toenemen, zullen we van een periode van groei hebben kunnen genieten zonder de inmenging van het duister. Er worden, wat betreft de levensstandaard, diepgaande vorderingen gemaakt die zullen worden vrijgegeven, maar alleen als het de "juiste tijd" is om verder te gaan. Het leven zal ten goede veranderen, om nooit meer terug te keren naar wat het voorheen is geweest. Het Licht heeft de strijd om jullie ziel gewonnen en zal de verheffing, zonder angst voor inmenging, voortzetten.

Voor degenen onder jullie die nog geen volledig gedetailleerde versie hebben gelezen van wat men kan verwachten, heb ik een uittreksel gemaakt dat de kern van dat bericht weergeeft.


SANANDA: Het Grote Event is in Aantocht.

Simpel gezegd, is de Event op planetaire schaal een unieke, kosmische, volledig zichtbare, 'explosie' van Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde op Aarde. Deze krachtige golven van Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde zullen regelrecht vanuit de Godbron door de Grote Centrale Zon worden doorgegeven. Ze zullen zich over jullie melkwegstelsel en planetaire systeem verspreiden, om de gehele Aarde in ÉÉN enkel moment te bereiken en te omvatten ~ om tegelijkertijd daarin al het leven mee te nemen dat op de planeet aanwezig is. Gaia en al haar bewoners zullen de gebeurtenis kunnen zien en voelen, en dit zal uiteindelijk geen enkel wezen onberoerd laten.

Wat er tijdens het Event waarschijnlijk zal gebeuren, is dat de geïncarneerde zielen een krachtige, onmiskenbare golf van de volgende emoties zullen ervaren die allemaal door elkaar heen lopen - Onvoorwaardelijke Liefde, Goddelijke Gelukzaligheid, Volledige Acceptatie van wie je bent, Goddelijke Vergevingsgezindheid, Dankbaarheid en sterke gevoelens van eindelijk weer thuis te zijn. Tijdens deze krachtige energiestoot zullen sommigen van jullie in staat zijn getuige te zijn van de verschijning van een Opgestegen Meester, Leiders en Stichters van de religies / geloofsstromingen die jullie aanhangen of waarmee je een nauwe spirituele verbinding voelt. Als je bijvoorbeeld christen bent, zul je een visioen van Jezus te zien krijgen en persoonlijk met Hem kunnen communiceren. Als je een boeddhist bent, kun je een visioen van Boeddha Siddhartha Gautama hebben en een privégesprek met hem kunnen hebben. Je zult ogenblikkelijk kunnen herkennen wie ze zijn door het zeer krachtige Licht en de liefdevolle trilling die ze uitzenden, en vanwege je eigen eeuwige verbinding met de zielen van deze hoogst ontwikkelde Lichtwezens.

Zelfs na het lezen van wat hierboven is geschreven, zal het voor de meesten van jullie een uitdaging zijn om je zelfs maar voor te stellen hoe het Event zal voelen, omdat je wat dat betreft in je leven nog niet eerder een dergelijke ervaring hebt gehad om het in dit leven mee te kunnen vergelijken. Sommigen van jullie die dit hebben gelezen, hebben echter tijdens hun meditatie / spiritueel ontwaken iets van deze gebeurtenis ervaren, maar dan op veel kleinere schaal. Houd er, als je tot deze laatste groep behoort, dan rekening mee dat terwijl je het in het verleden al hebt gevoeld, je alle bovenstaande gevoelens opnieuw zult ervaren, alleen zal dit tijdens het komende Event meer dan duizend maal sterker zijn. Wat er zal gebeuren na de Event, is ietwat lastig om uit te leggen. Ieder van jullie zal de gebeurtenis op een andere manier ervaren en verwerken, afhankelijk van het type zielengroep, uit de vier verschillende zielengroepen, waartoe je behoort.

EINDE SAMENVATTING.


Lieve Mensen, de donkere nacht is voorbij en het Licht is nu de dominerende kracht op Aarde. Probeer dus alsjeblieft jezelf te bevrijden van elke gehechtheid aan dat wat het restant is van de negativiteit die op Aarde nog steeds in overvloed aanwezig is. Wees ervan verzekerd dat de dagen van het duister geteld zijn en dat ze langzaam haar kracht verliest om de vooruitgang te verstoren van degenen die zich op het Pad van Licht bevinden. Jullie hebben zo lang moeten wachten op de tijd die zich nu manifesteert, en spoedig zullen jullie de tekenen kunnen zien die aangeven dat er grote veranderingen ophanden zijn die gunstig zijn voor hen die zich op het Pad van Licht bevinden. Er is meer hulp voorhanden dan ooit tevoren en jullie hoeven je Gidsen alleen maar om hulp te vragen; zij zullen er voor jullie zijn. Sommigen van jullie zullen zich inderdaad bewust worden van het contact dat er in hun droomtijd met hen wordt gemaakt door zich deze ervaring bij het ontwaken te kunnen herinneren. Dergelijke contacten zullen vaker gaan voorkomen waarbij jullie in wakende staat waarschijnlijk ook de aanwezigheid van je gidsen zullen kunnen "voelen".

De tijd waarin jullie je nu bevinden is een heel andere dan die van vóór 2012, omdat jullie qua inzicht al zijn gegroeid vanwege het krachtige Licht dat de Aarde in deze tijd doordringt. Het zal helpen degenen, die klaar zijn om naar het Licht te gaan, volledig te laten ontwaken en met een groei in bewustzijn zullen ze snel het Pad van het Licht betreden. Een andere uitkomst is onmogelijk, aangezien de Schepper heeft bepaald dat Ascentie zal plaatsvinden, en geen enkele sterfelijke, of zelfs ontwaakte, ziel kan jouw vastgestelde bestemming veranderen, zelfs al zouden ze dat nog zo graag willen. Naarmate je meer verlicht raakt, zullen ook jouw voorkomen en trilling de mensen om je heen helpen zich te verheffen. Help ze in elk geval als ze om meer informatie vragen, maar probeer niet verder te gaan dan wat ze willen weten. Als ze er klaar voor zijn, kun je erop rekenen dat ze voor antwoorden aankloppen bij jou of iemand anders, in ieder geval iemand die in staat is deze informatie te verschaffen.

De sluier is opgetild; de waarheid omtrent alle zaken is voorhanden en terwijl je zoekt, zullen jullie eveneens geleid worden naar die bronnen of mensen die je verder kunnen helpen. Er zijn op Aarde veel geavanceerde zielen aanwezig die op deze tijd hebben gewacht, sommigen binnen de jongere generatie die met geavanceerde kennis en informatie komen die ze met jullie kunnen delen, en die helpen antwoorden te geven waar behoefte is aan hun kennis, in dat geval hoef je er alleen maar om te vragen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Dat is zeker nodig te midden van zoveel verwarring.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!