Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 27 oktober 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 27 oktober 2017

Mike Quinsey

De zaken komen wat de re-valuatie van de valuta betreft tot een climax en de mate van urgentie is zodanig dat er extra inspanning wordt gedaan om vooruitgang te boeken. Alles lijkt zover klaar te zijn en velen verlangen ernaar om met een schema van start te gaan waar veel planning en samenwerking van de betrokken landen voor nodig is geweest. Dus het is te hopen dat de organisatie zodanig is, dat wanneer het “startsein” wordt gegeven, alles zonder onnodige problemen op zijn plaats zal vallen. Reken erop dat er heel veel mensen bij het proces van uitwisseling en verspreiding van de valuta betrokken zijn. Er bestaan echter aanwijzingen voor kleine vertragingen die weken zouden kunnen gaan worden, maar het feit blijft bestaan dat het “startsein” zeer binnenkort zal worden gegeven. Het zal het begin betekenen van ongelofelijk veel activiteit die bijzonder sterk zal toenemen terwijl elk land de noodzakelijke veranderingen doorvoert. Weerstand tegen de veranderingen door hen van de illuminati zal niet in staat zijn de aankondiging, die toestemming zal geven om met de eerste genomineerde landen van start te gaan, te voorkomen.

Ik wil graag benadrukken dat, nu jullie iets dieper in de nieuwe energieën geraken, de oude aan kracht - om jullie enorm te kunnen beïnvloeden - verliezen. In plaats daarvan zorgen de nieuwe ervoor dat er veranderingen plaatsvinden die jullie het Nieuwe Tijdperk binnen zullen leiden, en als gevolg daarvan is er sprake van veel frictie tussen deze twee, maar de oude energieën beginnen uit te doven en zullen op geen enkele manier weer tot leven kunnen worden gewekt. Veel dat het Nieuwe Tijdperk werkelijk in gang zal zetten, wacht op het juiste moment zodat wanneer het zover is, het klaar is om op een verstandige manier te worden geïntroduceerd, waarbij jullie niet worden overweldigd. Het belooft veel vrij te geven van wat werd achtergehouden en wanneer dit gebeurt, zal het jullie kwaliteit van leven naar een niveau brengen dat nooit eerder werd ervaren. Het is tenslotte jullie collectieve gedachtenkracht die de weg vooruit baant, hoewel jullie door degenen die jullie voortgang overzien, worden aangespoord en aangemoedigd om een bepaald pad te volgen. Zij weten wat er nodig is om ervoor te zorgen dat jullie dit ook doen op een manier die voor het Menselijk Ras voordelig is, en zij blijven ervoor zorgen dat jullie volkomen verlicht raken. Zoals jullie reeds weten zijn er belangrijke veranderingen aanstaande die jullie een nieuw tijdperk binnen zullen stuwen, maar houd een open blik, aangezien jullie nog niet het uiteindelijke doel kunnen ontwaren, hoewel jullie wel weten dat Ascentie zich in het leven van de meesten van jullie zal aandienen.

Wanneer er stappen worden ondernomen om vrede te waarborgen komen opwindende tijden dichterbij, zonder het risico van oorlog of verstoring die door de illuminati zou kunnen worden veroorzaakt. Landen zullen zich verenigen omdat het in het belang van eenieder is om vrede te laten slagen en de mensen voor dergelijke verschrikkelijke handelingen als oorlog te beschermen, oorlogshandelingen die direct tegen de Hoogste Schepper van Alomtegenwoordige Liefde ingaan. De Mensen zullen de effecten van de veranderende energieën beginnen te voelen en omhoog worden gebracht. Er zal een nieuw gevoel van verbondenheid ontstaan, waarbij ieder mens liefde voor zijn buren ervaart. Het besef zal ontstaan dat “Iedereen Eén is”, ongeacht kleur of geloofsovertuiging. Ineens zal de warmte van de liefde zorgen voor acceptatie van de verschillen die onderling bestaan en door elkaar te steunen zal het Menselijk Ras naar nieuwe hoogten worden gebracht. Het inzicht zal ontstaan dat iedereen in harmonie kan samenleven en dat iedere ziel een vreugdevol leven en zelfverwezenlijking kan bereiken. In dergelijke tijden zullen zij die niet in staat zijn hun trilling te verhogen een ander pad hebben genomen dat aan hun behoeften voldoet. Evolutie blijft steeds maar verdergaan en kan niet tot stilstand worden gebracht, ongeacht de inspanningen van degenen die er weerstand aan proberen te bieden.

Lieve Mensen, jullie betreden een fantastische periode van verandering, zelfs al is het voor jullie nog niet heel duidelijk. Het zal resulteren in het vredevolle bestaan waarnaar jullie vele honderden jaren op zoek zijn geweest. Te zijner tijd zullen jullie beseffen dat het zich niet eerder aan kon dienen dan dat jullie als Menselijk Ras je trilling hadden verhoogd. Als jullie dat niet hadden gedaan, dan zouden jullie niet het markeringsjaar 2012 hebben kunnen passeren, maar omdat jullie dit wel hebben gedaan, is alles snel vooruitgegaan, ook al is dit voor jullie nog niet duidelijk zichtbaar. De voortgang kan worden vertraagd, maar niet tot stilstand worden gebracht en terwijl jullie hebben geprobeerd uit het moeras van de lagere trillingen omhoog te komen, is er veel bereikt dat nog dient te worden vrijgegeven. Vrije energie is beschikbaar en vele projecten hebben geresulteerd in het ontwerpen van apparatuur en toepassingen die jullie manier van leven zullen veranderen. Dus het zal doorgaan totdat jullie allemaal zelfvoorzienend zijn en dit zal buitengewoon van pas komen als jullie je dieper in de komende jaren van kouder weer begeven.

In de nabije toekomst zullen jullie gaan zien dat veel jonge mensen die als Indigokind werden geboren bijzonder verschillen met jullie van de oudere generaties. Zij bezitten veel kennis die het mogelijk maakt om op meer efficiënte wijze, en soms ook op een nieuwe en meer praktische manier, problemen op te lossen. Ze zijn naar de Aarde gekomen met het enige doel om jullie te helpen je plek in de Nieuwe Tijd in te nemen, met technologieën die aan hen zijn geopenbaard. Feitelijk zijn velen nu zover om de Mensheid te helpen een enorme stap voorwaarts te zetten om jullie vooruitgang in de periode van grote veranderingen, die jullie allemaal voordeel zal opleveren, te versnellen. De Geschiedenis zal laten zien dat het, voor het introduceren van innovaties, altijd gaat om het juiste moment en de juiste plaats, en uiteraard kan dit niet worden gedaan zonder dat de juiste mensen erbij betrokken zijn.

Wees ervan verzekerd dat alle familieleden en vrienden die al zijn overgegaan je voortgang met veel belangstelling volgen. Ze weten wat er van jou wordt verwacht en wanneer ze in je buurt komen, moedigen ze je zoveel mogelijk aan. Degenen onder jullie die hun lichaam tijdens de slaap verlaten, ontmoeten hun dierbaren het meest waarschijnlijk in de Zomerrijken en dat houdt zonder twijfel een fijne tijd in. Maar weinig bezitten echter het vermogen om zich een dergelijke ontmoeting te herinneren en dat is zo om te zorgen dat dit geen invloed heeft op je dagelijkse ervaringen. Sommigen van jullie hebben echter beelden van een dergelijke ontmoeting, maar kunnen het zich niet tot in detail herinneren. Zoals ik voorheen al heb verteld, maar nog eens herhaal voor hen die hier niet mee bekend zijn, verlaat je in het Zomerrijk je fysieke lichaam dat natuurlijk in diepe slaap verkeert, om naar een etherisch lichaam te gaan dat precies overeenkomt met je fysieke lichaam en dat gaat zelfs nog verder omdat het geen handicap of verlies van ledematen met zich meedraagt. Jullie kunnen inderdaad je lichaam naar welke leeftijd je maar wenst “denken”, aangezien het op gedachtenkracht reageert.

Onderhand zouden jullie je moeten realiseren dat jullie veel grootser zijn dan je voor mogelijk hebt gehouden. Jullie betreden een fysiek lichaam, zodat jullie dualiteit kunnen ervaren en op een paar uitzonderingen na, doen jullie in honderden levenservaring op. Sommige zijn van een veel groter essentieel belang dan andere en vertegenwoordigen een grote stap vooruit in je ontwikkeling. Met alle levens heb je, voordat je incarneert, toegestemd, maar toch trekken sommige zielen zich op het laatste moment terug. Dit betekent een gemiste kans, maar aan de andere kant kan dit naar de volgende mogelijkheid worden overgeheveld. Het punt is dat andere zielen eveneens bij jouw ervaringen betrokken zijn. Je snapt dat het een bijzonder ingewikkelde zaak is om mensen op het juiste moment bij elkaar te brengen zodat karma kan worden uitgewerkt. Het maakt allemaal deel uit van je levensplan en hiermee ben je, voordat je daadwerkelijk incarneerde, akkoord gegaan. Hoe meer je erover te weten komt, des te meer zul je kunnen accepteren dat een incarnatie een eerlijke en redelijke manier is om de benodigde ervaring op te doen. Het is altijd bedacht om je vooruit te helpen en kan worden aangepast om aan je vermogens tegemoet te komen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!