Home > > Mike Quinsey – 10 augustus 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 10 augustus 2018

Mike Quinsey

Jullie hebben zoveel om naar uit te kijken en we hebben jullie voldoende aanwijzingen gegeven, inclusief een beeld van waar jullie op afstevenen. Steeds opnieuw hebben we jullie geïnformeerd omtrent het feit dat de oude energie gestorven is en dat jullie niet langer door haar wetten gebonden zijn, maar de relatieve vrijheid bezitten om je eigen pad naar Ascentie te kiezen. Daaruit volgt dat de zaken zich ontwikkelen overeenkomstig de gebeurtenissen die op Aarde gaande zijn, waarbij aanmoediging wordt gegeven om jullie in de juiste richting te sturen. Uit de ogenschijnlijke chaos en onzekerheid die vandaag de dag bestaan, voltrekken zich veranderingen die een basis leggen voor een nieuwe kijk op het geheel met het uitgangspunt om permanente vrede op Aarde te vestigen.

Jullie kunnen niet in één dag volledige vrede bereiken omdat er veel is geweest en nog steeds is dat verheffing nodig heeft. Jullie kunnen echter gerust zijn dat, hoewel het niet gemakkelijk is geweest om de grond onder het duister en hun handlangers weg te slaan, er toch goede vooruitgang is geboekt en de zaken nu zouden moeten beginnen op hun plaats te vallen wat betreft de tijd van de herwaardering van de valuta. Dit blijft de sleutel tot het begin van vele positieve en welkome veranderingen die klaar staan om te worden geïntroduceerd. Er gebeurt veel buiten jullie gezichtsveld en om vele redenen, waaronder veiligheidsredenen, wordt dit geheim gehouden omdat het duister nog overal zit, waarbij zij echter niet allemaal meer een gevaar vormen voor jullie vrijheidsplannen.

Tot verrassing van vele mensen zit President Trump nog stevig in het Witte Huis en dat is omdat hij veranderingen doorvoert die noodzakelijk zijn voor de toekomst van niet alleen de VS, maar voor de hele wereld. Het kan op het eerste gezicht misschien niet duidelijk zijn, maar sommige van zijn besluiten hebben grote beroering veroorzaakt. Maar er zal een tijd aanbreken waarin de mensen, als ze terugkijken naar zijn ambtsperiode in het Witte Huis, toe moeten geven dat hij heeft geholpen noodzakelijke veranderingen door te voeren die positief voor de wereld zijn geweest. Sommigen daarvan werden niet goed ontvangen, maar jullie dienen het de tijd te geven voordat de voordelen ervan worden erkend. Belangrijke veranderingen roepen bijna altijd veel weerstand op en dit zal altijd zo blijven, totdat de volledige gevolgen op een juiste manier kunnen worden beoordeeld.

Begrijp dat de afspraken die worden gemaakt door degenen die een enorme macht en rijkdom hebben, nu “vooruit worden geholpen” door de onzichtbaren die een volledig overzicht hebben van de toekomst en hun invloed gebruiken om de mensheid vooruit te gidsen. Zoals altijd ligt de uiteindelijke beslissing bij jullie, dus zorg ervoor dat de juiste mensen, die jullie welzijn hoog in het vaandel hebben staan aan de macht zijn, in plaats van hun zelfverheerlijking. In het afgelopen tijdperk werden vele afspraken gemaakt met de simpele bedoeling om zichzelf te verrijken en persoonlijke macht te vergaren. Die tijd is nu voorbij en de beste mensen zullen die mensen aan het roer zijn die in staat zijn jullie een nieuw tijdperk van vreugde en geluk binnen te leiden. De toekomst ziet er stralend uit en is gepland om jullie een manier van leven te kunnen bieden waarop jullie recht hebben, zonder de dreiging van oorlog.

Wees ervan verzekerd dat ieder mens, wat de toekomst betreft, een bepaalde mate van invloed heeft. Er bestaat een collectieve energie die een effect heeft wat veel groter is dan jullie voor mogelijk houden en naarmate de tijd verstrijkt wordt deze steeds positiever. Het is de “oorlogsinvloed” al gepasseerd, hoewel degenen die zoals gewoonlijk de vaste bedoeling hebben om aan beide zijden van het geschil wapentuig te verkopen nog steeds hopen op een Derde Wereldoorlog. Lieve Mensen, jullie kunnen er gerust op zijn dat door de Ouden, die toezien op jullie vooruitgang, is gedecreteerd dat dit niet zal worden toegestaan. Jullie hoeven alleen maar even een tijdje terug te gaan in het verleden om te weten dat toen de rode lampen van de opslagplaatsen aangingen en deze op het punt stonden hun nucleaire wapens af te vuren, deze allemaal onklaar werden gemaakt. Dit is vaker dan één keer gebeurd en hopelijk is het besef nu ingedaald dat nucleaire oorlogsvoering niet zal worden toegestaan – nooit weer.

De Mens heeft de gewoonte om buiten zichzelf te zoeken naar oplossingen voor zaken die verkeerd gaan, waarbij het uiteraard zo is dat niet alle problemen een gevolg zijn van hun handelingen. Sommige hebben ze echter over zich afgeroepen door eerdere handelingen die een karmische reactie hebben opgeroepen. Dus wanneer je je afvraagt waaraan je deze problemen hebt verdiend, besef dan dat niets wat voor jou van belang is toevallig gebeurt. De omstandigheden mogen dan zo lijken, maar degenen die karma regelen dienen de kansen te pakken wanneer ze zich aandienen. Vaak zijn er andere mensen bij betrokken en het is niet altijd eenvoudig om ze voor dit doel bij elkaar te krijgen. Sommige situaties lijken dermate toevallig dat het moeilijk is te geloven dat deze van tevoren zijn gearrangeerd,

Toch zijn ze zo bedoeld dat zelfs de uitkomst in overeenstemming is met de lessen die dienen te worden geleerd. Je zou kunnen zeggen dat je Gidsen overuren draaien om ervoor te zorgen dat karma wordt ingelost. Jullie ontwikkeling hangt af van de lessen die worden geleerd en die worden herhaald wanneer je er de eerste keer niet in slaagt, totdat je dat wel doet. Besef dat karma van het ene leven naar het andere kan worden meegenomen en soms is dit het geval omdat je dan pas beter in staat bent ermee om te gaan. Een gevoelig onderwerp is het verbreken van een relatie en zelfs dat is op voorhand gepland zodat alle betrokkenen hieruit lessen kunnen leren. Dus de boodschap luidt: neem je levenservaringen serieus en doe je best om hiervan te leren zodat je deze ervaring niet opnieuw hoeft mee te maken.

Hoewel jullie ernstig werden onderdrukt zullen jullie uiteindelijk niets tekort komen omdat, wanneer het duister zich eenmaal niet meer met jullie ontwikkeling kan bemoeien, achtergehouden uitvindingen zullen worden vrijgegeven. Het zal op een zodanige manier worden gedaan dat jullie niet overweldigd raken en in staat zullen zijn te wennen aan de veranderingen op het meer persoonlijke vlak. Het is duidelijk dat jullie binnenkort zullen overgaan naar eenvoudigere en snellere vormen van reizen, evenals de constante beschikbaarheid van alle zaken die jullie voor het dagelijks leven nodig hebben. Daarnaast zal er een tijd komen waarin jullie voldoende macht en kennis hebben om door middel van gedachtenkracht alles wat je nodig hebt te creëren.

Reizen zal nagenoeg direct kunnen gebeuren, ongeveer zoals het binnenstappen in een telefooncel die je programmeert met je bestemming, en zodra je uitstapt ben je daar. Het noemen van deze vooruitgangen is om jullie te laten weten dat de oude problemen uiteindelijk achter je zullen liggen. Met verlengd leven en de vaardigheid om je lichaam jeugdig te houden, zul je ruimschoots de tijd hebben hiervan te genieten in de hogere trillingen. Bovendien zal het reizen buiten het Zonnestelsel ook mogelijk zijn. Al die zaken komen er op de juiste tijd, en niets zal tussenbeide komen bij jullie vooruitgang en ontwikkeling.

Door jullie te blijven focussen op hetgeen de toekomst zal brengen, helpen jullie deze dichterbij de voltooiing ervan te brengen. Het zal tevens jullie aandacht wegtrekken van het laatste Tijdperk en jullie in staat stellen de moeilijkheden en problemen die jullie duizenden jaren tegenkwamen te vergeten. Het belangrijkste is dat jullie hiervan hebben geleerd en ze niet meer nodig hebben.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-zelf, en iedere ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!