Home > > Mike Quinsey – 3 mei 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 3 mei 2019

Mike Quinsey

Wie zegt dat de tijd vliegt heeft gelijk; het lijkt sneller te gaan dan ooit. Het bewijst absoluut dat de tijd niet een constante is en ik denk niet dat iemand dit zou betwisten. Ga daarom vooruit naar de komende periode waarin de trillingen zo hoog zullen zijn geworden dat over alles wordt gesproken als zijnde in het nu. Je kunt je afvragen of alles voor altijd zo zal blijven en er is alle reden om te geloven dat dit inderdaad zo is. Jullie kunnen in de tijd terugreizen, dus ergens daar kun je de geschiedenis bekijken zoals de dingen echt zijn gebeurd. Veel ervan wordt niet in jullie geschiedenisboeken opgeslagen of wordt in ieder geval vaak onjuist weergegeven. Het Akasha-archief is jullie belangrijkste bron van informatie en is zodanig dat je werkelijk een toeschouwer kunt zijn van een evenement alsof je daadwerkelijk ter plaatse bent geweest.

Wat jullie zullen ontdekken is dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. Beschavingen hebben de neiging keer op keer dezelfde uitdagingen te doorstaan, totdat ze voldoende hebben ervaren om hun lessen te leren en verder vooruit te gaan. Jullie stoppen nooit met leren, terwijl jullie je bewegen van op zichzelf staande zielen naar groepszielen die steeds verder groeien. Jullie Menselijke ervaring is meer een test geweest van jullie vastberadenheid om alles op te lossen wat er op je pad kwam, en velen van jullie hebben de moeilijkheden overwonnen en zijn omhoog gekrabbeld om zich nu stevig met beide benen het pad naar Ascentie te bevinden. Jullie hebben hulp gekregen, maar het is aan eenieder afzonderlijk om de uitdaging aan te gaan en de vastberadenheid te tonen om te slagen. Wees ervan verzekerd dat elke ziel het potentieel heeft om zich te verheffen, maar het is zo dat velen de geboden kans niet hebben herkend.

Wat jullie evolutie betreft is er geen spoed vereist, het zo zelfs zo dat elk van je levens is gepland om aan je vermogen van je ervaringen te leren tegemoet te komen. Dus niemand dwingt je vooruit, behalve jijzelf en dit betekent dat je nooit meer op je bordje krijgt dan je aankan. Toen de 'Menselijke' ervaring eonen van tijd geleden begon, werd vooruitgang opzettelijk tegengehouden om de zielen ruim de tijd te geven hiermee hun voordeel te doen en langzamerhand te evolueren. Na vele, vele levens brak er een periode aan waarin jullie evolutie werd versneld, en dat is zo doorgegaan totdat de Homo Sapiens werd geïntroduceerd als opnieuw een stap naar groei en voltooiing. Jullie geschiedenis toont duidelijk de vooruitgang die jullie de afgelopen tijd hebben doorgemaakt en die samenviel met jullie vermogen om meer een Wezen van Licht te worden. Zoals in elke fase van jullie ontwikkeling, hebben er vele andere zielen met aanzienlijke ervaring klaargestaan om jullie bij te staan.

Jullie geschiedenis wordt opnieuw geëvalueerd en het wordt steeds duidelijker dat jullie niet alleen hulp hebben gehad van ontwikkelde wezens, maar vaak zijn het ook andere soorten geweest, zoals de Avians die jullie momenteel omringen en tegen mogelijke inmenging beschermen. Eveneens laten grottekeningen duidelijk zien dat er bezoek is geweest van Mier-wezens en zelfs de Sprinkhaanwezens. Jullie zullen sommige ervan eng vinden, maar begrijp dat dit liefhebbende wezens zijn die zeer hoog ontwikkeld zijn, waarbij ze hun diensten aanbieden om jongere zielen te helpen evolueren. In hun nabijheid zou je hun energie als liefdevol ervaren en op geen enkele manier bedreigend of onaangenaam. Er zijn natuurlijk andere soorten wezens die ver zijn geëvolueerd, maar dan in dienstbaarheid aan het zelf, en dit zijn voornamelijk de reptiel-achtigen, waarbij we ons haasten hieraan toe te voegen dat deze niet allemaal negatief van aard zijn. Over het algemeen worden ze bij jullie vandaan gehouden, maar in het verleden is het een enkel wezen af en toe gelukt contact met jullie te maken. Laat dit je niet verontrusten, want jullie worden beschermd door de hogere wezens van Licht.

We zijn ons ervan bewust dat er veel mensen zijn die gewoon geen kennis willen nemen van andere levensvormen en duidelijk niet klaar zijn voor dergelijke onthullingen, en jullie kunnen er gerust op zijn dat niemand de zaak zal forceren. Disclosure dient echter door te gaan ten behoeve van die zielen die klaar zijn om hun bewustzijnsniveau te verhogen. Evolutie is een heel persoonlijke zaak en je wordt aangemoedigd om je eigen weg te volgen, naar jouw wens. Wat is er mooier dan rustig vooruit te gaan in een tempo dat bij je past en dat je niet onder druk zet.

Tussen je levens door maak je plannen voor je volgende incarnatie met de hulp van je Gidsen, wiens advies wordt gerespecteerd vanwege hun enorme ervaring en kennis. Op enkele uitzonderingen na hebben jullie allemaal je eigen tijden gekozen om op Aarde te incarneren op basis van wat je hebt geleerd omtrent je behoeften. Je hoeft niet per se in hetzelfde land of in dezelfde religie te incarneren en dat hangt af van de lessen die je nodig hebt om te evolueren. Elk leven is ingericht om je de maximale hoeveelheid kansen te bieden op een ​​succesvolle ervaring. De gemiste kansen zullen zich opnieuw aandienen, omdat je voortgang op een ordentelijke manier dient te verlopen.

Uiteraard zijn er momenten waarop het uitwisselen van ervaringen ook andere mensen betreft en het uitwerken van situaties behoorlijk ingewikkeld wordt. Vaak zijn er andere zielen bij betrokken die een rol hebben gespeeld in je vorige levens, en je zou ze bijvoorbeeld een "dank je" kunnen geven in ruil voor hulp die je hebt ontvangen, of omgekeerd. Het leven lijkt misschien vol willekeurige gebeurtenissen en vaak is dat ook zo, maar de allerbelangrijkste gebeurtenissen zijn opgezet om bepaalde ervaringen mogelijk te maken die alle betrokken zielen verder kunnen helpen. Het moeilijkste scenario dat je waarschijnlijk zult tegenkomen, is wanneer je noodzakelijkerwijs bent geboren in een gezin waar het nodig is om met elkaar om te leren gaan waar eerdere kansen zijn mislukt.

Nadat elk leven is voltooid, volgt er altijd een bespreking met Wezens die inzicht hebben in je levensplan en die je kunnen helpen de problemen die je misschien bent tegengekomen, te overwinnen. In dat geval hoef je niet per se dezelfde problemen opnieuw te ondergaan. Wat jij mogelijk als toevallige gebeurtenissen ziet, is waarschijnlijk nog steeds zo gepland, hoe onwaarschijnlijk het ook mag lijken. Let op elke gebeurtenis in je leven die opzettelijk lijkt en probeer de betekenis erachter te ontdekken, want niets gebeurt bij toeval. Soms zijn de moeilijkste ervaringen om te begrijpen die, welke een vorm van ruimhartigheid van je vragen, maar toch kun je niet altijd op die manier reageren. Het is duidelijk dat als je intuïtief wordt aangespoord om te helpen, het waarschijnlijk is dat je door je gidsen wordt 'aangemoedigd' om dit te doen. Volg altijd je intuïtie en je zult er niet ver naast zitten. Het is de moeite waard om jezelf eraan te herinneren dat elke ziel die op aarde incarneert een doel en een plan heeft en uitgerust is met alles wat hij of zij nodig heeft om ervoor te zorgen dat de ervaring lonend is.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verhelderen.

Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!