Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 2 mei 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 2 mei 2014

We komen met goed nieuws in een tijd waarin de meeste landen verandering of onzekerheid ervaren. Het Licht en het duister scheiden duidelijk nu de trillingen worden verhoogd en het is het Licht dat zich sneller dan ooit verheft. Dit zal uiteindelijk leiden tot een complete afscheiding wanneer het Licht een hogere dimensie betreedt. Een indicatie van de veranderingen is al duidelijk aanwezig in sommige landen, waar de bevolking een zekere kalmte ervaart en zich boven de lagere trillingen verheft. In tegenstelling tot waar deze in het verleden resulteerden in een agressievere en gewelddadige reactie op de gerezen problemen. Nu is er een duidelijke verandering van houding daar waar meer mensen zoeken naar vreedzame oplossingen en waar ze voldoende invloed hebben om deze te realiseren. Dit zal steeds weer de respons zijn waar omstandigheden bestaan die zouden kunnen leiden tot confrontatie. De oorlogshitsers hebben nog steeds de intentie om de zaken op hun manier op te lossen maar nu beweegt de slinger zich naar meer vreedzame oplossingen die niet genegeerd kunnen worden.

Vanuit de chaos die jullie ervaren komen veranderingen die zeer welkom zullen zijn en zullen leiden tot wereldwijde vrede. Dat betekent vele veranderingen waar het de topmensen en regeringen betreft en de leiding zal van President Obama worden afgenomen. In elk tijdperk waar belangrijke veranderingen nodig zijn zul je zien dat de ‘juiste’ mensen altijd bij de hand zijn om de weg te wijzen. We pretenderen niet dat er makkelijke tijden in het verschiet liggen en de schoonmaak die in feite plaatsvindt betekent dat het eerst slechter zal worden voordat het beter wordt. Iets ervan is het opruimen van oud karma, aangezien het Nieuwe Tijdperk een schone lei moet hebben, zonder de verantwoordelijkheid van fouten die in het verleden zijn gemaakt. De nieuwe manier van denken wint aan snelheid en kan niet oneindig worden genegeerd. In de huidige situatie op Aarde moet veel gedaan worden om de vijandelijkheden te beëindigen en we kunnen ingrijpen om vrede te vestigen wanneer we daartoe worden opgeroepen.

Sinds lange tijd hebben we onze aanwezigheid in jullie hemel opgevoerd; wees ervan verzekerd dat we absolute bescherming hebben tegen elke actie die bedoeld is om ons en onze schepen te vernietigen. Er waren tijden dat de omstandigheden anders waren en er werd voor gezorgd dat jullie evolutie versneld werd door jullie de kans te geven bepaalde neergestorte ruimtevoertuigen te bemachtigen. Feitelijk boekte jullie Duistere Garde heel snel vooruitgang maar wees gerust, hun activiteiten zijn zeer goed onder onze controle. Onze rol bestaat eruit jullie kennis veel verder te bevorderen maar niet voordat de tijd rijp is en jullie ermee vertrouwd kunnen worden. De duistere garde denkt alleen aan persoonlijke macht en gewin maar ze zullen de doelen die ze in gedachten hebben niet bereiken.

Jullie mooie Aarde was bijna vernietigd door de vele oorlogen die plaatsvonden. Ze verkeert in een belabberde staat en Moeder Aarde heeft ons gevraagd om hulp. We zijn verheugd jullie te vertellen dat er een limiet is bereikt aan de schade die is ontstaan en we hebben meer nucleaire oorlogen en de daaruit voortvloeiende wereldwijde schade weten te voorkomen. Vanaf nu zal de Aarde niet langer onderworpen zijn aan vernieling of vergiftiging en op de juiste tijd zullen jullie getuige zijn van een prachtige reiniging en renovatie om haar terug te brengen in haar oorspronkelijke ongerepte staat. Onze technologie zal jullie verrassen m.b.t. hoe snel de veranderingen gedaan kunnen worden. We zullen samenwerken en jullie aanmoedigen meer verantwoordelijkheid te nemen voor jullie planeet.

Grootse tijden liggen in het verschiet en jullie hebben veel om in te halen zodat jullie uiteindelijk je plaats naast ons kunt innemen. De veranderingen die er aan komen voeren jullie verder weg dan je kunt dromen, zodat jullie uiteindelijk Kosmische Wezens worden. Het leven is voor jullie nog maar net begonnen en het zaad van verandering is al ver gevorderd. Alleen zij die een plaats hebben verdiend in de hogere dimensies kunnen voorwaarts gaan en we prijzen jullie omdat jullie boven de uitdagingen waarvoor je geplaatst werd zijn uitgestegen. Elk van jullie had dezelfde kans om door deze periode heen te evolueren maar sommigen raakten verstrikt in de lagere trillingen en waren niet in staat voldoende op te rijzen om verder te gaan. Het is echter geen schande wanneer het langer duurt om je weg te vinden en het wordt jullie helemaal niet kwalijk genomen. Echt, jullie zullen meer hulp ontvangen zodat jullie in staat zijn om vooruitgang te boeken totdat jullie ook klaar zijn om te ascenderen.

Om een van jullie uitdrukkingen te gebruiken, “ hou je hoofd boven water”, te allen tijde, wetend dat deze tijd een prelude is van het einde van de cyclus. Iedere ziel leert zo veel door het ervaren van de eindtijd en zeker door het leven in een leefgebied dat zoveel vijandigheid bevat. Zoals we jullie echter vaak hebben verteld, de uitdagingen die jullie tegenkwamen in de lagere dimensie hebben jullie evolutie versneld. Het was wat je zou kunnen noemen een ‘snelweg’ naar de completering van jullie ervaringen. Onthoud eveneens dat jullie heel lang geleden vrijwillig een reis in de duisternis wilden ervaren, in de wetenschap dat we altijd bij jullie zouden zijn. Heel binnenkort zullen jullie ons in blije omstandigheden ontmoeten, aangezien jullie dan op weg naar volledig bewustzijn zullen zijn.

Welke ervaringen jullie ook nog tegenkomen, draag ze met trots en vreugde, wetend dat jullie tijd in dualiteit tot een einde komt. Nadat jullie eenmaal het einde van de huidige periode bereiken zullen jullie geen uitstaand karma meer bij je dragen. Jullie zullen de lessen die voor je van belang zijn hebben geleerd en klaar zijn om een volgende opwindende periode in je evolutie te beginnen. Je bent zoiets als een gevangene die voor het eerst bevrijd wordt en de wereld zal vol verrassingen en mogelijkheden zijn om je passies na te jagen. Altijd zijn er verder gevorderde zielen die in staat zijn je op je reis te helpen. Als Kosmisch Wezen kun je kiezen welk pad je volgt en er zullen je zo veel kansen worden gegeven.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel jullie vermoeidheid maar ook de vreugde van het besef dat het einde van de reis zo dichtbij is. Jullie zijn al begonnen de nieuwe energie binnen te gaan en in het algemeen gesteld zal het een vreedzamer gevoel veroorzaken. De Galactische Vloot komt steeds dichterbij en wordt vaker in jullie hemel gezien, soms terwijl het ervoor zorgt dat enige poging tot het starten van nog een nucleaire oorlog onder controle wordt gehouden. Ik laat jullie achter met mijn zegen en liefde.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Rob

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl