Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 9 mei 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 9 mei 2014

Er zijn vele manieren waarop jullie het verlangen om permanente vrede naar de wereld te brengen kunnen helpen. Individueel kunnen jullie je Licht verspreiden, waar je ook heen gaat door je te focussen op alles dat zuiver en heilzaam is. Jullie kunnen ook jullie genezende energieën van liefde uitsturen om degenen die jullie hulp nodig hebben te verheffen. Jullie bekwaamheid om dat te doen overtreft jullie begrip en vereist immens vertrouwen van jullie. Soort zoekt soort en daarom zijn healers een monumentale kracht voor het goede. Nu heeft de Aarde immense genezing nodig om het proces om voorwaarts te gaan te helpen, en het komt vanuit vele bronnen waarvan velen niet van de Aarde afkomstig zijn. Terwijl de Aarde van een onbetekenende omvang is in vergelijking met andere planeten in jullie Zonnestelsel, kunnen jullie ervan verzekerd zijn dat het in jullie Universum het centrale punt is. Dat is het vanwege het belang voor de evolutie van het Menselijke Ras, dat voorbestemd is om voorbij de derde dimensie te evolueren. Als het dat niet doet zal het de vooruitgang van de zielen die in de hogere dimensies bestaan beïnvloeden en vertragen. Dus zoals jullie zullen begrijpen, is dit stadium van de Menselijke evolutie erg belangrijk voor de vooruitgang van andere zielen.

Zoals wij eerder aangehaald hebben, is de kans om te ascenderen zo belangrijk dat als die niet wordt gepakt jullie vooruitgang feitelijk terug kan draaien. Laat je echter niet verontrusten of beïnvloeden door wat wij jullie verteld hebben, aangezien er vele geavanceerde beschavingen zijn die jullie hun volledige ondersteuning geven. Jullie hebben in feite veel meer hulp dan dat jullie je voor kunnen stellen, en het is om jullie alle gelegenheid te geven om jullie doel te bereiken. De onmiddellijke hulp die jullie krijgen is om ervoor te zorgen dat jullie vooruitgang in de juiste richting gaat. Wij kunnen jullie beslissingen beïnvloeden maar wij kunnen niet onze ideeën aan jullie opdringen. De zielen die deel nemen aan de eindtijden zijn zich echter bewust van hun taken, zelfs als het op een onderbewust niveau is. Alles bij elkaar hebben wij er vertrouwen in dat succes bereikt zal worden, maar daar is altijd dat element van risico vanwege jullie vrije wil.

Wie jullie spirituele vooruitgang ook gevolgd heeft zal zeer zeker in staat zijn om achterom te kijken en een onmiskenbaar patroon zien. Het laat een zich openen van het Licht zien dat in snel tempo gegroeid is, zozeer dat het een meer vreedzame benadering tot het leven veroorzaakt heeft. Wij kunnen jullie verzekeren dat het door zal gaan met groeien totdat zal worden erkend dat het Menselijke Ras gereed is om te Ascenderen. Er is echter nog steeds veel werk te doen, maar in de nabije toekomst zal het duidelijk worden dat de duistere Garde niet langer meer in staat zal zijn om de lotsbestemming van de Mensheid te beïnvloeden. Wij wachten op onze kans om jullie te ontmoeten, maar de omstandigheden moeten zodanig zijn dat vrede op Aarde gevestigd is. Daartoe zullen wij actief deelnemen zodat jullie je kunnen ontspannen en weten dat jullie je pad in het Licht gekozen hebben. De duistere Garde zal niet langer in staat zijn om zich met jullie vooruitgang te bemoeien, zij zullen verwijderd zijn en zichzelf terugvinden op een niveau dat overeenkomt is met hun lagere trillingen.

Dierbare vrienden, wij zijn weinig anders dan jullie behalve dat we verder langs de weg van de evolutie gereisd hebben. Jullie hebben een ander pad gekozen dan wij, maar desalniettemin reizen wij allemaal in dezelfde richting en om die reden bieden wij een helpende hand om jullie vooruitgang te versnellen. Het belang van de huidige tijd kan niet méér benadrukt worden, aangezien het de culminatie is van een periode die vele jaren van evolutionaire evaring bestrijkt - een Zonnecyclus van 26,500 jaren. Diegenen van jullie die zich toereikend ontwikkeld hebben zullen doorgaan omhoog te gaan, zoals jullie ervaren in overeenstemming met jullie doel om door te gaan met uitbreiden in het Licht.

Uit noodzaak gaan jullie vele veranderingen ervaren die jullie het Nieuwe Tijdperk in zullen duwen. De oude manieren zijn niet langer meer geschikt of passend voor de nieuwe energieën die naar de Aarde stromen. Wij zijn verheugd om jullie te vertellen dat wanneer de zaken eenmaal voorwaarts gaan, zij dat vrij snel zullen doen, tenslotte hebben wij ons gedurende vele jaren op deze tijd voorbereid. Jullie zijn, zoals jullie zouden kunnen zeggen, "volwassen geworden" en jullie progressie moet worden toegestaan om vooruit te gaan. Er zal natuurlijk enige verwarring zijn m.b.t. diegenen die onverlicht zijn. Wij zullen jullie echter zoveel mogelijk informatie geven om jullie zorgen te verlichten. Wees ervan verzekerd dat jullie geadviseerd zullen worden m.b.t. wat je precies kunt verwachten, en het zal vele aanvaardbare verrassingen bevatten.

Jullie zullen verrast zijn m.b.t. hoe snel jullie vooruit zullen gaan, en jullie zullen de eerdere moeilijke periodes vergeten. Houd in gedachten dat jullie de eindtijden ervaren, maar ook de binnenkomende energieën die jullie omhoog zullen tillen. Het zal een ongebruikelijke, maar verheffende ervaring zijn, omdat jullie in staat zullen zijn om de reden voor de veranderingen te waarderen. Diegenen onder jullie die ingewijd zijn zullen degenen die verward en ietwat angstig zijn over wat de toekomst voor hen in petto heeft kunnen helpen. Wij zijn echter van plan er voor te zorgen, wanneer wij onszelf eenmaal aan jullie presenteren, dat jullie volledig geïnformeerd zijn m.b.t. wat er gebeurt en wat jullie kunnen doen om te helpen. Ondertussen zullen de nieuwe energieën jullie helpen om kalm te blijven en wij zullen altijd gereed staan als de omstandigheden om onze inmenging vragen.

Over de gehele wereld heen worden weersveranderingen ervaren en in sommige gebieden zijn zij al behoorlijk extreem geworden. Deze veranderingen moeten plaatsvinden aangezien jullie de bijzonder explosieve weersextremen van het verleden achter jullie zullen laten. De zaken zullen tot rust komen en jullie gaan acceptabeler condities ervaren die meer jullie voorkeur zullen hebben. De extremen die jullie gewoonlijk ervaren zullen langzaam verdwijnen en uiteindelijk zullen jullie weerpatronen zich aanpassen. Verwacht niet te snel teveel, aangezien wij jullie informeren over wat je in de onmiddellijke toekomst kunt verwachten.

Van jullie kant kunnen jullie anderen helpen de noodzaak te begrijpen voor de wereldwijde veranderingen en, zeer belangrijk, hen de noodzaak te helpen begrijpen om erin mee te gaan aangezien ze jullie ten goede komen. De meest opmerkelijke veranderingen zullen, naar onze mening, de resultaten zijn van het reinigen van de Aarde van eeuwen van verontreiniging en verwoesting. Jullie zullen onmiddellijke voordelen zien en de pracht en schoonheid zullen het meest opmerkelijk zijn. De verontreiniging van de lucht, aarde en de zeeën zullen tamelijk snel verwijderd zijn en alles zal uiteindelijk in ongerepte staat zijn teruggebracht.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben opgetogen bij het vooruitzicht om jullie te helpen alle wonderen en pracht te ervaren die erop wachten om jullie te begroeten. Het is een wonderbaarlijke tijd en weldra zullen jullie overal om jullie heen veranderingen zien. Houd jullie hoop hoog en weet dat God het einde van de laatste cyclus verordend heeft, en zo zij het. Zoals altijd verlaat ik jullie met mijn Liefde en Zegeningen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/, revisie: Rob

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl