Home > > Mike Quinsey – 1 juni 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 1 juni 2018

Mike Quinsey

De ruimte rond jullie planeet lijkt leeg, maar toch bruist het er van leven omdat er op vele niveaus vele verschillende vormen van leven bestaan. Jullie spreken, om het eenvoudiger te begrijpen, in termen van dimensies, maar in werkelijkheid loopt de ene trilling naadloos over in de andere, zonder dat er sprake is van een duidelijke overgang. Eenieder van jullie bevindt zich op zijn/haar eigen niveau dat in overeenstemming is met zijn/haar huidige trilling. Als gevolg van je vermogen om energie van liefde te projecteren (dit is energie van diezelfde hogere trilling), bereik je de hogere trillingsniveaus. Door voortdurend een hoog niveau in stand te houden, ben je in staat om je zelfs nog verder te ontwikkelen, tot het punt waarop je trilling dermate hoog is dat je niet langer beïnvloed kan worden door de lagere trillingen om je heen. Hoe meer je in staat bent je trilling te verhogen, des te meer word je door je eigen Licht wordt beschermd, Licht dat oppermachtig is. Op jullie huidige niveau zouden jullie niet in de buurt van hoog ontwikkelde zielen van Licht kunnen vertoeven, tenzij ze hun trilling verlagen.

Voor de mens is de grootste uitdaging om in het reine te komen met het ego. Velen beseffen niet eens in welke mate hun handelen door het ego wordt bepaald. Het ego kan werkelijk zodanig de controle hebben dat het namens het Zelf reageert, in die mate dat het jou in alle omstandigheden voorop stelt. Dit kan “egoïstisch” worden genoemd zonder dat er rekening wordt gehouden met de behoeften van diegene. Je zou kunnen zeggen dat het ego je in alles vooropstelt en dat je er geen bezwaar tegen hebt om in die positie te verkeren. Het vooropstellen van jezelf ontzegt anderen echter soms het recht op deze ervaring, dus als je dingen anders wilt doen dan dien je in het nemen van beslissingen tevens aandacht te hebben voor de ander. Wanneer je werkelijk in staat bent de ander lief te hebben zoals jezelf dan ben je al een heel eind gevorderd op het pad richting in staat te zijn Universele Liefde in de praktijk te brengen. Kun je nu zien dat ware liefde voor je medemens, de behoefte om een actief ego te hebben dat zichzelf voorop plaatst, te boven gaat?

Terwijl de trillingen op Aarde blijven toenemen, geeft het meer kracht aan hen die in Liefde en Licht werken. Het duister daarentegen zal haar macht kwijtraken en niet langer in staat zijn invloed uit te oefenen op de vooruitgang van de mensheid richting het Licht. Vele andere Wezens van de hogere dimensies wachten op hun kans om jullie vooruit te helpen en het Nieuwe Tijdperk volledig tot stand te brengen. Evolutionaire vooruitgang is jullie verdienste; jullie hebben dit verdiend waarbij dit zich sneller dan jullie voor mogelijk houden aan zal dienen. Veel staat klaar om jullie verder het Nieuwe Tijdperk in te stuwen en het is een opwindende tijd om op Aarde te zijn. Als je om je heen kijkt, lijkt het misschien niet zo, maar vanaf een hoger niveau is het duidelijk dat het juiste moment wordt afgewacht om te worden geïntroduceerd. Het is belangrijk dat jullie standvastig blijven en je op je doel blijven focussen waardoor jullie de manifestatie ervan helpen versnellen.

Uiteindelijk zullen jullie door de onderdrukking niets te kort zijn gekomen, omdat vooruitgang enkel en alleen maar kan worden vertraagd. In de nabije toekomst zullen jullie kunnen beginnen van een reeks nieuwe uitvindingen te genieten die in stelling wordt gebracht om te worden geïntroduceerd. Als gevolg daarvan zal het leven eenvoudiger worden waarbij jullie meer vrijheid krijgen om je eigen dromen na te jagen. Misschien is het meest welkome van alles dat gezondheidsproblemen en ziekten zullen afnemen totdat deze niet langer van invloed zijn op het Menselijk Ras. Sommigen genieten op hun hoge leeftijd al van een betere gezondheid en de verwachting is dat ouderdomsproblemen langzaam maar zeker tot het verleden gaan behoren. Bij sommige oudere mensen is het opvallend dat ze niet zo snel lijken te verouderen als anderen. Dit kan verklaard worden door een gezonde leefwijze en het geloof dat ziekte en ouderdom niet noodzakelijk samengaan. Wees je ervan bewust dat jullie gedachtenkracht sterker wordt en dat jullie veel meer controle over je leven hebben dan jullie beseffen.

Jullie ontwikkelen je nu veel sneller dan voorheen en te zijner tijd zullen jullie veel grootsere zielen worden dan ooit tevoren. Het staat op deze manier vast en is altijd jullie bestemming geweest, waarbij vele hogere Wezens jullie helpen dit te bereiken. Het duister heeft jullie onderdrukt en heeft geprobeerd jullie “in het duister” te houden wat betreft jullie werkelijke vermogens. Oudere zielen voelen zich zoals je zou kunnen zeggen hun weg vooruit, maar hebben de ervaring die hen helpt hun trilling te verhogen. De jongeren zijn zielen die grotere ervaring met zich meebrengen en die binnenkort zeer actief zullen zijn in het versnellen van de vooruitgang die jullie werkelijk prachtige nieuwe uitvindingen zal brengen. Niets kan de vooruitgang meer in de weg staan en de waarheid kan niet langer verborgen worden gehouden. Zet je schrap voor verbazingwekkende vooruitgangen die klaar staan om te worden geïntroduceerd.

De zaken beginnen op meerdere verschillende niveaus zeer snel te veranderen. Het maakt allemaal deel uit van de mars vooruit die jullie naar nieuwe horizonten van inzicht zal leiden, die nodig zijn om jullie voor te bereiden op wat komen gaat. De strijd en het geploeter om je weg te vinden in de chaos en tegenstellingen die in het voorgaande Tijdperk zijn ontstaan zullen binnenkort uit de weg worden geruimd. Het zal vele acceptabele veranderingen de ruimte bieden om zich te kunnen voltrekken en die de kwaliteit van jullie leven zal verbeteren. Jullie staan op het punt om te profiteren van jullie geweldige prestatie om het markeringspunt te passeren waarbij jullie aanvankelijk geen specifieke veranderingen hebben kunnen waarnemen. Het heeft tijd gekost om de zaken te laten doorsijpelen, maar vele vernieuwingen staan klaar en zijn het wachten waard geweest.

Onthoud, Lieve Mensen, dat jullie voordat je incarneerde allemaal je levensplan hebben besproken en dat jullie je bewust zijn van de uitdagingen waar je mee te maken zou krijgen. Je bent ermee akkoord gegaan dat deze binnen je vermogen zouden liggen om je tegen de uitkomst te kunnen verzetten ook al slaagde je er aanvankelijk niet in. Wees echter gerust dat er zich altijd een nieuwe kans voordoet om het beter te doen en dat er altijd hulp voorhanden is om je erdoor heen te helpen. Karma is op geen enkele manier een straf, maar eenvoudigweg een kans om mislukte uitdagingen te overwinnen zodat je je hierdoor nog steeds kunt blijven ontwikkelen. Het onmiddellijke voordeel van het inlossen van karma is dat je je verder kunt ontwikkelen in je reis naar de hogere dimensies. Wanneer je de lagere trillingen bent ontworsteld zul je op een niveau verblijven waar je niet langer karma hoeft in te lossen.

De toekomst roept en zal jullie bevrijden van alle negativiteit waar jullie mee te maken hebben gekregen. Als ervaring heeft het jullie ontwikkeling verder geholpen waarbij dit bijzonder welkom is en het stelt jullie in staat anderen te helpen die in jullie voetstappen volgen. Jullie hoeven nooit meer naar de lagere dimensies terug te keren en zullen in de hogere dimensies vrede en geluk vinden. Binnenkort zullen jullie de problemen vergeten die jullie hebben ervaren en uiteindelijk zullen deze in het verleden oplossen. Zoals al eerder aangegeven zullen sommige zielen met liefde naar de lagere dimensies terugkeren, om worstelende zielen te helpen hun dilemma’s te overwinnen en het Licht te vinden. In het uiterste geval betekent dit het betreden van die niveaus waar Licht nauwelijks bestaat, in die mate dat deze taak vaak aan Engelenwezens wordt overgelaten.

Aan de ene kant lijkt het alsof de tijd voorbij kruipt waar het gaat om vooruitgang, maar achter de schermen gebeurt er zo veel dat het de toekomst tot stand brengt. Ik laat jullie achter met Liefde en zegeningen en dat het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing mag verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Goddelijke Zelf en iedere ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!