Home > > Mike Quinsey – 8 juni 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 8 juni 2018

Mike Quinsey

Jullie geduld is bewonderenswaardig en dient te worden geprezen omdat jullie weten dat belangrijke gebeurtenissen invloed hebben op jullie en op de wereld. Ze staan al behoorlijke tijd op het punt naar buiten te worden gebracht waarbij jullie op meerdere manieren zullen worden beloond en onderhand zullen jullie weten dat niets het voltrekken van de veranderingen zal kunnen tegenhouden. Ook de planeet zelf maakt beslissende veranderingen door; dit is al geruime tijd aan de gang en is verantwoordelijk voor de vreemde en ongewone weerpatronen die jullie hebben ervaren. De uiteindelijke uitkomst zal geheel naar jullie tevredenheid en genoegen zijn omdat de extremen die jullie nu meemaken niet langer aan de orde zullen zijn.

Zoals jullie ongetwijfeld zullen beseffen speelt het weer, misschien meer dan jullie vermoeden, een belangrijke rol in een groot deel van jullie dagelijkse praktijk en één van de belangrijkste rollen ligt in het produceren van voedsel. We kunnen jullie opnieuw gerust stellen dat welk probleem dan ook van tijdelijke aard zal zijn en kijkend naar de verre toekomst zullen jullie in het bezit geraken van voedsel-replicatoren en zullen jullie in staat zijn drinkwater te onttrekken uit de jullie omringende lucht. Degenen die de verantwoording hebben om jullie in de goede richting te helpen, ontwikkelen voortdurend innovaties en systemen die jullie een toekomst zullen brengen waarin het leven aangenamer en eenvoudiger zal zijn. Fijnstof is altijd een probleem geweest maar ook dat zal uiteindelijk verholpen worden door apparaten die het zullen verwijderen en de lucht om jullie heen zullen zuiveren.

Zoals jullie kunnen verwachten, brengt het bestaan in het Nieuwe Tijdperk nieuwe uitvindingen en andere gebruiken met zich mee, die minder kostbaar en tijdrovend zijn; jullie zullen daadwerkelijk in toenemende mate gaan ontdekken dat je veel méér vrije tijd hebt. Dit zal jullie buitengewoon van pas komen in die mate dat jullie ruimschoots de tijd zullen hebben om je met je hobby’s en interesses bezig te houden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je iemand bent die graag over de wereld reist om te zien hoe anderen leven en dan zullen de manieren om je te vervoeren heel anders zijn dan nu. Er zullen ultrasnelle verbindingen met alle delen van de wereld bestaan, waarbij dit voor het grootste deel om ondergrondse verplaatsing zal gaan, onafhankelijk van de verkeersnetten die jullie vandaag de dag gebruiken. Per schip over de oceanen reizen zal tot het verleden gaan behoren behalve dan voor vrijetijdsdoeleinden en de zeevaart zal als verouderd en te kostbaar worden beschouwd. De traditionele manier van Luchtverkeer zal worden vervangen door vliegschepen die voor hun energievoorziening gebruik maken van het magnetisme van de Aarde, net zoals veel Buitenaardsen dat nu al doen.

In de loop van alle veranderingen zal de Mensheid zelf een ruimer bewustzijn gaan ervaren, waarbij zaken zoals telepathie algemeen geaccepteerd zullen zijn. Over het algemeen zal alles wat betrekking heeft op de menselijke ervaring veranderen en met jullie voorliefde voor nieuwe gadgets zullen de meeste functies die betrekking hebben op de dagelijkse behoeften automatisch van aard zijn. Robots beginnen eenvoudige functies uit te voeren en zullen in de loop van de tijd meer in beeld komen. Ze zullen taken gaan verrichten die nu nog met de hand worden gedaan en de mogelijkheden wat betreft de programmering en inzet zijn grenzeloos. De televisie zal uiteindelijk een 3D-beeld uitzenden dat voor jullie neus zal worden geprojecteerd.

Al deze vooruitgangen zijn reeds bekend, zelfs al zijn het soms nog maar ideeën die kunnen leiden tot projecten die jullie voordeel zullen opleveren. Vanuit de hogere sferen plaatsen we ideeën in het brein van die mensen die in de positie verkeren om deze t.b.v. de mensheid verder uit te werken en te ontwikkelen. We zorgen ervoor dat een aantal geschikte mensen wordt ‘geprogrammeerd”, zodat de ideeën niet in een la verdwijnen. Onze doelstelling is om jullie niet eerder een bepaald pad op te leiden dan dat er bij jullie zelf een idee is ontstaan dat ondersteuning nodig heeft in de ontwikkeling ervan. In algemene bewoordingen zijn het jullie die de ideeën hebben met betrekking tot wat er nodig zou kunnen zijn en hoe dit in de praktijk te brengen en het is in deze fase dat we jullie van enige begeleiding voorzien wat betreft hoe dit het beste kan worden ingezet.

Onthoud dat jullie nooit of te nimmer aan je lot worden overgelaten en dat er altijd Gidsen aanwezig zijn om jullie hulp te bieden. Het is echter niet zo dat er sprake is van inmenging in jullie levens, behalve op momenten in jullie ontwikkeling die vragen om een koerswijziging, waarbij we proberen jullie naar een pad te leiden dat je nodig hebt om je levenscontract te vervullen. Soms is er een compromis nodig tussen je intenties op basis van vrije wil en je voorbestemde pad. Het sleutelwoord is het volgen van je intuïtie en als je de drang voelt om een bepaalde daad te verrichten, doe dat dan in de wetenschap dat dit waarschijnlijk afkomstig is van je Gidsen die zicht hebben op het grotere plaatje. Ze zullen je absoluut niet misleiden of tegen je beslissingen ingaan. Waarschijnlijk hebben ze je regelmatig op het hart gedrukt wat je het beste kunt doen, maar ondanks dat zullen ze je deze ideeën nooit opdringen.

Naarmate de tijd verstrijkt zullen jullie vrienden en helpers uit de hogere rijken steeds dichterbij komen en er zal een tijd komen waarin ze zichzelf aan jullie bekend maken en openlijk met jullie spreken. Uiteraard zal er zich voor jullie eveneens de mogelijkheid aandienen om met je overleden vrienden en familie te communiceren. Tenslotte bestaat er helemaal niet zoiets als dood, behalve dan jullie idee van wat het inhoudt, wat in de meeste gevallen betekent: een permanente dood. Beseffen jullie niet dat je een ziel hebt, onsterfelijk bent en al vele, vele levens hebt geleefd, zelfs al voordat je de menselijke vorm hebt aangenomen?

Jullie zijn al bijzonder ervaren wezens, maar nemen een nieuwe persona aan elke keer wanneer je de Godheid verlaat om nieuwe ervaringen op te doen om hierdoor onafgebroken te groeien, waarbij je deze ervaringen elke keer naar de Godheid terugbrengt. Voordat je op Aarde bent geïncarneerd is je geheugen “schoon gewist” om er op die manier voor te zorgen dat je niet wordt afgeleid van de taken die voor je liggen. Jullie uitdaging is geweest om de lagere trillingen te ontstijgen en je weg terug naar het licht te vinden, waarbij het hierin slagen je flinker en krachtiger maakt. Zoals jullie ook al eerder is verteld, zal jullie ontwikkeling nog steeds verder gaan met het doel om jullie Galactische Wezens te maken, die klaar zijn voor de volgende serie ervaringen om je spirituele groei zelfs nog verder te vergroten.

Lieve Mensen, het mag ongeloofwaardig lijken dat jullie je, temidden van alle chaos en verstoring die op Aarde plaatsvindt, op een pad begeven dat alles zal veranderen om jullie uiteindelijk naar een hoger niveau te brengen waarmee jullie in werkelijkheid het meest bekend zijn. Door ervaringen ontstaat groei en jullie krijgen de kansen om dit doel te bereiken. Jullie worden te allen tijde begeleid om op die manier maximaal succes te behalen en vooruitgang te boeken waar het om je levensplan gaat. Zoals ik jullie voorheen al heb verteld, is alles met doelen in het achterhoofd gepland, maar mocht je een ander pad kiezen dan wordt dit vanwege je vrije wil gerespecteerd.

Er staan jullie in de nabije toekomst ongelofelijke tijden te wachten, dus blijf op je plek in het Licht en dan zal je de veranderingen helpen tot stand te brengen. Ik laat jullie achter met Liefde en Zegeningen en dat het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing mag verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-zelf, en iedere ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!