Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 1, 2013

SaLuSa, February 1, 2013

Sinds lange tijd zijn de energie quotiënten (resultaten) op Aarde langzaam gegroeid, maar sinds jullie er een grote verhoging in hebben ervaren, zijn ze enorm toegenomen. Het betekent dat jullie niveaus van Licht in grotere mate toenemen, en de resultaten zullen geleidelijk zichtbaar worden wanneer de grip van de duistere Mensen op mensen steeds meer wordt losgelaten. Het Licht heeft lange tijd de waarheid onthult betreffende hun activiteiten, en ze zijn niet langer in staat jullie voor de gek te houden met hun plannen zich de macht toe te eigenen. In feite wordt het hen snel duidelijk dat hun tijd voorbij is, en zij klampen zich vast aan van alles wat hen hoop geeft om het onvermijdelijke eind van hun periode van regeren te voorkomen. Met de wetenschap van alles wat er in het verleden is gebeurd wat de duistere Mensen ondersteunde, is het mogelijk om jullie leven te leven zonder angst voor enige acties van hun kant. Dat weerhoudt hun van de condities waarin zij floreerden, en voor hun eigen ogen zien zij hun macht wegglippen. Hierdoor kunnen onze bondgenoten makkelijker werken om de lang verwachte veranderingen te versnellen, en zullen jullie niet lang meer hoeven wachten om hen te kunnen zien.

Nu de lagere energieën wegvallen, zijn er meer mogelijkheden voor degenen die nog steeds niet ontwaakt zijn voor het Licht, en de druk ligt op hen om zichzelf te verheffen. Anders, zullen zij ervaren dat zij niet langer in de hogere trillingen kunnen verblijven welke zich constant verhogen. Door hun onuitgesproken keuze blijven zij in de lagere trillingen om hun ervaringen te vervolgen. Natuurlijk zal iedere ziel op de hoogte zijn geweest van de mogelijkheden die leven op Aarde vergezellen tijdens deze periode van Ascentie, en hebben zij zich mogelijkerwijs voorgenomen om gewoon hier doorheen te leven als onderdeel van hun ervaringen. Dat is Lieve Mensen waarom jullie iedere ziel de vrijheid moeten toestaan om hun eigen pad te kiezen. Wanneer het iemand dichtbij jullie betreft, voel je dan bevoorrecht dat je gekozen bent deel te zijn van hun levensplan. Bedenk ook dat als een geascendeerd Wezen, jullie de mogelijkheid hebben om terug te keren naar de lagere dimensies en je contact met hen te onderhouden.

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is het levensplan van een ziel geen lukrake rangschikking zonder een doel in gedachten. Het is zorgzaam uitgedacht om een ziel de juiste ervaringen mee te geven om hun evolutie te vervolgen. Daarbij is het nog steeds jouw keuze om ze te voldoen, maar wees gerust je veranderd niet eenvoudig iets wat klaarblijkelijk het beste met je voor heeft. Hoewel, levensplannen veranderen weldegelijk wanneer zich omstandigheden voordoen die niet voorzien waren die onderdeel worden van je ervaringen. Soms zijn ze niet in je voordeel, maar aan de andere kant kunnen ze je sneller vooruitbrengen dan vooraf verwacht. Voor iedere ziel die besluit door te gaan op het Ascentiepad, zijn er vele helpers die onophoudelijk werken om er voor te zorgen dat je voornemens worden vervuld. We willen benadrukken dat jullie nooit alleen zijn op jullie reis, en onze aanwezigheid is nooit opdringerig wat betreft het binnen dringen in jullie privé aangelegenheden. Het is meer een mate van dat wij simpel “weten” wanneer onze hulp of aanwezigheid nodig is. Het is niet alleen de Galactische Federatie van Licht die anderen dient, daar alle geascendeerde zielen op de ene of andere manier dienen en uiteindelijk zullen jullie dat ook.

De verschillen in uitkomst van ervaring van de 21ste december smeulen en gaan nog steeds door, maar dat komt grotendeels door de moeilijkheid van waardering wat het Licht betreft, daar er niet zoiets bestaat als “mislukking”. De enige constante is “verandering” en het raakt het leven van zovele mensen, en zij zijn degene die de uitkomst bepalen. Jullie weten nu wat er mogelijk is, en het is aan jullie om jullie eigen realiteit te realiseren. Wij zijn natuurlijk op de hoogte wat betreft de steeds groter wordende vraag naar de uitkering van de Welvaartsfondsen, de verklaring van Disclosure en de uitkomst van vrede. Wees gerust het is ver gevorderd en bijna zover. Jullie vreugde en blijdschap zullen dan in overvloed aanwezig zijn, daar jullie diep van binnen weten dat jullie de overwinning reeds hebben behaald. Voor jullie heeft de tijd zich reeds versneld maar soms lijkt het ook alsof het zich met de voeten sleept, en begin je ongerust en ongeduldig te worden. Houdt je zicht alsjeblieft gericht op de toekomst, en onthoudt dat de meeste van jullie je in een bevoorrechte positie bevinden door te weten wat er zich voordoet. Als Lichtwerkers kijken we naar jullie om de mensen op te beuren, daar de tijd dat jullie je bezwaard voelden om je overtuigingen te delen reeds lang achter jullie liggen. Wees open en laat het bij het vertellen van jouw waarheid zonder te willen overtuigen, dat is het beste voor de mensen om je heen.

Moeder Aarde is voortdurend bezig geweest met het maken van veranderingen, en vanwege de enorme hoeveelheid Licht die er nu is verankerd, zijn er geen catastrofale maatregelen meer benodigd. De klimaatveranderingen vonden plaats om verschillende redenen, waaronder menselijke bemoeienissen, maar wanneer alles tot rust is gekomen zal je de meest comfortabele condities hebben zonder de extremen waar je nu aan gewend bent. Moeder Aarde is erg dankbaar voor de Liefde en de zegeningen die je haar hebt gezonden, daar ze in het recente verleden veelal vergeten werd voor de “Moederrol” die ze speelt. De vrouwelijke invloed komt terug en brengt meer harmonie en balans, en mannelijke dominantie wordt vervangen door een meer gebalanceerde representatie, overal waar je kijkt.

Vanaf het niveau waar wij verblijven zijn wij verheugd te zien dat er zo vele groepen worden gevormd om de veranderingen te realiseren, daar het meeste vanaf de lagere niveaus begint. Wanneer je daarmee begint, krijg je door de Wet van Aantrekking steeds meer hulp totdat alles zo is geregeld dat succes gegarandeerd is. Wij opereren op niveaus waar jullie het moeilijk zouden vinden om te werken, dus gezamenlijk zijn wij een enorme kracht voor verandering. Niets zou ons meer verblijden dan jullie te vertellen over onze acties die wij ten behoeve van jullie uitvoeren, maar het is nog steeds niet het juiste moment om te onthullen wat we aan het doen zijn. Te zijner tijd zullen jullie het weten, en er is zoveel dat recht gezet dient te worden betreffende jullie geschiedenis. Het maakt niet uit waar je kijkt en je zult zien dat de waarheid veel geweld is aangedaan, of zelfs herschreven opdat ze beter bij de ambities van de duistere Mensen pasten. Je vindt ze bij alle grote instellingen, en je bent je niet altijd bewust dat zij tegen het Licht werken. Jullie moeten de waarheid leren kennen daar het je zal laten zien dat jullie ware zelven onderdrukt en geknecht zijn, om de indruk te geven dat jullie niet de kracht hebben om jullie eigen toekomst te bepalen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en wil jullie laten weten dat wij nog steeds in zeer grote mate bij jullie zijn, en wij beschermen degenen van het Licht zo goed als mogelijk. Het is misschien moeilijk te begrijpen, maar soms zal een ziel zijn leven opofferen om het doel van zijn bestaan te benadrukken. Het is het ultieme geschenk aan anderen wat gebruikelijk immens veel Licht naar de Aarde brengt. Wij houden van jullie zoals altijd.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: André


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl