Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 25, 2013

SaLuSa, January 25, 2013

Wij groeten een ieder die nog altijd de mantel van Liefde en Licht dragen, en een pad in het Nieuwe Tijdperk maken. De doelen waar jullie naar streven zijn dichterbij dan ooit, en jullie doorzetten om ze helpen te realiseren zal binnenkort resultaat brengen. Met de terugtrekking van de duistere Mensen, die niet instaat zijn om voldoende ondersteuning te verzamelen als voorheen, maken onze bondgenoten veel sneller vooruitgang. Vele acties bereiken een kritiek punt, en we hopen een paar zeer positieve tekens(signs) te realiseren om jullie te overtuigen. Wij zien af van het geven van precieze details sinds zovele factoren erbij betrokken zijn, maar we proberen om jullie enige indicatie te geven van wat er zich afspeelt. Momenteel gaat alles naar wens en is minder afhankelijk van invloeden van buitenaf. De fundering voor de veranderingen zijn lang geleden reeds gelegd, en staat op het punt om resultaat voort te brengen.

Disclosure/Openbaring wordt vanuit vele bronnen gesmeed, en kennis en begrip van onze aanwezigheid verspreid zich wijd en zijd. Steeds meer mensen met ervaringen vanuit de eerste hand treden naar de voorgrond, wat vertrouwen geeft aan anderen om naar voren te treden met hetgeen waarvan zij weet hebben. Dit alles vormt een opbouw naar een tijd waarop een officiële aankondiging gemaakt kan worden, die ervoor zorgt dat wij onszelf kunnen laten zien. Wees gerust dat we het op een voorzichtige manier zullen brengen, zodat het anderen die ons nog niet geaccepteerd hebben niet zal overweldigen. Ons principiële doel is om mensen te "verlichten", hetgeen onze taak is in jullie evolutie, en dat we jullie vooruitgang over duizenden jaren hebben gevolgd. Wij weten hoe belangrijk het is om diegenen te kalmeren die onze aanwezigheid vrezen, en wij herhalen waar we al vaak op gewezen hebben, dat onze acties nooit bedreigend voor jullie zijn geweest. Men moet ons niet verwarren met de "Greys" die samenwerken met jullie duistere operaties, of met geheime voertuigen van jullie eigen legers.

Gedurende vele jaren zijn er pogingen ondernomen om onze naam zwart te maken, maar we hebben deze pogingen voorkomen. Wij hebben recent een "valse vlag" aanval verijdeld vanuit de ruimte welke ons moest afschilderen als indringers van jullie Aarde. Wij zullen niet toelaten dat jullie de Ruimte schenden, en vele pogingen om nucleaire voorwerpen er in te laten exploderen zijn reeds voorkomen. Ook al is het ons niet toegestaan om alle oorlogen te stoppen, hebben we een stop gezet om nucleaire voorwerpen te gebruiken om een Derde Wereld Oorlog te starten. We hebben de totale vernietiging van de Aarde al verschillende malen voorkomen sinds het einde van jullie laatste Wereld Oorlog, en hebben er met succes voor gezorgd dat jullie hier vandaag de dag allemaal aanwezig zijn om getuige te zijn van het einde van de laatste overblijfselen van de "cabal". Wij hebben er ook voor gezorgd dat, ook al zijn er pogingen geweest om te voorkomen dat jullie Ascentie zouden bereiken, jullie in het Nieuwe Tijdperk zijn gearriveerd. Wij zullen doorgaan met jullie te beschermen, maar het is onze wens om zo snel mogelijk met jullie samen te werken om de veranderingen volop onderweg te brengen.

Het is prettig om te zien hoe snel jullie over de teleurstelling heen zijn gekomen betreffende jullie ervaring van Ascentie op de 21ste december. Na zo’n lange tijd van er naartoe te werken, is het vanzelfsprekend dat jullie hadden verwacht dat het jullie meer zou verheffen dan wat het deed. Maar, jullie zijn naar een hoger vibratie niveau gegaan zoals sommige van jullie zich nu realiseren. De meest merkbare verandering was een grotere mate van controle en kalmte, en een bekwaamheid om een bepaalde hoogte van Onvoorwaardelijke Liefde te uiten, die je daarvoor nog niet voelde. Het overkoepelende effect is het "Eén voelen met Alles Dat Is" en de realisatie dat jullie allemaal verbonden zijn. Is jullie niet meermaals verteld dat wat je een ander aandoet, je iedereen aandoet, daar jullie onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn door de energie van God/de Bron. Laten we zeggen dat jullie allemaal verbonden zijn in onveranderbare Liefde, en nu jullie jezelf geopend hebben tot de hogere machten herkennen jullie de God/Bron binnenin jullie.

We willen niet lichtelijk denken over jullie teleurstelling betreffende wat jullie ervaren hebben, maar vraag jezelf af, wat van het grootste belang is op dit moment. Wij hopen dat jullie zullen zeggen, het helpen realiseren van het Nieuwe Tijdperk, het Gouden Tijdperk. Het bestaat allemaal al op de hogere niveaus en hoe meer je van het Licht wordt, des te sneller je het naar beneden brengt door de Wet van Aantrekking. Het is veelal als jullie Steden van Licht die op de laatste aanpassingen wachten voordat ze verschijnen, en dat duurt niet lang meer. Wat nu in het verleden ligt kan niet veranderd worden, maar houdt in gedachten, alles gebeurt op een bepaalde manier omdat het jullie wil is.

Natuurlijk vergt het van de Lichtwerkers een enorme hoeveelheid inspanning om de hoogste uitkomst voor Ascentie te realiseren. In plaats van het ontvangen van kritiek zouden zij bedankt moeten worden voor hun onvermoeibare inspanningen gedurende vele jaren om Licht en Liefde naar de Aarde te brengen. Zij zijn geheel toegewijd aan hun levens contracten, en dat gaat niet zonder veel opoffering van hun zijde. Zij zoeken geen erkenning voor hun toewijding, maar soms is het fijn om erkent te worden voor het werk dat ze doen. Inmiddels heeft iedereen wel enig idee betreffende wat jullie plek is in het Nieuwe Tijdperk, en wat er van jullie verwacht wordt. Projecteer op zijn minst jullie Liefde en Licht op iedere mogelijkheid, en op deze manier doen jullie voldoende als er van iedereen verwacht kan worden. Jullie hoeven niet allemaal een belangrijke rol te spelen, daar jullie een onderdeel van een team zijn en geloof ons dat elke bijdrage telt wat de uitkomst betreft.

Dit wordt een spannend jaar dus doe wat je zegt, en verspreidt je vertrouwen in de toekomst overal waar je naartoe gaat. Veel mensen gaan nog steeds gebukt vanwege de acties van de duistere Mensen, en hebben dringend steun nodig. De snelste manier is om het allemaal achter je te laten, en jezelf en je energieën bezig te houden met alles dat je verbindt met de visie die jij hebt voor de toekomst. Jullie zijn zeer bevoorrecht om op Aarde te zijn in deze tijd, en jullie hebben altijd geweten wat de uitkomst zou zijn. Jullie wisten dat het jullie beschaving was, die volwassen werd, en dat jullie verheffing tot Galactische Wezens jullie ultieme cadeau zou zijn. Hoewel, verwacht alles niet in een keer, daar het afhangt van jullie progressie die je maakt in je eigen tempo. Er is geen "deadline" en er wordt op niemand druk uitgeoefend om sneller te gaan dan waar zij zich comfortabel bij voelen, dus je hoeft niet te voelen dat je achterblijft.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en vertel je namens de Galactische Federatie van Licht, dat we zo dicht als mogelijk bij jullie zijn voor het huidige moment. Onze bondgenoten groeien in vertrouwen en wij verwachten zeer binnenkort enige zichtbare progressie. Onze Liefde gaat zoals altijd naar jullie uit, en naar iedereen zonder uitzondering.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: André


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl