Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 8, 2013

SaLuSa, February 8, 2013

Waarheen leiden je reizen je nu, na alle opwinding rond Ascentie nadat het niet de grote verwachte veranderingen heeft gebracht. Zoals we je verteld hebben, heb je absoluut niets verloren als gevolg van de manier waarop Ascentie voorbij is gegaan zonder de lang verwachte veranderingen. Deze staan klaar om ten tonele te verschijnen zodra ze op zodanige manier gecoördineerd kunnen worden dat ze maximaal in ieders voordeel zijn. Je begrijpt dat de oude systemen niet kunnen blijven daar ze niet het beste met een ieder voor hebben, en dat is juist het hele punt waar het om draait wat betreft het nieuwe systeem in te voeren. Mensen zullen uiteindelijk proberen om vast te houden aan hetgeen ze hebben, en wanneer je de boot mist wees dan gerust. Het is juist de bedoeling om diegenen te verheffen die er wel klaar voor zijn, en uiteindelijk zal niemand overblijven in het systeem van gebrek.

We hebben er hard met onze bondgenoten aan gewerkt om gelijkheid en overvloed te brengen. De veranderingen zullen op een sprookje lijken, maar meer dan dat zullen zij de kwesties aanspreken die je hebben teruggehouden. St. Germain is een groot strijder met enorme macht, en hij zal er op toe zien dat niemand je kan tegenhouden om te claimen wat jouw toekomt. Hij heeft Goddelijke Krachten, en laat niemand proberen om trucks uit te halen om de distributie van de Welvaart ’s Fondsen te vertragen. De duistere Mensen hebben geen echte mogelijkheden meer die de vooruitgang naar het Gouden Tijdperk kunnen tegenhouden. Ze kunnen nog wel vervelend zijn, maar zullen aan de kant geschoven worden waar ze geen macht meer hebben. We hebben allemaal genoeg gehad van hun vertragings- en bemoeienistechnieken. Zij hebben hun bevoegdheid ver overschreden, en het zal niet langer getolereerd worden.

In de tussentijd hebben miljoenen Lichtwerkers de veranderingen opgemerkt binnenin Zelf, en gaan almaar door met het verankeren van Licht naar de Aarde. Zij staan aan het front van een enorme inspanning om nog meer Licht op de Aarde de verankeren. Deze toename kan niet gestopt worden en zal doorgaan om jullie toekomst te realiseren. Het is als een enorme sneeuwbal, die rollend alsmaar groter wordt. Geloof ons Lieve Mensen, dit jaar zal jullie grote vooruitgang brengen. Na het verbreken van de banden met dualiteit zoals jullie die ervaren hebben, gaan jullie naar een ander toneel die je brengt wat nodig is om een Galactisch Wezen te worden. Lichaamsveranderingen gebeuren continue wanneer je die energieën eruit gooit die onderdeel zijn van jouw bagage, en jij je Licht vergroot.

Na verloop van tijd zullen de Meesters terugkomen en de hand hebben in jullie evolutie. Zij hebben je reeds zeer lange tijd vooruit geholpen en je vooruitgang gevolgd. Hoewel, degenen die de antwoorden niet binnenin kunnen vinden, zullen waarschijnlijk terug keren naar het oude model en met hun vrije wil zullen zij vooruitgang zoeken doormiddel van hun religieuze opvattingen. Iedere ziel moet toegestaan worden om het zelf bepaalde pad te volgen, en zal uiteindelijk de waarheid begrijpen. Wij verheugen ons wanneer dat gebeurt, daar wij verlangen dat jullie zien dat “ALLES EEN IS”. Dualiteit is een moeilijke leermeester geweest, maar geleerde lessen zullen nooit meer opgelegd hoeven worden. Wij bewonderen jullie standvastigheid en vasthoudendheid om je hele zelf te storten in hetgeen je mee bezig zijn, ondanks dat er veel is om je af te leiden. Jullie hebben zo’n positieve instelling, en zijn bereid om tot grote lengte te gaan om succes te bereiken. Blijf op dit pad en alles zal op de juiste tijd verschijnen.

Iedere ziel heeft een levensplan, en soms wijken ze er van af maar hun Gidsen zijn ter plaatse om ze te assisteren. Maar omdat we in de eind tijden leven, maakt het niet uit dat je er vanaf bent geraakt maar moet je zo snel mogelijk weer terug op je pad. Je moet je gewaar zijn van de mogelijkheden die je ernaar terug leiden, en je Gidsen werken hard om je in de goede richting te wijzen. Niemand anders dan jijzelf stelt je een doel voor ogen, en sinds je er mee akkoord bent gegaan, moet het voor de hand liggen dat je daar bij blijft, als het kan. Wanneer je faalt, ligt het niet aan de wil van je Gidsen die je aansporen naar het juiste pad. Hoewel, wees er niet te ongerust over, daar er vele paden zijn die naar voldoening kunnen leiden.

Overal om jullie heen vallen de duistere Mensen ineen en ligt hun commando structuur in duigen. Veel van de topmensen zijn al in beperkte bewaring gesteld(contained), en geleidelijk worden hun mogelijkheden om het Licht aan te vallen steeds minder. Arrestaties vinden continue plaats en hun aantallen worden drastisch verminderd. Overal om jullie heen wordt de corruptie bloot gelegd, en de boosdoeners worden weggeleid zodat ze geen invloed meer hebben. Het is noodzakelijk voor jullie om te weten hoeveel jullie levens zijn beïnvloed door diegenen die er voor kozen om jullie te regeren doormiddel van macht. Het “Land van de Vrijheid” is een mythe welke voor jullie ogen werd gehouden om de waarheid te verstoppen, maar in den beginne waren er mensen die de juiste visie en kennis hadden, maar die overweldigd werden door de duistere Mensen. Door jullie gehele geschiedenis zijn jullie misleid, en weinig Presidenten is het gelukt om door de wurggreep van de illuminatie heen te breken. Dat Lieve Mensen verandert allemaal, en jullie hoeven niet lang te wachten om enige resultaten te zien, daar steeds meer van onze activiteiten openlijk zullen worden uitgevoerd. Het is onze manier om te laten zien dat we aan jullie zijde staan en met jullie.

Onze Federatie is nog steeds zo actief als altijd, we hebben te maken met nucleaire voorwerpen die de duistere Mensen verstoppen, we houden ze in het oog en staan klaar om ze uit te schakelen. Jullie leven in een idiote wereld, waar maar weinig wordt nagedacht over de gevolgen van het ontploffen ervan. Hoewel, wij zijn voorbereid op alles en klaar om in te grijpen wanneer dingen uit de hand dreigen te lopen. Over het algemeen, hebben wij vele inspecteurs die regelmatig nucleaire arsenalen inspecteren, en weten dus welke landen de mogelijkheid hebben om nucleaire aanvallen uit te voeren. Wij wensen dat jullie bij elkaar gaan zitten om een manier te vinden om nucleaire oorlogsvoering te voorkomen. De bravoure waarvoor sommige landen kiezen wanneer zij elkaar bedreigen, maakt het mogelijk om in een nucleaire holocaust terecht te komen. Wij zullen dit niet toestaan, en dat is in overeenkomst met de Goddelijke instructies.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zie hoe dicht jullie bij een vreedzame oplossing komen, waardoor er vrede op Aarde kan komen. Jullie zijn zo dicht bij het beëindigen van alle vijandelijkheden, maar het vergt een eerlijke aanpak door diegenen die nog steeds angstig zijn voor de grotere machten. Het is binnen jullie bereik, en Leiders moeten dit probleem met grote urgentie behandelen. Vertrouwen is in feite een uitzonderlijk goed wat wapens betreft. Het is waarheid om te zeggen dat de mensen genoeg hebben van oorlog, en de verspilling van middelen. Vrede is niet zo moeilijk om te realiseren, en wij wensen dat jullie er meer hart en ziel in leggen, dan zouden de dingen werkelijk van de grond komen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: André


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl