Home > > Matthew Ward - 23 oktober 2017

Matthew Ward - 23 oktober 2017

Met liefhebbende groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. “Wil je alsjeblieft aan Matthew vragen ons te laten weten hoe we uit de angstcirkel kunnen komen.” We raden je om te beginnen aan niet aan angst te denken als een cirkel die geen einde heeft, of zoals door anderen uitgedrukt, een cyclus, wat automatisch herhalen impliceert. De energieverhogingen die met toenemende frequentie en intensiteit plaatsvinden zijn allemaal tot jullie voordeel – geliefde broeders en zusters, dus laat alsjeblieft niet een sprong in spiritueel en bewust inzicht schieten door je gedachten en gevoelens door angst te laten domineren.

Gedachten gaan door een onmeetbare afgrond aan gevoelens vooraf, en wanneer “wat als” gedachten over een gevreesde uitkomst gaan volgt angst omtrent die ingebeelde situatie als vanzelf. Verander je gedachten! Aan degenen die schreven dat je bang bent niet genoeg geld te hebben of je baan te verliezen: onthoud dat de wet van aantrekking je brengt wat je ook maar vreest of bang bent kwijt te raken. Wanneer je gedachten gaan over iemand die ernstig ziek of gewond is, bid voor haar of zijn hoogste goed en stuur de niet te evenaren kracht van liefdesenergie, niet de potente energie van angst. Doe hetzelfde voor de vele miljoenen die in oorlogszones of in armoede leven, of dakloos zijn, alsmede voor de duisteren, die dit bovenal nodig hebben. En vrees nooit dat je als lichtwerker faalt omdat je je missie niet kent – als goddelijke zielen die uit pure liefde-licht essentie van de Schepper zijn gemaakt straal je die essentie de wereld in door simpelweg te ZIJN.

Wat betreft suggesties die meer, om zo te zeggen “met beide benen op de grond” zijn, zal met name voldoende slaap helpen om de dag met positieve gedachten en gevoelens te beginnen. Afgezonderd zijn en meditatie zijn goed voor je evenals het zo vaak mogelijk bezig zijn met vreugdevolle afleiding, in het bijzonder door tijd in de Natuur door te brengen. Laat triviale zaken je niet verontrusten, vermijd ruziezoekende personen, mis af en toe “het nieuws”. Deel je kennis met personen die ontvankelijk zijn, wees niet boos wanneer familie en vrienden dat niet zijn – elke ziel kiest zijn/haar pad en bepaalt de eigen ontwikkelingssnelheid. Het komt hierop neer: denk na over hoe je je uren besteedt. Maak je niet druk als je niet alles wat je van plan was hebt gedaan, – voel je goed over wat je wel voor elkaar hebt gekregen. Als je vrede hebt in je hart en je gemoed is er geen ruimte voor angst.

De andere kwesties waarover jullie vragen stelden, hebben uitsluitend betrekking op de VS. Ons commentaar dat hieronder volgt zal, zonder de vragen erbij te plaatsen, helder zijn en we beginnen met hetgeen onder lezers in talloze landen angst veroorzaakt.

Als raketten met kernkoppen door welk land dan ook worden gelanceerd, of het nu expres, door menselijk falen of technisch disfunctioneren gebeurt, of dat ze in handen van een terroristengroep vallen, bemanningen in jullie luchten zullen het weten en ontploffing ervan voorkomen.

De dodelijke bosbranden in Californië waren bedoeld om verwoestend te zijn. Er werden substanties aan de vertragingsoplossing van de sproeivliegtuigen toegevoegd om het onbruikbaar te maken en de winden werden technologisch gecreëerd zodat het vuur zich snel zou verspreiden en het de brandweerlieden meer problemen zou opleveren om te branden te bestrijden.

Het bloedbad in Las Vegas was een “black-ops” gebeurtenis, bekonkeld door de Illuminati-factie van de CIA en uitgevoerd door enkele van hun ambitieuze hielenlikkers en de gemindcontrolde Stephen Paddock.

Harvey Weinstein is slechts één van de vele mensen in de entertainmentindustrie – en de politieke arena, het bedrijfsleven en de media- en sportwereld – die zich te buiten gaan aan seksuele intimidatie, molestatie en verkrachting. Een groot aantal van hen en ook anderen zijn betrokken bij, of profiteren van seksslavernij, het handelen in minderjarigen en pedofilie, een exclusieve prostitutie-kring, pornografie, “snuff”-films en satanische rituelen.

Het rumoer rond President Trump in het energieveld van mogelijkheden sluit helderheid omtrent korte of lange termijn ontwikkelingen, of de duur van zijn ambtstermijn, uit. Wat we jullie wel kunnen vertellen is dat sommige regeringsleden achter gesloten deuren met personen in het militaire apparaat en andere nationale en internationale sectoren samenwerken om de duistere garde die de macht in dat land en in de rest van de wereld heeft gemanipuleerd, te ontmaskeren en te vervolgen.

Er zullen geen “duizenden dissidenten door VN-troepen worden opgepakt om in FEMA-kampen gevangen te worden gezet.”

Massabeschietingen worden mogelijk gemaakt door het tweede amendement van de grondwet, waarvan de interpretatie een cultuur van geweld heeft veroorzaakt, evenals een natie die er door gehard is geworden. “Een goed gereguleerde Militie die noodzakelijk is voor de veiligheid van een vrije Staat, het recht van het volk om wapens te hebben en te dragen zal niet worden verworpen” werd twee en een kwart eeuw geleden geschreven, toen wapens musketten waren en een goed gereguleerde militie nodig was om de zwaarbevochten bevrijding van de Engelse heerschappij in de jonge natie veilig te stellen; toch schaart de regering zich aan de zijde van mensen die dat amendement interpreteren als hun recht om wapens te bezitten die ontworpen zijn voor de hedendaagse slagvelden. Nee, niet iedereen die betrokken is bij lukrake of massabeschietingen – de personen die sterven, degenen wiens wonden leven-veranderend zijn, alle erdoor beïnvloede families en vrienden, de schutters zelf – vervullen zielscontracten. En dat soort gebeurtenissen zullen doorgaan tot er een nationale consensus bestaat over een verstandig beschouwde actie om de epidemie van geweld te reduceren.

Houd alsjeblieft hoofdzakelijk in gedachten dat de stijgende trilling op de planeet en binnen de maatschappij, de afnemende restanten van het Illuminati-netwerk verzwakken en de succesvolle volksbewegingen rond de globe doen groeien. Vanuit ons gezichtspunt is de vooruitgang waaraan jullie, lichtwerkers, hebben bijgedragen, verbijsterend!

“Sommige wetenschappers zeggen dat mondiale opwarming zich niet tot de Aarde beperkt; er zijn indicaties dat andere planeten eveneens opwarmen. Kun je alsjeblieft aan Matthew vragen of dit voor ons gevaar betekent?” Geen enkel. Temperaturen stijgen in jullie zonnestelsel marginaal en zonneactiviteit neemt toe door de hoeveelheid licht die door het hele universum heen wordt gegenereerd. Iets monumentaals als een menigte machtige beschavingen die voldoende licht uitstralen om een “lift-off” en ascentie van een planeet in stervensnood mogelijk te maken, zou niet kunnen plaatsvinden zonder al het andere bij wijze van spreken “in beweging” te zetten, en ongebruikelijke temperaturen zullen afvlakken terwijl de Aarde zich op mondiaal niveau richting een gematigd klimaat beweegt. Dat natuurlijke proces doet niets af aan de verantwoordelijkheid van de samenleving om weermanipulatie, ontbossing en lucht-, grond- en watervervuiling te beëindigen - die oorzaken van mondiale opwarming zorgen ervoor dat de Aarde haar klimaatdoelstelling later bereikt. Deze doelstelling, die ze zal halen, refereert ook aan zorgen over claims dat er een “mini ijstijd” nadert – niets wat ook maar enigszins in de buurt komt ligt voor ons.

Onze opmerkingen omtrent fracking zijn door te trekken naar de extractie van alle fossiele brandstoffen. Deze destructie van Gaia’s planetaire lichaam heeft bijgedragen aan het haar vasthouden in diepe derde dichtheid, tot zo’n 80 jaar geleden, toen die enorme infusie met licht haar bevrijdde. Kolen zijn het weefsel van de Aarde, olie en natuurlijk gas zijn haar bloedsomloop; het verwijderen van deze elementen en deze gebruiken om jullie lucht te vervuilen - het ademhalingssysteem van de Aarde, hindert haar pogingen om terug te keren naar een gezonde staat. Eén reactie op de heersende trillingen is dat energie-providers investeren in hernieuwbare bronnen; en wanneer de samenleving bedreven raakt in het manifesteren, zal het delven van metaalertsen en kristallen overbodig maken.

“Het [September] bericht stelde dat ‘9/11’ de aankondiging van disclosure en NESARA heeft voorkomen. Waarom zou zoiets voor veel mensen buitengewoon ongelofelijks als landingen van buitenaardsen worden aangekondigd in combinatie met iets wat hier totaal geen verband mee lijkt te hebben: een nieuw economisch systeem?” Laten we om te beginnen zeggen dat het economische deel van NESARA, dat in de wetgeving niet volledig kon worden uitgeschreven, en veranderingen in de regering de enige twee voorzieningen zijn die in een congresdocument konden worden vastgelegd. NESARA werd om twee redenen op die manier geïntroduceerd: De Verenigde Staten vormden op dat moment de meest machtige natie van de wereld en die voorzieningen vallen binnen haar rechtssysteem; en het was de weg via welke gedachten omtrent de ‘Act’ het collectieve bewustzijn zouden kunnen betreden, waardoor de “mogelijkheid” ervan zich in het potentie-energieveld van de Aarde kon vestigen. Toen plaatste President Clinton, één van de hoogste illuminati, een ban op de Act, omdat dit de illuminati-controle van die regering uitschakelde, wat een van de belangrijkste verankeringen was voor het starten of verergeren van conflicten in andere landen en het controleren van de wereldwijde economie. Geleidelijk aan raakt NESARA via gechannelde boodschappen van bronnen van licht aan hun ontvangers bekend, ontvangers die deze informatie uitdroegen en op die manier momentum toevoegden aan haar energieverloop.

Nu dan, buitenaardsen en NESARA zijn verre van niet gerelateerd. De ‘Act’ (Wet) is het wettelijke raamwerk van het Gouden Tijdperk van de Aarde dat werd gepland door de hoogste allesomvattende raad in overeenstemming met de visie van Gaia voor haar planetaire lichaam, evenals al haar bewoners. Het congreslid dat met de Wet kwam was buitenaards, al werd hij beslist niet als zodanig herkend; St. Germain is de meest bekende van de groep die vooropging in de economische reformatie-maatregel; en temidden van de vrijwilligers die de Aarde te hulp zijn geschoten, bevinden zich zeer ervaren zielen wat betreft het implementeren van economische systemen t.b.v. het herstel van een hele beschaving.

Dit alles en méér zou door internationaal gerespecteerde personen en buitenaardse bezoekers in mondiaal uitgezonden programma’s worden uitgelegd, wat door “9/11”werd verhinderd. Hoewel de illuminati met succes deze waarheden uit het publieke domein hebben weten weg te houden hebben lichtwerkers en familie van andere beschavingen die in ruimteschepen om de Aarde cirkelen of die temidden van jullie leven, grote vorderingen geboekt die in lijn staan met het volledige oogmerk van NESARA. Moeder, geef alsjeblieft de data van berichten die informatie bevatten omtrent de transformatieve reikwijdte en hoe het proces zich ontvouwt. [Het bericht van 16 Juli 2004 bevat de doelstellingen van NESARA, en Matthew en Hatonn spreken in het bericht van 13 Augustus 2006 over de voortgang hiervan. In de berichten van 1 Maart 2004 en 20 April 2016 worden de problemen weergegeven bij het verspreiden van de informatie naar het publiek. En van alle berichten die betrekking hebben op de algemene misverstanden wat betreft NESARA, is 11 Maart 2013 de meest uitgebreide.] Dank je.

“Andere bronnen spreken eveneens over het belang van synchroniciteit, het belang te weten dat we Een zijn, onze gedachten observeren en dat we tegelijkertijd vele dichtheden ervaren. Is dit een andere manier om het continuüm uit te leggen? Dat zou suggereren dat “tijdreizen” opnieuw dient te worden geïnterpreteerd. Misschien is het zo dat we niet ‘reizen’, maar dat we ons bewustzijn naar ‘openingen’ in het continuüm brengen?" We complimenteren deze lezer voor het verbinden van de punten wat betreft tijdreizen, het continuüm en bewustzijn – inderdaad een verlichte kijk, maar het gaat om méér.

In voorgaande berichten hebben we gezegd dat alles wat jullie als verleden, heden en toekomst beschouwen, in het continuüm tegelijkertijd gebeurt, in verschillende energielagen. Een andere manier om het te verwoorden is dat alles dat in het gehele universum bestaat werd/wordt en voor altijd op hetzelfde moment ---- het NU ---- door bewustzijn zal worden gemanifesteerd. En de hogere waarheid is dat het enige en alles bewustzijn is.

Op dit moment is dat voor jullie niet te bevatten, maat beetje bij beetje zal dit worden onthuld, terwijl jullie dat wat op zielsniveau al bekend is verder blijven ontdekken. Hoe meer jullie ontdekken, des te meer zelfvertrouwen jullie krijgen en des te meer jullie in staat zullen zijn om jezelf naar welk punt in de “tijd” of plek je ook maar kiest, “te denken”. Je kunt bijvoorbeeld iemand willen bezoeken die je dierbaar is, een tijdperk in het “verleden” of de “toekomst” nader willen beschouwen, of aan masterclasses mee willen doen. Je kunt, door in een astraallichaam astraal te reizen, op ontdekkingstocht de ruimte in gaan, meegaan in een ruimtevaartuig, je gewenste bestemming visualiseren, dematerialiseren om vervolgens op de plaats van bestemming te rematerialiseren, of thuis in een gemakkelijke stoel zitten en via remote viewing creëren wat je ook maar wenst. We hebben het hier over de bewuste beleving van dergelijke ervaringen. Velen van jullie doen dit onbewust al tijdens diepe meditatie of gedurende de slaap; wat het laatste betreft zijn dat wat jullie als dromen beschouwen vaak herinneringen, misschien symbolisch, of daadwerkelijke herinneringen of gebeurtenissen die jullie hebben meegemaakt of waar jullie aan hebben meegedaan.

Lieve mensen, er wachten jullie avonturen die voor jullie onvoorstelbaar zijn, omdat jullie je niet herinneren waar je in dit universum hebt geleefd, waar je een bezoek aan hebt gebracht of hoe eenvoudig je in staat was van de ene plek naar de andere te reizen. Jullie herinneren je niet wat voor machtige multidimensionale wezens jullie zijn! Maar dit zullen jullie –opnieuw- ontdekken en op het moment dat jullie ervoor kiezen om dit leven door te spreken zullen jullie dankbaar zijn dat je standvastigheid om in het licht te blijven de bevolking van de Aarde heeft geholpen wakker te worden en vooruit te bewegen in het manifesteren van de volheid van het Gouden Tijdperk van de planeet.


______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!