Home > > Matthew Ward - 25 September 2017

Matthew Ward - 25 September 2017

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Grotere zorgen aangaande Noord-Korea hebben geleid tot vragen zoals “Kunnen er schepen landen als ET-aanwezigheid een nucleaire oorlog zou kunnen afwenden?” en commentaren zoals “Het zou werkelijk helpen als disclosure en het landen van ruimtevaartuigen binnenkort plaatsvinden!” Lieve Mensen, laat ons jullie verzekeren dat escalerende retoriek niet tot een nucleaire oorlog zal leiden en wanneer er raketten met nucleaire koppen worden gelanceerd, zal de bemanning van ruimtevaartuigen een ontploffen van deze raketten voorkomen.

Wat betreft disclosure en landingen geldt dat wat we jullie enige tijd geleden hebben verteld nog steeds van kracht is: God is verantwoordelijk voor de tijdsbepaling, omdat alleen Hij kan weten wanneer de veiligheid voor de landende partijen en het volk op Aarde gewaarborgd is. De laatste details omtrent de officiële bevestiging zullen op dat moment worden toegesneden, maar we hebben van geen enkele verandering in het basisplan gehoord. Via een tele-uitzending die naar de systemen van alle landen wordt uitgezonden, zullen internationaal gerespecteerde personen aankondigen dat er zich luchtschepen van goedgezinde beschavingen in jullie luchtruim bevinden en dat sommigen binnenkort zullen landen. Vervolgens zal te zien zijn dat bekende hoogwaardigheidsbekleders bemanningen begroeten die van boord zijn gegaan en mocht het niet op dat moment gebeuren, maar dan in ieder geval vlak daarna zullen leden van onze universele familie, die zijn aangewezen om verschillende missies over de hele wereld uit te voeren, tijdens een conferentie-achtige uitzending worden geïntroduceerd. Terwijl de gemeenschap aan haar bezoek gewend raakt – en lichtwezens vanuit het hele universum dolblij zullen zijn om deze familieleden zich onder de mensen van de Aarde te zien mengen! – zullen de wetenschappers onder de universele familie en jullie teams van specialisten hun ideeën en technologieën samenvoegen en zal het herstel van de planeet nu serieus op gang komen.

Aan lezers die de vraag hebben gesteld of het waar is dat disclosure op 21 December zal plaatsvinden, kunnen we zeggen dat men er, terwijl niets onmogelijk is, niet op moet rekenen. De Illuminati willen niet dat mensen ook maar speculeren over het feit dat er lichtjaren verder bevriende buitenaardsen zouden kunnen bestaan.

Om disclosure evenals de aankondiging van NESARA die voor 12 September 2001 stonden gepland te verhinderen, werd het “9/11” bedrog van het volk van de Verenigde Staten door haar regering uitgevoerd en vanaf dat moment hebben de Illuminati met succes de waarheid omtrent deze beruchte aanval verborgen weten te houden, evenals de informatie die op dat moment naar buiten zou worden gebracht.

Het is absoluut zeker dat de aanwezigheid van andere beschavingen officieel bekend zal worden gemaakt, maar verwacht dit alsjeblieft niet op een datum die in sommige berichten die op het Internet circuleren, nader wordt gespecificeerd – duistere bronnen schrijven gebeurtenissen toe aan fictieve data waarbij ze weten dat dit niet zal gebeuren. Wanneer de dag zich aandient, maar niet de gebeurtenis, zullen de mogelijke reacties desillusie, ontmoediging of boosheid bevatten, gevoelens die lage trillingen uitstralen waar het duister op gedijt en wanneer de non-event (het niet-gebeuren) mensen ervan overtuigt dat gechannelde boodschappen niet geloofwaardig zijn, leidt dit tot een dubbele duistere coup.

We willen hier graag, vanwege de relevantie van de graancirkels voor disclosure en de landingen, jullie vragen over graancirkels beantwoorden en dat zullen we inderdaad gaan doen. Eerst echter willen we kwijt dat ze worden gemaakt door gespecialiseerde kunstenaars, om zo maar te zeggen, die zich aan boord van de ruimteschepen bevinden die om de planeet cirkelen. Door hun aandacht op mentale afbeeldingen te richten worden elektromagnetische “stencils” gecreëerd die energetisch worden overgebracht naar geselecteerde velden waar graanhalmen precies volgens de ingewikkelde gedetailleerde afbeeldingen worden omgebogen.

Sommige cirkels brengen boodschappen over, maar degenen die ze maken weten dat correcte interpretaties maar zelden voorkomen, dus hun ontwerpen oogsten hoofdzakelijk lof door de schoonheid en het ontzag dat ze oproepen. We wijzen erop dat interpretaties niet noodzakelijk zijn om die aspecten te waarderen, van veel groter belang is het doel van de cirkels. Ze vormen het onomstotelijk bewijs dat er andere beschavingen in de buurt zijn en omdat ze naar de Aarde kunnen komen is het absoluut zo dat ze een invasie uit kunnen voeren, maar dit zullen ze niet doen. Sinds zo’n 40 jaar nu ontstaan deze verbazingwekkende patronen, die meestal ‘s nachts verschijnen, over het algemeen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in andere landen en onderhand hebben meer dan duizend cirkels jullie wetenschappers en leiders versteld doen staan. Dit alleen al is reden voor de mainstream-media om ze nooit te noemen, maar de werkelijke reden voor deze censuur is dat hun precisie en plotselinge verschijning niet door mensenhanden kan zijn gemaakt – wie doet dat dan?

De Illuminati weten het. Dat is de reden waarom buitenaardsen, door de grote invloed van de Illuminati in de film- en elektronische game-industrieën als groteske schepselen worden neergezet die de Aarde willen veroveren om haar bewoners te vernietigen en onder slavernij te brengen. Als de mens de ontelbare manieren eens zouden kennen waarop deze bezoekers in jullie luchten de planeet hebben geholpen en dat wanneer ze landen hun buitengewone hulp zich verder zal uitbreiden tot herstel van de natuur, dan zouden de aantrekkelijke, sympathieke liefdevolle mensen uit andere werelden zonder enige vorm van angst met open armen worden ontvangen.

Maar, het duister is voor haar overleving afhankelijk van jullie angst-energie. Aldus moeten ze, naast het misvormen van “aliens”, het landen van de ruimteschepen, afgeladen met technologie, zien te voorkomen en dit hebben ze voor elkaar gekregen door jullie wereld constant in een staat van onrust te houden. Hoewel het creëren van oorlogen, terrorisme en kwaadaardige besmettelijke ziekten enorme wijdverspreide chaos en angst hebben opgeroepen, bewijzen economische omstandigheden en heftige weersomstandigheden hen eveneens een dienst. Een recent voorbeeld is de ongewone reeks catastrofale stormen die hun handlangers in de Verenigde Staten hebben veroorzaakt en geïntensiveerd en wanneer Rusland de schuld krijgt van de geo-engineering, zal dit opnieuw een wraakzuchtige aanval op President Poetin zijn omdat hij weigert met hen samen te werken.

Ruimteschepen verminderen zoveel mogelijk het desastreuze effect van wind en water, maar deze situatie is voor miljoenen directe betrokkenen een persoonlijke tragedie waarbij het opruimen van puin en de wederopbouw voor de getroffen gebieden ernstige fiscale en logistieke problemen opleveren. De positieve effecten van grote stormen wegen echter – en datzelfde geldt voor bosbranden en aardbevingen – of het nu door Moeder Aarde wordt veroorzaakt of door mensenhanden, op tegen de negatieve effecten. Ze maken negativiteit vrij zodat het zich niet kan opbouwen om als voorraad te dienen voor duistere zielen en harten. Voor miljoenen mensen bieden ze kansen om karmische lessen te ervaren. Het wereldwijd vrijkomen van gebeden, vrijwilligers en voorraden uit afgelegen landen en het geven van basale hulp aan de getroffen bevolking – liefdes-licht in actie – verhogen de trilling op de planeet en binnen de gemeenschap verder. Daarbij brengt iedere vernietigende ramp een groter bewustzijn dat eenheid in geest de mens veel verder helpt dan de afgescheidenheid die het duister probeert in stand te houden.

Waarom spreekt Matthew niet over de reptilianen die op deze planeet rondrennen? Degenen binnen de regering, degenen in de media, degenen die ‘vormveranderaars’ zijn? Waarom noemt hij niet de strijd die gaande is tussen goed en kwaad en met dit laatste bedoel ik het Satanisme, de Duivel?” Laat ons ten eerste vertellen dat niet alle reptilianen op Aarde duister zijn en dat niet alle naar het duister neigende personen reptilianen zijn. Om preciezer te zijn, sommigen zijn dat – de koningshuizen die hun bloedlijn zuiver hebben gehouden, leden van de “heersende families” die trouwen om hun rijkdom en macht samen te voegen en sommige personen die een grote invloed in regeringen hebben -- maar er zijn meer mensen dan reptilianen die naar het duister neigen en dit zijn allemaal marionetten van de buitenaardse duistere machten. En net zoals er met licht gevulde menselijke beschavingen bestaan, zijn er ook de met licht gevulde reptiliaanse beschavingen. De laatste zijn erop gebrand de onjuiste overtuiging te verdrijven dat hun soort synoniem is voor duisternis en ze werken zij aan zij met andere soorten samen om de pogingen van hun duistere soortgenoten te dwarsbomen, waar ze in het universum ook maar verwoesting aantreffen.

Het DNA van iedere soort is uniek, maar het is niet het verschil in fysiologie dat goddelijke of kwaadaardige gewoonten creëert. Het is een kwestie van keuzes gebaseerd op vrije wil die door een persoon van welke soort dan ook worden gemaakt – het kan zijn dat een ziel wat betreft sommige aspecten bijzonder ontwikkeld is en verder, behalve de vonk die levenskracht geeft, verstoken is van licht. Het is echter het DNA van reptilianen van buiten en op de planeet die hen in staat stelt de Aardse beschaving qua intelligente en manifesterende vermogens te ontstijgen – dat is de reden dat ze kunnen shapeshiften (vorm veranderen) – en het kleine aantal personen dat afstamt van een menselijke en een reptiliaanse ouder erft van beide ouders gedeelten DNA. Dit verschil in opmaak heeft opnieuw niets te maken met de bewuste keuzes die iemand naar het licht of naar het duister brengen.

Geliefde broeders en zusters, alleen al door er simpelweg te zijn straal je licht uit en we dringen er bij jullie op aan om hieraan te denken wanneer je de hand reikt naar iemand die in het duister is ondergedompeld – zij zijn degenen die het licht het meest nodig hebben. Het is de afwezigheid van deze meest machtige kracht van het universum dat hen ertoe beweegt hun leegte te vullen door in anderen angst te creëren – ze hebben de lage trilling van die energie nodig om zichzelf in stand te houden en om hun eigen angsten te onderdrukken. Ze beschouwen zichzelf als de rechtmatige heersers van de wereld en ze zijn bang deze controle kwijt te raken wanneer de hoge trilling van het licht hier invloed op uitoefent. Dat is precies wat het licht doet, maar wat zij zien als hun ondergang zou in werkelijkheid hun redding kunnen zijn! De tsunami van licht, dezelfde energie als liefde, die jullie uitstralen zal die mensen helpen de duisternis die hen gevangen heeft gehouden, te ontstijgen.

Nu zal ik voor mezelf spreken om jullie te vertellen over de twee reptiliaanse commandanten die zo’n 20 jaar geleden naar Nirvana kwamen om aan de Raad uit te leggen hoe hun troepen de verspreiding van een invasiemacht vanuit een andere galaxis die de onze was binnengevallen zouden stoppen. Hun intelligentie en oprechtheid bij het beschrijven van hun vaardigheden waren werkelijk indrukwekkend, maar het was hun vastberadenheid om te komen die met name vermeldenswaard was. Reptilianen staan universeel bekend om hun respect van enkel beschavingen die uitblinken in krijgshaftige- en wapen macht; toch wilden ze de Raad laten weten dat ze het geestenrijk van de Aarde en alle andere werelden in deze Melkweg, waar het liefdeslicht oppermachtig heerst, zouden beschermen.

Misschien interesseert het je om te weten dat de lichamen van de commandanten korter en slanker waren dan de meeste volwassen mensen, ze hadden geen haar, hun huid was grijs, hun ogen zwart en doordringend. Dat kan onaantrekkelijk klinken, maar die kalme, stille zelfverzekerde mensen in eenvoudige maatuniformen zagen er behoorlijk gedistingeerd uit. Reptilianen in andere beschavingen kunnen er als soort behoorlijk anders uitzien, ze kunnen welke vorm ze ook wensen manifesteren en in een oogwenk een andere vorm aannemen.

Na de conferentie kreeg één van de commandanten toestemming van de Raad om een presentatie voor een boek aan mijn moeder te zenden, en zijn verlichtende informatie was een paar jaar geleden in een bericht bijgesloten. [Horiss’ presentatie en beschrijving van zijn volk en thuisland is een hoofdstuk in “Voices of the Universe” en onderdeel van het bericht van 24 juni 2009.] Dank je, Moeder.

Nu dan, het hogere perspectief van “de strijd tussen goed en kwaad” is licht versus de afwezigheid van licht; en Duivel en Satan zijn namen die de duistere machten personifiëren, het uitgebreide universele krachtveld dat bestaat uit de energie uitgezonden door alle gedachten, gevoelens en handelingen met negatieve lading. Religieuze overtuigingen ontworpen door de zichzelf dienende enkelingen zodat ze de massa’s konden controleren, bezitten een Opperwezen dat beslist waar mensen heen zullen gaan wanneer ze sterven. Als ze als “goed” worden beoordeeld, worden ze beloond met een rustgevende plek en verblijven ze daar voor altijd; worden ze als “kwaad” beoordeeld, dan gaan ze naar een eeuwigdurende hel, geregeerd door de Duivel, of Satan. Deze overtuigingen, die uit naam van God, Allah of welke andere benaming voor het Opperste Wezen van dit Universum ook eeuwen van enorm bloedvergieten hebben veroorzaakt, bezitten geen enkele overeenkomst met de universele realiteit die zowel “goed” als “kwaad” energiestromingen zijn met respectievelijk positieve of negatieve lading. Dankzij het licht dat naar de Aarde wordt gestraald en door lichtwerkers wordt verspreid neemt de macht van vaste overtuigingen die door misvattingen blijven bestaan, af.

Lieve familie, we weten dat jullie dit willen, en dat alle andere vooruitgang in bewuste en spirituele gewaarwording sneller komt. We weten ook dat jullie je niet herinneren dat beschavingen tot wel 50.000 jaren in jullie concept van tijd nodig hebben gehad om te bereiken wat jullie hebben, maar zie alsjeblieft de verbazingwekkende vooruitgang die jullie licht heeft geholpen te bereiken nadat de wereldtransformatie slechts zo’n 80 jaar geleden begon.

Jullie zijn nooit alleen in je missie om de mensen van de Aarde te helpen ontwaken. Wij en alle andere lichtwezens steunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.


______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!