Home > > Matthew Ward - 16 december 2017

Matthew Ward - 16 december 2017

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Elk jaar gedurende jullie periode van heilige dagen, wordt jullie grenzeloze goedheid in jullie wereld weerspiegeld in het delen door degenen die bezit hebben met degenen die dat niet hebben. Gulheid, zorg en compassie spreiden licht in overvloed ten toon en in deze dagen is de Aarde verlicht als nooit tevoren.

In voorgaande berichten hebben we gezegd dat jullie jaar 2017 het decennium van vertraging in de spirituele en bewuste vooruitgang van de Aardse bevolking zou afsluiten, omdat sommige zielen op hun overeenkomst zijn teruggekomen om zich bij de lichtkrachten te voegen nadat de omstandigheden werden gecreëerd die een massa aan zielen gekozen karma lieten ervaren. Nu zullen we dat in de context plaatsen van wat er tot nu toe is gebeurd en van wat er nog komen gaat.

Er waren maar zeer weinig mensen verlicht toen de Aarde nog maar ongeveer 80 jaar geleden in een diepe derde dichtheid verkeerde. De overvloed aan licht vanuit andere beschavingen dat de planeet in staat stelde om een begin te maken met ascentie, was beschikbaar voor alle bewoners en vanuit hun thuislanden kwamen vrijwilligers naar voren om als lid van een samenleving licht te genereren. Personen die hierop reageerden door te ascenderen begonnen hun eigen licht uit te stralen en de toegenomen hoeveelheid licht op de planeet bleef anderen inspireren hun hart en geest open te stellen. Dus was het zo dat het aantal verlichte zielen door de decennia heen langzaam maar gestaag toenam. Vanaf nu zullen de aantallen snel toenemen totdat het licht in een “liefdesrevolutie” uitbarst, die de aardbol omgeeft zodat het Gouden Tijdperk van de Aarde kan beginnen in hemelse compleetheid te bloeien.

Een recente e-mail riep de gedachte op die andere lichtwerkers wellicht ook bezighoudt: “Ik wil werkelijk graag een goede lichtwerker zijn, maar ik kan geen liefde of licht sturen naar mensen die andere mensen en dieren op brute wijze behandelen. Zeg alsjeblieft niet tegen me dat dit binnen de universele familie juist degenen zijn die dat het meest nodig hebben. Ik weet dat. Ik weet niet hoe ik wat ze ZIJN moet scheiden van wat ze DOEN. Verschilt liefde in metafysisch of spiritueel opzicht van de liefde die op een natuurlijke manier voelbaar is voor familie en vrienden?” Op een bepaalde manier kan dat zo zijn, maar liefde, die karakteristiek is voor de geest en licht dat karakteristiek is voor wetenschap zijn één en dezelfde energie, dus bestaat er geen werkelijk verschil.

Terwijl energie echter niet kan worden verdeeld in delen van “licht” en “liefde”, kan het wel op beide manieren “tot uitdrukking gebracht” en “ervaren” worden. De meest eenvoudige manier om het uit te leggen is dat licht wordt ervaren als visuele verlichting, terwijl liefde wordt ervaren als de gevoelens van mensen die elkaar dierbaar zijn, maar ook andere facetten spelen hierin een rol. Energie is kosmisch bewustzijn dat voortdurend binnenhaalt wat elk mens in zijn bestaan doet. Energie is neutraal; elke stroom krijgt richting door de intentie die aan gedachten en gevoelens verbonden is – wanneer de intentie visuele verlichting is, dan neemt je waarnemingsvermogen licht waar dat door Sol of elektrische lichtarmaturen wordt geleverd; wanneer de intentie die van liefde is, wordt deze sensatie opgeroepen en dan zijn daden die op liefde gebaseerd zijn een natuurlijk gevolg. De universele wet van aantrekking brengt meer bij je terug dan welke intentie die energiestromingen beïnvloedt ook. En liefde is innerlijk licht dat haar goddelijke zelf uitstraalt, de pure liefde-licht essentie van de Schepper en de hoeveelheid die wordt uitgestraald is in overeenstemming met de hoeveelheid licht binnenin de ziel.

De duisteren zijn in interne duisternis verloren geraakt, zij ontberen innerlijk licht, behalve dan de vonk die hun levenskracht is. De intenties, verbonden aan hun gedachten en gevoelens, zijn uit deze diepe leegte afkomstig en de duisternis die ze uitstralen blijft bij henzelf terugkomen. Alleen licht kan de leegte vullen en handelingen oproepen die in liefde zijn ontstaan. Het is ten behoeve van al het leven op Aarde dat we er bij jullie op hebben aangedrongen om liefde-licht naar deze personen te sturen – door de lage trilling van het duister te transmuteren naar hoge trillingen van liefde, wordt het duister weggewerkt.

Kort nadat mijn moeder en ik met elkaar dit contact begonnen te hebben, vertelde ze me dat ze niet in staat was haar gedachten over mensen die verschrikkelijk leed veroorzaakten apart te zien van haar gevoelens over hen. We hopen dat wat ik haar vertelde, de lezers en anderen die dezelfde gevoelens hebben, kan helpen.

Moeder, je zou gebruik maken van een zaklamp om iemand uit het duister van onzekerheid en stress te leiden naar het pad waar ze vertrouwen hebben en zelfverzekerd zijn, is het niet? Die zielen zijn de weg kwijtgeraakt, zijn bang en worstelen. Denk niet aan hen in termen van hun daden, maar eerder wat je voor de wereld zou willen! Denk aan vriendelijkheid, hulpvaardigheid en gerechtigheid en delen, zie voor je dat de bevolking van de wereld in harmonie, vrede en liefde samenleeft en zend deze gedachten naar die zielen in de duisternis.

Lieve familie, onderschat nooit jullie vermogen om “de wereld te verlichten”!


“Ik heb gehoord dat achter zijn vriendelijke voorkomen, Paus Francis een kwaadaardige man is die voor de Illuminati werkt en partij kiest voor de neonazi’s. Ik ben niet Katholiek, maar voor mij is het moeilijk te geloven dat dit waar zou kunnen zijn.” Het is niet waar. Dit is wat waar is: Paus Francis heeft te maken gekregen met ongenadige tegenwerking van de Illuminati omdat hij zijn best doet om kardinalen die een hoge rang hebben te verdrijven en te degraderen; een einde te maken aan offerrituelen – het Vaticaan is het internationale hoofdkwartier van het Satanisme; de door het Vaticaan op immorele manier verkregen fortuinen vrij te maken om de levens van de armen te verlichten; een einde te maken aan een eeuwenoud dogma dat bedacht is om de massa onder controle te houden; en hij verheldert de spirituele aspecten van de religie – liefde, compassie, empathie, nederigheid en vergeving. Dit alles is volledig tegengesteld aan de interesse en bedoelingen van de Illuminati. De enige band die Paus Francis met het Nazisme heeft is zijn wens om alle in de Tweede Wereldoorlog door Nazi’s gestolen kunstschatten, die in het Vaticaan verstopt liggen, aan de rechtmatige eigenaren terug te geven.

Ik had nog nooit van parallelle en ‘mogelijke’ werelden gehoord voordat Matthew ze in een bericht had genoemd. Wat zijn het en zijn ze van belang?” Hoewel we over deze werelden hebben gesproken in relatie tot de Aarde, is hoe jullie je persoonlijke werelden creëren hetzelfde principe en zeer waarschijnlijk van groter belang omdat ze echt van belang zijn. Jullie initiëren een parallelle wereld elke keer als je om zo maar te zeggen een belangrijke splitsing in de weg bereikt – misschien welke roeping je moet volgen, of je naar college gaat of je kunde gebruikt om iets specifieks te ondernemen, voor welk bedrijf je wilt gaan werken, met wie je wilt trouwen, hoeveel je van je verdiensten als spaargeld opzij wilt zetten, waarheen te verhuizen.

Laten we zeggen dat je twee goede baanaanbiedingen hebt gekregen. Als je nadenkt over wat elke baan inhoudt en bij jezelf nagaat welke baan mogelijkerwijs leidt naar de toekomst die je wilt, besteed je aan beide een behoorlijke hoeveelheid energie. Energie kan niet worden vernietigd en de energie die je steekt in de “weg die je niet neemt” volgt een koers die logisch is voor hetgeen er was voorgevallen voor je de beslissing nam. De koers wordt verder richting en momentum gegeven door de energie van je daaropvolgende gedachten en gevoelens zoals: ik weet zeker dat ik de goede beslissing heb genomen door die andere baan niet te nemen. Of, als ik die andere baan had aangenomen zou ik overzee werken en zou ik kunnen reizen en meer over de wereld leren. Of, ik vraag me af of die andere baan even stressvol zou zijn als deze. Alle energie die je stopt in “die andere baan” voor en na je beslissing, creëert een parallelle wereld in overeenstemming met de energie die je genereert, en hetzelfde geldt voor alle andere “splitsingen” die je tegenkomt.

Geen enkele van jullie parallelle werelden wordt onderdeel van jullie levens-print in de Akasha gegevens, maar geen enkele energie in die talloze werelden die jullie onbekend zijn wordt bewust verspild. Deze wordt opgenomen in een apart systeem waar het ten goede kan worden gebruikt in dit leven, als onbewuste helpers bij jullie gekozen karmische lessen. Geschikte aspecten van jullie parallelle werelden kunnen op gelijke wijze dienen, evenals een ‘toekomstig’ fysiek leven zou kunnen waarin je kiest om te werken aan het onder de knie krijgen van die lessen. En er kan geen verwarring zijn m.b.t. waar de hulp heengaat. De unieke registratie in de frequentiegolven van het universele massabewustzijn van elke ziel is permanent gekoppeld aan de Akasha-gegevens van de ziel en aan het opnamesysteem van diens parallelle wereld, en vanuit deze laatste vloeien energiestromingen feilloos naar de ziel, waar deze dan ook maar een fysiek leven ervaart.

Er zijn twee belangrijke verschillen tussen parallelle en ‘mogelijke’ werelden. Als eerste bevinden mogelijke werelden zich helemaal binnen jullie bewuste gewaarwording en kunnen deze leiden tot waarschijnlijke werelden en verder tot een zekere. Laat ons als voorbeeld gebruiken dat je erover denkt om op reis te gaan. Naarmate je hier meer aandacht aan besteedt – waar ga je heen, wanneer en hoe budgetteer je de uitgaven – wordt de wereld van mogelijkheid een waarschijnlijkheid, en dat blijft zo tenzij het een zekerheid wordt: je vertrek. Ten tweede, energiestromingen in parallelle werelden zijn veel krachtiger dan die in ‘mogelijke’ werelden. Wanneer een idee over een reis niet verder gaat dan een paar passerende gedachten, vormen die een zwakke stroming die rondhangt totdat deze spoort met een zee van energie die wacht op aanhechting om er richting aan te geven.

Zullen de op mensen gelijkende ET’s, waarvan jij zei dat ze ‘speciale troepen’ zijn, dat uiterlijk aanhouden nadat ze zichzelf bekendmaken of shiften ze in hun ‘echte’ lichamen?” Het zou voor de meeste mensen moeilijk zijn om te geloven dat personen van een andere beschaving zijn, alleen omdat ze dat zeggen, dus is het aannemelijk dat ze zichzelf bekendmaken in hun herkenbare vorm om dan in hun thuislandlichamen te shiften zodat men getuige kan zijn van de verandering. We denken dat ze naderhand zullen doen wat het meest comfortabel is voor iedereen die met hen werkt. We voegen eraan toe dat een onderdeel van het bewust en spiritueel groeien is, dat men verschillen in de fysieke verschijningsvorm als net zo natuurlijk beschouwt als de verschillen tussen bloemen onderling en die in het dierenrijk.

Mogelijk ontdekken jullie dat jullie en een paar van de bezoekende buitenaardsen dezelfde voorouders hebben. Een lid van een van de vele bezoekende beschavingen die de Aarde helpen, sprak over familierelaties in haar presentatie. Moeder, kopieer alsjeblieft dat deel waarover Agnes sprak.

“Mijn beschaving was deels verantwoordelijk voor het bevolken van de Aarde bij haar vroegste inzaaiing. We zijn altijd niet alleen gek geweest op de mensen die in deze atmosfeer leefden, maar ook op dat paradijs van een thuisland dat voor jullie voortbestaan en ervaringen werd uitgezocht. Het was de bedoeling dat we ons op een dag, in alle glorie en herkenning, met jullie zouden herenigen, maar er kwam vanuit jullie geen poging om een dergelijke reünie aan te moedigen. Dit komt vanuit angst en geheugenverlies, en het verandert niets aan onze relatie, het vermindert onze liefde en broederschap evenmin. Dit geeft jullie duidelijk aan waarom we hier zijn in deze tijd van enorme veranderingen….

Ons doel is ons te herenigen met die zielen die vanuit ons eigen begin kwamen. In Gods perspectief zijn alle zielen hier kostbaar, dus we denigreren niet lukraak de ene ziel en verheffen de andere. Het is alsof een familie op Aarde de neven en nichten, ooms en tantes bijeen heeft geroepen zodat allen voor een reünie bij de grootouders onderdak zijn. Het is een natuurlijke selectie, niet dan? En je hebt niet het gevoel dat het nodig is om iedereen die toevallig in de verte voorbijkomt uit te nodigen? Zo is het ook met onze missie en ons doel. Ja, van God, op allerlei manieren en altijd.” [Deze stukjes uit het hoofdstuk “Agnes,” dat ik in 1994 ontving, staan in Revelations for a New Era.]

Bedankt Moeder. Geliefde broeders en zusters, wij zijn met jullie tijdens de vieringen van religieuze diensten in onvoorwaardelijke liefde en vreugdevolle gedachten, verheffende muziek en feestelijkheden met familie en vrienden. Begroet jullie nieuwe jaar met dankbaarheid voor de zegeningen in jullie leven, opwinding omtrent de plezierige gebeurtenissen aan de nabije horizon en vreedzame gevoelens – vrede in de wereld begint met vrede vanbinnen.


______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!