Home > > Matthew Ward - November 20, 2012

Matthew Ward - November 20, 2012

Geen oorlog tussen Israël en Palestina; effecten van hoge vibraties op lichamen, verlichtingsmaatregelen; VS presidentsverkiezing; trillingsverbinding; Aarde herwint evenwicht; beschavingen helpen anderen via aanvraag; ET bijstand op en buiten de planeet; gebed, effecten van valse informatie; dankzeggen

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Jullie voelen stoffelijk en emotioneel meer de effecten van energiegolven dan dat je hun opmerkelijke resultaten ziet. We voelen en we zien de grote voorwaartse stoten die de golven de planeet en de meeste bewoners hebben gegeven : Gaia, Aarde’s ziel is blij over het dichterbij komen van haar planetaire lichaam bij de drempel van de vierde dichtheid; de hoop voor betere tijden wordt hersteld in de mensen wier leef omstandigheden hopeloos zijn, en pas ontwaakte zielen schieten vonken over de hele Aarde.

2. Een wereld vol wonderbaarlijke gebeurtenissen is op weg, maar in de dagen die komen, hebben de instromende hoge vibraties ook enige onwelkome effecten, zoals de kwaad makende intensiteit aan het negatieve einde van het spectrum van dualiteit. Misschien is het meest merkbare op dit moment bij de spannende Israëlisch-Palestijnse confrontatie. We haasten jullie te verzekeren dat de tijd voor een volledig nieuwe oorlog voorbij is, de vijanden van heden zullen evolueren naar vredige, samenwerkende relaties en een land dat oorlog voert tegen een ander zal ondenkbaar zijn.

3. Op een ander front en ook vanwege toenemende hoge vibraties, beleven velen condities zoals zwakte, desoriëntatie, vergeetachtigheid, ernstig vermoeidheid, plotselinge stemmingswisselingen en andere ongewone sensaties. In gezonde lichamen die licht hebben geabsorbeerd, zijn afwijkingen maar weinig en duren kort omdat de kristallijnen cellen van die lichamen zich makkelijker aanpassen bij energie fluctuaties dan de op koolstof gebaseerde cellen van lichamen met minder licht.

4. Gebruik alsjeblieft geen van deze symptomen als een barometer om in te schatten hoeveel licht er in je zit! Chronische ziekten en vormen van mentale ziekten beïnvloeden nog steeds lichamen in Aarde’s atmosfeer, en zielen die stralend van licht zijn kunnen doorgaan om deze ongemakken te beleven totdat ze stevig in de sterk helende vibraties van de vierde dichtheid zitten

5. Om de ernst en tijdsduur van de tijdelijke afwijkingen te verzachten, neem dan voldoende slaap, vermijd stressvolle ontmoetingen, drink veel water, heb zo vaak mogelijk een serene tijd alleen en eet verstandig. Groentes en fruit zijn specifiek gunstig en het minder hebben van vlees, suiker, zetmeelrijk voedsel en vetten in het dieet zal ook helpen om de energie niveaus op te tillen, om vermoeidheid te verminderen en om een positieve uitzicht/levensopvatting te stabiliseren.

6. Wij stellen jullie sterk voor dat je geen toevlucht neemt tot antidepressie middelen of andere voorgeschreven medicijnen of veel zaken die op de winkelplanken liggen. Specifiek bij overheersende energieën, kunnen chemicaliën in medicijnen de eigen helende mechanismen van het lichaam onderdrukken of verwoesten. Als je in een regiem zit van voorgeschreven medicijnen, vraag dan aan je gezondheids zorger hoe je veilig de dosering kunt verlagen.

7. Nog een effect van Aarde’s nabijheid van de vierde dichtheid is dat de lineaire tijd meer en meer sneller voorbij gaat. Als je aan het eind van de dag komt en je je gefrustreerd voelt omdat er geen tijd was om alle verantwoordelijkheden af te handelen, zet dan prioriteiten neer en irriteer je niet over het voorafgaande dat niet kon worden ingepast.

8. De overheersende trillingsniveaus droegen substantieel bij om ook een ander soort zaak op te geven. De Illuminati, die dachten dat ze niet alleen konden vasthouden aan hun restende controle, en daarom hun vroegere wereldwijde machtsbasis herbouwden, zij weten nu dat hun situatie hopeloos is. Zij hadden hun hoop en hun geld gezet op Mr. Romney die de VS verkiezingen zou gaan winnen.

9. Het volk van dat land en de rest van de wereld zien president Obama’s herverkiezing als de keus van de stemmers. En zo was het inderdaad, maar zijn zege is meer dan het aantal stemmen – het is een manifestatie van natuurwetenschap, een weerspiegeling van de energetische stroom van het universum. Het visioen van de president voor een vredige wereld werd naar zijn vroegere gezondheid hersteld en schoonheid en hun doel om dit te bereiken zitten op één lijn met Aarde’s trillingsveld. De doelen van Mr. Romney zijn om de wereldse bronnen en grote fortuinen in de zelfde paar handen te houden en dit heeft geen verbinding met Aarde’s trillingsveld.

10. Zoals alle andere bronnen van negativisme, zijn de lagere trillingen van hebzucht en controle onverenigbaar met de hoge vibraties van liefde die nou nog meer overvloedig stromen door de wereld en de Aarde terugbrengen naar een gezonde status van evenwicht. De energie in het evenwicht is liefde-licht en niets van lage vibratie kan samen bestaan met deze meest krachtige van alle energieën in het universum.

11. Het feit dat het verkiezingsresultaat in harmonie was met de universele stroom, zoals de Meesterplanners van de Gouden Periode lang geleden wisten dat het zou zijn, verminderde geen jota aan de vrije wils keuzes van de burgers van de Verenigde Staten. Ieder stemde in overeenstemming met zijn of haar reactie op de energie uitstraling van de kandidaten.

12. Begrijp alsjeblieft dat dit geen kritiek noch oordeel is over de stemmers of de kandidaten – het legt het resultaat uit van een context van wetten die het leven regeren in dit universum. Het zelfde is zo voor de verkiezingen in het congres in dat land en alle verkiezingen in ieder ander land waar burgers een keus hebben naar kandidaten voor hun leiderschapsrol.

13. De wetten beïnvloeden niet alleen nationale regeringen en regerende lichamen vanaf een dorp tot verder omhoog – waar nog steeds negativiteit een vaste voet heeft, daar zorgen hoge vibraties voor opschuddingen om het kaf van het koren te scheiden, zogezegd. Dit kan zo dichtbij huis zijn als familie, buren en medewerkers mar ook schijnbaar verre multinationale corporaties, de Verenigde Naties, militaire krachten, godsdiensten, onderwijs, wetten en justitie stelsels, en contactpunten voor informatie over de hele wereldbol.

14. Hoge vibraties overweldigen de lage vibraties van alles dat nadelig het leven in jullie wereld beïnvloedde. Dit moest gebeuren zodat Aarde haar evenwicht kon herwinnen na een bijna doodgaan door lange eeuwen van onbalans door de wreedheid van de mensheid naar elkaar, naar dieren en naar de planeet zelf. De massale infusie van licht uit verre bronnen, zo’n meer dan zeventig jaren geleden stelde de Aarde in staat om opnieuw een reis te ondernemen terug naar levensondersteunend evenwicht – jullie kennen deze reis als ascentie.

15.Dit is een juiste plek om te praten over een email die kortgeleden naar mijn moeder werd gestuurd:

"Ik vond pas uw website maar ik heb al een tijdje geweten van Disclosure. Wat worden wij verondersteld te doen totdat onze ET familie hier komt, gewoon doorgaan geduldig te wachten en te hopen dat ze echt zullen komen? Kunnen ze beslissen om dat niet te doen? Als dat zo is, zou dat betekenen dat het onze verantwoordelijkheid is om alle oorlogen en ander geweld te beëindigen, om het milieu te reparen en al het andere te beter maken dat fout is in de wereld? Dat doen zonder enige hulp van ontwikkelde beschavingen, schijnt een onmogelijkheid te zijn."

Daar is zoveel over te zeggen, het is moeilijk weten waar te beginnen.

16. Misschien is het ’t best om te beginnen met de universele wet dat geen beschaving de verantwoordelijkheid heeft – nog minder het recht – om een andere wereld in te gaan en om veranderingen te maken, als zij dit als juist zien, zelfs als het immens gunstig zou zijn voor die wereld en zijn bewoners. Beschavingen met een kern van duisternis hebben deze wet geweld aan gedaan en verwoestten andere volkeren en hun thuislanden, maar dat is nooit met de Aarde gebeurd en slechts alleen lichtende beschavingen zijn ergens dichtbij jullie zonnestelsel.

17. Dus, ja, het is de verantwoordelijkheid van een beschaving om zijn eigen fouten recht te zetten, maar er is hier een achterdeurtje, kun je zeggen. De condities in jullie wereld door een ernstig beschadigd milieu tot aan een staat van eeuwigdurend oorlogvoeren en gewetenloze onevenwichtige distributie van bronnen zijn producten van jullie opeenvolgende generaties met oorlogszuchtig, hun wreedheid, hebzucht, corruptie, bedrog, verwaarlozing en misbruik. Het rechtzetten van alle fouten is inderdaad een formidabele onderneming en voor een derde dichtheid beschaving, zal dit zeker een onmogelijke taak schijnen te zijn.

18. Zonder twijfel is dat waarom God bijstand autoriseert naar beschavingen die dit vragen. Gaia vroeg om hulp zodat haar planetaire lichaam kon overleven en het antwoord was wat wij hierboven noemden, de infusie van levensreddend licht uit vele beschavingen. Maar het is niet alleen door Gaia’s aanvraag dat bijstand liefdevol wordt gegeven. De wens in jullie collectieve bewustzijn om in een wereld van vrede en harmonie te leven met de Natuur, is jullie aanvraag om hulp om dit te bewerkstelligen.

19. Vanaf het eerste moment van intensieve lichtstralen, vele jaren geleden, hebben beschavingen waarvan het grootste deel van Aarde niet eens weten dat zij bestaan, de Aarde en jullie aan het helpen op talloze vitale manieren. Dus is hun hulp duidelijk niet afhankelijk van "Disclosure" (= is ‘Onthulling’), wat een publieke aankondiging is van jullie regeringen over buitenaardse aanwezigheid.

20. In overeenstemming met de universele wetten en als deel van het meesterplan voor de Gouden Periode – Iedereen in jullie wereld kende voor de geboorte, de details van de plannen en verklaarde om er aan deel te nemen – jullie hele universele familie die jullie aan het helpen zijn, zijnwegwijzers, geen overnemers.

21. Vele duizenden van hen leven hier bij jullie, werken naast jullie. Ze hebben een verschijning aangenomen die er niet anders dan die van jullie uitziet, en hun superieure intelligente en hoog ontwikkelde vaardigheden hebben hen toegang gegeven naar velden waar duisternis de scepter zwaaide.

22. Enkelen werken rustig en onderzoeken en documenteren de waarheid die het duister voor jullie heeft verborgen gehouden, en anderen – jullie noemen hen klokkenluiders – vertellen de waarheid aan de wereld.

23. Anderen beginnen of beïnvloeden hervormingen in diverse gebieden van regeren, in de economie en in wettelijke stelsels, bij energie, transport, gezondheidszorg, sport, onderwijs, mijnbouw, houtkap, landbouw, computer technologie, soorten bescherming, de media, wetenschappelijk onderzoek en metallurgie.

24. Enkelen zitten in het veld van entertainment, en zelfs terwijl jullie hen als zodanig zien, zijn het hun kunststukken die je verbazen en waardoor je loopt te denken, over wat er achter hun buitengewone vermogens zit. Zij geven je een voorbeeld wat jullie ook kunnen doen, als je je spirituele en bewuste besef uitbreidt.

25. Veel broeders en zusters kwamen uit andere werelden om met de mensen die hun zelfde oude voorvaderlijke beschavingen deelden, bevriend te worden, om hen te verlichten, te leiden en inspireren.

26. De bescherming van onzichtbaarheid door een "omhulling" of een niet te penetreren schild van GeChristend licht wordt gegeven aan mensen wier levens een risico lopen door de handen van trawanten van de Illuminati.

27. Geen van de hoog gepubliceerde "gevreesde" pandemieën vond plaats omdat familieleden die in jullie laboratoria werken de vergiften neutraliseerden in vaccinaties die ontworpen werden om ziekte en dood te veroorzaken.

28. De schade die aan de Aarde werd toegebracht is veel te ernstig voor jullie om er zelf mee om te gaan. Zelfs als technologieën die lang beheerst werden door Illuminati, zouden worden vrijgegeven, zijn deze niet voldoende om snel met de buitengewone restauratiehulp om te gaan die de planeet nodig heeft en technologieën in ruimtetoestellen die dichtbij zijn, sommigen ervan worden door de geest/mind aangedreven, die hebben die mogelijkheid wel.

29. Terwijl passagiers en bemanningen gewacht hebben met landen om met jullie ter plaatse te werken, hebben ze de hele tijd vanuit de hemelen/lucht gewerkt. Allermeest is het voorkomen van meer dan een dozijn pogingen van Illuminati om atoomkoppen te gebruiken bij terroristische acties die meer doden en verwoesting zouden hebben veroorzaakt dan die van 9/11, 11 september.

30. Radioactieve uitstoot van Japan’s beschadigde nucleaire voorziening zou miljoenen gedood of ziek gemaakt hebben als de bemanningen niet dramatisch de dodelijke niveaus hadden verminderd.

31. Geen zeeleven binnen mijlen van de olieplatforms in de Golf van Mexico zou hebben overleefd als de bemanningen de giftige componenten van de gutsende olie niet hadden weggeruimd.

32. Ze hebben ook de giftigheid in wapens, in industrieel afval, in opgeslagen nucleair afval, uit chemtrails verminderd, en van andere vervuiling op het land en in oceaanwateren.

33. Bemanningen ver weg en dichtbij desintegreren of laten de koers afwijken van hemelse lichamen (bijv.meteoren.w) en door de mens gemaakt puinafval dat serieuze schade kon veroorzaken als die de planeet zouden raken.

34. Door een elektromagnetisch rooster aan te leggen boven de Aarde, verminderen ze de effecten van aardbevingen in zoverre dodenaantal en verwoesting, maar ze laten wel dezelfde hoeveelheid negativiteit toe om te worden losgelaten.

35. Zij sturen ernstige stormen bij het land weg behalve als de doelgebieden reiniging en zuivering nodig hebben, waaraan water meedoet.

36. En die grote, machtige, verre beschavingen zullen doorgaan om intensief licht naar Aarde te sturen totdat zij veilig in de vierde dichtheid zal zitten.

37. Kunnen jullie je de staat van jullie wereld voorstellen met allen die erop leven, als geen van deze maatregelen waren ondernomen door talloze aantallen van jullie universele gemeenschap?

38. Dit brengt ons tot op een punt waarop we iets willen benadrukken over "ga gewoon door om geduldig te wachten" op Disclosure. Geliefde zielen, jullie wachten niet alleen maar! Van binnen weten jullie dat de verantwoordelijkheid voor jullie is, omdat het jullie thuisland is en op een of andere manier, hebben jullie allemaal bijgedragen aan haar conditie. Daarom hebben vele miljoenen van jullie al jaren gediend om gunstige veranderingen teweeg te brengen die licht genereren en jullie wereld opheffen.

39. Laten we jullie wat voorbeelden geven. Lokale en internationale bijeenkomsten en meditatie diensten voor vrede. Deelname aan een variëteit van milieu beschermingsmaatregelen. Geld ondersteuning naar organisaties die levensbehoeften verzorgen voor vluchtelingen en anderen in verarmde omstandigheden. Gemeenschap en individuele inspanningen om degenen te helpen die dit het meest nodig hebben. Eisen voor gerechtigheid en menselijke behandeling waar die ontkend worden. Pogingen om de levens van huisdieren en wilde dieren te beschermen en op te tillen. Vindingrijkheid, doorzetting en samenwerking om financiële tegenspoed en andere moeilijkheden te overstijgen.

40. En kijk niet voorbij aan de macht van jullie gebeden! Gebed is geen reciteren van bekende woorden in de kerk of bij persoonlijk boodschappen aan God, met welke naam je het Opperste Wezen van dit universum ook aanroept. Gebed is de energie die je uitzendt door elke gedachte, gevoel en daad, en jullie hebben met grote overvloed uitgezonden: de energie van vrede, welzijn, gezondheid en harmonie"!

41. Wij willen nog andere factoren opnoemen die ook behoren bij dat "geduldig wachten op…". In vorige boodschappen hebben we uitgelegd waarom de massa landingen in de laatste tien jaren of zo werden verhinderd, en het is heel ongelukkig dat veel verwarring en teleurstelling is opgekomen vanwege schaamteloze valse informatie die is gegeven aan kanalen door duistere entiteiten die zeiden welbekende bronnen te zijn. De duisteren doen dit specifiek om negatieve reacties te veroorzaken omdat ze zich voeden met de energie van negativisme en om te overleven, moeten ze doorgaan die te scheppen.

42. Het hielp niet dat de zeer weinige feitelijke plannen voor een klein aantal ET’s om in het openbaar te verschijnen, moesten worden uitgesteld – we verzekeren jullie dat de besluiten van de vloot commandanten zeer wijs waren gemaakt voor jullie veiligheid en voor die van henzelf.

43. Want daardoor en door de vele ogenblikken van opzettelijke onwaarheden over de aankomst van buitenaardsen en ook de bedoelingen van zoals claims van aanstaande planetaire rampen, heeft Hatonn ons gevraagd om opnieuw zijn uitspraak neer te zetten uit een vorige boodschap: "Als onze verschijning onmisbaar wordt voor Obama om zijn positie te behouden, dan zullen we dat doen in voldoende tijd voor de verkiezingen. Als we zien dat zijn her-verkiezing zeker is, zullen wij ons spoedig daarna laten zien."

44: "Wij" wijst op leden van het deel buiten de planeet die aan het onderhandelen zijn met enkele van jullie regeringsleiders en anderen in de voorhoede om het pad te plaveien voor de Gouden Periode. Deze bezoekende groep zou vóór de aankomst van onze familie worden geïntroduceerd en die technologieën zullen brengen en zo lang zullen blijven als jullie hen wensen of nodig hebben om met jullie te werken.

45. Het besluit over de timing van die belangrijke dag is het terrein van de hoogste universele raad, en deze handelt naar God’s opdracht. Alleen op die uiteindelijke piek van bewustzijn kunnen zielencontracten van iedere betrokkene, bij voltooiing van individueel en wereldkarma, en de reacties van jullie bevolking, bekend worden.

46. Er is nog een ander aspect bij dit "wacht spel", zoals je wilt. Dieren wier zielencontracten voorzien in een lange leeftijd hebben een vrije rit naar de vierde dichtheid met de planeet, maar de mensheid heeft dat niet – jullie moeten je ticket verdienen, zogezegd. Of het jullie keuze van contract is om in de Gouden Periode van de Aarde te leven of om van het volle panorama te genieten vanuit het Nirvana, het is verstandig om deze tijd te gebruiken om je spiritueel voor te bereiden. Leef vanuit je hart – liefde is de sleutel!

47. Alleen in de Verenigde Staten is een dag per jaar toegewijd aan Dankzeggen, Thanksgiving Day. Moet er niet iedere dag over jullie hele wereld een tijd zijn waarop je dankzegt ??

48. Dank aan jullie universele familie die in jullie midden is of aan jullie hemelen, en aan allen die van verre intens licht zenden naar jullie en jullie wereld.

Dank aan Gaia omdat zij het uitschreeuwde om hulp zodat haar lichaam en alle daar wonende levensvormen konden overleven.

Dank aan God voor Zijn onvoorwaardelijke liefde en om nooit te oordelen over wat jullie wel of niet doen.

En dank aan elkaar om te zorgen voor gelegenheden met ervaringen die jullie nodig hadden om spiritueel en bewust te groeien.

Altijd en op alle manieren, zijn het respect en de liefde van lichtende zielen door dit hele universum heen met jullie, onze dierbare Aarde familie.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!