Home > > Matthew Ward - November 1, 2012

Matthew Ward - November 1, 2012

De Storm Sandy die het noordoosten van de Verenigde Staten overstroomde, werd niet door mensen veroorzaakt. Moeder Aarde reinigde zichzelf door negativiteit los te laten die specifiek in en rond New York City en Washington,D.C. verschanst zat en zij transmuteerde deze in licht. De Illuminati hebben niet langer toegang tot technologie die zij vele jaren lang misbruikten om aardbevingen en grote stormen opgang te brengen.

______________________________________

Matthew’s oktober boodschap gaat laat naar buiten want dit is de eerste dag dat ik weer internetverbindingen had sedert 18 oktober, toen mijn ISP’s area-wijde technische problemen begonnen. Alle verbeteringen faalden, en er was geen technicus beschikbaar die naar mijn huis kon komen vóór 25 oktober, toen ik wegging naar het 2012 Scenario voor de conferentie in Sedona, Arizona.

21 oktober 2012

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Misschien specifiek voor lichtwerkers die weten dat het vertrek van Aarde uit de derde dichtheid aanstaande is, er is een zorg omdat onrust niet vermindert en in sommige gevallen zelfs lijkt toe te nemen. We willen jullie geest op hun gemak stellen hierover door uit te leggen waarom de wereldsituatie is zoals die is, en dat begint bij het Begin.

2. Lieve mensen, wat jullie onderscheiden als wetenschap en spirit, deze zijn een en dezelfde. Er kan geen scheiding zijn want de oorsprong en het maaksel van alles kosmos-breed in het bestaan is energie. Deze energie is de zuivere liefde-licht essentie van Schepper, Opperste Wezen van de kosmos, van de Bron, van Alles-Dat-Is. Totaliteit, IK BEN.

3. Net zo dat ieder van jullie een unieke, onafhankelijke en ongeschonden zielzelf is in de oneindige en eeuwige onderlinge verbondenheid met Alles, zo is iedere bewoner van Aarde een microkosmos van planeet aarde, is die een microkosmos van jullie zonnestelsel, het stelsel is een microkosmos van de Melkweg, en jullie galaxy is weer een microkosmos van dit universum. Ons universum is een microkosmos van de kosmos, en daarvan is het begin wat jullie noemen de “Big Bang”, en vanaf dat moment verder, bestaat er niets alleen op zichzelf en iets dat ergens gebeurt raakt alles, overal.

4. De laatste diverse tientallen jaren heeft Aarde op het centrumtoneel gezeten in dit universum, door de weergaloze snelheid en uitgebreidheid van veranderingen op de planeet, die worden toegeschreven aan de wetenschap en in de mensen welke worden toegeschreven aan spirit. Toch zijn alle veranderingen die gebeuren op Aarde en in jullie, ongeveer een 70 en nog wat jaren geleden in beweging gezet, toen jullie de energie een nieuwe richting gaven.

5. Energie is neutraal, maar stromen energie kunnen wel worden besstuurd door hun aanhechtingen of gedachtevormen. Die vormen zijn eigenlijk substanties, alhoewel die onzichtbaar zijn voor jullie ogen, en ze worden gecreëerd door elke gedachte, gevoel en daad van ieder leven in het bestaan. Aldus zijn die aanhechtingen positief of negatief van aard en dit universum tiert welig van beide.

6. Hoe dichter mensen zijn bij een energie beweging, hoe dieper ze worden aangeraakt. Want jullie wereld wordt overspoeld door negatieve componenten van de dualiteit – vrees, oorlogvoeren, verdeeldheid, woede, hebzucht, bedrog, corruptie, armoe en willekeurig geweld – jullie zitten in het epicentrum van een dynamisch beven en trillen.

7. Niet alleen worden die negatieve stroomaanhechtingen daar opgewekt, ze worden zelfs daarvanuit uitgestraald. Door de fysica die het leven in dit universum regeert, schiet de opgewekte energie van ergens uit de ruimte, trekt aan en hecht zichzelf aan de meest dichtbije gelijksoortigeenergie en, net als een boemerang, keert deze terug met die versterking. Omdat de stromingen van de Aarde achteraan de negatieve kant in overvloed worden uitgezonden, trekken ze aan en brengen ze precies terug wat ze uitzenden. Deze onveranderlijke wet van aantrekking is het waarom jullie wereld nog in beroering is gedompeld.

8. En dit is waarom we bij jullie hebben aangedrongen om je te focussen op wat jullie in je leven en in je wereld willen ! De vele mensen die zich bezig houden met denken over wat zij niet willen en hun ongerustheid, ontmoediging, boosheid, verdriet en ongeduld over die situaties scheppen meer hiervan in hun persoonlijke leven en in de wereld. Dat soort gedachten en gevoelens zijn beladen met negativiteit die de situaties verlengen die zij juist willen beëindigen!

9. De enige manier om die draaimolen te stoppen is door liefde, de meest sterke kracht in de kosmos. Liefde – dezelfde energie als licht, alleen anders uitgedrukt - is wat lichtwezens door het hele universum intens naar de Aarde hebben uitgestraald en al meer dan 7 decades. De eerste infusie van licht heeft haar leven gered en gaf haar de kracht die zij nodig had om zich los te schokken uit de diepe derde dichtheid en om te beginnen met haar ascentie koers.

10. Met die instroom van licht had Aarde meer te bieden aan al haar bewoners, de microkosmos van haar Wezen en aan haar bevolking die hun harten en denken opende, zij ontvingen dit en wekten overvloediger hun eigen licht op, hun eigen levenskracht. Wij hebben ons met en overieder van hen verheugd! Niet alleen zijn hun levens opgeheven door spirituele en bewuste verlichting, maar hun antwoord creëerde positieve energie stroom- aanhechtingen die voor de Aarde en haar andere ontvankelijke zielen gunstig waren.

11. Omdat wij van iedere ziel in jullie wereld houden, is het verdrietig voor ons dat sommigen nog steeds het licht weigeren die hun angst en smart kon vervangen met healing en blijdschap. Zo lang de duistere mensen jullie wereld beheersten, voelden zij zich machtig. Toen hun controle begon te eroderen, enige jaren geleden, begon de angst op te komen. En nu zijn de Illuminati wanhopig omdat hun laatste verscheurde overblijfselen van invloed – de media en delen van militaire krachten en de economie – aan het verdwijnen zijn. Tirannieke regeerders worden nu ook bang omdat hun tegenhangers in andere landen door de burgerij werden omver gegooid. En vele miljoenen leven in angst door activiteiten van die duistere mensen.

12. Vrees is een vergrote emotie die een meest krachtig negativisme uitzendt. Alhoewel wat op Aarde is gegenereerd zijn effecten ook universeel heeft, zoals we zeiden, het meest intens beïnvloedt dit alle leven op de planeet. Denk hoe vaak we het belang hebben benadrukt om licht te zenden naar de zwakste schakels in onze familie, zij die gevangen zijn geraakt door het duister.

13. De wet van de vrije wil van de Schepper geeft hen het recht om zichzelf het licht te ontzeggen, maar ze kunnen de kosmische kracht niet stoppen. Aarde’s koers van ascentie heeft een trillingsniveau bereikt van intense energiegolven en zij blokkeren het pad van energie stromingen met onstuimige negativiteit. Daar deze stromingen nooit kunnen omkeren noch verder de vierde dichtheid in kunnen, worden ze gedwongen om snel en furieus uit te woeden.

14. Dit geldt voor de overweldiging die jullie zien, en wij haasten ons jullie gerust te stellen, het huidige gekletter zal niet explosief eindigen! Het licht van onze universele familie gecombineerd met dat van jullie zelf is veel krachtiger dan de negativiteit die rond jullie planeet kolkt! En een duidelijk teken dat Aarde er omzichtig mee omgaat is, dat veel minder doden en veel minder bezittingen in de kortgeleden aardbevingen, haar voornaamste manier van negativiteit loslaten, schade hebben opgelopen dan vroeger,.

15. Wij hebben gezegd dat de bedoeling van onze boodschappen is om te verlichten, te bemoedigen en om spirituele leiding aan te bieden in deze weergaloze tijd in de universele geschiedenis. Ook hebben we gezegd dat we á-politiek zijn net als alle spiritueel ontwikkelde wezens, we zijn ver voorbij dat politieke aspect in onze aard gegaan.

16. Dus waarom praten we zelfs over politiek? Wetend hoe jullie wereld met negativiteit werd opgeladen is essentieel om Aarde’s ascentie te begrijpen, en een uitleg kan de reden ervan niet weglaten: om vrij te worden uit die massale negativiteit die veroorzaakt werd door politieke ideologieën

17. Politieke besluiten beïnvloeden de levens van de bevolking – burger rechten, wetten, scholing, banen, soorten informatie verspreiding, culturele praktijken, economische condities, schatting/belasting, stemmen, medische zorg, godsdienstige oriëntatie en ‘t aanwijzen van “vijanden” De grondslag van de meeste regeringen van jullie wereld was lang oorlog geweest, corruptie, bedrog en onderdrukking van het een of ander soort, en dat allemaal heeft buitensporige negativisme geproduceerd.

18. Door de eeuwen heen hebben strijdlustige regerende lichamen het eindeloze bloedvergieten veroorzaakt dat jullie planeet bijna doodde. Daarom heeft Gaia, Aarde’s ziel gewild dat haar lichaam de derde dichtheid moest verlaten, waar het duister bloeit, en naar de hogere dichtheden moest reizen waar bitter gepolariseerde politieke ideologieën en hun tragische resultaten niet meer bestaan.

19. Besluiten en daden van de regering van de Verenigde Staten hebben overal op wereld invloed, en daarom is de komende verkiezing in dat land van wereld belang. Wij hebben gesproken over de missie van president Obama in de context van het meester plan van Aarde’s Gouden Periode die overeenkomst heeft met Gaia’s wens van een vredige wereld waar allen in harmonie leven met de Natuur. Haar wens en het plan wat dit belichaamt, transcendeert de politiek in iedere natie.

20. Obama die veel levens heeft ervaren in posities van leiderschap, accepteerde de monumentale missie om vrede naar jullie wereld te brengen, en hij kwam binnen met wijsheid, visie, toewijding en met morele en spirituele integriteit om het pad te leiden. Noch hij, noch zijn missie is veranderd.

21. Maar, in deze termijn van zijn ambt, werden zijn pogingen ondermijnd door de Illuminati – zij die in het Congress zitten, en die worden ondersteund door degenen die daar niet zitten. een voorbeeld van hun gecombineerde handwerk dat jullie zullen herkennen is de vaak afgekatte “Obama-zorg” die maar een gebroken skelet is van Obama’s bedoeling. Om maar enige hervormingen te verkrijgen die hij voor de mensen van zijn land wilde, had hij geen andere optie om sommige voorzieningen te veranderen en om andere er aan toe te voegen of te verwijderen, zodat het Congress de Affordable Healthcare Bill (Financieel betaalbare GezondheidsWet) wel zou uitvoeren.

22. Spoedig zullen alle mensen wier daden gemotiveerd worden door hebzucht en controle er niet langer meer zijn. Dan zullen jullie zien waarom de hoogste universele raad de ziel die geboren werd als Barack Obama werd uitgekozen om een van de meest vitale rollen in jullie wereld vandaag in te vullen. Dit zou al duidelijk geweest zijn in zijn presidentschap tot nu, ware het niet door de vasthoudendheid van de duistere mensen.

23. Ondanks hun vermogen om de grote progressie van hervormingen te vertragen, is de Aarde met haar voorhoede van lichtende zielen doorgegaan om snel verder te gaan naar de vierde dichtheid. Met de aftelling die nu nog maar enkele weken in beslag neemt, niet lang meer zullen jullie de huidige beroeringen en conflicten beginnen te zien evolueren naar een verenigde wens voor een wereld die in vrede is en het begin van Aarde’s Gouden Periode.

24. Laten we spreken over de allereerste fasen van leven in die Periode. In onze laatste boodschap somden we de projecten van prioriteit op die zullen worden ondernomen. Nu zullen we beschrijven waar jullie op kunnen vooruit lopen voor zover de algemene aard van de gemeenschap.

25. Zoals we eerder hebben gezegd, niet alle glories van de Gouden Periode zullen op direct de drempel staan. Noch zal daar een totaal andere of verlichte gemeenschap zijn. Aarde en het Nirvana zullen door gaan om excellente schoolklassen te zijn voor zielen om naar androgene wezens te evolueren- zij die de vrouwelijk en de mannelijke energieën ideaal in evenwicht hebben gebracht – en wat allermeest in evenwicht moet gebracht worden omdat die houdingen beïnvloeden en keuzen van acties en reacties.

26. Het gewoon binnengaan in het Nirvana verandert iemands aard niet en gewoon binnengaan in de Gouden Periode ook niet. We spreken niet over aanhankelijkheid aan een zielencontract – iemand die serieus van hun contract afdwaalt, de leiding negeert van het geweten en vrijwillig duistere wegen kiest, zal er niet zijn – maar eerder wel jullie persoonlijke trekjes, interesses, ideeën, standaarden, aspiraties, vaardigheden en talenten.
Bijvoorbeeld, een pessimist wordt niet een optimist, noch zal iemand die tot luiheid neigt plotseling vlijtig zijn. Verlegen mensen zullen geen gezelschap willen of vice versa.

27. Iemand die altijd een situatie uitvoerig analyseert zal niet beginnen om spontaan te handelen en een mens die gewend is om middelmatig werk te doen, zal geen perfectionist zijn. Baseball en voetbal enthousiasten zullen zich niet omkeren en kunsten gaan omhelzen, noch zullen artiesten beginnen zich te trainen voor de Olympische Spelen. Boeren zullen hun emplooi niet gaan veranderen en ook zullen leraren, verpleegsters, technici, winkelhouders, chefs, architecten, timmermannen, computer programmeurs of iemand anders dat niet doen wier werk vervullend is.

28. In het kort zullen jullie karakteristieken, je aanleg, baan, je hobby’s en zo voorts – alles dat het unieke individu samenstelt dat ieder van jullie is – niet anders zijn totdat jullie dat zelf willen. Wij willen dat ietwat kwalificeren: Individuen die een genoegen vinden in jagen en vissen zullen snel veranderen met deze vormen van recreatie naar andere gelijkwaardige voldoening gevende tijdsverdrijvingen welke alle leven in het rijk van de Natuur eren.

29. Het grote verschil dat iedereen zal verwelkomen is de bereidheid om situaties beginnen te zien vanuit het perspectief van anderen, om gedrag aan te nemen dat voert tot harmonieuze gesprekken en oplossingen, en om verder te gaan op manieren die het best ieders behoeften dienen. Jullie zullen leven in de liefde-licht trillingen die deze benaderingen opwekken en overeenkomstige daden inspireren.

30. De wet van de natuurkunde: “het gelijke trekt het gelijk aan” verbindt ook mensen die energetisch verwante spirits zijn. Relaties – in families, op werkplekken, gemeenschappelijke activiteiten of nationale organisaties – die gebaseerd zijn op die fundering zullen in stand blijven, zij die dat niet zijn, niet. Door te begrijpen dat het doel van alle zielen is om het spiritueel en bewust besef te laten groeien, kunnen er vriendelijke overeenkomsten zijn als manieren van scheiden gelegenheden bieden voor die ontwikkeling.

31. Serieuze gezondheidscondities zullen geleidelijk veranderen eerder dan dat een chronische ziekte eindigt met een felle veeg; maar, als men eenmaal zit in de vibraties van de vierde dimensie, zullen jullie je opmerkelijk opgefrist gaan voelen in lichaam, geest en spirit. Vele jaren zijn jullie aangevallen door een veelvoud aan vergiften die een zware tol hebben geëist van de bevolking. Geen van die toxische elementen zit in de vierde dichtheid, en terwijl jullie verdergaan naar de hogere, sterkere vibraties, zullen lichamen worden hersteld naar perfectie/volmaaktheid.

32. We weten hoe vurig jullie zijn om te horen wanneer jullie ruimte familieleden tussen jullie in zullen zijn en aan de hemelen officieel zullen worden verwelkomd. Onze goede vriend Hatonn vertelt ons dat alles klaar is, ze wachten alleen op het signaal vanuit de hoogste raad die handelt met Gods leiding.

33. Is de economie zich echt aan het stabiliseren of zijn de Illuminati die illusie aan het manipuleren? De wereld economie die een product is van smoke en mirrors(=schijn), om die term te gebruiken, is niet meer te repareren.

34. De fundering van het nieuwe stelsel is onder het oude gegleden zodat als de ineenstorting komt, de nieuwe fundering stevig zal zijn gevestigd. Dat zal de overgang van het oude stelsel in staat stellen naar het nieuwe over te gaan zonder dat de dam breekt, zogezegd.

35. Persoonlijke veranderingen in circulatiemiddelen, in banking, lenen, belasting, handel en investeringen zullen worden ingesteld met een tempo om verwarring te minimaliseren, maar schulden kwijtschelden in het geval van de IMF leningen naar landen waar het geld nooit de verarmde massa’s bereikte, is een economische prioriteit en dat zijn dus ook de essentiële zaken die vele miljoenen mensen nodig hebben. Het verhelpen van jullie sombere emplooi, dakloosheid en vluchtelingen situaties hebben ook prioriteit.

36. Aan jullie lieve zielen die mijn moeder vragen stelden van persoonlijke aard – zoals waar en waar naartoe je moet verhuizen, jullie opdrachten, is je licht voldoende om samen met de Aarde mee te gaan, kan je ziekte worden genezen – wij hebben de antwoorden niet die jullie zoeken. Maar jullie wel – alles dat belangrijk voor jullie is, om te weten, zit in je ziel!

37. In vele boodschappen hebben wij aangedrongen om te stoppen met te vertrouwen op bronnen van buiten je om je van antwoorden te voorzien en in plaats daarvan, naar binnen te gaan. Maak je geest rustig van het “3D” geklets en laat de boodschappen van je ziel naar je toe komen – door intuïtie, instinct, inspiratie, aspiratie en het geweten, de leiding die jullie op het spoor houden van dat wat jullie kozen in jullie zielencontract.

38. Maar, wat betreft opdrachten, we zullen herhalen wat we gezegd hebben ter vergelijking met enkelen die leiderschapsposities moeten invullen. De meesten van jullie wilden wegwijzers zijn door je licht uit te stralen, en jullie vervullen die rol door te leven als het Wezen dat je bent, een van God’s geliefde kinderen en die verwant is aan alle anderen in Zijn familie – de hele mensheid van de Aarde, de dieren, het planten koninkrijk en de onschatbaar waardevolle zielen in de Devische rijken.

39. Het is belangrijk om in informatie te onderscheiden, ook over wereldgebeurtenissen omdat desinformatie nog steeds overvloedig voorkomt in de voornaamste media, in private publicaties en op het internet, inclusief in gechannelde boodschappen. Opnieuw, ga naar binnen en let op de sensaties/gevoelens die er komen. Als de informatie over de zaak makkelijk stroomt, is het heel waarschijnlijk waar; als je enige weerstand voelt, is het zeer waarschijnlijk vals. Het lager bewustzijnsniveau van een gesloten geest zal echter veroorzaken dat de persoon alle informatie wegwerpt die haar of zijn rigide denken niet ondersteunt.

40. Boven alles, laat je niet in vreselijke informatie trekken – er is niets om te vrezen! Dit is een tijd om je blij, opgewonden en zegevierend te voelen! Jullie zijn maar een klein stukje lineaire tijd weg bij de finishlijn van de grootste triomf die ooit is gezien in dit universum. En in het continuüm zijn jullie die finishlijn al gepasseerd, hebben jullie al getriomfeerd!

41. Wij eren jullie om je waarde en standvastigheid in het licht. Wij eren jullie voor je doorzettingsvermogen en je vindingrijkheid om alle wegblokkades die door het duister op je pad zijn gezet te overstijgen en voor jullie geduld bij de vertragingen. Wij eren jullie omdat jullie je jullie wereld in de nieuwe era van liefde, vrede en harmonie met de hele Natuur voeren. En alsjeblieft eer jezelf zoals wij dat doen!

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

[Opmerking van Suzy: Mensen, sprekers en de ondersteunende staf die de beide driedaagse 2012 Scenario conferenties bijwoonden voelden de fenomenale liefdesenergie die overheerste in de hele tijd samen. De tweede conferentie ging naar buiten via een live-stream (opname) en werd opgeslagen in het archief om diezelfde verbijsterende belevenis geschikt te maken voor iedereen in de volgende 30 dagen Dit kost US $ 65 en hier is de link:

https://the2012scenario.com/conferences/2012-10/the-2012-scenario-conference-sedona-los-abrigados/live-stream/ .

En nog een blij berichtje: ik werd overgrootmoeder op 8 oktober van Carlos Ramon, hij is de eerste van de nieuwe generatie van onze familie.

]
Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!