Home > > Matthew Ward - 20 september 2015

Matthew Ward - 20 september 2015

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Dit is Matthew. Al vroeg bij de koers van Aarde’s ascentie, waren de energie golven mild en incidenteel, en de meesten van de bevolking gingen zwijgend verder door de status quo te accepteren. Toen de planeet de lagen bereikte waar de golven sterker en frequenter waren, begon de openhartigheid serieus over niet getolereerde condities en verhitte activiteit.
Nu gaan stemmen op over de wereld naar een crescendo omdat de volkeren krachtig zichzelf bevrijden van de laatste overblijfselen van millennia overheersing door duister denken en duistere harten.

Langs de hele Aarde reis, zitten lichtwerkers in de voorhoede van wereld-veranderaars. We weten dat jullie je soms vermoeid voelen, zelfs in momenten neerslachtig, door het tempo van de vooruitgang, en niet alleen omdat een aantal van jullie dit kortgeleden aan mijn moeder geschreven hebben. Alhoewel de uitgezochte voorbeelden maar kort werden afgedrukt, de geciteerde delen bewaren de gevoelens van de schrijvers en drukken degenen uit die schreven, gevoelens waarvan we weten die velen van jullie ook delen.

“IK WERD ZO MOE OVER DE MANIER WAAROP DE DINGEN HIER OP ONZE PLANEET ZIJN. IK KIJK UIT NAAR DE VERANDERINGEN DIE KOMEN.”

“Van de Mensheid wordt gezegd dat ze in het proces zit van een fundamentele verandering – een totale ommekeer naar Liefde/Licht/God/Spirit … Maar, veel mensen laten geen tekenen zien die hoop laten komen voor een dergelijk ontwaken. En ik sluit mezelf hierbij in.”

“Waarom moeten dieren zoveel lijden? Waarom kunnen wij of helemaal ‘niet bestaan’ of waarom kunnen wij allemaal niet in volmaakte harmonie leven? Ik wil zooo graag ‘geloven’ maar ik begrijp gewoon niet waar dit allemaal om gaat.”

“Oorlog’s gruwelijkheden hebben een wanhopige vluchtelingen situatie geschapen. Sommige mensen zijn miljonair terwijl miljoenen in armoede leven en kinderen sterven door honger en onhygiënische levenscondities. Het is moeilijk te accepteren dat karma de reden is voor de grootheid van onbillijkheden en lijden. Zal dit nooit meer eindigen?”

“Hoe meer ik pijn zie, geweld en verdriet, hoe moeilijker het is om te geloven wat jij en andere spirituele boodschappers ons zeggen dat jullie zien. Kijkend naar deze wereld vanuit waar jullie zijn, is enorm anders dan vanuit het leven hier, waar lijden en hopeloosheid eindeloos schijnen te zijn.”

“Ik begrijp het concept van de vrije wil maar ik kan het niet helpen maar vraag me af waarom de entiteit die wij ‘God’ noemen deze planeet Aarde creëert voor ons om op te wonen en mensen die laten verknoeien (en weer, door mensen) tot op het punt waarom Gaia schreeuwt om hulp en dan om vrijwilligers te vragen om te komen om het te herstellen?”

“Ik heb altijd gewild dat iedereen elkaar en de dieren vriendelijk en respectvol behandelt zoals je zegt dat het in de Gouden Periode zou zijn. Ik ben nu 89 en verdrietig dat ik niet lang genoeg meer zal leven om dat te zien.”

Geliefde familie, laten wij jullie ‘cheerleaders’(‘opvrolijkers’) even opvrolijken. Het zou prematuur zijn om het speelveld in te rennen om feest te vieren voor het laatste fluitsignaal, maar als het spel in de laatste fases zit – en het licht versus de duistere strijd op Aarde IS dat! – en ons team is zo ver vooruit dat de victorie zeker is, het is niet prematuur om je triomfantelijk te voelen. Het spel is nog niet helemaal voorbij, dus, en het team dat weet dat het heeft verloren gaat gewoon nog niet van het veld af – beide zijden moeten er over bakkeleien totdat het spel afloopt.

Dat kan nog niet de meest geschikte analogie zijn voor een wereld die in het proces zit om te worden getransformeerd, dus zullen we duidelijk zeggen: Door elk voorbijgaand moment, gaat jullie gemeenschap dichter naar een vrediger wereld met rechtvaardigheid, vriendelijkheid en overvloed voor iedereen.

Jullie herinneren je niet dat andere beschavingen het vele duizenden jaren volhielden om te veranderen van het eeuwige vechten naar harmonieus leven, dus hebben jullie geen vergelijking om te zien dat je dit met een snelheid doet zonder voorafgangen in dit universum. Wat jullie wel kunnen doen is bedenken hoe ver jullie zijn gekomen sedert het spel begon, toen de Aarde haar ascentie loop begon, ongeveer 80 jaren geleden – een louter spikkeltje tijd in jullie opgeslagen geschiedenis. Eeuwen-oud bedrog en controle worden onthuld samen met de huidige corruptie, leugens en machtshandelaren; communicatie en handel vervangen halsoverkop de rush in de strijd; eisen van burgers voor reformatie in de regering brengen veranderingen teweeg op ieder niveau; lokale, nationale en internationale organisaties maken inbreuken op de menselijke behandeling van dieren, milieubescherming en hulp voor mensen in ernstige nood.

Inderdaad, heel veel meer moet worden gedaan voordat “allen leven in volmaakte harmonie” en dat is aan het gebeuren! Er is veel meer goedheid in jullie wereld dan je zou weten uit de grote media, die nog steeds worden beheerst in de mate dat “het nieuws” zich richt op probleem plaatsen, zaken van verdeling en onbeduidende zaken met zelden het benoemen van de talloze schitterende bereikingen door “de kracht van mensen” in gemeenschappen en steden over jullie wereld; en een groot percentage internet artikelen en boodschappen via sociale media neigen ook naar het vermelden van zorgbarende situaties.

De meesten die zelf informatie geven of doorgeven – en consequent hun ontvangers – zijn zich niet bewust van het steeds toenemende licht dat tot persoonlijke en planetaire ascentie in staat stelt. Zij weten niet dat wereld leiders als vijanden meldden dat ze samen werken achter gesloten deuren om vredige resultaten te verkrijgen in vluchtige gebieden of dat het economische stelsel dat gevestigd en gemanipuleerd wordt door duistere geesten aan het ineenstorten is om plaats te maken voor het nieuwe wereld stelsel dat op eerlijkheid en fairheid is gebaseerd. Ze hebben er geen idee van dat een veelvoud van geëvolueerde zielen uit andere beschavingen tussen jullie inleven om jullie bij te staan met de progressie van de gemeenschap of dat duizenden ruimtetuigen rond de planeet op veel vitale manieren helpen, en als het veilig is, zullen sommigen landen en ontwikkelde technologieën meebrengen. Jullie weten dat allemaal al – laat je kennis je optillen boven de stortvloed van informatie door niet verlichte bronnen.

Laten we hier jullie uitdrukking lenen: “We hebben in jullie moccasins gelopen.” Soms voelden we ons wereld-moe en werd ons geduld heel mager ondernomen om goddelijke veranderingen te brengen in onze respectievelijke werelden, inclusief enkele Aarde levens. Het was hart-wringend om zoveel conflict te zien en ellende en om dat moeilijk in een context te plaatsen van karmische lessen. Zelfs als we wisten dat die zielen hun ervaringen hadden gekozen om de balans die ze nodig hadden om te evolueren en anderen in de voor-de geboorte overeenkomsten zorgden voor de benodigde omstandigheden, toch was het verdrietig voor ons om te zien hoe dit zich afspeelde. En in die levens van ons, net als nu, dat niet alle “zware spelers” de overeenkomsten dienden: uit hebzucht handelden, uit harteloosheid en machtslust, ze veroorzaakten dat velen om niet gekozen condities te verdragen die desondanks gunstig waren voor de zielen ontwikkeling.

Dus zien jullie, lieve mensen, wij begrijpen jullie gevoelens wel. En uit persoonlijke ervaring en spirituele leiding, weten wij dat jullie jezelf zullen opheffen door hen die lijden licht te zenden in compassie en zorg hebben voor, niet de lage vibraties van ontmoediging en wanhoop; en licht zenden aan hen die pijn en onrechtvaardigheden veroorzaken in plaats van lage vibraties van oordelen wat kwaadwillendheid is tot een eind te brengen. Al die zielen zijn broeders en zusters in onze universele familie en de goedgunstigheid in het licht dat jullie hen zenden straalt uit in het universum – iets ergens, beïnvloed overal!

Wat betreft: “Gaia schreeuwt om hulp en vraagt dan om vrijwilligers om te komen dit te proberen herstellen.” Het was met onvoorwaardelijke liefde voor alle zielen op Aarde dat toen Gaia het uitschreeuwde om hulp om haar planetaire lichaam te redden, er beschavingen die ontwikkeld zijn in spiritualiteit, in bewustzijn en technologie direct en blij antwoordden. Het was met die zelfde liefdevolle spirit dat jullie vurig vrijwillig naar de Aarde kwamen en om jullie deel te doen.

“Zal het nou nooit ophouden?” We herhalen een stelling in onze laatste boodschap: Jullie ontwikkeling tot een niveau van spiritueel en bewust besef waarin karma niet langer nodig is, en, als de multidimensionale wezens die jullie zijn, zullen jullie verder evolueren en je Begin herinneren in het zuivere liefde-licht van de Schepper. Velen van jullie komen uit beschavingen die meester zijn geworden van alle karmische lessen, en als jullie lichtdienst op Aarde voorbij is, kun je kiezen om terug te keren naar je thuisland of eerst een tijd genieten in het Nirvana. Hoe dan ook, zul je de warme hartvoelende voldoening hebben om een beschaving geholpen te hebben uit het derde dichtheid karma en om blij, coöperatief, productief en creatief te kunnen leven.

Als je niet lang genoeg op de planeet leeft om Aarde’s Gouden Periode in volle bloei te zien, zul je dat niet missen. Vanuit jullie voordelige punt in het spirit leven of vanuit je eigen wereld, kun je kijken naar het gehele panorama dat zich ontvouwt terwijl de energie van liefde de Aarde omvaamt; terwijl zij wordt hersteld naar haar originele, oorspronkelijke schoonheid en gezondheid; terwijl overvloed gelijkmatig naar ieder van de mensheid gezonden wordt, die de dieren met zorg en respect behandelen en in harmonie leven met de hele Natuur. En jullie zullen zien hoe jullie licht blijft bijdragen aan deze prachtige wereld die floreert in het continuüm en die in de lineaire tijd aan de nabije horizon staat.

Nu dan, we zijn ons bewust van speculaties, in sommige gevallen overtuigingen, dat er een of ander gebeuren staat aan te komen. Het eind van de reeks voorspellingen houden de “eindtijd” in met verwoesting op epische schaal, wereldwijde chaos volgend op een wegsmelten van wereld economie, was een nucleaire derde WW misschien zal beginnen, en het tot slaaf maken van een antieke/oude Aarde beschaving die terugkeert. Met opzet of niet, deze “voorbereidings alerts” over situaties die niet zullen gebeuren scheppen een energie van angst, die degenen brandstof geven welke duistere ambities hebben en negativiteit creëren voor de Aarde die via aardbevingen, door vulkaan erupties, grote wilde vuren en ernstige stormen worden uiteen gejaagd.

Aan de andere kant van de speculatieve reeks zit een kosmische golf die jullie beschaving naar de vijfde dichtheid zal optillen en een of andere astrale conditie die ook plotselinge verlichting verleent. Individuen wier hoop vastgepind zit op een spiritueel en bewust ontwaken met een felle veeg, wereldwijd, zullen worden teleurgesteld, net als degenen die verwachtten dat het leven op Aarde vredig en liefdevol zou zijn op 21 december 2012 en daardoor pijnlijk werden teleurgesteld.

Wat bezig is te gebeuren en wat doorgaat is dit: Aarde’s ascentie naar opeenvolgend hogere trillings-lagen met corresponderende sterker golven van liefde-licht energie versnelt de reis van de ziel langs het spirituele pad. Ja, sommigen blijven serieus achter en veroorzaken ellende voor velen, maar vergeet dit alsjeblieft niet om dat voorin je gedachten en gevoelens te laten blijven – wees er bedacht op dat de universele wet van aantrekking constant in werking is. Door je dankbaar te voelen voor positieve ontwikkelingen en vertrouwen te hebben, optimistisch en opgewonden te zijn voor Aarde’s toekomst, help je je gemeenschap om sneller naar die pracht toe te bewegen.

Een aantal van jullie hebben geschreven over de ontdekking van een deel van het toestel van de Maleisische vlucht MH370. Ik wist niet in die tijd toen Ashtar uitlegde: “Toen het vliegtuig zijn problemen zoals ‘ze vallen als domino’s’ ontwikkelden zich en alle systemen uitveegden die nodig zijn om het toestel onder controle te houden…” dat die problemen het verlies inhielden van beweegbare delen van het toestel. Toen het stuk dat daar dreef werd geïdentificeerd als zijnde van het vliegtuig, concludeerden de onderzoekers logisch dat de rest ervan onderop de zeebodem lag. Niet in hun wildste dromen konden ze bedenken dat het gestabiliseerd werd door het krachtige energieveld van een groot ruimteschip van een andere beschaving, die het grootste deel (de bulk) van het toestel intact hield totdat het veilig op een planeet werd neergezet dat lijkt op de Aarde en iedereen aan boord liet uitstappen na een reddingsmissie in overeenstemming met hun collectieve zielen-niveau keuze.

Er is ons gevraagd of Khazarians in de rangen van de Illuminati zitten. Inderdaad en hun lange geschiedenis van overwinning en meedogenloosheid is nog duidelijk/zichtbaar in jullie wereld.

Ook is ons gevraagd om onze gedachten te delen over Paus Franciscus’ bezoek aan de Verenigde Staten. We denken dat het belang ervan wereldwijd zal zijn. In zijn pausschap heeft hij aangedrongen om worstelende volkeren overal op te heffen, in boodschappen die de politiek overstijgen. Doordat er besluiten worden gemaakt in de Verenigde Staten, zal dat helpen om het spirituele besef te laten toenemen in de regering van die natie en de burgerij, en uiteindelijk resulteren in het begunstigen van de mensen over de hele wereld.

Onze laatste boodschap over de ziel riep meer vraagtekens op en we komen daar bij na het beantwoorden van vragen voor wie geen ruimte was in die boodschap.

“Worden alleen zielen in de meest ontwikkelde beschavingen engelen of kunnen zielen in een lagere dichte beschaving die deze verheven status aspireren, deze ook verkrijgen? Zelfs zielen in de meest ontwikkelde beschavingen worden geen engelen, dat zijn zielen wier frequenties zo hoog zijn dat ze zuivere energie zijn.

De eerste uitdrukking van de Schepper die ZichZelf produceerde waren aartsengelen, die van de hoogste liefde-licht energie zijn en leven in het GeChristende rijk het dichtst bij de Schepper. Alhoewel zij niet incarneren, kunnen ze aspecten van hun ziel-zelven sturen in personages die werden die werden begiftigd met ingeboren vermogens en weten; het best bekend in dit universum zal Sananda zijn, wier personages de ziel is die jullie Jezus noemen. De aartsengelen communiceren telepathisch met wezens in de stoffelijke en spirit werelden en ze stralen voortdurend hun geheel-krachtige energie door de kosmos heen.

Door het gebruiken van door de Schepper verleende energie, visualiseerden en manifesteerden zij opeenvolgende niveaus van engelen en degenen in dit universum die dienen als Gods boodschappers op myriaden manieren. Zeker zul je hen oproepen op elke tijd voor hulp – zielen in het engel rijk verwelkomen dit – maar vragen is niet noodzakelijk omdat deze steeds waakzame wezens zich bewust zijn van je omstandigheden en vrijelijk bijstand verlenen. Terwijl ze zich nooit kunnen bemoeien met iemands vrije wil, is hen toegestaan om mensen te redden van de overgang vóór de langleven clausule van hun contract, ze kunnen de actie van de zelf helende mechanismen aansporen, zorgen voor goddelijk leiding, je energie een zetje geven(boost), spirits opheffen, emotioneel en stoffelijk lijden kalmeren en mensen begeleiden tijdens de bliksemsnelle overgang van stoffelijk naar spirit leven. Hun aanwezigheid in jullie leven wordt aangegeven in schilderijen door meester kunstenaars van vroegere dagen, maar tegengesteld aan deze tekeningen, hebben engelen geen vleugelen; maar ze kunnen die wel gemakkelijk manifesteren en vaak doen ze dat bij een levensreddende missie van een persoon die denkt dat ze vleugels hebben.

Sommige zielen in de latere engelen afkomst kunnen kiezen om de cyclus van het leven in spirit en in stoffelijke werelden te hebben om een voorbeeld te maken van godsvrucht en verlichting in een beginnende beschaving of iemand die uit het duister oprijst. Vaker echter, nemen ze maar kort een personhood (persoonlijkheid) aan voor een specifieke bedoeling – misschien om iemand in direct gevaar veilig te stellen, troost voor een radeloze mens, een knikje in de gekozen richting van een persoon die niet weet welke afslag ze moeten pakken in de vork van een weg, of bieden bemoediging aan iemand om sterke intuïtieve gevoelens op te volgen.

Dus, de aspiratie om een engel te worden kan dat niet zijn, maar de aspiratie om als een engel te zijn is heel waardevol. En lieve mensen, door genereus liefde-licht uit te drukken en dat te delen met hen die bijstand nodig hebben, dan dienen jullie als “engelen op Aarde”.

Ja, moeder, ik kan zien dat de overblijvende vragen weer moeten wachten op de volgende boodschap. Bij ons vaarwel zeggen we dat de onvoorwaardelijke liefde van alle lichtende zielen in dit universum omhelsen jullie langs je hele reis op Aarde.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny
Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!