Home > > Matthew Ward - 19 oktober 2015

Matthew Ward - 19 oktober 2015

Met Liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. De Aarde draait rond in astrale lagen waarin vibraties in een versneld tempo op jullie gemeenschap een impact hebben. Doordat de lineaire tijd verder alles ”vermorzelt” wat in jullie wereld naar herstel wordt geduwd, naar oplossing of tot het laatste moment, en derde dichtheid karmische ervaringen sneller naar voltooiing gaan.

Deze versnelling veroorzaakt dat de Illuminati irrationele wanhopige maatregelen nemen om vast te blijven zitten aan de overblijfselen van controle in New York City en Washington DC. Vaak hebben vingers gewezen naar de Verenigde Staten om zelf-dienende(egoïstische) tussenkomst in zaken van andere landen, en zijn – met rechtvaardiging – alle betekenisvolle federale daden vanaf Dag Een het werk geweest van individuen in de factie van de Illuminati Rockefeller in de regering en militaire krachten in die natie, alles zonder de kennis van de burgerij, die per vergissing dacht dat hun stemmen en stemmingen telden.

Laten wij jullie vertellen wat ontwikkelde beschavingen lang geobserveerd hebben in jullie wereld. Mensen die geregeerd worden in andere corrupte regeringen wisten dat ze gevangenen waren van hun politieke stelsels; maar alleen kortgeleden en slechts enkele burgers van de Verenigde Staten realiseren zich dat ze bedrogen werden te geloven dat ze woonden in “het land van de vrije mensen” en wat hen van generatie tot generatie werd verteld: We moeten onze vijanden bestrijden die onze vrijheden en democratische manier van leven willen vernietigen.

Dus, terwijl jullie wereld zich opwindt over lucht aanvallen op het hospitaal van Dokters Zonder Grenzen in Kunduz, Afghanistan, wat een tragisch tegenhouden van Illuminati gekte is, valt de schuld op de Verenigde Staten via de verkeerde aanname van de Commander-in-Chief die de gewetenloze aanval autoriseerde.

Het feit is, dat achter de schermen president Obama en anderen in invloedrijke posities – voornamelijk mensen in de VS en in China; Israëliërs die Netanyahu’s duistere intenties kennen om WWIII te ontketenen; de Russische president Vladimir Poetin; prins William, de Hertog van Cambridge; en paus Franciscus – die samenwerkten om alle verreikende tentakels van de Rockefellers en Rothschild Illuminati facties uit te roeien.

Die aanval op het hospitaal; explosies bij een vredes rally in Ankara, Turkije; botsingen tussen Israëliërs en Palestijnen; de situatie in Syrië; en de schietpartijen in de Verenigde Staten hebben veroorzaakt dat sommigen dodelijk geweld en andere heersende condities zien in de wereld als “onoplosbare problemen”.

Lieve mensen, geen van de zaken (is onoplosbaar,) van jullie zorg, die ook effecten inhouden van klimaat verandering, gebrek aan schoon water, ontbossing, het bijna uitsterven van sommige dieren, verminderende bijen populaties, wijdverspreide surveillance/ toezicht, onrechtvaardige legale en rechtmatige stelsels, opgelegde vaccinaties, massale verarming en rampzalige vervuiling maar ook de oorlog mentaliteit; kwezelarij, hebzucht en onwetendheid van waarheden is onoplosbaar. (wel oplosbaar, dus. W)

Alles dat in jullie wereld plaats vindt komt vanwege de ascentie van de Aarde in toenemend lichtere energielagen waarin activiteit die op negativiteit is gebaseerd sneller en nadrukkelijk afloopt in zijn energetische koers. Maar, in sommige kringen is dit een gedoemd bewijs dat de “eind tijden” zijn gekomen. We weten dat dit niet jullie geloof is, maar, we denken dat je geniet van wat God mijn moeder jaren geleden vertelde over dat concept:

“De zielen die de bedoeling hebben om een Armageddon te hebben, die zullen dat(krijgen)! Maar voor jullie die geen bedoeling hebben om dat soort ‘toekomst’ te hebben, die ZULLEN DAT NIET HEBBEN! Jullie kunnen in het licht blijven en naar hogere en nog hogere dimensies oprijzen van diepgaandheid, begrip en besef. Er zijn geen strikte regels die zo complex of rigoureus zijn dat jullie en ieder ander niet in staat zijn om zich bij aan te passen. Alles dat nodig is, is om in het licht te leven! Of in eenvoudige termen: WEES VRIENDELIJK.” (OF WEES GOED)

En, met dank aan het licht – dezelfde energie als liefde en de meest sterke kracht in de kosmos – jullie wereld wordt overstroomd met vriendelijkheid en met goddelijke werken als meer en meer mensen “het licht zien”. Begroet vreugdevol dit zich ontvouwend bewustzijn dat zich verbindt met kennis van het zielen niveau – dit, geen lichamen die naar de hemelen op gaan, is persoonlijke ascentie – het afwerpen van alle derde dichtheid’s negatieve karakteristieken en schadelijk gedrag voor het zelf en anderen.

Wat betreft de eerder genoemde zaken van zorg, zeggen we ten eerste, wees nergens angstig over! We kunnen niet te vaak zeggen dat de energie van angst degenen opnieuw brandstof geeft die duistere neigingen hebben en de universele wet van aantrekking werkt voortdurend! (is in constante actie!)

Nu dan, om die zaken te bespreken. Scherpe effecten van klimaatverandering zullen beter worden (ease, is ook gemakkelijker worden) als Aarde dichterbij komt om haar eens-gematigde klimaat wereldwijd te verkrijgen; als het nodig is, zullen bewoners van eiland gebieden op het zee-niveau worden her-verplaatst met voldoende tijd om gevaar te ontwijken. Voortdurende bijstand van jullie universele familie houdt het neutraliseren in van verbeterde schadelijke effecten van giftige elementen in vaccinaties en alle bronnen van vervuiling; gevoegd bij jullie eigen technologieën die opduiken uit de Illuminati onderdrukking, zal jullie familie ontwikkelde technologieën introduceren die omgevingsschade zo snel kan versnellen dat jullie er verbijsterd over zullen zijn. Bijen zullen weer terugkeren en uiteindelijk zal het wildlife terugkomen met voldoende aantallen behalve voor de paar soorten in de Noordpool gebieden die zich niet zullen aanpassen aan die gebieden met rijzende temperaturen. Vredig, betrouwbaar gedrag in jullie gemeenschap zal de noodzaak beëindigen voor surveillance; alle oneerlijke of krenkende nationale wetten, rechtstelsels, regelingen en culturele tradities zullen na verloop van tijd eindigen; en omdat de bronnen van jullie wereld eerlijk zullen worden verdeeld, zal armoede worden verwijderd.

Het is Gaia’s wens en bedoeling dat haar planetaire lichaam wordt hersteld tot haar oorspronkelijke gezondheid en schoonheid en dat Aarde’s mensheid in overvloed zal opbloeien en in harmonie leven met elkaar en de hele Natuur. En zo zal het zijn! Planetaire ascentie – het wereld transformatie proces waarvoor jullie naar de Aarde kwamen om daarbij te helpen – is verzekerd! Persoonlijke ascentie is een keuze die elk persoon zelf maakt, en deel van het verkrijgen van spirituele en bewuste verlichting is het kennen van de ziel die jullie zijn. Bijzonder hartelijk hebben wij allen jullie relevante vragen verwelkomd die ieder persoon stelt en die nu zullen beantwoord worden waarvoor geen ruimte was in vorige boodschappen.

“Hoe ga je ‘naar binnen’ om een vraag te stellen en hoe zal ik weten of het antwoord uit het zielenniveau komt of mijn bewuste gedachte is?” In eenzaamheid en met comfort, visualiseer dan jezelf midden in gouden wit licht, denk of zeg hardop wat je wilt weten, maak je denken rustig en WEES/BEN gewoon. Je kunt willen zien of meditatieve muziek ontspannend is of je afleidt, en het kan dan nuttig zijn om eerst de vraag te stellen die door “ja” of “nee” kan worden beantwoord. Het antwoord kan onmiddellijk komen of een paar momenten kosten en als het komt, kan het een woord, frase of zin zijn, die je kunt horen of een geprint teken of in tickertape/papierstrook manier bewegen; of een of meer mentale beelden; of een sensatie die duidelijk aangeeft “ja” of “nee”.

Als wat je ziet, hoort of sterk voelt lijkt op wat je hebt gedacht, of op hoopte, voordat je “naar binnen ging”, betekent dat niet dat het antwoord je eigen gedachte is; het zou een bevestiging kunnen zijn dat je bewuste gedachte en zielenweten die als intuïtie worden uitgedrukt, nauw zijn verbonden. En wees niet ontmoedigd als er bij de eerste poging niks gebeurt, of zelfs na een paar keer – zoals elk ander waardevol ondernemen, leidt oefening tot verbetering.

“Was het de persoon Jezus of zijn ziel die wist hoe hij over water kon lopen en een paar vissen en stukken brood in voldoende voedsel kom omzetten voor de vele mensen of waren die verhalen bedacht om de eis werkelijk te maken dat hij ’de enige zoon van God is?’ Jezus en zijn ziel waren een en het zelfde wezen, net zoals elke andere ziel-zelf is. Hij wist dat iedereen de ingeboren capaciteit heeft om te manifesteren wat de persoon wil en kan visualiseren; dat is waarom zijn leringen inhielden dat wat hij kon doen, iedere ander kon doen. Hij liep lichtjes boven water bij een gelegenheid toen er noodzaak was dat te doen, en op een keer was er de noodzaak om een kleine hoeveelheid voedsel voldoende om te zetten voor een hongerige menigte. Ik beschreef beide in mijn dagboek.

Een conversatie met mijn moeder spoedig nadat we begonnen te communiceren in 1994, toen ik nog woonde in het Nirvana, beantwoordt een aantal verzoeken over de oorsprong van de ziel en haar relatie met de cumulatieve/opgestapelde ziel, en ik vroeg haar om die stukken te kopiëren.

De ziel is de essentie van het leven omdat die het eerst ontsprong uit de Schepper. Zij is een onverwoestbaar levende entiteit van lichtenergie die een stoffelijk lichaam kan hebben, een etherisch lichaam of astraal lichaam, of het kan als vrije spirit alleen bestaan. Onze zielen, gemanifesteerd door God door Zijn mede-scheppende krachten met de Schepper, zijn expressies van liefde en licht van God en ze bevatten in de microkosmos elke essentie van God. In enig van zijn vormen, is de ziel een onverbrekelijk, onafhankelijk wezen in dezelfde tijd dat het onafscheidelijk bestaan met God en alle andere zielen is.

De ziel is de kracht achter alles dat op Aarde bestaat. Het is de levenskracht van al haar delen die zij schept voor een steeds grotere ervaring. In ieder niveau van ontwikkeling, is ieder zielendeel een onafhankelijk zelf met intelligentie, karakteristieken, keuzes, doelen en alle andere levenselementen die van ieder persoon een uniek wezen maken.

Ieder apart leven van een ziel is haar personage. De som van een ziel haar personages, is de cumulatieve/opgestapelde ziel, en alle kennis die gewonnen wordt door elk personage is beschikbaar voor allen. Dus, terwijl ieder in de cumulatieve ziel opgaat, en de wijsheid brengt van de ervaringen van dat leven, evolueert elk individuele personage net als de cumulatieve ziel dat doet. Ik denk dat de eenvoudigste uitleg van de cumulatieve ziel dit is: Het is de samenstelling van al haar delen beginnend met de eerste (ver)deling van zichzelf in een onafhankelijk leven voor diversiteit in de ervaring.

“Waar wonen cumulatieve zielen?“

Er is geen specifieke woonplaats omdat een cumulatieve ziel geen individuele entiteit is, maar eerder de ondeelbare som van al haar personages waar ze ook wonen, en die groeit omdat iedereen haar levenstijd ervaringen toevoegt aan de steeds veranderende samenstelling. Eigenlijk een betere beschrijving van een cumulatieve ziel dan ik jullie eerst gaf, is dat het een krachtveld is dat afstamt van haar hele essentie van alle aspecten waar ze zijn in het universum.

“Ken je persoonlijk de andere personages in je cumulatieve ziel of heb je alleen toegang tot hun kennis?”

Ik ken degenen die in dit rijk zijn en sommigen van ons zijn vrienden geworden. Sommigen hebben een leven op Aarde en ik weet heel goed wie zij zijn! Sommigen zijn zo ver naar het licht gegaan dat onze energiedichtheden niet meer bij elkaar passen, dus een vergadering is niet mogelijk, en weer anderen zijn terug gegaan ver van het licht af naar lagere dichtheden, en ik ben zeker niet geïnteresseerd om daar naar toe te gaan! Sommigen hebben levens buiten deze galaxy gekozen, waar ik niet vaak naar toe reis, dus die ken ik nauwelijks.

Ieder heeft zijn eigen zielengroei te bewerkstelligen, moeder. Wanneer ook de andere personages hun individuele groei beleven, zijn wij altijd in de familiale band van onze cumulatieve ziel. Maar het is niet nodig dat we elkaar ontmoeten of levens interesses delen of alle details van elkaars levens kennen. Wat we wel delen is de essentiële kennis van ons collectieve bewustzijn, anders zou alle individuele zielenlering verspild worden.

De cumulatieve ziel kan voordeel hebben door haar station naar het licht, alleen door de ontwikkeling van haar personages. Daarom heeft ieder niet alleen de gunst van de cumulatieve ziel haar samengestelde kennis, maar wordt haar voortdurend bemoediging gegeven op zielenniveau om meester te worden van haar gekozen lessen, zodat de cumulatieve ziel zich kan ontwikkelen. Maar, dat is niet egoïstisch – door die zielen ontwikkeling van die ziel, krijgen alle personages van haar ook de gelegenheid om te evolueren. Maar, afhankelijk van de vrije wilskeuzen van ieder, kan het personage naar het licht groeien of terugkeren maar dan om gevangen te worden in basis/laagste energie.

Als een personage gevangen wordt, hoe beïnvloedt dat de energie van de cumulatieve ziel?

De levensenergie registratie die een personage deponeert naar de basis energie plaatsing beïnvloedt haar cumulatieve ziel niet omdat die personage haar unieke energiestroom zijn eigen pad maakt geheel door haar vrije wilskeuzes. De cumulatieve ziel kan haar personages bemoedigen, maar het kan zich nooit bemoeien met haar vrije wilskeuzen. Maar, uit liefde voor al haar personages, kan de cumulatieve ziel goddelijke genade aanvragen om iemand die gevangen werd in basis energie te helpen.

Zijn de individuele zielen zich altijd bewust van alles dat hun cumulatieve ziel weet?

Laat me dat vergelijken met jouw herinnering, moeder. Niets dat je hebt geleerd of ervaren hebt, wordt ooit verloren in je geheugenstelsel, maar je kunt je niet alles herinneren ter zelfde tijd – dat zou overweldigend zijn! Verder, veel van jullie ervaringen waren zo triviaal dat ze irrelevant zouden zijn voor opeenvolgende gebeurtenissen en nooit terugkeren naar je bewuste denken, maar alles zit wel in je geheugenbank. Hetzelfde is zo met de personages van de cumulatieve ziel als zij hun respectievelijke levens beleven.

Het heeft zin. Matthew, met al deze stukken van jouw cumulatieve ziel, wil ik absoluut zeker zijn dat jij mijn ENIGE Matthew bent en niemand anders!

Oh, moeder, absoluut ben ik Matthew, en niemand anders! Elk personage is haar eigen ziel en niemand anders! De cumulatieve ziel is de synthesis/samenstelling van al haar onafhankelijk functionerende ziel-zelven.

Maar het klinkt alsof elke ziel die zichzelf deelt een cumulatieve ziel wordt, dus zou je hetzelfde kunnen doen en ook een worden.

Moeder, ik realiseer me dat in mijn vurigheid om je vragen te beantwoorden, mijn pogingen soms eerder resulteren in verwarring dan in verduidelijking. De termen die ik je gegeven heb voor de diverse aspecten van zielenexpressie – cumulatieve ziel, personages, ziel fragmenten of vonken en dergelijke – zijn alleen bedoeld om de lange reis te laten zien door te streven met veelvoudige levens om terug te keren naar haar begin in de perfecte liefde en licht van de Schepper.

In dit rijk hebben wij hebben wij geen differentiaties nodig van termen, omdat de ziel haar energie registratie in het universum een bewijs is van haar evolutionaire station. Daar iedere ziel zijn eigen ongeschonden zelf is ondanks haar station of het aantal van haar nakomelingen, denken wij over ieder gewoon als “ziel”. En dat is hoe we over ieder van jullie spreken behalve als we proberen om de zielengroei stages uit te leggen door haar onafhankelijke functionerende aspecten, of de onontwarbare en eeuwige verbinding van elke ziel met God en alle andere zielen in het universum.

Dank u moeder, en ja, ik zie dat er opnieuw vragen overblijven over de ziel voor een volgende boodschap. We hopen dat onze antwoorden tot dusver overtuigend zijn geweest: Jullie zijn onbeperkt krachtig, zijn onvoorwaardelijk geliefde goddelijke wezens in de eeuwige Eenheid van Alles.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny
Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!