Home > > Matthew Ward - 17 augustus 2015

Matthew Ward - 17 augustus 2015

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Ik dank ieder van jullie die over dit deel van onze laatste boodschap schreef: Ook insecten, wier levensenergie hen aan het laagste deel van de derde dichtheid spirit rijken toevertrouwde, dienen het doel van zielen… Jullie zullen verwelkomen te weten dat (die)insecten niet in de hogere vibrationele niveaus kunnen overleven, waar de Aarde naar toe gaat, en dat hun plek in de voedselketen niet langer meer nodig zal zijn.

Ik zou “die” voor de woorden “insecten” moeten zeggen, in beide zinnen om duidelijk te maken dat de informatie die alleen op insecten sloeg in de vraag van de lezer over het doel van “kakkerlakken, vliegen, muskieten, enz?” – de soort insecten die ziekten verspreiden of juist lastposten zijn. Dus, lieve mensen, jullie zullen verwelkomen te weten dat honing bijen bij jullie zullen zijn zo lang als hun waardevolle dienst gewenst is en geëerd wordt; en andere geweldig kleine levensvormen die jullie heerlijk vinden, zoals vlinders, waterjuffers, lieveheersbeestjes en vuurvliegjes, zullen ook verder gaan om jullie wereld op te luisteren met hun schoonheid en uniekheid terwijl de Aarde naar steeds hogere vibrationele lagen gaat.

Nu dan, er is een vlaag van bedekte en onbedekte activiteit rond pogingen om de wereld economie te stabiliseren en om corruptie uit te roeien in financiële instellingen; om waarheden naar voren te brengen om bedrog van al lange tijd bloot te leggen; voor fondsen aan de Islam Staat en voor de “zwarte operaties” gebeurtenissen van de Illuminati; en om industriële vervuiling te beknotten en andere omgevingsverwoesting. Deze groeiende spirit van internationale samenwerking is een merkbare mijlpaal bij de transformatie van jullie wereld; en daar het zo is dat pogingen voor hervormingen pockets van starre weerstand zullen tegen komen langs het pad en totdat alle gebieden van conflict vredige oplossingen bereiken, kan niets de krachtige stuwkracht van het licht tegenhouden of de uitbreiding van bewustzijn van de Aardse mensheid.

Aan lezers die vroegen of, verlichte mensen lichamelijk zullen opstijgen, “in een ophanden zijnde kosmische golf”, zeggen we “Nee” en mensen met duistere neigingen zullen niet en masse sterven.

Terwijl voor gebeurtenissen als “komend in september”, Aarde’s energieveld van potentieel een actieve periode aangeeft, houdt dit geen meteoor in of enig andere groot hemel lichaam dat langs de planeet strijkt met rampzalige resultaten of een nucleaire Wereld Oorlog III die in het Midden Oosten begint – niks ervan zal gebeuren in september of ooit! En als er een economische omwenteling in de Verenigde Staten is, zal dit geen “valse vlag” zijn waarbij de regering de staat van beleg kan uitroepen en massale arrestaties doen. Wat dit failliete land drijvend heeft gehouden door de egoïstische Federale Reserve System van de Illuminati in de laatste paar jaren, moet uiteindelijk aan de oppervlakte komen en stoppen, en procedures zitten op hun plek om financiële overlast voor de burgerij te minimaliseren.

Wij zien helemaal geen “verdachts in Paus Francis’ keuze over een aankomst datum in de Verenigde Staten,” en hij handelt absoluut vanuit zuiverheid van hart. Speculatie dat hij in het geheim werkt met de Illuminati is kwaadaardige desinformatie, zeer waarschijnlijk is dit gezaaid om de waarheid te verdoezelen dat hij hun ‘eeuwen van verschansing’ in het Vaticaan aan het uitroeien is.

Volgens onze collega’s in het Nirvana was de over-engel van leeuwenzielen bij Cecil (de leeuw) om zijn lijden te verzachten in de uren waarin hij gewond was, en na de overgang leerde hij over de uitstorting van boosheid over zijn dood. Nee, hij had geen karmische overeenkomst met Walter Palmer; maar “trofee jagers” lopen wel karmische lessen op en de wijze waarop Cecil’s dood gebeurde, liet enorm het bewustzijn omhoog gaan van de collectieve verantwoordelijkheid om al Aarde’s dierenleven te beschermen en te respecteren. Dat verdrietige incident intensiveerde ook het spotlicht op dezelfde verantwoordelijkheid betreffende de levens van de hele mensheid van de Aarde.

Velen van jullie hebben ons commentaar gevraagd over politieke situaties in jullie geboorte landen. Globaal gesproken, hebben regeringen de meeste aspecten gecontroleerd van het leven op jullie wereld; daarom zijn dit de gebieden waarin de meest intense veranderingen moeten komen, en wij kunnen zien vanuit ons voordelig punt dat die op weg zijn. Maar het schoonvegen van nationale regeringen en tirannieke regiems is niet gemakkelijk noch snel en de chaos die jullie zien – als we jullie zin wat mogen verdraaien – is de storm voordat het rustig wordt. Wat betreft ons “perspectief” over de politieke scene in de Verenigde Staten, zoals onthullingen die opduiken tussen nu en verkiezingsdag, zullen jullie zien waarom al het media geklets over wie van de vele kandidaten president zal worden, zo’n jammerlijk verlies van energie is.

Talloze vragen en commentaren over de ziel laat de noodzaak voor duidelijkheid zien over een onderwerp dat veel belangrijker voor jullie te begrijpen is, dan de politiek. We zijn blij dit te kunnen bieden en het volgende commentaar van een lezer is een goede plek om daarmee te beginnen: “Het leren van karmische lessen in het ene leven na het andere maakt een wezen dat geen ‘eeuwige ziel’ is minstens een beetje aantrekkelijk.”
We verzekeren jullie, het zijn van een eeuwige ziel is geen eindeloze serie van heen-en-weer karmische ervaringen! Jullie gaan vooruit naar een niveau van spiritueel en bewust besef waarin karma niet langer nodig is, en, omdat jullie de multidimensionale wezens zijn die jullie zijn, zul je doorgaan te evolueren en je de Beginselen laten herinneren in het zuivere liefde-licht van de Schepper. Als je de herinnering bereikt in zijn volledigheid, en dat is het doel van elke ziel, zul je terugkeren naar de Schepper. Tot dan – en de tijd verschilt zo veel als elke ziel verschilt van alle anderen – zullen jullie schitterende levens hebben zoals progressief hogere zielen in werelden hebben waar vreugde, liefde en schoonheid verder zijn dan jullie je kunnen voorstellen.

“De diverse niet-godsdienstige verwijzingen naar God zijn verwarrend. Is God een Opperste Wezen Ziel, de Voornaamste Schepper, de Schepper Bron of de Hoogste Engel?” God is een ziel – elk leven overal is een ziel – en omdat Hij het Opperste Wezen is van dit universum, is Hij de bron van alle leven in dit universum, maar Hij is niet de Schepper Bron van de Voornaamste Schepper. Dat zijn benamingen voor de Schepper/Schepping, de energie bron en het zijn van alles dat bestaat door de kosmos. Alleen voor het gemak van spreken zeggen we gewoon de Schepper.

Noch is God uit het Engelen rijk, maar Hij is een van hun manifestaties – de eerste zielen met levensvorm potentieel. Het waren androgyne goden en godinnen die de optie hadden om als zuiver licht te blijven of om vorm aan te nemen; van hen die kozen om licht te zijn, selecteerde God sommigen om dit universum mee te co-creëren en er over te heersen. Jullie noemen de God, die door de Schepper gekozen werd om dit universum mede te scheppen en zijn Opperste Wezen te zijn, bij andere namen, inclusief God. Uiteindelijk leefden sommige goden en godinnen die het leven een tijdje wilden belichamen op Aarde; zij konden welke verschijning ook maar manifesteren die zij wilden hebben, en dit is waarom sommige figuren met nogal ongewone kenmerken in tekeningen en kunstvoorwerpen zitten van antieke beschavingen.

“Ik begrijp niet hoe zielen die in een spirit wereld leven nieuwe mensen of personages kunnen creëren. Is dat omdat zij andere ‘ingrediënten’ hebben in hun maaksel van de ziel dan mensen en personages hebben?
We begrijpen dat de term ziel, personage en persoon, die onderling worden uitgewisseld, de wateren kunnen modderig maken, zogezegd. Alhoewel we neigen om personage te zeggen als we spreken over een ziel die een wezen manifesteert en persoon tijdens het stoffelijke leven van dat wezen, de twee woorden betekenen hetzelfde: een individu zijn gedachten, gevoelens, zelf-beeld, karakteristieken, gedrag, talenten, vaardigheden, ideeën, dromen, en wat hij bereikt, zijn fouten, relaties en alle andere ervaringen in het leven. De Ziel is wie je bent – een onafhankelijk, uniek, goddelijke wezen, een onafscheidelijk deel van het Opperste Wezen van dit universum en van de Schepper/Schepping. Je bent niet een persoon die een ziel heeft, je bent een ziel die persoonlijke ervaringen heeft in een lichaam.

Of in spirit of in een stoffelijke wereld, het maaksel van de ziel is identiek – de liefde-licht energie van de Schepper. Maar, je kunt zeggen dat het maaksel van de ziel “ingrediënten” heeft, met een toewijzing naar de in-geboren kwaliteiten om lief te hebben, spirituele kracht, manifesterend vermogen; en een zin van eer, stralende goedheid en onderlinge verbondenheid met God en de Natuur. Als de persoon en de ziel aanzienlijk verschillen is het of de persoon kiest om met die kwaliteiten te handelen of ze te negeren – of, hoe hij het geschenk van de vrije wil van de Schepper, gebruikt.

Laten we de hogere laag van het Nirvana gebruiken als een voorbeeld over hoe zielen in een spirit wereld Schepper’s energie gebruiken om energie te produceren voor wat zij wensen. Een persoon kan plaatselijk weer manifesteren, kleding, meubels en bloemen, bijvoorbeeld; het produceren van meer complexe objecten zoals huizen, musea, auto’s en boten heeft meer deelnemers nodig – sommigen visualiseren delen van het interieur samen met hen die externe delen visualiseren.

Als een ziel ervaringen wenst kan dat alleen maar gebeuren in een stoffelijke wereld, die ziel manifesteert een wezen die de Scheppers energie gebruikt – het maaksel van een nieuwe ziel – en begiftigt dit nieuwe wezen – persoon of personage – met de hiervoor genoemde in-geboren kwaliteiten samen met alle attributen die het soort leven in staat stelt welke de manifesterende ziel heeft gekozen. Dit houdt een overeenkomst in van voor de geboorte met de twee zielen die ouders zullen worden en voorzien haar van de keuzes van de manifesteerder zoals genetische en culturele erfenis, geografische locatie en economische status; en met alle andere zielen die dit leven met de persoon zullen delen.

“Matthew heeft gezegd dat het doel van de duistere krachten is om ZIELEN gevangen te zetten. Wat gebeurt er met de vele ‘goede’ mensen die misschien jaren worstelen met “bezitting” door de duistere energieën en die zo verzwakt werden dat ze de worsteling hebben opgegeven? Is dat een ‘win’ voor de duistere krachten? Wat gebeurt er met de ziel van die persoon?” De ziel wordt bevrijd als het lichaam sterft en als het etherische lichaam en levensherinneringen het Nirvana binnengaan, waar zijn of haar gekwelde psyche en verzwakte etherische lichaam persoonlijke zorg krijgen en constante aandacht door het healingsproces.

Zoals in vorige boodschappen genoemd blijft elke ziel zijn onaangetaste, onafhankelijke zelf als dit deel is van zijn ‘opgestapelde’ ziel. Er is ook nog een soort relatie. Elke “nieuwe” ziel wordt deel van de afkomst van een initiator ziel die de “wortel ziel” wordt genoemd en daar wortel zielen in hun levens al hun nakomelingen kunnen beïnvloeden, zijn dit de zielen die de duistere krachten willen vangen.

Wortelzielen, zoals alle andere zielen, zijn energie, en dus onverwoestbaar; maar behalve voor de vonk die hun levenskracht is, kan hun licht geleidelijk worden gedoofd door veelvuldige levens van negatieve keuzes buiten de zielen-contracten om, aldus de term “duistere zielen”. De wetten van dit universum trekken hen naar het dichtste deel van een spirit wereld, waar een klein straaltje licht constant naar hen gebeamd wordt – niet meer dan een stip, omdat duistere zielen het licht vrezen. Als ze dit ontvangen, wordt er een beetje meer licht beschikbaar gemaakt en dit gaat door totdat ze voldoende licht hebben geabsorbeerd om in een primitieve vorm te incarneren als de eerste stap terug op de evolutionaire ladder.

Als na eonen van lineaire tijd, een duistere ziel nog steeds deze stip weigert te accepteren, wordt zij een “verloren ziel” en wordt haar energie terug geabsorbeerd door de Schepper, de bron van haar levenskracht. Als dit gebeurt bij een wortelziel, wordt de levenskracht van alle zielen in haar afkomst, waar ze ook in het universum zijn, afgesneden. Je kunt dit vergelijken met een centraal (elektric)krachtstation dat opeens faalt te functioneren en die niet langer meer energie kan doorzenden naar een van zijn talloze faciliteiten. De zeldzame instanties waarop dat is gebeurd, zijn wat de duistere krachten zien als het “vangen” van zielen, maar waarom zij denken dat dit begrip verbreedt, want geen van die zielen zit in de greep van het duister. De wortelziel en al zijn nakomelingen zitten in de essentie van de Schepper, waar ze vergetend/onbewust zijn van dat ze ooit onafhankelijk hebben bestaan, maar het herinneringsveld van elke ziel is energetisch intact opgeslagen.

Buitengewone gebeurtenissen in deze weergaloze tijd in het universum houden de hoogste universele raad in om dispensatie verzoeken te verlenen die zijn voorgelegd namens verloren of bijna verloren zielen. Engelen en zielenmaten hielpen vrijwillig om die zielen snel voldoende intelligentie en redeneer vermogen terug te laten winnen om de diepten van duisternis te begrijpen waarin zij waren gevallen en om voortaan verlichte keuzes te maken, en deze zielen-reddingsmissie houdt voor alle afkomst het herstel van herinneringsvelden in van de “verloren” wortelzielen.

“Wat is de relatie tussen de ziel en het denken? Is intelligentie deel van de ziel of van het lichaam?” Het vermogen om alles te weten dat bestaat in alle creatie zit in de ziel. Als de ziel tapt uit deze bewaarplaats van Alle Bewustzijn, rapporteert wat het “ziet” aan de hersenen, die een persoonlijke computer is welke gegevens verwerkt voor het denken om dat te assimileren en de persoon te “zeggen” wat de ziel wil dat hij weet – die boodschappen kunnen binnenkomen als beelden, woorden, gevoelens of een combinatie ervan van indrukken. Intelligentie, het vermogen van het brein om te leren en het vermogen van het denken om te begrijpen en juiste informatie toe te passen, is in overeenstemming met wat de ziel wil ervaren in het stoffelijke leven.

“Is het waar dat elke ziel zijn eigen frequentie heeft?” Ja. Het is een ziel haar unieke frequentie “handtekening” die ieder in staat stelt om overal te worden opgespoord waar ze in het universum is, het zielen overgangsteam en om mensen in de spirit wereld te laten weten wanneer er een persoon die hen dierbaar is het spirit leven ingaat, en om families en huisdieren te laten herenigen. Her-verenigingen kunnen plaats vinden overal in dit universum waar de energie verenigbaar is met de zielen energie – jullie concept van afstand bestaat niet in het continuüm.

“Weet je wanneer onze beschaving in staat zal zijn om diverse honderden jaren te leven, zoals zielen in meer geëvolueerde beschavingen?” Nee, wij weten het niet, maar we kunnen wel zeggen dat dit individueel gaat, niet dat een gehele bevolking in een felle veeg gaat. Mensen in meer geëvolueerde beschavingen kunnen duizend van jullie jaren leven of zelfs miljoenen jaren omdat hun DNA niet geprogrammeerd is om oud of ziek te worden. Maar de ritmische samentrekking en uitzetting van het universum is onontwarbaar verbonden met evolutie en op een bepaald moment wordt een ziel meester van alle lering die is aangeboden in een specifieke omgeving.

Als een ziel dat punt bereikt, kan zij haar lichaam dématerialiseren en een manifesteren dat past bij haar keuze van de nieuwe beschaving, of het kan tijd gaan doorbrengen in een spirit wereld voordat ze zich voegt bij een beschaving die grotere leerervaringen biedt. En sommige zielen – zoals velen van jullie! – zullen vrijwillig kort terugkomen (“backtrack”) op een wijze van spreken, om een jonge beschaving te helpen of een die in duisternis is gehuld en een leven van dat soort welwillendheid is een sprong naar voren in de evolutie.

Geliefde familie, er blijven nog verschillende vragen over op mijn moeders lijst, maar er is niet genoeg ruime hier om ze erbij in te sluiten, dus we zullen ons op de rest in onze volgende boodschap richten. En nu zeggen wij jullie vaarwel, alleen in woorden, omdat onze onvoorwaardelijke liefde voor altijd bij jullie is.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny
Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!