Home > > Matthew Ward - 19 oktober 2014

Matthew Ward - 19 oktober 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Bij het meeste deel van de mainstream media is het verslag over Ebola wel eerlijk; maar zoals de meest belangrijke wereldse zaken wordt dit gemarkeerd door politieke vingerwijzingen, specifiek de weinige gevallen in Spanje en de Verenigde Staten. Volgens gegevens van jullie mobiele wereld komt de verschijning van symptomen diverse dagen na het begin van de ziekte en dit lijkt op symptomen van andere ziekten, deze ziekte komt onvermijdelijk tevoorschijn buiten de zwaar getroffen westerse Afrikaanse landen. Het hartverwarmende aspect is dat de medische gemeenschap een forum heeft gemaakt om angst tot bedaren te brengen of dat de ziekte zich buiten controle kan verspreiden. Natuurlijk kan niemand melden dat het Licht opnieuw zeker maakt dat de bedoeling van de Illuminati om een pandemie en wereldwijde vrees te creëren, een mislukking is.

De politieke neiging om schuld toe te wijzen is heter en zwaarder over ISIS, die het niet zo goed maakt voor zover rapporten om vrees voor hun bedoelingen tot bedaren te brengen, en dus is dat gerechtvaardigd. Die krachten zullen doorgaan om vaart te maken tot geallieerde regionale pogingen hen stoppen, en dat zal gebeuren. De onderliggende factor, steeds toenemend Licht, zal geconstrueerd worden als zelf dienende belangen van buur naties, en die zullen pragmatisch(zakelijk) het toneel opkomen. Als leiders zich zelf terughouden van actieve betrokkenheid zich realiseren dat ISIS krachten hun op terreur gebaseerde “Islam Staat” over welke grenzen ze maar willen, heen dragen, zullen kwetsbare landen in het gekrakeel springen.

Wij weten dat als die twee situaties hun respectievelijke loop gaan nemen, ze zullen zorgen dat veel zielen de gelegenheid oppakken om door die karmische lessen heen te werken. Toch is het verdrietig voor ons dat sommigen van onze Aarde familie anderen behandelen zonder een zweem van genade.

Nu dan, wij verwelkomen jullie vele inzichtvolle vragen en commentaar over de “decade van vertraging”, de jaren 2007 en tot en met 2017, NESARA en hoe het plan voor Aarde’s Gouden Periode tot stand kwam. Om de onderlinge verbondenheid te laten zien van alles, zullen we de puntjes van vorige boodschappen verbinden en enige hiaten in die informatie invullen zodat jullie de tapisserie zich in zijn geheel kunnen zien ontvouwen, zogezegd.

Het meesterplan voor Aarde’s Gouden Periode werd gebaseerd op jullie wereld zijn gereedheid voor internationale verzoening en samenwerking in jullie jaar 2007. Het is niet zo dat de oorzaak voor de vertraging toen begon maar eerder dat de raad had verwacht dat jullie gemeenschap die fase van spirituele en bewuste voorbereiding in die tijd zou hebben bereikt. Als we verder gaan zullen jullie zien waarom de verwachtingen logisch waren, waarom ze niet geschikt waren en waarom dat jaar op jullie kalender centraal was in de tijdslijn van de raad. Alles vond plaats verder dan jullie tijdsconcept, maar we zullen ons best doen om dat uit te leggen in een opeenvolgende lijst van betrokkenheid.

Het plan was er omdat Gaia, de ziel die eonen geleden belichaamd werd in wat nu jullie thuisland planeet is, een oproep om hulp deed. De negativiteit die zich had opgebouwd vanwege meedogenloos bloed vergieten door beschavingen, had Aarde’s licht zo verminderd dat haar vermogen om in haar baan te blijven ernstig in gevaar was gebracht. In de twee vorige periodes toen het leven van de planeet op het spel stond, gebeurde dit loslaten van verzamelde negativiteit met zo’n ernstige kracht van omwenteling dat alle levensvormen omkwamen. Gaia hield van allen, zelfs van mensen die bijdroegen aan de negativiteit, en iedere keer als er weer een vertrek kwam bracht haar dat intens verdriet. Deze keer wil zij dat haar bewoners niet alleen overleven, maar stoffelijk met haar planetaire lichaam ascenderen dat zou worden hersteld naar haar originele oorspronkelijke gezondheid en schoonheid zodat al haar levensvormen samen blij en harmonieus konden gedijen en leven. Haar heldere visie van die Aarde werd manifest in het universele continuüm.

Het aanpassen van Gaia’s wens en de onmiddellijke noodzaak om haar lichaam los te scheuren uit negativiteit had een massale hoeveelheid licht nodig en God autoriseerde krachtige beschavingen om daar voor te zorgen. De eerste instroom stabiliseerde Aarde’s orbit/omloop, trilde haar los van de verschanste negativiteit uit de diepe intense derde dichtheid en stelde haar in staat om te beginnen met het opstijgen. Natuurlijk zou dat licht en alles dat voortkwam uit die verre afgelegen bronnen ook beschikbaar zijn voor al haar levensvormen, maar het was een totaal andere zaak om de mensheid te motiveren om door het duister te turen dat de planeet omhulde zodat ze “het licht konden zien”.

Het was op dat moment dat de raad het plaatje binnenkwam. Ze accepteerden de taak om de mensen te inspireren om de leiding te nemen over hun persoonlijke ascentie door ontvankelijk te zijn voor het binnenkomende licht zodat ze hun eigen (ascentie) konden genereren. Dit was essentieel om twee redenen van gelijk belang voor ascentie: Licht transformeert de op koolstof gebaseerde cellen van lichamen in kristallijnen structuren die in trillingsniveaus kunnen overleven welke de Aarde uiteindelijk zullen bereiken; en door de “sluier” op te lossen tussen het derde dichtheidsbewustzijn en de kennis van het zielenniveau, opent het licht harten en denken voor de spirituele verlichting die zielengroei opwekt.

Na het bespreken van alle ingewikkeldheden, complexheden en benodigdheden die erbij zijn betrokken – moet ten eerste en voornamelijk ieders vrije wil worden geëerd en in overeenstemming met het bevel van de Schepper voor alle bestuurders van alle universums - kwam toen de raad met een plan. Dit moest in een lineair tijdsframe gezet worden voor jullie begrip en daar het jullie wereld is, kon het slechts zijn wat jullie die willen laten zijn. Daarom moesten alle aspecten van het plan deel worden van het collectieve bewustzijn, de energie massa van talloze gedachten, gevoelens en daden die activiteit stuurt in het veld van potentieel van de Aarde en dat bepaalt wat er in jullie wereld gebeurt.

Dus was een grote overweging hoe men het plan in een format kon presenteren waar de mensen over zouden gaan nadenken. In die tijd van jullie geschiedenis werden de Verenigde Staten gezien als de meest wereld beïnvloedende van alle landen, en dat maakte het praktisch om daar te beginnen, en dus was dat zo – leden van die regering werden geïnspireerd om de Nationale Economische Securiteit en Reformatie Act te formeren die gewoonlijk wordt gekend door zijn voorletters NESARA. Die wettelijke regeling is het doel geweest van menigvuldige leugens en sabotage, die leiden naar de ontkenning van haar bestaan door sommigen die er van hadden gehoord en naar serieuze misvattingen door anderen. Als je niet weet wat NESARA eigenlijk omvat – het is niet minder dan de basis van wereld transformatie en spirituele vernieuwing ! – en zijn evolutie via licht en donkere passages, lees de vorige boodschappen alsjeblieft die gedetailleerde verslagen geven. [Speciaal de NESARA editie van 13 augustus 2006 geeft achtergrond informatie; een aantal andere boodschappen houden toegevoegde stukken in.]

De voorzieningen van NESARA en alle andere facetten van het plan werden ontwikkeld in het continuüm, waar, wat jullie denken dat verleden, heden en toekomst is, een serie is van gelijktijdige gebeurtenissen; waar een ziel in zijn evolutionaire station zit en gekend wordt door de hoeveelheid licht dat ze uitzendt en die past bij hun belangen, aangeboren vermogens en de nodige karmische ervaring die gemakkelijk kan worden geregeld. ‘Overeenkomsten van voor de geboorte’ worden met onvoorwaardelijke liefde gemaakt en ontworpen om iedere ziel te begunstigen die deelneemt aan een gedeeld leven en zo was het ook met het plan van de raad, alhoewel dit het meest ongewoon en verreikende was dat ooit werd beraamd. Nooit eerder in dit universum was een gehele beschaving een overeenkomst aangegaan waarbij de grote meerderheid zulk een monumentale uitdaging zou ondernemen: het voltooien van alle derde dichtheids karmische lessen in een leven, wat ze nodig hadden om evenwicht te bereiken en spiritueel en bewust te evolueren naar de vierde dichtheid.

Deze unieke gelegenheid trok triljoenen verlangende zielen aan, veel meer dan er in Aarde’s bevolking kon binnengaan, en zij die werden uitgezocht werden in kennis gesteld van ieder deel van het plan. Ze wisten dat ze na hun geboorte er zich niets van zouden herinneren, maar hun innerlijke leiding zou hen op het spoor houden via boodschappen van zielen-niveau boodschappen naar het bewustzijn – geweten, intuïtie, instinct, aspiraties en inspiraties – want dit is zo bij elk stoffelijk leven. Het verbijsterende verschil van deze tijd was dat alle deelnemers wisten dat zij een wereld zouden helpen scheppen in de lineaire tijd die al bestaat in het continuüm door de verdienste van Gaia’s manifestatie. En allen voelden zeker dat ze hun gekozen rollen meesterlijk zouden uitvoeren.

Desondanks, bij het plannen van een proces van de raad dat weergaloos was in snelheid en omvang, namen ze verstandig in aanmerking dat sommige van de zwakkere zielen misschien zouden struikelen en hulp zouden verwelkomen bij de toevoeging van het voortdurende instralen van licht uit verre beschavingen, en het plan hield diverse middelen in om met die onzekerheden om te gaan. Sterkere zielen die levens hadden gedeeld met zwakkere konden zelf een deel van het zware karma van die zielen op zich nemen; vrijwilligers voor die rollen zaten in de vierde of hogere dichtheden, en dat waren dus de energie healers, psychische/mediamieke tussenpersonen en ontvangers van telepathische communicatie die zouden helpen op hun respectievelijke wijzen. Een veelvoud aan zielen was nodig om weg-wijzers te worden en standaard dragers. Sommigen zouden intuïtief de waarheid kennen van informatie die door boodschappers in het licht werden door gegeven en die dit met allen deelden die ontvankelijk waren, anderen zouden actief worden bij diverse hervormingspogingen of zich voorbereiden op beroepen waar ze positieve veranderingen konden beïnvloeden; en weer anderen van de vele zielen die als voorbeeld de kracht van positieve gedachten en gevoelens en de vreugde om op goddelijke manieren te leven, zouden aantonen, zouden andere rollen ook invullen.

Zeker is het geen verrassing dat jullie die standvastig zijn gebleven in het licht ondanks obstakels, teleurstellende tegenslagen en misschien minachtende oneerbiedigheid bij de vrijwilligers zitten die zijn uitgezocht om een of meer van die rollen in te vullen die zo velen geholpen hebben op hun ascentie pad!

Vitaal voor het plan waren zielen die wrede omstandigheden zouden scheppen die de massa’s nodig hadden en als dat voltooid was zich bij de lichtkrachten zouden voegen. Alleen de meest hoog geëvolueerde wezens konden aan die missies worden toevertrouwd en de raad selecteerde de vrijwilligers wier betrouwbaarheid in de meest moeilijke gebieden van lichtdienst zich telkens weer hadden bewezen. Er was geen enkele reden om vooruit te lopen dat ze in een later deel van hun overeenkomst zouden overlopen/afvallen maar dat is wat er gebeurde. Die mensen waren onder de bekoring gekomen van het duister die de planeet opslokte en zij weigerden om hun macht, hun controle van de massa’s en fortuinen die zij illegaal of immoreel hadden gewonnen, op te geven. Geen enkele mate van drang op het zielen- of op bewustzijnsniveaus, geen beloftes van hulp of waarschuwingen over zelf-oordeel in levensterugblikken overtuigden hen ervan om hun overeenkomst te eren.

Dit zijn de top van de Illuminati, een verbond van ongelijke groepen die eigenaar zijn van of zijn geïnfiltreerd in elke organisatie, instelling en corporatie die op het leven in jullie wereld invloed heeft, van regeringen tot aan banken en handel, van godsdienst tot opvoeding en media, militaire partijen, legale en rechtsstelsels. Die verbintenis, welke piramidaal is met een handvol individuen die aan de top staan en vele, vele slaafse volgelingen onderop die er geen idee van hebben dat in een klasse werken met een kwaadwillende kracht, is ook bekend bij jullie als de geheime regering, de een wereld regering, de nieuwe wereld orde, de cabal of de elitisten/elitairen.

Alhoewel de tijdslijn van de raad voor wereld situaties om enorm te worden verbeterd en de lasten van de volkeren vergemakkelijkt te worden zodat zij ‘het licht konden zien’ in jullie lineaire tijd was aangekomen, gingen de Iluminati door om waarheden te verbergen en om oorlogen, verwoesting en ziekten te brengen en brachten ze armoe net zoals veel generaties van duisteren voor hen hadden gedaan. Dat had geen invloed op Aarde’s ascentie tempo – ze ging de vierde dichtheid in precies op schema zoals was voorbeschikt, aan het eind van 2012 – maar meedogenloze beroering en problemen en ontkenning van waarheden hebben de meesten van haar bevolking in het derde dichtheid beperkt bewustzijn en spiritueel besef vast gehouden.

De miljarden die met ontberingen moeten omgaan of met onrechtvaardigheid die opgestapeld wordt boven op andere of met nauwelijks overlevingskansen, kunnen zich niks voorstellen behalve het geweld, de ellende, wanhoop en vrees in hun leven. Gevechtstroepen geloven wat hen werd verteld. Het is jullie vaderlandslievende plicht om te vechten voor vrijheid of is het jullie verantwoordelijkheid om zich te wreken wat er jullie voorouders werd aangedaan. Het grote aantal dat dienst heeft in gezelschappen die de machinerie van oorlog produceert kan wel dood en verwoesting verafschuwen, maar hun voornaamste belang is hun levensonderhoud dat hun families ondersteunt. En dus, tegengesteld aan de verwachtingen van de raad van jullie gemeenschap hun ontwikkeling rond 2007, hadden gedachten aan een vredige wereld waar iedereen gelijk deelde in Aarde’s overvloed maar een zwakke voet tussen de deur van het collectieve bewustzijn.

Ons antwoord op dit moment van de talloze lezers die hun belang hebben uitgedrukt in de politieke toekomst van de Verenigde Staten kan vreemd lijken, maar jullie zullen zien dat het vol bedoeling is. De twee geciteerde vragen vertegenwoordigen andere: “Zullen de november verkiezingen de Republikeinen controle geven over het Congress? En “Jullie voorspelden correct dat Barack Obama zou worden gekozen als president van de VS in 2008. Zal Hillary Clinton de eerste vrouwelijke president worden in 2016?”

Wij zullen niet weten welke kandidaten zullen worden gekozen in november totdat de stemmers van die natie besluiten. Daar wij vaak gezegd hebben dat het resultaat van alles dat op Aarde zich voordoet omdat het een fait accompli (gedane zaak) is in het continuüm is het natuurlijk je af te vragen waarom wij niet weten wie de winnaars zullen zijn. De verkiezingsresultaten zullen de planetaire ascentie geen ziertje beïnvloeden en zullen weinig inslag hebben op het collectieve bewustzijn, die de energie samenstelt die niet alleen door mensen wordt voort gebracht maar ook door elke andere levensvorm op de planeet. Omdat de winnaars niet betekenisvol zullen zijn in die contexten en er geen duidelijkheid is in Aarde’s veld van potentieel, is er voor ons geen manier om te weten wie dat zullen zijn. Wat betreft de presidentiele verkiezing in 2016, zal er zoveel plaats vinden in de volgende twee jaren dat zelfs een risicovol gissen over wie voor dat ambt gaat zou dat zinneloos en nutteloos zijn.

Wij voorspelden niet, we stelden met zekerheid vast dat Barack Obama zou worden gekozen, en dit brengt ons terug bij waarom 2007 een centraal jaar was : dat is als gedachten over zijn wezen een potentiele presidentiele kandidaat was voor de VS het collectieve bewustzijn binnenkwam. De ziel die als Barack Obama incarneerde werd gekozen om jullie wereld te leiden naar Gaia’s lang verwachte era van vrede, dus was het essentieel dat gedachten en gevoelens die hem als president begunstigden, omhoog kwamen, die dan bleven groter worden totdat het energie stuw moment niet meer was te stoppen. Het besluit van de stemmers om hem het volgende jaar te kiezen was voorbestemd zo zeker als Aarde’s ascentie.

Laten wij jullie vertellen waarom een personage van zijn ziel de keuze was van Gaia en van de raad. Nadat zijn ziel oorspronkelijk kwam uit een vierde dichtheids beschaving, werd zijn afkomst universeel gerespecteerd als personage die zich had ontwikkeld tot de zevende dichtheid via veelvoudige levens van het leiden van strijdende/botsende volkeren naar harmonieuze samenwerking en het helpen van beschavingen maar ook tussen strijdende groepen in een bevolking; anderen waren leden uit universele adviseurschap-raden om beschavingen op te waarderen in hun opvoedende, regerende of rechtssystemen; en velen hadden de hoogste top posities in hoog ontwikkelde werelden. Barack Obama is aangeboren begiftigd met die opeen gestapelde wijsheid, kennis en ervaring en levenslang heeft hij leiding op zielenniveau gevolgd om de vredesmissie te vervullen waarvan hij niet bewust wist dat hij die voor de geboorte accepteerde.

Hadden de zielen die binnen kwamen om verwoesting te scheppen voor de massa’s – wat ze inderdaad deden – en die niet terugkwamen op hun overeenkomst om zich achteraf bij de lichtkrachten te voegen, dan zou de tijdslijn in het Gouden Periode Meesterplan de overhand hebben gehad. En nu zou Obama veel van zijn presidentiele missie hebben voltooid en zou jullie gemeenschap goed op weg zijn op het pad om vredig te leven. In plaats hiervan erfde hij twee oorlogen en vecht nu tegen terrorisme dat geen klein deel is van hun nakomelingschap. En ondanks de immense licht voortgang om het wereld netwerk van de Illuminati te verzwakken, behielden zij voldoende kracht van binnen en verder dan het Congress om de meeste van Obama’s visionaire initiatieven tot ondergang te brengen, en hun pogingen om de negativiteit van verdeeldheid vast te houden, levend en wel in jullie gemeenschap heeft geholpen zonder dat te bedoelen door zijn politieke tegenstanders. De Verenigde Staten heeft geen monopolie hierop – heel weinig regeringen in jullie “vrije” wereld zijn vrij geweest van de invloed van Illuminati, en de meesten zijn bestoken door concurrerende leden die impasses brengen in plaats van progressie.

En helemaal zeggen wij niet dat iedereen het zelfde idee moet hebben over regeren of een andere zaak – het komt door het assimileren van de diversiteit van ideeën, culturen en filosofieën dat een beschaving verrijkt wordt en vooruitkomt! Wat wij zeggen is dat vele zielen die uitriepen om deel te nemen in belangrijke rollen om de era van vrede binnen te luiden niet gedaan hebben wat ze voelden zeker te moeten doen: keuzes maken als vervulling van de door hen gekozen missies. Dit is de oorzaak en het effect van de tien jarige vertraging.

Geliefde zusters en broeders, vertaal alsjeblieft niet “vertraging” met “dat dit voor altijd is!”zoals een lezer schreef. Er zijn myriaden gebieden in jullie wereld waar verbetering aan het gedijen is dankzij toegewijde individuen, stedelijke groepen of nationale en internationale organisaties. De grote media breiden rapporten uit van dergelijke verhalen en er is een overvloed aan hartverwarmende informatie in interviews op de tv, in documentaires, in conferenties, workshops, boeken, tijdschriften en op het internet. Natuurlijk kunnen jullie niet allemaal actief deelnemen aan dit soort voorwaarts gaande ondernemingen – de meesten van jullie tekenden niet in om dat in ieder geval te doen – maar het je dankbaar voelen voor die successen en er blij mee zijn en het optimistisch zijn over de toekomst van de Aarde zendt een overvloed aan licht voort. Licht, dezelfde energie als liefde, is de sleutel om een vollediger realisatie te manifesteren van het plan van de raad voor de Gouden Periode.

Nu dan, net als er geen bewijs was van het dramatische gebeuren toen Aarde de vierde dichtheid inging, zal er niets intens zijn als 2017 zijn einde nadert terwijl de planeet de hogere “lagen” van dichtheid binnen gaat. Er zit geen grens daar tussen net als er geen is tussen de dichtheden zelf, die wij alleen maar een nummer geven om de ontwikkeling aan te geven bij een plek van spiritueel en bewust besef. Energie stroomt gewoon hier en daar in overeen stemming met de vibraties die worden uitgezonden door de aanhechtingen van alle gedachten en gevoelens die constant omhoogschieten vanuit de Aarde, en ascentie gaat naar gebieden waar de vibraties hoger zijn, of sneller zijn, dan waar jullie eerder waren. Maar, soms produceren hemelse verbindingen energiegolven die snel in orbit zijnde lichamen sturen naar hogere astrale lagen, en dat zal het geval zijn in het latere deel van jullie jaar 2017, dat samenvalt met de decade van vertraging die zijn eind bereikt. In de tussentijd zal de Aarde door toenemend hoge vibraties reizen welke nieuwe veranderingen zullen doen geboren worden en die stuwkracht zal toevoeren naar iedereen onderweg.

Onze geliefde Aarde familie, als wij wisten wanneer de grote veranderingen zullen gebeuren waar jullie naar vroegen, zouden we blij zijn dat jullie te vertellen – onze vorige boodschap legde uit waarom wij dat niet weten. Zelfs God weet dit niet. Laat me even voor mezelf spreken om je een kleine illustratie te geven over de voorkennis van vrije wils keuzen. Enkele jaren geleden toen twee mannen mijn zus het hof maakten, vroeg mijn moeder God welke ze moest kiezen of geen ervan. God zei: “Ik weet het niet.” Mijn moeder vroeg hoe HIJ dat niet kon weten omdat zij deel van Hem is, en God gaf het antwoord: “Ja, dat is zo en zo gauw als zij het weet, zal ik dat ook weten.”

Lichtende zielen door het universum zijn bij jullie in spirit, juichen jullie toe om steeds door te gaan en sommigen zijn direct naast jullie op je ascentie pad.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

[Bericht van Suzy: Ik zou graag iedereen willen antwoorden die hun waardering hebben uitgesproken voor de boodschappen, maar daar er geen tijd voor is, neem ik de gelegenheid om jullie allen te bedanken. Jullie e-mails en brieven betekenen heel veel voor me !

Als jullie deze boodschap kregen doorgestuurd en als je graag toekomstige boodschappen direct wilt ontvangen, kom dan in de Yahoo group. De link staat boven aan Matthew‘s Messages pagina op mijn website.]

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl