Home > > Matthew Ward - 14 november 2014

Matthew Ward - 14 november 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We zijn blij om over vragen te praten over onze laatste boodschap maar ook het vragen over onze kijk op recente gebeurtenissen en we beginnen met de robot satelliet die op een komeet is geland. Het manoeuvreren van een voorwerp zodat het iets kan ontmoeten dat door de ruimte schiet is geen klein kunststuk, en we zeggen: Dat was een goede show! Duidelijk is de verdienste ervan een viering als een technologische triomf, maar we zien ook zijn grotere betekenis: Jullie beschaving kijkt in vrede naar de sterren – niet lang geleden was de bedoeling van enkele mensen op Aarde om oorlog te voeren in de ruimte. Na een tijdje zal jullie beschaving de wens en het vermogen verkrijgen om verre thuislanden te bezoeken van universele broeders en zusters.

Nu, onze opinie over twee wijd en zijd gepubliceerde verkiezingen – ten eerste, in de orde van wat eerst kwam: stemde het volk in zuid-oost Oekraïne om bij Rusland te horen. We zien deze stem van het grootste deel dat wordt gehoord via een democratische proces als een welkome stap en ook weg bij historische oneerlijkheid. Pertinent is hier ons antwoord op een vraag in een vorige boodschap:

Wat beduiden Poetin’s daden in Oekraïne voor dat gebied? Op korte termijn, algemene verwarring en in sommige delen gevechten. Poetin wil hetzelfde wat andere nationale leiders willen: een sterke economie, een stabiele regering en een kalme burgerij. Hij realiseerde zich niet de breedte van ontevredenheid bij de Oekraïeners of verwachtte geen geschreeuw nadat degenen die in de Krim stemden op samengaan met Rusland, waar het grootste gedeelte van de stemmers een comfortabele bekendheid mee voelen. Door jullie opgeslagen geschiedenis heen werden grenzen heen en weer gezwaaid in overeenstemming met de winnaars van oorlogen die voortkomen uit winst of verlies of door controle, en behoefte aan natuurlijke bronnen. Nooit hebben de enkelen aan de macht gezien hoe dit de bevolking beïnvloedde, wier lot het was om de resultaten van een cultuur te verdragen of in verschillende nationale allianties te splijten of bij het combineren van verschillende culturen onder een vlag.
[2 juni 2014]

Het is best een andere materie in de Verenigde Staten, die van alle grote landen de meest extensieve vermenging van rassen, godsdiensten, voorouderlijke nationaliteiten, etniciteit en culturen heeft, een rijkheid die een natie geweldig kan vergroten met wijze regering. Zielen op dit station zijn à politiek en onpartijdig en het is zonder oordeel dat we dit land zijn midden-termijn verkiezing zien maken met weinig of zelfs geen indruk in de status quo die economisch en legaal de burgerrechten ontnemen van het grootste deel van de “minderheden” populaties. Wij zeggen hetzelfde al jullie analisten die meer partijgangers zien wijzen naar obstructie en wettelijke actie ten gunste van de belangen van de rijken.

Maar dit is maar voor de korte termijn en geen oorzaak voor ontmoediging. Het zijn de discussies die achter de schermen doorgaan die het groter goed van iedereen zullen dienen. Leiders in diverse regeringen, industrieën en wetenschappen richten zich op zaken zoals vredes overeenkomsten, wereld economie stabiliteit, het milieu, nucleaire ontwapening, vluchtelingen, verarming, duurzame energie, vermindering van vervuiling, gezondheidszorg en nieuwe technologieën, en sommige gesprekken houden ook leden in van jullie buitenaardse familie. Effecten van die inspanningen naar internationale samenwerking zullen toenemend worden gezien en Aarde’s standvastige koers naar lagen van oplopende hoge vibraties verzekert dat uiteindelijk wijze leiders, rechtvaardigheid en harmonieuze samenwerking zullen regeren in en tussen alle regeringen.

Verdergaand naar twee recente speeches, ook in die volgorde, citeren we opmerkingen waarin ook andere lezers hun gevoelens uitdrukken: “Waarom kreeg Paus Franciscus’ openheid van geest over abortus en homo’s zo’n storm van afkeuring van de rest van het Vaticaan en enkele priesters? Is hij de enige die zich realiseert dat onze kerk leden gaat verliezen als die niet uit de Donkere Eeuwen gaat en begint om een hedendaagsecongregatie te worden?”

Paus Franciscus handelt met echte zorg, eerlijkheid, bescheidenheid en inspiratie vanuit het zielen niveau. Anderen uit de hiërarchie van de kerk handelen uit vrees dat elke afwijking van het dogma hun controle zou verzwakken over vrome aanhangers en meer, en dat leidt tot meer onthullingen over lang verborgen waarheden. Na de onthulling(disclosure) enkele jaren geleden dat pedofielen in het priesterdom beschermd werden door het Vaticaan, was dat lichaam vastberaden om enige andere geheimen tegen te houden om ook op te duiken. Te weten is dat het de internationale hoofdkwartieren van het Satanisme zijn en huizen met kunstschatten en goud sommige kardinalen zijn Illuminati; de fundering van het Christendom werd bedacht door de vroege regeerders van staat en kerk om het geloof van de pocketboeken van de massa’s te beheersen en door de eeuwen heen bracht het Katholicisme schaamteloos aan de controle te cementeren over hun wereld congregatie heen; pausen die hervormingen voorstonden werden vermoord. Als deze waarheden naar buiten komen zullen alleen spirituele aspecten van die godsdienst, maar ook van de anderen, behouden blijven.

In Vladimir Poetin’s rechtuit zijn over de status van jullie wereld, op het Valdai Internationale Discussie Groeps Vergadering, roept hij ook op tot verandering. Wij zien hem niet als“hypocriet door de Verenigde Staten te beschuldigen om onrust stoker van de wereld te zijn,” maar hij was niet juist om de volle verantwoordelijkheid te leggen op dat land om “zich te bemoeien met alle gebeurtenissen over de wereld”. We wilden dat hij gezegd had dat het de hele tijd de werking van de Illuminati erbinnen in waren geweest en ver buiten die regering.

Wij selecteerden een paar van zijn verklaringen om te laten zien waarom wij zijn speech zien als een mijlpaal voor jullie gemeenschap door een van jullie meest machtige leiders. Als er informatie uit de context wordt gehaald, kan de volledige betekenis verkeerd worden geconstrueerd; als je interesse hiervoor hebt en tijd, dan raden we jullie aan om de speech in zijn geheel te lezen. [http://gffreepages.blogspot.pt/2014/10/a-must-speech-at-valdai-clubs-meeting.html] [Nederlandse vertaling: nederlandse-vertaling-volledige-poetins-valdai-2014-toespraak.doc ]

“Wij zijn een periode van verschillende interpretaties en opzettelijke stiltes ingegaan in de wereld politiek. De Internationale wet werd geforceerd om telkens weer terug te treden door de aanvallen van wettelijk nihilisme. Objectiviteit en recht werden opgeofferd op het altaar van politiek eigenbelang. Scheidsrechterlijke interpretaties en vooringenomen beoordelingen hebben wettelijke normen vervangen. Tegelijkertijd heeft totale controle van de wereld massa media het mogelijk gemaakt als er wit gewenst wordt om wit als zwart te schetsen, en zwart als wit …”

“De laatste tijd hebben we ook toegenomen bewijs dat ronduit blackmail gebruikt werd met betrekking tot een aantal leiders. Het is niet voor niets dat ‘grote broer’ miljarden dollars besteedt om de hele wereld, inclusief zijn nauwste bondgenoten, onder surveillance te houden.”…

“Misschien is de buitengewone positie van de Verenigde Staten en de manier waarop ze hun leiderschap uitdragen echt een zegening voor ons allen, en hun bemoeienis bij gebeurtenissen over de wereld brengt vrede, welzijn, progressie, groei en democratie en we zouden dan misschien ons kunnen ontspannen en er blij mee zijn?

Laat me zeggen dat dit niet het geval is, absoluut niet het geval.”…

“Het is onwaarschijnlijk dat iemand nu absolute diepgaande, gefikste oplossingen kan bieden. We zullen uitgebreid werk nodig hebben door deelneming van een wijd bereik van regeringen, wereld zaken, burger gemeenschap en dergelijke platforms als die van ons.”

Nu dan, terwijl we nadachten over hoe we konden antwoorden op lezers die naar mijn verklaring in de laatste boodschap vroegen: “Zelfs God weet dat niet.” Over de timing van toekomstige gebeurtenissen, zei God dat Hij wel wilde antwoorden.

Mijn lieve kinderen, dit is God hier. Het schijnt dat sommigen van jullie zenuwachtig werden over Matthew’s accurate verklaring over wat ik weet, of in dit geval niet weet. Jullie zijn misleid door het concept van godsdienst over wie ik ben ‘niet mijn wil geschiede maar die van u’ Ik zet geen parameters neer voor enige van mijn nakomelingen! Het gaat allemaal om de vrije wil, en ik weet niet wat jullie gaan doen met die van jullie totdat je die hebt gedaan. En ik bemoei me nooit met wat jullie doen zelfs als het niet in je beste belang is, als je afwijkt van wat je had gekozen te doen. Ik ken jullie keuzes – Ik leerde die toen jullie die in je zielen contracten zetten.

De vrije wil is aan ieder van jullie door de Schepper gegeven, ik niet, maar net als het hoofd van de uitblinkers van andere universiteiten gebonden zijn om dat geschenk te eren, zo ben ik dat in dit universum. Ik heb geen overeenkomst met die regeling.. Uiteindelijk komt de energie die zonnen en kinderen en bloemen maakt – alles dat in de kosmos bestaan – van de Schepper’s Big Bang, zoals jullie dat noemen. Jullie kunnen die energie gebruiken hoe je dat wilt – dat is wat de vrije wil is.

Ik heb een vraag. In plaats van dat jullie dat geschenk hebben, zouden jullie dan liever dat ik besluit wat jullie doen van het ene op het ander moment, wat jullie interesses zullen zijn, met wie je bevriend zult zijn, wat je moet doen met een relatie of baan of waar je woont en al het andere in je leven? Zouden jullie dan geen stropoppen zijn als het was zoals die dingen waren?

Ja, jullie zouden dat en dus zijn ze dat niet. Het is jullie leven, mijn beste kinderen, het is niet van mij om te leven, net als het niet van je ouders is om dit voor jullie te leven. Wat er
gebeurt is dit: ik beleef alles zoals
jullie dat beleven, ik leer zoals jullie leren, ik groei alsjullie groeien. Jullie allemaal en de rest van de zielen in dit universum zijn wie ik ben. Ik ben net zo zwak als de zwakste, zo sterk als de sterkste, zo verdrietig als zij die verdriet hebben, zo blij als zij die zich verheugen. Ik houd van iedereen onvoorwaardelijk hoe zij dan ook het geschenk van de Schepper gebruiken – of misbruiken -.

Maar, sedert ik jullie allen ben en we hier samen voor de eeuwigheid in zitten, weet/kenik het Grote Plaatje, wat onze samengestelde zelven aan het manifesteren zijn in ons universum. Juister gezegd, wij zijn dit universum, en dat verandert constant door de onbeperkte vrije wils keuzen van iedere aparte ziel. Dit houdt allen in die hemelse lichamen wensen, alle mensen, dieren, planten en andere wezens in iedere beschaving en spirit wereld in ieder zonnestelsel, in iedere galaxy. Jullie hebben geen getal dat zo groot is. (dat zo hoog gaat).

Terwijl mijn “paraplu zelf” zoals Suzy het noemt wat ik amalgamation (samensmelting/fusie) noem, houd ik galaxies ordelijk in omloop, autoriseer ik mijn meer ontwikkelde zelven om nucleaire oorlog te voorkomen – dat is de uitzondering die de Schepper maakte op de vrije wil – en om mijn zelven te helpen die dit vragen, en ik praat met de goden en godinnen die mijn tegenhangers (duplicaten) in andere universums zijn. Je wilt niet in een daarvan betrokken worden, dus haal ik dit terug naar de Aarde waar dingen zo eenvoudig zijn als alles dat jullie doen, alles wat jullie denken en voelen, zo veel worden als ik ben, als wie jullie zijn. Dit komt omdat we Een zijn, mijn geliefde kinderen, en voor altijd zal dit zo zijn.

Dank u God. Uw antwoord was zo veel duidelijker dan wat het resultaat zou zijn geweest bij ons eigen nadenken. Sommige lezers vroegen of onze verwijzingen naar God en Schepper in onze vorige boodschap betekent dat zij niet dezelfde zijn en ik vroeg mijn moeder om de boodschap op te zoeken die uitlegt hoe Hij (God) en de Schepper verschillen. [4 januari 2006]

Dank u, moeder. We bedanken ook de heer die een e-mail schreef die we deels citeren omdat zijn gedachten en vragen gelijksoortig zijn als welke ook door een aantal anderen werd gesteld, en we zullen ook meer bijgevoegde relevante vragen beantwoorden.

“Ik dacht dat het een universele wet was dat een of een groep mensen/zielen geen toestemming kreeg om de ascentie te stoppen of te beperken van degenen die willen opstijgen. Als dit een echte regel/wet is, waarom heeft de raad dan geweigerd om erin te stappen en om die Illuminati en anderen te verwijderen? Deze raad, die de zielen aanstelden die hun contracten afvielen, schijnen hun handen schoongeveegd te hebben, keerden hun rug naar ons mensen toe en lieten de ascentie van de mensheid in de steek.

“Het stelsel heeft de ascentie van de mensheid tegengezeten. Men moet zich afvragen of planeet Aarde een plek is waar men zonder consequentie maar doet wat men wil. Een leven wordt geleefd, verwoestend, constructief, wat dan ook en als de ziel terug keert krijgt die een klop op de rug, een felicitatie en een gouden ster voor een taak die men goed gedaan heeft. Dus, alle consequenties van een ziel schijnen medelijdend te zijn, als vertrouwde zielen zijn weg/afgevallen en het niet uitmaakt indien ze terugkeren naar deze raadselachtige plaats die hemel wordt genoemd.”

Toen zielen afvielen bij het tweede deel van hun overeenkomst, keerde de raad niet hun rug naar mensen. Zij konden de vrije wilskeuzen van de “weg vallende” zielen niet loochenen om door te gaan verwoesting en wanhoop te scheppen, maar ze konden wel bij hen pleiten om dat niet te doen. De middelen waarmee de raad handelde op zielenniveau was om een overvloed aan licht te zenden die het geweten van iedere “wegvallende” ziel versterkt om dit te ontvangen; en buitenaardsen die tussen jullie in leven, kwamen tevoorschijn in hun aangeboren wereld lichamen als extra nadruk toen ze hen vertelden wat ze zouden tegenkomen in het spirit leven en bij de volgende incarnatie als ze hun gehele overeenkomst niet zouden eren. We zullen daar op terug komen.

Tegengesteld aan het stelsel dat de menselijke ascentie tegen zat, was het plan van de raad ontworpen met uiterste zorgvuldigheid om Aarde’s mensheid te helpen in overeenstemming met Gaia’s wens dat ze stoffelijk zouden opstijgen met de planeet. Daarom hield dit voorzieningen in waarin sterkere zielen de zwakkeren konden assisteren met toevoeging van het intense licht dat machtige beschavingen naar de Aarde straalden. De “wegvallende” zielen hadden het recht om dat licht zelf te weigeren, maar ze konden niemand tegenhouden om dit te ontvangen. In de hele tijd dat de turbulentie die door Illuminati werd geschapen en de ellende zich uitbreidde na de “af-snijding” die gebeurde rond 17 jaren geleden in de lineaire tijd, hebben een miljard en meer zielen verlangend en dankbaar het licht omhelsd. Dat is deels waarom de ontwikkeling van jullie gemeenschap met maar een tiental jaren, niet nog meer, werd vertraagd; en nog, geen vertraging van wat dan ook was er bedoeld te gebeuren.

Wat betreft de consequenties die deze vertrouwde zielen die weigerden … als ze terugkeren naar die raadselachtige plaats die hemel wordt genoemd, overkomt, wat er gebeurt nadat zij het Nirvana binnenkomen, wat de juiste naam is van Aarde’s spirit wereld, is veel ernstiger dan jullie je kunnen voorstellen. Nirvana is samen gesteld door veel flexibele energielagen, en in overeenstemming met de wetten van de natuurkunde die het leven in dit universum regeren, worden zielen die overgaan vanaf de Aarde automatisch getrokken naar de laag die evenredig is aan hun levensenergie die van moment op moment geregistreerd was in de onfeilbare Akasha opnames.

Jullie zijn zielen die een stoffelijke ervaring hebben, dus het meest spreken wij over individuen als zielen, eerder dan over personages. Iets dat enige tijd geleden gezegd werd in een boodschap is niet beknopt herhaald: Het is de psyche en het etherisch lichaam van de personage die naar Nirvana’s toegewezen energie laag gaat. Net als de liefde-licht essentie van de Schepper, wordt de ziel bevrijd, vrij om nog een personage te scheppen, die net als anderen in de afkomst – net als alle wezens in de kosmos – een onafhankelijke, ongeschonden, onsterfelijke ziel is die energetisch en bewust verbonden is met alle anderen.

Om verder te gaan, de felicitaties en een gouden ster voor een taak die goed is gedaan,zou er zijn voor de “weigerende” zielen in zoverre als bij de vervulling van het eerste deel van hun overeenkomst. Want dat deden ze tot op de letter, miljarden zielen – velen ervan werden begunstigd door de extra hulp die voorzien was in het plan van de raad – ze verkregen hun doel om de derde dichtheids karmische lessen te voltooien en evolueerden in de vierde dichtheid. Maar, hun weigering om het tweede deel te eren van hun overeenkomst deponeerde hen naar de laagste laag van het Nirvana, waar ze dezelfde emotionele en stoffelijke pijnvoelen die zij veroorzaakten aan alle anderen na de tijd van het “afsnijden”.

Alle bewoners van die laag vrezen het licht, dus alleen een speldenpunt is constant beschikbaar in die duistere wereld waar ze wonen met alle verschrikkingen die zij zelf veroorzaakten in hun Aarde levenstijd. Indien zij hun vrees voor het licht overstijgen, gaan ze naar een niveau dat een beetje meer licht heeft, en zo verder en zo voort totdat zij voldoende hebben geabsorbeerd om in een of andere derde dichtheid wereld te incarneren met het bewustzijns niveau van slakken of van kort levende insecten, bijvoorbeeld. Het op dat punt beginnen is een daad van goddelijke genade; dit haalt alle cellulaire patronen weg die anders andere personages zouden beïnvloeden om dezelfde loop te nemen als iemand wier leven hen liet neerzetten op dat laagste niveau. Het is ook goddelijke genade dat ieder zijn eigen groei patroon neerzet, ieder accepteert het licht als ze klaar zijn, dus de fase om “het opnieuw bereiken” van een incarnatie en om te evolueren naar de menselijke status in een derde dichtheidsbeschaving kan relatief snel gebeuren, zeg maar een duizend van jullie jaren, of nog meer in de miljoenen jaren.

Zeer weinig mensen, of niemand zou de Aarde heden als een soort schitterende hemel beschouwen, wat velen denken dat het leven hierna is voor “goede” mensen – en de hogere lagen van het Nirvana zijn dat! – maar Aarde zal dit worden. Het steeds groeiende licht – LIEFDE – in jullie wereld manifesteert het paradijs van Gaia’s visioen dat jullie opwacht in het continuüm.

Geliefde zusters en broeders, altijd zijn onze woorden in onvoorwaardelijke liefde en wij eren jullie standvastigheid in het licht. _

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl