Home > > Matthew Ward - 18 augustus 2018

Matthew Ward - 18 augustus 2018

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. De meeste van uw vragen en opmerkingen gaan over de besloten ontmoeting tussen de president van de Verenigde Staten, Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin, dus laten we hiermee beginnen. De bijeenkomst moest privé zijn, waarbij alleen hun vertalers aanwezig waren, omdat de aard van de meest essentiële informatie waarover ze spraken geheimhouding vereiste. Het is wat leden van buitenaardse speciale krachten in inlichtingendiensten ons hebben verteld: Rusland heeft ontelbare computerbestanden en opgenomen telefoontjes die het bewijs zijn van Illuminatie-misdaden tegen de menselijkheid.

Deze bewijsvergaring was cruciaal omdat Poetin, een van de krachtigste en goed geïnformeerde personen in jouw wereld, de groep achter de schermen aan het werk zet om de schuldigen te arresteren en te vervolgen. Naast de twee presidenten zijn andere invloedrijke personen in regeringen en economische, juridische, zakelijke, militaire, religieuze en mediasectoren betrokken bij deze enorme onderneming; en totdat alle dominostenen op hun plaats zijn, kan het belangrijkste aspect van het gesprek van Poetin en Trump tijdens de bijeenkomst in Helsinki niet openbaar worden gemaakt.

De top van de Illuminatie voelde echter dat er iets aan de hand was. Oorspronkelijk waren hun beschuldigingen tegen Poetin en Rusland, door de herrie die werd veroorzaakt door Illuminatie-volgelingen, wraak voor zijn herhaalde weigering om met hen samen te werken. Nu, het belasteren van hem en zijn land was een zaak van urgentie. "Russische inmenging in de verkiezing van de Verenigde Staten 2016" en "het creëren van verdeeldheid onder de kiezers via sociale media" is geëscaleerd tot "Rusland zal proberen verkiezingen in alle democratische landen te manipuleren", "Poetin heeft een cyberspaceoorlog gevoerd", en "Rusland kan elektriciteitsnetten afsluiten ??en chaos creëren. "

Het doel van deze versterkte anti-Rusland propaganda is om de bevolking ervan te overtuigen dat niets dat uit dat land komt te vertrouwen is, niets dat Poetin zegt kan worden geloofd, zodat wanneer het bovengenoemde bewijsmateriaal naar voren komt, het zal worden verdisconteerd. Die reactie is waarschijnlijk en dat geldt ook voor de heftige ontkenningen van de Illuminatie, maar uiteindelijk zullen de waarheid en gerechtigheid zegevieren. Als je hebt gehoord of gelezen over de mogelijkheid van arrestaties en aanklachten, wees kritisch - sommige van die informatie is juist, andere niet, en waar de Illuminatie de media controleren, wordt de juiste melding gerapporteerd als 'samenzweringstheorie'.

De steeds stijgende vibraties ondersteunen de gezamenlijke inspanning om hun lange regeerperiode van misleiding en wereldcontrole te beëindigen door middel van hun kwaadwillige internationale imperium. Wanneer dat rijk echter slechts stof en puin is geworden, zullen de gevolgen van zijn economische verwoesting en maatschappelijke manipulatie voor veel mensen blijven bestaan, en vele anderen zullen nog steeds onderdrukt worden door tirannieke regimes. Jullie missie als lichtwerkers blijft vitaal! Door de liefde-licht-energie in jullie gedachten, gevoelens en daden vooruit te zenden en de aarde te visualiseren die ondergedompeld is in gouden licht, zal de dag versnellen waarop alle mensen zich kunnen verheugen in vrijheid en delen in de overvloed van de wereld.

Nu dan, wij willen altijd jullie interesses in wereldgebeurtenissen bespreken, en dit doen in de context van universele wetten en planetaire en persoonlijke ascensie dat jullie bewuste gewaarzijn verhoogt. Het doel van onze berichten is ook om verlichting te bieden over andere zaken die even belangrijk voor jullie zijn om te weten, en we verwelkomen alle opmerkingen en vragen van spirituele aard.

"Ik snap dat ik een ziel ben met het lichaam van een persoon, en niet andersom. Het probleem is dat ik niet precies weet wat een ziel is of doet of waar het vandaan komt. De paar mensen met wie ik kan praten over de metafysica, lijken het ook niet te weten. Wat kan Matthew ons vertellen over de mysterieuze ziel?"

We zullen ons best doen om dit "mysterie" op te helderen. De ziel komt van de Schepper / Creatie-Schepper, de Bron van alles wat bestaat; Creatie, het "product" van de creërende actie. Voor de eenvoud zeggen we Schepper, en andere benamingen voor het Ultieme Kosmische Wezen omvatten De Totaliteit, Alles Dat Is, Ik BEN en De Eenheid Van Alles. De meeste mensen schrijven deze alomvattende termen toe aan God, ongeacht de naam die religies de Ziel gegeven hebben die het Opperwezen in dit Universum is, omdat religies beweren dat Hij en Schepper één en dezelfde zijn en jouw wetenschap geen onderscheid maakt tussen dit Universum en de kosmos, die momenteel zeven Universums van onschatbare grootte bevat.

We weten niet wat er bestond voorafgaand aan de eerste expressie van de Schepper Zelf, waarnaar vaak wordt verwezen en, zoals ons verteld, ten onrechte, als de "Big Bang". De uitdrukking was de stille vrijlating van de meest krachtige kracht in de kosmos , de pure Liefdeslicht-essentie van de Schepper. Deze oneindige, onverwoestbare Goddelijke energie die kosmisch bewustzijn of Scheppergeest omvat, is het begin en de samenstelling van elke ziel in de hele kosmos.

Op een gegeven moment heeft de Schepper zielen begiftigd met de gave van de vrije wil en het inherente manifesterende vermogen ervan. Dat is de basis van het leven in dit Universum, waar zielen worden gemanifesteerd door God, de ziel die door de Schepper is uitgekozen om de heerser van dit Universum te zijn, door middel van Zijn mede-scheppende krachten met de Schepper. God gebruikt Schepper energie om zijn ideeën tot bloei te brengen; en, als microkosmos van God, heeft elke ziel binnen Zijn universele Familie verhoudingsgewijs dezelfde mede-scheppende vermogens als Hij.

De ziel kan leven in een fysiek of een etherisch lichaam of als een vormloze vrije geest, die zijn begin onthoudt en zijn levensmissie kent. Wanneer een ziel een fysiek leven kiest, afhankelijk van de evolutionaire status van zijn bewustzijn, kan de keuze een menselijk lichaam zijn of een ander verschijnsel van een geïncarneerde beschaving, een dier of plantensoort, een planeet, een zon of een ander astraal lichaam. In welke vorm en waar ook in dit universum een ??ziel kiest om te zijn, altijd is het een ongeschonden, onafhankelijk eeuwig wezen tegelijkertijd is het energetisch onlosmakelijk verbonden met God en Schepper en alle andere zielen in de hele kosmos.

Laten we dit nu naar de aarde brengen, de huidige naam van de planeet die werd uitgekozen als belichaming van de ziel genaamd Gaia. Zij is de levensbron van alles wat er op en in haar lichaam bestaat, en elke ziel die daarbinnen incarneert is de levenskracht van zijn personages die het mede creëert voor de diversiteit van fysiek ervaren. Wanneer een ziel een persoon voortbrengt, wordt die ziel een "cumulatieve" of "ouderlijke" ziel en is alle kennis die door elke persoon in de stamboom wordt verkregen beschikbaar voor alle anderen. Wanneer personagezielen nageslacht voortbrengen, worden ze cumulatieve zielen, en naarmate deze 'familie' blijft toenemen, breidt de opslagplaats van wijsheid, kennis en ervaring waarmee elk nieuw personage begiftigd wordt zich dienovereenkomstig uit.

We zeggen cumulatieve ziel om de opeenhoping van personages in de afstamming aan te geven, maar wat zich eigenlijk verzamelt, zijn stukjes en beetjes kennis die vanaf het begin onthouden zijn. Die kennis bevindt zich in elke ziel, maar dat alles is vergeten door het personage, zodat hij of zij kan handelen naar vrije wil en manifesterende keuzes.

Maar dat betekent niet dat de ziel zijn nageslacht aan zij lot overlaat! Elk personage heeft toegang tot alles in het familie archief, het collectieve bewustzijn van de beschaving van de aarde, het massabewustzijn van dit Universum en kosmisch bewustzijn; het is dus niet een kwestie van opnieuw leren, maar veeleer herinneren van wat bekend is op zielsniveau en die kennis toepassen op het fysieke leven. Bovendien geeft de ziel haar personage een uitstekend begeleidingssysteem: geweten, grenzeloze capaciteit om lief te hebben, een gevoel van eer, overlevingsinstinct, intuïtie, inspiratie, aspiratie, creativiteit - alle uitingen van de kunsten komen van de ziel - en het vermogen om te communiceren telepathisch en andere "paranormale" activiteiten uit te voeren. Het aanboren van de informatiebronnen hangt af van het bewustzijnsniveau van een personage en voordeel halen uit het begeleidingssysteem hangt af van vrije wilskeuze.

Wanneer dezelfde zielen ervoor kiezen om vele levens samen te hebben, kunnen ze een zielencluster worden genoemd, en deze variëren aanzienlijk in aantal. Als een cluster tot vele duizenden zielen is gegroeid, delen er maar weinigen een specifiek leven. Elke ziel die dat doet, maakt een contract voor zijn rol - ouder, kind, grootouder, broer of zus, ander familielid, echtgenoot, leraar, werkgever, vriend, zakencollega, concurrent, tegenstander. De verschillende generaties kunnen gemakkelijk op elkaar worden afgestemd omdat zielen zich in het tijdloze continuüm bevinden, waar alle levens tegelijkertijd plaatsvinden en de collectieve contracten de overeenkomst voor de geboorte van de groep worden. De overeenkomsten worden gemaakt met Onvoorwaardelijke Liefde en zijn ontworpen met groeimogelijkheden - karmische lessen - voor elke deelnemer.

De ziel wordt niet geschaad als haar lichaam wordt geteisterd of verwoest door ziekte, noch wordt een ziel nadelig beïnvloed door abortus. De ziel in de rol van de vrouw in de overeenkomst heeft mogelijk gekozen om het scala aan begeleidende emoties te ervaren; en met volledig bewustzijn van die keuze, kan een ziel de foetus binnengaan, dan vertrekken en komt er een andere ziel binnen zodat beide dezelfde sensaties kunnen voelen die de vrouw doet - die korte blootstelling kan zowel de twee zielen dienen als een fysiek leven van het ervaren van die emoties.

Er is nog een belangrijk aspect over zielen. Hoewel God gewoonlijk wordt aangeduid als "Hij", is God tweeslachtig, de perfecte balans tussen vrouwelijke en mannelijke energieën. Alle andere zielen hebben ook beide energieën, maar de ene energie, mannelijk of vrouwelijk, is dominanter gedurende het proces van het voortgaan naar tweeslachtigheid - bijvoorbeeld, Gaia is overwegend vrouwelijk en de ziel die belichaamd is in de planeet genaamd Mars is overwegend mannelijk.

Personages hebben dezelfde energieën in zeer uiteenlopende mate, maar in tegenstelling tot zielen hebben lichamen geslachten en seksuele geaardheid, en die worden door de ziel gekozen in overeenstemming met wat ze tijdens het leven wil ervaren. Dat kan zijn als een heteroseksuele man met de overwegend vrouwelijke energie die zich leent voor een zachte, doordachte aard en het leven van de ziel in evenwicht brengt als een assertieve, agressieve man of vrouw. Het kan een vrouw zijn in een mentale en emotionele make-up die wordt geboren in een mannelijk lichaam - jullie noemen personen die deze mismatch-transgenders (verkeerde combinatie) corrigeren - of een leven waarin homoseksualiteit de keuze is van de ziel voor natuurlijke seksuele make-up. Het doel van elke ziel in elk fysiek leven is om een ??evenwichtige ervaring te bereiken, en ongeacht het aantal belichamingen dat een ziel kan hebben, en dat kunnen er honderden of duizenden zijn.

Tussen incarnaties door leven de personages van zielen in een geestenwereld in een etherisch lichaam, dat geen voortplantingsorganen of seksuele gewaarwordingen heeft. En sommige zielen zijn zo sterk geëvolueerd dat ontelbare aantallen leven als een collectief in een vormloze staat van groepsbewustzijn waarin er een perfecte balans en harmonie is, een staat van gelukzaligheid voorbij jullie verbeelding, of beter gezegd, buiten jullie huidige bewustzijnsniveau.

Als onze uitleg over de ziel nog steeds "mysterieus" blijft, dan is dat onze uitleg die misschien wat overweldigend is. De realiteit kan eenvoudig worden samengevat: met behulp van de perfecte Liefdeslicht-energie van de Schepper, maakte God het magnifieke, goddelijke, onsterfelijke wezen dat jij bent: een ziel.

Is er een eindig aantal zielen in de collectieve bank van zielen die mens zullen worden en gewoon hergebruikt of steeds opnieuw reïncarneren ... of zijn sommige van de baby's die worden geboren nieuw gecreëerd voor deze aarde en hebben zij een eerste incarnatie bij hun geboorte?

Er is geen eindig aantal zielen in dit Universum, en dat zou ook nooit kunnen gebeuren, maar dit is niet te wijten aan hergebruik of reïncarnatie - iemand die is overgegaan van een leven op aarde komt niet terug als dezelfde persoon in een nieuw lichaam. [Het bericht van 3 februari 2014 bevat hierover een uitgebreide uitleg.] Absoluut baby's zijn "nieuw gecreëerd" om op aarde te worden geboren! Hoewel het de "eerste incarnatie" van de ziel zou kunnen zijn - is het de eerste keer als een "cumulatieve" of "ouderlijke" ziel - het is de enige incarnatie van deze nieuwe kleine persoon of personage. De 'ouder'-ziel zal andere incarnaties hebben en zo ook de ziel die zojuist belichaamd is; elk fysiek leven is het 'eerste en enige' voor elk personage-nageslacht van een ziel.

Laten ons hier reageren op de vraag van een andere lezer. Naarmate een baby groeit en persoonlijkheidskenmerken en vermogens naar voren komen die vergelijkbaar zijn met die van een overleden familielid, speelt genetische erfelijkheid wel een rol, maar het volgen van de voetstappen van dat familielid kan de keuze van de ziel zijn in de overeenkomst (contract) voorafgaand aan de geboorte. Of naarmate de jaren verstrijken, kan het kind andere vermogens en kenmerken ontwikkelen en andere interesses nastreven. Terwijl elke ziel binnenkomt met de overvloed aan kennis waarover we spraken in onze 'ziel'-verklaring, wordt dit alles door goddelijk ontwerp snel vergeten zodat het kind kan groeien in overeenstemming met zijn of haar eigen ideeën, keuzes en doelen.

"Is er een manier voor een 3D-brein om de relatie tussen de ziel en de persoon te begrijpen en hoe het kan zijn dat elke persoon steeds onafhankelijk blijft bestaan? Betekent dit dat een persona (in de tijd?) een ziel wordt? "

Laten we eerst zeggen dat het brein een computer is. Alle ingevoerde gegevens - alles wat de persoon tot nu toe heeft ervaren, samen met alle verworven leerervaringen en gedachten - worden opgeslagen in de geheugenbank van de hersenen. Wanneer de behoefte zich voordoet om die gegevens op te halen, krijgt de ziel toegang tot informatie die relevant is voor de betreffende situatie, zodat de persoon cognitief kan handelen of reageren.

Niettemin, is het vermogen van een derde dichtheidbrein om gegevens te accepteren echter beperkt - informatie moet passen in het geloofssysteem van de persoon of het vermogen om het zich voor te stellen - en in de beschaving van de Aarde overtreft de relatie tussen de ziel en de persoon, of personage de grenzen van de hersenen. Daarom zijn er geen gegevens beschikbaar voor het verstand om de meerdere levens van de eeuwige zielen tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar te ontdekken en te begrijpen, maar zijn toch onafscheidelijk energetisch verbonden.

Uit andere informatie in onze boodschap, weten jullie dat een persoon niet na verloop van tijd een ziel wordt - elke persoonlijkheid is doorheen de eeuwigheid een ziel.

Geliefde zusters en broeders, wij ondersteunen jullie met Onvoorwaardelijke Liefde terwijl jullie de Aardse leden van onze universele familie helpen te ontwaken in het gewaarzijn van hun multidimensionale godzelven.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!