Home > > Matthew Ward - 15 Juli 2018

Matthew Ward - 15 Juli 2018

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laat ons beginnen met een reactie op de toenemende zorg die door een lezer als volgt werd geuit: “Er is dermate veel tegelijkertijd gaande dat het een bedreiging vormt het welzijn van het Amerikaanse volk alsook voor de democratie hier. Hoe valt dit te rijmen met de beweringen van Matthew dat de cabal bezig is haar macht te verliezen? Het voelt echt alsof we op het punt staan te worden overspoeld.” En iemand anders: “Hoe kan het dat het Licht in dit land toeneemt? Het voelt alsof in plaats daarvan het duister toeneemt.”

Als het zo zou zijn dat de cabal, waarnaar we meestal verwijzen als de Illuminati, niet snel haar macht aan het verliezen is dan zou er in de Verenigde Staten of op andere plekken in jullie wereld niet zoveel onrust zijn. Aan de basis liggen de wanhopige pogingen van het duister om de laatste resten van hun macht die ze nog binnen de regeringen en de mondiale economie hebben in handen te houden, waarbij ze zoveel verdeeldheid en angst creëren als maar mogelijk is – het eenheidsbewustzijn van de mens doet de cabal ten onder gaan en de cabal heeft de energie van angst en geweld nodig om te kunnen overleven.

Dus het is inderdaad zo dat grote onrust hoogtij viert, maar er bestaan over het algemeen meer goedheid en vooruitgang dan dat er ontreddering is. Achter gesloten deuren bewegen zich belangrijke zaken snel vooruit en wat jullie kunnen zien is niet altijd wat het lijkt. Sommige leiders die de democratie lijken te verdedigen zijn ongewild of toevalligerwijs marionetten van het duister; sommige leiders die de democratie lijken te ondermijnen werken toe naar het ontmaskeren en elimineren van het duister dat sinds vele eeuwen het leven op Aarde heeft gecontroleerd. Sommige leiders uit de laatste groep hebben onverstandige beslissingen genomen die veel mensen als zorgelijk beschouwen en met recht, maar deze beslissingen zullen geen nadelige invloed hebben op de pogingen om het duister te ontwrichten en ook zullen deze beslissingen niet van lange duur zijn. De gestage ascentie van de Aarde naar toenemende lichtere niveaus is een garantie voor het feit dat alleen dat wat in lijn is met de hoge trilling van die niveaus kan bestaan. Hou vooral in gedachten dat niets de macht van het Licht kan evenaren, laat staan ontsporen.

Dus laat ons nu verder spreken over wat er op dit moment gaande is en hoe dit invloed heeft op jullie. De versnelling van energie die jullie voelen omdat de tijd sneller en sneller gaat, draagt bij aan jullie idee dat het welzijn van de mens wordt bedreigd en dat het duister sterker wordt. Niet alleen wordt de activiteit op wereldwijd niveau om zo maar te zeggen “gecondenseerd” zodat de karmische lessen in de derde dichtheid kunnen worden voltooid voordat “de tijd voorbij is”, maar jullie ervaren ook de fysieke en mentale stress van het je aanpassen aan snel veranderende frequenties. Moeder, plaats hieronder nogmaals wat we hebben gezegd over de effecten van stress en suggesties om dit te verminderen.

Het is zeker zo dat de intenser wordende energie van lichamen haar tol eist, voornamelijk in de vorm van vermoeidheid of zwakte – jullie hebben nauwelijks de tijd om je aan de laatste energiegolf aan te passen en de volgende dient zich al weer aan. Afwisselende periodes van hoofdpijn, depressie, geheugenproblemen, spierpijn en pijn in de gewrichten, oorsuizen, ongewone slaap- en waakmomenten, slechter zicht, krampen en misselijkheid en jeuk zijn eveneens regelmatig voorkomende symptomen.

Neem, om de effecten te verminderen, voldoende rustgevende slaap maar neem als hulp om te kunnen slapen, om jezelf op te peppen of te kalmeren géén farmaceutische middelen, doe bij je leeftijd passende bewegingsoefeningen en drink veel water. Eet minder dan gebruikelijk, vermijd suiker en alcohol, met uitzondering van kleine hoeveelheden rode wijn, vermijd ook voedsel met chemische toevoegingen; kies wanneer je budget het toestaat voor organische producten, zeevoedsel zonder vervuiling en “vrije-uitloop eieren, gevogelte en vlees. Lichaam, ziel en geest zijn niet van elkaar gescheiden; het is daarom evenzo belangrijk om mentale als emotionele stress te verminderen. Verander negatieve gedachten in positieve; breng zoveel mogelijk tijd door in de Natuur; stel prioriteiten zodat je dag naar tevredenheid verloopt; reserveer tijd om alleen te zijn, vrij van de energie van anderen; en ook meditatie helpt bij het oplossen van spanning.

Lieve mensen, jullie zijn unieke wezens, dus zijn jullie reacties op de nieuwe energieniveaus dat ook; maar wanneer jullie goed om jezelf denken, dan zullen je cellen méér Licht absorberen en dit maakt het aanpassingsproces minder problematisch. En houd in gedachten dat de effecten van energiegolven hetzelfde zijn als het begin van of het verloop van een ziekte. Wanneer je symptomen erger of chronisch worden, raadpleeg dan een gezondheidswerker, bij voorkeur iemand met een holistische benadering van diagnoses en behandelingen. [Meerdere boodschappen bevatten gelijksoortige informatie –de boodschap van 20 November 2017 is het meest kort en bondig weergegeven. Langere verwijzingen noemen de voordelen van vegetarische en veganistische dieten.]

Dankjewel Moeder. Een ander aspect van gebeurtenissen die als bedreigend of duister worden beschouwd zijn de gevoelens die met deze indrukken gepaard gaan zoals angst, stress, verwarring, boosheid, ontmoediging, en een groeiend ongeduld over het vreedzaam worden van jullie wereld. De stress die door deze heftige emoties wordt veroorzaakt vormt energieblokkades die kunnen worden opgeheven door langzaam en diep in en uit te ademen. Deze eenvoudige ademhalingsoefening sorteert zelfs nog meer effect als je dit samen met anderen doet – omdat de energie van ieder persoon binnen een groep invloed heeft op alle anderen, stress is besmettelijk om zo maar te zeggen. Een kleine waarschuwing: abrupt inhaleren zet geblokkeerde energie vast in plaats van dat het langzamerhand wordt vrijgemaakt zodat het kan beginnen te stromen. En wanneer je je in een groep bevindt waar het verschil van mening een toppunt heeft bereikt, dan kan een plotselinge inademing worden gezien als een teken van irritatie omdat ze niet op de hoogte zijn van je goedbedoelde intentie. Wees moedig door te zeggen: “Laten we allemaal even een moment stil zijn en diep ademhalen.”

Nog een oorzaak van stress is jullie “informatietijdperk”. Samen met authentieke verslagen worden jullie overspoeld door enge voorspellingen, geruchten, “gemanipuleerde” foto’s en video’s, weglating of misinterpretatie van belangrijke feiten en regelrechte leugens in de mainstream-media en gechannelde boodschappen van duistere entiteiten die beweren bekende en gerespecteerde ontwikkelde wezens te zijn. Wat moet je geloven?

Een lezer schreef: “Ik heb enkele dood en verderf verhalen gehoord waarin de mensheid niet in staat zal zijn om te ascenderen en omvangrijke oorlogen uitbreken. Zal dit inderdaad gebeuren?” Nee dat zal niet gebeuren, maar niemand van jullie hoeft voor antwoorden hieromtrent een externe bron te raadplegen – op zielsniveau is dit bekend. Breng, als hulp bij het onderscheid maken tussen wat waarheid is en wat niet, je gedachten tot rust en schenk aandacht aan wat er in je opkomt. Het kan een beeld zijn of woorden die verwijzen naar “waar” of “onjuist”, of het kan een fysieke sensatie zijn. Een zachte golf rond je hart – zoals God zei, het hart is de zetel van de ziel – duidt erop dat de informatie hoogstwaarschijnlijk waar is; weerstand, een zachte schok betekent een rode vlag – de informatie is hoogstwaarschijnlijk onjuist.

Wanneer geleide meditatie of meditatieve muziek je helpt om je gedachten tot rust te brengen, aarzel dan niet deze middelen in te zetten, maar besef alsjeblieft wel dat informatie vanaf zielsniveau intuïtief bij je opkomt, zonder de hulp van deze middelen. We hebben geenszins de bedoeling meditatie af te kraken – het is één van de mooiste manieren om de zorgen van een uitdagende wereld te ontstijgen en jezelf de ruimte te geven om simpelweg te ZIJN! – het is alleen zo dat de ziel dit niet nodig heeft om de antwoorden te vinden die je nodig hebt. Wanneer een brein echter is afgesloten van de mogelijkheid dat informatie, die verschilt van de algemene overtuigingen nog steeds waar kan zijn en dan kunnen boodschappen van de ziel het bewustzijn van die persoon niet bereiken. Dit heeft enkel en alleen betrekking op informatie, niet op basiswaarden – ga nooit tegen je eigen normen en waarden in!!

Geliefde broeders en zusters, we hebben vele jaren kunnen zien hoe jullie tumultueuze situaties hebben meegemaakt en overwonnen. Jullie zullen wat er nog komen gaat op meesterlijke wijze afhandelen dus verheug je in de triomfantelijke uitkomst!

“Is het waar dat de Illuminati op verschillende manieren proberen de Wereldpopulatie volgzaam te maken?” De Illuminati, het geheime genootschap dat nog maar twee en een halve eeuw geleden werd opgericht en daarom in jullie samenleving tamelijk nieuw is, heeft inderdaad verschillende middelen ingezet om de populatie onwetend te houden van de waarheid. Het “onwetend en volgzaam” maken van de huidige populatie van de Aarde is, lineair gesproken, begonnen in de antieke oudheid met het manipuleren van het menselijke DNA.

In het begin van de levensvormen in dit universum was de cellulaire structuur van het menselijke lichaam kristallijn van aard, de lichtst mogelijke samenstelling van een dichte vorm. Ergens in de loop van de tijd maakten personen onder invloed van de duistere krachten gebruik van het geschenk van vrije wil van de Schepper en het inherente manifesterende vermogen om het DNA van een populatie te manipuleren, een populatie die weinig tot geen ervaring had in het bieden van weerstand hiertegen.

Zoals al het andere in het bestaan, bestaat de samenstelling van DNA-strengen uit energie die op de een of andere elektromagnetische frequentie fluctueert en als zodanig niet kan worden vernietigd. De strengen kunnen echter in een droomstaat worden gebracht en dat is wat deze duistere entiteiten hebben gedaan met uitzondering van de twee strengen die nodig zijn in de opmaak van een verdicht lichaam. Ze onttrokken een grote hoeveelheid Licht uit deze twee actieve strengen om het trillingsniveau te verlagen en de celstructuur van het lichaam te veranderen van kristallijn naar koolstof. Dit stelde de entiteiten in staat om de intelligentie van de beschaving te verminderen, alsmede het niveau van besef en bewustzijn te verlagen alsook het vermogen om te manifesteren en gevoelens van afgescheidenheid en egocentriciteit, karaktertrekken van geweld, woede, hebzucht, oneerlijkheid, wreedheid, schijnheiligheid, en het verlangen naar macht; gevoeligheid voor ziekten en andere vormen van mentale en fysieke degeneratie; ouder worden en dood. Het nageslacht van die populatie erfde hun cellulaire structuur met al haar zwakheden over en gaf dit door aan hun kinderen die het op hun beurt weer doorgaven aan hun kinderen en dit ging eonen lang zo door.

Deze situatie begon te veranderen toen ongeveer acht decennia geleden hoog ontwikkelde zielen een enorme infusie van Licht naar de Aarde hebben gestraald. Lichamen van personen die dat Licht hebben omarmd initieerden het transformatieproces van de cellen en een aantal zielen die gedurende ongeveer de afgelopen drie decennia zijn geïncarneerd zijn hier gekomen met kristallijnen cellen. In hun midden bevinden zich kinderen voor wie duistere zielen in jullie geneeskundige industrie de diagnose ADHD of hyperactiviteit hebben bekokstoofd, waarbij de daarvoor voorgeschreven medicijnen de ontwikkeling van de aangeboren vermogens van deze kinderen hebben afgeremd. Sommige ouders hebben op basis van hun intuïtie deze medicijnen afgeslagen, maar de meeste ouders hebben het advies van de arts opgevolgd – men werd gehersenspoeld om te geloven dat “autoriteit alles het beste weet”. Duistere zielen hebben eveneens technologieën onderdrukt die de uniekheid van autistische kinderen met een kristallijnen celstructuur kon voeden, en chemicaliën in voedsel en gifstoffen in vaccinaties hebben hun eigen schade kunnen aanrichten. Wanneer deze waarheden publiekelijk bekend raken zal het toedienen van medicijnen aan kinderen stoppen, en dit zal ook gebeuren met de explosieve groei van chemische medicijnen en inentingen, waarbij alle heilzame technologieën naar buiten zullen worden gebracht. Omdat er steeds méér zielen geboren worden met een geregenereerd DNA, zal de beschaving van de Aarde geleidelijk aan worden teruggebracht naar de oorspronkelijke opmaak van de mensheid.

“De hoeveelheid plastic afval in onze oceanen is letterlijk verstikkend voor het zeeleven. In jullie boeken hebben jullie naar buitenaardsen verwezen als zijnde wezens die de vervuiling in onze atmosfeer aanpakken; bestaat er enige hoop dat we hulp krijgen om deze plastic vervuiling op te ruimen? Het is duidelijk iets wat de mens niet alleen kan bereiken”. Het verwijderen van de vervuiling in de lucht en het zuiveren van de oceanen van kunststoffen vereisen andere vormen van ingrijpen en de laatste groep is er niet een waarvoor ruimtetechnologie is ontworpen.

De jammerlijke positie van het zeeleven die wordt veroorzaakt door de schaamteloze praktijken van het dumpen van plastic afval in de oceanen is de verantwoordelijkheid van de Aardse mens om op te lossen en dit kan, ook al is het een immense onderneming, zonder buitenaardse hulp worden bewerkstelligd. Milieudeskundigen over de hele wereld zijn druk bezig verschillende pogingen te doen, zoals de groeperingen die netten met plastic afval verzamelen op stranden en in wateren in de buurt van kustlijnen van vele landen. Verzameldiensten van plastic afval brengen dit naar recycleerbedrijven; sommige bedrijven maken hiervan verpakkingen van biologisch afbreekbare materialen, anderen reduceren of elimineren het gebruik van plastic wegwerpmaterialen. Mensen ontwikkelen productieve manieren om het zich ophopende afval te hergebruiken, en wetenschappers werken aan manieren waarbij minutieus kleine deeltjes plastic in een onschadelijke substantie kunnen worden opgelost.

Zoals vele andere vooruitstrevende activiteiten verschijnt dit niet met grote letters in de mainstream media, maar vele ondergrondse bewegingen vinden hun weg naar het Internet en soms naar de televisie. Te weten dat er over de hele wereld succesvolle pogingen worden gedaan is verheffend, bemoedigend en maakt optimistisch, gevoelens die gevuld zijn met Licht en die besmettelijk zijn. Wanneer je goed nieuws met familie, vrienden en collega’s deelt, voelen zij zich zoals jij dat doet en dat geldt ook voor degenen aan wie de informatie wordt doorgegeven. En dat, lieve familie, is één van de manieren om jullie wereld lichter te maken.

Alle lichtwezens in dit universum eren jullie toewijding om de Aarde te helpen en steunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!