Home > > Matthew Ward - 15 september 2018

Matthew Ward - 15 september 2018

Met liefhebbende groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Wanneer je het gevoel hebt dat er iets belangrijks op handen is, kan het zijn dat je reageert op de energie van de inspanningen achter de schermen die klaar staan voor actie. Die inspanningen zijn de reden waarom we praten over het ongeloof van talloze lezers dat de Russische president Vladimir Poetin en de president van de VS Donald Trump in een internationale groep zitten die het criminele imperium van de Illuminati wil opdoeken en de schuldigen verantwoording wil laten afleggen.

Is het niet realistisch dat de leiders van die twee machtige naties betrokken zouden zijn bij een dergelijke noodzakelijke mondiale onderneming? Is het niet realistisch dat slechts twee personen op posities met een dergelijke mate van invloed een eeuwenoude controle van jullie wereld zouden kunnen ontwortelen? Is hun deelname inderdaad niet gewenst, daar Rusland bewijs heeft van Illuminati criminaliteit en dat velen aan de top van dat geheime genootschap burgers zijn van de VS, die voor het gerecht moeten worden gebracht in overeenstemming met de wetten van dat land?

Toch schreven vele lezers dat wij “(onze) geloofwaardigheid vernietigden”, “ondermijnden” of “verloren” omdat we niet de woede, frustratie, veroordeling en angst in hun e-mails over de twee presidenten weergaven. De lage trillingen van die emoties kunnen op dit station niet bestaan, maar we begrijpen ze – ze zijn alom aanwezig op jullie wereld, en dat is waarom het een zaak is van groot belang. De universele wet van aantrekking – gelijken trekken elkaar aan – is in voortdurende beweging, en de energie van gevoelens van lage trilling voorziet in meer situaties die dezelfde soort reacties oproepen. Deze zichzelf in stand houdende toestand doet jullie geen goed.

Het afwerpen van ‘s werelds juk van corruptie, bedrog en onderdrukking vereist de hoge trillingen van met licht gevulde gedachten en gevoelens. Licht, dezelfde energie als liefde, is hetgeen een vreedzame wereld zal manifesteren waarin mensen elkaar respecteren en samenwerken ten goede van iedereen, waarin iedereen in harmonie leeft met de Natuur en evenredig deelt in de schitterende overvloed van de Aarde. Geliefde broeders en zusters, twijfel NOOIT aan jullie vermogen om een dergelijke wonderbaarlijke wereld te co-creëren! Deze floreert al in het continuüm, en jullie toewijding als vrijwillige lichtwerkers hielp deze niet eerder voorgekomen prestatie verwezenlijken.

Ons antwoord op onderstaande e-mail zal tevens vragen en commentaren van andere lezers omtrent klimaatverandering behandelen. “Matthew, je zou kunnen zeggen dat de Aarde werd gedehydrateerd – met woestijnen en ongelijke verdeling van waterbronnen – en dat de klimaatverandering die nu plaatsvindt een verandering is van een uitgedroogde landoppervlakte naar een volledig gehydrateerde? Maar belangrijker nog, zou je specifieke zaken kunnen vertellen over de doorgaande weermanipulatie – wie, waar, hoe. En wat kunnen we doen om die te stoppen, als we iets zouden moeten doen.”

Uitgedroogd land zal worden gehydrateerd, dat is zeker, maar aangezien klimaatverandering het resultaat is van misbruik van de planeet door de mensheid, zal deze weinig krediet krijgen voor die transformatie. Woestijnen zullen weer bebouwbaar worden en alle water zal worden gezuiverd door de Aarde zelf, geholpen door jullie technologie, wanneer ze weer oprijst uit de duistere onderdrukking, en door technologie die buitenaardse leden van onze universele familie zullen introduceren. Jullie zullen versteld staan hoe snel jullie beschadigde milieu weer gezond en levendig kan worden gemaakt!

Dat is de toekomst van de Aarde, maar laten we nu spreken over vandaag. Het manipuleren van het weer door het verhevigen en sturen van de windsnelheid en het intensiveren of doen afnemen van wolkenactiviteit om slagregens of respectievelijk droogte te veroorzaken, is het werk van de Illuminati, de cabal. Ze hoeven een gebeurtenis niet vanuit het niets te starten, alleen maar een bestaande toestand die hun belangen dient te verergeren. Ze kunnen een milde storm tot orkaan, of een klein vuur tot natuurbrand manoeuvreren, temperaturen enorm laten oplopen of extreem laten dalen, of trillingen in de Aarde tot aardbevingen of vulkaanuitbarstingen intensiveren.

En de energie van dit soort gebeurtenissen is niet beperkt tot gebieden waar deze gewoonlijk plaatsvinden – het gaat om zo maar te zeggen mondiaal. Een tyfoon die richting Indonesië gaat bijvoorbeeld, zet niet alleen duizenden mijlen ver weg condities in beweging, maar wakkert ook dingen in de planeet aan. Bemoediging ligt hierin, dat technologie van ET-ruimteschepen de mate van vernietiging zoals bedoeld door de Illuminati, reduceert – getuige de vermindering van de kracht van orkaan Florence. Desalniettemin, als weer- en seismische activiteit op natuurlijke wijze zouden plaatsvinden, dan zou het vrijmaken van negativiteit rustiger plaatsvinden en zou de Aarde verder op weg zijn geweest naar een mondiaal gematigd klimaat.

Het zou echter niet eerlijk zijn de Illuminati de schuld te geven voor al het abnormale weer en de “natuurlijke” rampen die jullie ervaren. Vervuiling van jullie lucht, aarde en water; diep delven, boren en fracken; vernietiging van regenwouden en het indammen van rivieren dragen allemaal bij aan klimaatverandering, hetgeen gepaard gaat met schade aan het milieu. En voor een groot deel zijn deze situaties ontstaan door de modernisering van jullie wereld toen industriële producten en diensten voorzagen in werkgelegenheid en toenemend comfort en gerief voor velen. Groeiende bewustwording dat vooruitgang in dat opzicht niet door mag gaan de planeet te beschadigen stimuleert visionaire innovaties in energieopwekking, technologie, brandstof, bouw, transport, landbouw en hergebruik van afval in bruikbare vormen.

Er is iets anders, wellicht het belangrijkste, wat bijdraagt aan extreem weer – myriaden van energiestromingen met aanhangsels van negatieve gedachten en gevoelens. Dit is waar en hoe jullie iets kunnen en “zouden moeten doen”. We spraken over het belang van met licht gevulde gedachten en gevoelens in het algemeen, en daar is eveneens actie nodig. Spreek met overtuiging en optimistisch over de toekomst teneinde mensen te inspireren om positiever vooruit te kijken; hun nieuwe perspectief zal hen motiveren op dezelfde manier te praten en zo verder, enzovoort. Steun de inspanningen van lokale organisaties om omstandigheden voor de hulpbehoevenden van de gemeenschap te verbeteren. Wees een stem voor de kunsten, die de ziel voeden. Neem deel aan, of start een groep om het plaatselijke milieu te beschermen, bespaar energie, vestig en financier een leven sparende dierenopvang. Alles wat positieve houdingen stimuleert en situaties verbetert zendt hoge trillingen uit die jullie “wereld doet oplichten” en de Aarde naar haar vroegere paradijselijke zelf bespoedigt.

“Matthew sprak over de tijd die nu versnelt, en ik vraag me af: wat gebeurt er met ons concept van tijd wanneer de planeet naar de volgende dichtheid ascendeert? Zal de tijd weer vertragen/ophouden te bestaan?” Het bewustzijn van de bevolking zal evenredig met de Ascentie van de Aarde toenemen naar de hogere dimensies, en afhankelijkheid van klokken en kalenders zal geleidelijk ophouden wanneer het leven in het continuüm natuurlijker wordt. Op dit moment is het begrip tijdloosheid voor jullie niet te bevatten, en dat hoeft ook niet, maar wees ervan verzekerd dat de transitie moeiteloos zal verlopen.

“Je zei in je berichten dat sommige informatie afkomstig is van Nirvana’s toezichthouders op de Aarde. Zijn zij anders dan andere zielen in het geestelijke leven? Hoe werkt hun informatiesysteem?” We bedanken deze lezer voor het onder onze aandacht brengen dat we jullie inderdaad moeten vertellen over deze informatieverzamelaars en -verschaffers en hoe ze de Aarde en onze geliefde familie daar dienen.

De gedetailleerde rapporten en supplementaire informatie van de toezichthouders vergaren we uit aangetroffen en planetaire trillingen en relevante gegevensstromen in het potentiële energieveld van de Aarde, dus hun assistentie is van belang. Het meest onmisbare gebruik van hun gegevens is echter om jullie op levensreddende manieren te dienen via buitenaardse speciale troepen op de planeet, troepen wiens buitengewone vaardigheden effectief zijn, ter plaatse of op afstand, en via bemanningen in jullie luchten. Andere gebruikers omvatten de Raad van Nirvana, zielen op stations zoals het onze die tevens helpen de bevolking van de Aarde te doen ontwaken, en geëvolueerde beschavingen die universele principes naar geselecteerde wetenschappers en filosofen op Aarde “doorfilteren”.

Alle communicatie tussen toezichthouders en gebruikers verloopt telepathisch, en op een paar uitzonderingen na zijn de miljoenen toezichthouders zielen wiens laatste leven op Aarde is geweest. De uitzonderingen zouden “bezoekende profs” kunnen worden genoemd, leden van geëvolueerde beschavingen die geavanceerde kennis en ervaring hebben, en, net als op jullie wereld, trainen degenen die meer hebben degenen die minder hebben. De toezichthouders observeren “24/7” om beurten de activiteiten op Aarde die binnen hun competentiegebied liggen.

Laat ons eens even een moment uitweiden. Bewoners van Nirvana raken nooit vermoeid, waardoor wisselbeurten alleen maar bestaan om iedereen de kans te geven mee te draaien in het systeem van toezichthouding wanneer men daarvoor kiest. Welk van de vele werkgebieden wordt gekozen is altijd een persoonlijke keuze en dat geldt tevens voor het werken zelf – bewoners mogen in hun tijd dat kiezen wat voor hen het meest vervullend is. Misschien het reizen door de ruimte, het uitbouwen van educatieve interesses, het vergroten van artistieke talenten of creërende vermogens, het genieten van zomer- en wintersporten, het ontwerpen en maken van huiselijke versieringen, het maken van vermaak zoals Tv-programma’s, het deelnemen aan toneeluitvoeringen, het ontspannen in afzondering of het onderhouden van een liefdesrelatie, of elke combinatie van deze opties samen met perioden van werkzaamheid wanneer men dit wenst.

En, het systeem van toezichthouders werd in lineaire tijd pas ongeveer 25 jaar geleden opgezet. Vóór het begin hiervan was het niemand in Nirvana toegestaan om een blik te werpen op of een oor te luisteren leggen bij het leven op Aarde, tenzij er sprake was van liefdevolle banden, en deze bevatten een energiebescherming die de privacy van de geliefde persoon door de hemelse bewoners respecteert. Nadat de Schepper decreteerde dat er geen nucleaire detonaties in de ruimte zullen zijn en God beschavingen met de vaardigheid om die te voorkomen autoriseerde, werd het systeem van toezichthouders opgericht als communicatiemiddel om dit soort enorme verwoesting te voorkomen, en dit breidde zich uit naar andere gebieden van assistentie aan Aarde’s levensvormen.

Nu dan, het aantal toezichthouders dat zich op hetzelfde doel richt varieert met wat er op Aarde gebeurt en of dat aantal nu uit honderden of duizenden bestaat, allen brengen hun waarnemingen bijeen om zodoende voor accuraatheid te zorgen voordat de informatie naar de relevante gebruikers wordt overgebracht. De meest zorgwekkende doelen zijn nucleair wapentuig en nucleaire energie, die beiden een dwaasheid vormen in een wereld van de derde dichtheid. Toezichthouders met expertise op dat gebied zien toe op ontwikkelingen in alle landen die in het bezit zijn van deze faciliteiten en onderhouden een open verbinding met bemanningen van ruimteschepen en speciale buitenaardse troepen. Wanneer bemanningen te horen krijgen dat er raketten met nucleaire koppen worden klaargemaakt om te worden gelanceerd dan zetten deze de technologie van hun ruimteschepen in om te zorgen dat deze wapens weigeren - en dat is de reden waarom alle pogingen om een nucleaire raket te lanceren en bepaalde doelen te bereiken, hebben gefaald.

Wanneer toezichthouders op een nucleaire atoomcentrale een risico detecteren, brengen deze onmiddellijk de speciale troepen op de hoogte die in staat zijn de uitgroei naar een explosieve situatie te voorkomen. De catastrofe in Japan was uniek. Op dat moment hadden de Illuminati nog steeds de controle in handen over technologie die enorme aardbevingen kon opwekken en actief houden, waarbij niets of niemand in staat was de resulterende tsunami tegen te houden. Snel daarna is er echter een bemanning geland zodat de technologie van hun ruimtevaartuig de bijzondere collega-strijdkrachten bij kon staan om de straling onder de gevaarlijke niveaus te houden en de activiteit in de reactoren te minimaliseren.

Een ander voorbeeld van toezicht dat grootschalige dodelijke omstandigheden afwentelt heeft te maken met de door de Illuminati in laboratoria ontworpen ziekten. Door wetenschappers van speciale groepen hierover te informeren, werd het voor hen mogelijk om de virussen voordat deze werden vrijgegeven, niet-werkend te laten blijven en zodoende de bedoelde pandemieën te voorkomen.

Toezichthouders die zich focussen op jullie dampkring staan in verbinding met de bemanningen en zielen van een gevorderde beschaving die in jullie luchten als wolken verschijnen, twee bronnen die de giftige aspecten van chemtrails en andere vervuiling reduceren. Toezichthoudende groepen die de wateren van de Aarde observeren brengen speciale troepen op de hoogte, troepen die in bepaalde mate in staat zijn de riffen en het zeeleven die vervuild raken te beschermen. Toen het boorplatform buiten de kust van Texas enige jaren geleden explodeerde en olie de Golf van Mexico werd ingestuwd, hebben deze toezichthouders tonen uitgezonden om het zeeleven van de zich uitspreidende olie weg te leiden. Het vuur intomen en het boorplatform dichten vielen niet binnen de bevoegdheid van de Buitenaardsen – dit was de verantwoordelijkheid van personen wiens beslissingen deze milieuramp mogelijk hadden gemaakt.

Behalve van de samenwerkende informatie-en-actie inzet zijn we op de hoogte van toezicht op voor het publiek onzichtbare activiteiten van personen die dat wat er op Aarde gebeurt, beïnvloeden. Dat is de reden waarom we jullie konden vertellen dat de hielenlikkers van de Illuminati in de VS, in 2016 die bewuste Democratische voorverkiezingen hebben vervalst in een poging om hetzelfde te doen bij bijvoorbeeld de Presidentsverkiezing, maar ook dat we jullie konden vertellen dat Rusland niet schuldig is aan de talloze beschuldigingen tegen haar. Dat we van speciale machten binnen verschillende buitenaardse inlichtingendiensten dezelfde informatie hebben ontvangen getuigt van de juistheid van de verslagen van de toezichthouders.

Zoals bij alle andere lichtwezens in dit universum, is toezichthouders niet toegestaan in te grijpen in iemands’ vrije wil, maar in hun missie om te helpen de Aarde en haar levensvormen veilig te stellen is dit wel toegestaan om te helpen de uitkomst van duistere bedoelingen om te buigen en de effecten van schadelijke omstandigheden te beperken. Lieve familie, wanneer je je dankbaarheid uitspreekt, neem dan hierin die zielen en de talloze anderen binnen onze universele familie mee wiens hulp voor jullie welzijn van onschatbare waarde is.

Alle verlichte wezens eren jullie dienstbaarheid aan de Aarde en ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!