Home > > Matthew Ward - 18 juli 2019

Matthew Ward - 18 juli 2019

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Hoger wordende trillingen versnellen het tempo van het aan het licht brengen van de wonden van jullie wereld, zodat deze kunnen worden geheeld. Wat geneest is van licht, dezelfde energie als liefde; de meest sterke kracht in het universum, en zielen die zich op grote afstand bevinden alsook zielen op de Aarde, zorgen hiervoor.

Dit is ongeveer 80 jaar geleden begonnen, toen buitengewoon geavanceerde beschavingen enorme hoeveelheden licht uitstraalden om het leven op Gaia's planetaire lichaam te redden. Licht werd verder geleverd door de vele duizenden ontwikkelde zielen die hun geboortegrond verlieten om op Aarde te incarneren en haar bevolking te helpen positief te reageren op de hoge trillingen van het licht.

Alle personen die dit deden, werden genezen van wonden die werden veroorzaakt door hardvochtige ervaringen, die in zielscontracten waren gekozen, om levens van de derde dichtheid of moeilijke niet-gekozen ervaringen te completeren. Door het licht dat ze hadden geabsorbeerd uit te stralen, hielpen deze personen anderen vooruit, anderen die op hun beurt eveneens positief reageerden en licht begonnen uit te stralen; en omdat dit cruciale licht-genezingsproces zich verder bleef uitbreiden, kreeg de Aarde meer kracht en vorderde de genezing van haar diepe wonden voorspoedig.

Licht werd ook door andere bronnen verstrekt. De dieren- en plantenrijken, de Natuurvolken, de elementalen en mineralen dragen bij aan de gezondheid en de heelheid van jullie wereld. Naarmate het bewustzijn van een beschaving toeneemt, groeit ook het bewustzijn van alle andere vormen van leven en krachten in die wereld evenredig, maar op Aarde is dat op deze manier anders geweest: de walvisachtigen, de bomen, gevorderde zielen die ervoor hebben gekozen om een ​​leven als dier te ervaren, en de overvloed aan Natuurvolken bezitten al heel lang de universele kennis die nu pas in het grootste deel van de menselijke populatie bezig is zich te ontvouwen.

Maar toch het is nooit een kwestie geweest van: "Kunnen de volkeren van de Aarde wel een vreedzame wereld tot stand brengen waar eenieder deelt in haar overvloed en in harmonie leeft met de natuur?" Het is altijd gegaan om: "Hoe snel kunnen ze dit manifesteren ...?" Toen in de vooruitgang van de samenleving de 10-jarige vertraging wat betreft bewust gewaar-zijn en spiritueel bewustzijn ten einde kwamen, begonnen geesten en harten zich over de hele wereld te openen. De mensen beseften dat angst, oorlogsvoering, bedrog, armoede, oneerlijkheid, hebzucht en corruptie lange tijd de manier van leven in hun wereld was geweest. Weigerend om die omstandigheden nog langer te accepteren, begonnen velen zich in te zetten om dit te veranderen; in steeds groter wordende aantallen gaan mensen met enthousiasme, vastberadenheid en optimisme deze enorme uitdaging aan. Het oplossen van nieuwe of langdurige conflicten en het rechtzetten van alle fouten zal enige tijd in alle richtingen bewegen, maar met licht gevulde intenties worden onderbouwd door trillingssnelheden die zullen blijven toenemen tijdens het Ascentie-verloop van de Aarde. Gunstige veranderingen die ooit aan de verre horizon van de Aarde lagen, zijn nu dichtbij gekomen.

"Wat bevindt zich in het Aardse energieveld van mogelijkheden? Hoe zien de zielen op het station van Matthew dat? Wat is de relatie tussen het veld met het collectief bewustzijn en wat hier op Aarde gebeurt?" Het is voor ons inderdaad belangrijk om dit uit te leggen - het collectief bewustzijn en het energieveld van mogelijkheden zijn de generatoren van wat er op Aarde gebeurt.

De gedachten en gevoelens van alle levensvormen op de planeet vormen het collectief bewustzijn, en de kracht van deze immer veranderende energiemassa "stuurt" alle activiteit in het energieveld van mogelijkheden aan. We geven het bewustzijn en het veld die aanduidingen om hun functies te omschrijven; de energie van deze integrale aspecten van de universele wet van aantrekking, die constant in beweging is, is echter dezelfde en deze werken samen.

Het veld bestaat uit onbegrensde aantallen neutrale energiekanalen, elk met een koppeling- elke gedachte en elk gevoel van ieder persoon en de emoties van elk dier - en die koppeling is om zo maar te zeggen de richtingzoeker-verbinder van die kanalen. Wij zien de kanalen als lijnen die activiteiten in het veld verbinden met soortgelijke activiteiten op de planeet. De lijnen schitteren en glanzen wanneer er vreugde, blije opwinding, genegenheid, aanmoediging of een andere opwekkende sensatie aan beide uiteinden bestaat. Ze zijn dof en zwak bij het verbinden van op laag niveau vibrerende sensaties zoals ontmoediging, wraakzucht, angst, woede of vooroordelen.

Nog een opmerking over het collectief bewustzijn en het Aardse energieveld van mogelijkheden. Ze vormen het microkosmische perspectief van de werkelijkheid, dat het enige dat er bestaat ​​kosmisch bewustzijn is - al het andere zijn ontelbare waarnemingen van wat er bestaat. Verder beïnvloedt alles wat er gebeurt, al het andere overal elders. Dat is een reden waarom hoogontwikkelde beschavingen de volken van de Aarde op zoveel manieren hebben geholpen om spiritueel en bewust vooruitgang te boeken. De andere reden is dat ze van deze leden van onze universele familie houden, net zoals wij dat doen, en eveneens van jullie allemaal die naar de Aarde zijn gekomen om lichtwerkers en richtingwijzers te zijn.

"Vraag Matthew alsjeblieft iets te zeggen over al het zware weer in de VS. Ik heb het gevoel dat dit te wijten is aan het onvermogen van veel mensen om hun boosheid, frustraties en angsten op een constructieve manier los te laten. Misschien is er op andere plaatsen waar menselijke emoties in beroering zijn ook slecht weer geweest?" De trillingen van emoties die inherent zijn aan alle intenties en daden, beïnvloeden niet alleen de omstandigheden in jullie wereld positief of negatief, ze manifesteren ook die omstandigheden. En hoewel het waar is dat de sterke emoties die de lezer noemde lage vibraties uitzenden die zwaar bijdragen aan alle vormen van onrust op de planeet, is de technologie voor weermanipulatie voornamelijk de schuld van het zware weer overal.

Veel gedachten en gevoelens komen het veld binnen met de daarbij behorende intentie en elke intentie creëert een situatie die een mogelijkheid tot ontwikkeling bezit. Als meer van dezelfde soorten gedachten en gevoelens over die situatie het veld betreden, wordt door hun energie het ontwikkelingsproces geactiveerd. Wanneer die gedachten en gevoelens in voldoende aantallen en kracht toenemen, wordt door de samengevoegde energie de situatie van een mogelijkheid naar een waarschijnlijkheid gebracht.

Wanneer de hoeveelheid en kracht van deze specifieke gedachten en gevoelens blijven toenemen, verandert door de extra geproduceerde energie de status van mogelijkheid in een status van zekerheid en verloopt de beweging in het veld soepel en stabiel. Wanneer bijna alle gedachten en gevoelens over de situatie overeenstemmen, valt het momentum van hun energie niet meer te stoppen en maakt het de manifestatie mogelijk van het resultaat dat door de betrokken mensen werd beoogd.

Wanneer een groot aantal kanalen met koppelingen van gedachten en gevoelens over een andere uitkomst plotseling het veld betreden, onderbreekt de samengevoegde energie ervan het proces dat de situatie naar zekerheid zou hebben geleid. De onrustige activiteit die volgt, maakt dat het veld er uitziet als een gigantisch vuurwerk, aangezien de energie van het aanvankelijk beoogde resultaat probeert zijn vroegere kracht te herwinnen en de energie van de tegengestelde intentie de overhand probeert te krijgen.

Afhankelijk van het belang van de betreffende situatie, kunnen de intensiteit van de verschillende gedachten en gevoelens erover, evenals een toename of afname in aantallen die een “kant” kiezen, leiden tot kriskrasbewegingen die dagen, maanden of zelfs jaren kunnen aanhouden voordat een van de energiemassa's krachtig genoeg is geworden om blijvende werkzaamheid te genereren, waardoor de uitkomst zich manifesteert zoals de mensen dit voor ogen hebben gehad.

Welnu, door de activiteit in het veld te plaatsen in de context van wat er op Aarde gebeurt, is het voor het duister een zinloze worsteling geworden om hun intentie van wereldheerschappij levend te houden, waarbij de ontwaakte mensen handelen naar hun met licht gevulde intentie om een ​​einde te maken aan dat lange tijdperk van overheersing. En zo is het, lieve familie, dat jullie de ondergang van de Illuminati kunnen zien, hun ondergang die door onzichtbare bronnen wordt verwezenlijkt.

De Illuminati hebben nog steeds voldoende kracht om jullie technologie te onderdrukken, die voor positieve doeleinden werd ontwikkeld, en om deze te misbruiken en op die manier destructieve weersomstandigheden te creëren. Heftige stormen, tornado's, overstromingen en recordhoge en lage temperaturen veroorzaken een groot deel van de laag vibrerende emoties van de mensheid, en duistere harten en geesten hebben dit soort energie nodig om te kunnen bestaan.

Om te voorkomen dat negativiteit waaraan het duister zich kan opladen zich opstapelt, laat de Aarde deze negatieve energie vrij via aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Ze kiest gebieden waar verlies aan mensenlevens en materiële schade zoveel mogelijk worden beperkt, en de technologie van bemanningen in jullie luchtruim helpt mee om de gevolgen ervan te nivelleren. Zij verminderen eveneens de gifstoffen in chemtrails en industriële verontreiniging, evenals de schadelijke emissies van 5G en andere technologieën.

Laten we het nu hebben over de twee aardbevingen in Californië, die niet door Moeder Natuur werden veroorzaakt. Die seismische activiteit werd veroorzaakt door de vernietiging, door middel van explosies, van de enorme ondergrondse basis van laboratoria van de Illuminati en de rijkelijk gevulde weelderige woonverblijven, een enorme stap in het elimineren van het wereldwijde netwerk van dit geheime genootschap. Een andere stap in de richting van dat doel is de arrestatie van Jeffrey Epstein, een aanvoerder van de Illuminati wat betreft de seks-mensenhandel, wiens klanten tal van bekende personen zijn. Hoewel beide gebeurtenissen in de Verenigde Staten hebben plaatsvonden, is de impact ervan wereldwijd.

Geliefde zusters en broeders, jullie licht heeft het pad geëffend voor het beëindigen van de duisternis op Aarde, en elke dag die voorbij gaat, brengt de schitterende getransformeerde wereld dichterbij, waarbij jullie je vrijwillig hebben aangemeld de bevolking te helpen haar tot wasdom te brengen. Alle lichtwezens in dit universum eren en ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!