Home > > Matthew Ward - 18 juni 2018

Matthew Ward - 18 juni 2018

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. De meeste van uw vragen en opmerkingen hebben betrekking op twee situaties van bezorgdheid en leed, en we beginnen met de immigranten in de Verenigde Staten. Dit is wat een van hen schreef: "Ik maak me echt zorgen over de immigranten. We zien elke dag hoe de Amerikaanse president ons mishandelt met zijn agressieve retoriek en hij heeft ook veel juridische wijzigingen tegen ons aangebracht. De vraag is, zal er in de toekomst een gunstige verandering voor ons zijn? "

Het is droevig om te zien dat leden van onze universele familie anderen harteloos behandelen, zelfs wanneer dit in zielcontracten is, en dat is niet het geval met de meeste van deze immigranten. Dus het is met vreugde dat we je kunnen vertellen dat als gevolg van de publieke verontwaardiging over het scheiden van kinderen van ouders aan de Mexicaanse grens, dat immigratie-afschrikmiddel beleid binnenkort zal stoppen, misschien zelfs voorafgaand aan de verspreiding van deze boodschap. We zouden willen dat we even goed nieuws kunnen geven over deportatie en asielverzoekweigering, maar er is geen indicatie in het energieveld van het potentieel dat die situaties binnenkort zullen veranderen; echter, met de verhogende vibraties zal ook dat tot stilstand komen. Een positief aspect is dat alle getroffen immigranten die niet voor een van die emotionele en fysieke ontberingen hebben gekozen, een sprong in de evolutionaire status hebben gemaakt, maar pas nadat ze zijn overgestapt op het spirituele leven, zal dit hun bekend zijn.

Een uiteindelijke uitkomst zal een groot aantal mensen ten goede komen tijdens de levensduur van de aarde. De Verenigde Staten, opgericht door immigranten en opgebouwd tot een machtige natie door de dochters en zonen van immigranten en slaven, is de "ontwikkelde natie" die het meest ernstig wordt geteisterd door racisme en etnische onverdraagzaamheid. Leiderschap verstoken van empathie en mededogen is "het aan het licht brengen" van deze diepgewortelde wonden zodat dit land en zijn bewoners kunnen genezen.

Kinderen in zeer verschillende omstandigheden is de andere kwestie van de meeste zorg. "Ik ben een counsellor die met veel (te veel) trauma-overlevenden heeft gewerkt. Alsjeblieft, ik moet weten of hogere entiteiten ijverig werken om kinderhandel en kinderpornografie te beëindigen. Deze kinderen worden onzichtbaar gemaakt; worden gezien als vervangbaar en worden vaak vermoord, om nooit meer te worden gezien." Laten we eerst zeggen dat er een sterke karmische band bestaat tussen verzorgende counselors en de kinderen die ze helpen de trauma's te overwinnen die ze hebben geleden - in andere levens, zijn deze zielen-rollen omgekeerd.

Elk kind is een deel van God, iedereen is kostbaar voor Hem en zijn afgezanten staan overal in dienst van kinderen. Hoewel deze goddelijke wezens de vrije wil van de misbruikers niet kunnen verstoren, kunnen ze intense lichtstralen richten om de geest te versterken van kinderen die worden misbruikt en uitgebuit, inclusief diegenen die een kort leven kiezen van buitengewoon moeilijke ervaringen, zodat ze snel door kunnen naar de vierde dichtheid (dimensie). Wanneer het intense licht het fysieke leven niet kan behouden, begeleiden wezens die kunnen verschijnen als engelen de kinderen naar Nirvana, waar ze persoonlijke zorg ontvangen totdat gezondheid in gedachten, etherisch lichaam en geest volledig is hersteld.

Sommigen van u vroegen naar zielencontracten of juridische aansprakelijkheid van daders en 'klanten' van kinderhandel, evenals de producenten van pornografie en personen die andere misdaden tegen kinderen plegen. Hoewel vrije wil keuzes altijd ten grondslag liggen aan die daden, kunnen twee soorten karmische lessen om evenwicht te bereiken factoren zijn - een leven dat die soort pijnlijke ervaring omvatte, of iemand die vervolging terecht verdiende maar niet heeft meegemaakt voor het plegen van een criminele daad in een ander leven.

Relatief weinig van de vele duizenden kinderverkrachters wereldwijd zijn blootgesteld, met name de katholieke priesters en bisschoppen, sportcoaches, training en medisch personeel die ontslag hebben genomen of werden ontslagen uit hun functie en in sommige gevallen in de gevangenis belanden. Hetzelfde gebeurt - en met snellere toepassing - in gemeenschappen waar coaches, leiders van kinderorganisaties, opvoeders, specialisten in de gezondheidszorg, counselors en anderen schuldig worden bevonden aan beschuldigingen over hun gedrag. Deze gruwelijke misdaden zijn in de wereldwijde schijnwerpers gekomen om de bevolking te laten zien hoe groot ze zijn en om actie te bespoedigen om deze eeuwenoude plaag uit je wereld te zuiveren.

Het is misschien schokkend voor de collectieve psyche dat kinderoffers in satanische riten wijdverspreid zijn, maar de satanisten zullen bekend worden en een woedend publiek zal hun onredelijke daden beëindigen. De pogingen van paus Franciscus en een paar kardinalen om het internationale hoofdkwartier van het satanisme in het Vaticaan te elimineren, zullen doorgaan totdat ze slagen in hun missie, net zoals het brengen van gerechtigheid van elke persoon die betrokken is bij seksuele misdrijven tegen kinderen zal doorgaan totdat elk kind in jouw wereld veilig is voor zijn roofdieren. Alle personen die de ervaringen van kinderen in hun leven schaden, verkrijgen identieke fysieke pijn en het emotionele trauma dat ze hebben toegebracht, en de karma die satanisten maken, zullen vele levens van extreme beproevingen vereisen voordat het evenwicht kan worden bereikt.

"Als de kinderen die deze wereld binnenkomen de vredestichters en bewuste veranderaars moeten zijn, waarom dan doorgaan met misbruik, geweld en wrede actie tegen hen?" Behalve de situaties die zojuist zijn aangepakt, mishandelen de meeste mensen kinderen niet en voelen ze zich hulpeloos om de omstandigheden te veranderen. waarin ze ernstig mishandeld worden. De miljoenen die verhongeren, ziek zijn zonder medische zorg, leven in vluchtelingenkampen of oorlogsgebieden, gedwongen in militaire troepen. De miljoenen die slavenarbeid leveren in fabrieken. De miljoenen jonge meisjes die geen onderwijs genieten, zijn seksueel verminkt of gedwongen om te trouwen in overeenstemming met culturele gebruiken. De miljoenen kinderen in de Verenigde Staten die bang zijn dat er op hun scholen massaal geschoten zal worden. Al die deplorabele situaties moeten en zullen worden beëindigd.

De kinderen die de leiders van morgen zullen worden zijn hoog geëvolueerde zielen die kwamen met een sterk besef van bestemming en met de aangeboren wijsheid om de kwalen van de wereld uit te roeien. Geïnspireerd door personen die het pad uitstippelen dat deze nieuwe leiders binnen enkele jaren zullen betreden, zijn ze goed voorbereid om de uitdaging aan te gaan om alle omstandigheden te beëindigen die afschrikkend zijn voor veiligheid, gezondheid, onderwijs en gedeelde welvaart voor alle volkeren van de wereld. . Lieve familie, de toekomst van de aarde, al gemanifesteerd in het continuüm, schijnt fel!

Een lezer in de Verenigde Staten schreef: "Ik vraag me af of de Cabal mind control gebruikt op deze massaschutters om hen dit te laten doen?" De cabal hoeft massa-shooters niet te beheersen om te handelen zoals ze doen. Hun gedachten zijn geprogrammeerd door het succes van de cabal in het bevorderen van verdeeldheid in culturele en sociale kwesties en de verheerlijkende 'vermoord de vijand' van de entertainmentindustrie. Het gestoorde mentale proces van de schutter leidt tot het gevoel van het recht om te moorden.

Ons is gevraagd waarom het aantal zelfmoorden wereldwijd groeit en wat er gebeurt met die personen in het geestelijk leven, en een lezer citeerde de recente dood van Kate Spade en Anthony Bourdain. Het overlevingsinstinct is zo sterk dat de psyche te maken krijgt met overmatige stress en depressie totdat de kracht van het zelfbehoudingsmechanisme is uitgeput en de urgentie om aan verdere wanhoop te ontsnappen overweldigend wordt. Dat gebeurt met mensen die geloven dat hun persoonlijke of wereldomstandigheden hopeloos zijn of die het verlies van iemand die geliefd is zo intens beleven in verdriet. Een bijdrager aan zelfmoord is de giftigheid van chemicaliën in uw water, lucht, bodem, voedsel en medicijnen en andere door het laboratorium ontworpen geneesmiddelen - de toxines verminderen het functioneren van de hersenen, verdiepen depressie en veroorzaken irrationeel gedrag. Zelfmoord is geen 'doodzonde', dus er is geen straf of straf nodig.

We weten niet wat de lieve zielen van Kate en Anthony motiveerden (beroerden) om hun leven te beëindigen, maar we weten dat ze liefdevol werden begroet en restauratieve zorg kregen in Nirvana. [Het bericht van 23 september 2014 beschrijft de speciale ontvangst en zorg].

"Hoe zit het met de uitbarstingen in Hawaii? Hoe zit het met de vreselijke weersomstandigheden afgelopen winter en de orkanen en tornado's die eerder dan later komen? Zijn ze door mensen gemaakt? Is HAARP de oorzaak van de ongunstige weersomstandigheden?" Technologie die HAARP omvat om "natuurrampen" te creëren, werd ongeveer drie jaar geleden voor het laatst gebruikt in uw timing; vulkanische uitbarstingen en aardbevingen sindsdien zijn de domino-effecten van technologische inmenging in Moeder Natuur. De duistere mensen gebruiken nog steeds weersbesturingstechnologie om hevige stortbuien en overstromingen, droogte, tornado's op ongebruikelijke locaties, wind met opmerkelijke kracht, hoge en lage temperaturen te produceren. Er is zogezegd een zilveren voering in al deze gebeurtenissen - door meer negativiteit vrij te geven dan ze veroorzaken, reinigen ze de planeet, en bemanningen in ruimtevaartuigen gebruiken hun technologie om de krachtige kracht van aardbevingen en uitbarstingen zo gelijkmatig te verdelen als mogelijk en sturen orkanen en tyfoons weg van de meest dichtbevolkte gebieden. Weermanipulatie, zoals al het andere in de duisternis, zal stoppen en de aarde kan doorgaan zonder onderbreking naar een gematigd klimaat wereldwijd.

"Vraag alstublieft aan Matthew of hij kan uitleggen wat we kunnen doen aan moslims die willen dat de Sharia-wetgeving wordt ingesteld in andere landen dan die in het Midden-Oosten." Dat moslims de Sharia-wetgeving willen invoeren in landen waar ze wonen, is een Illuminati-leugen om ervoor te zorgen dat de verdeeldheid die religies door de eeuwen heen hebben veroorzaakt, blijft duren. Het is zo dat sommige moslims willen dat hun interpretatie van de islam op alle mensen van toepassing is; hetzelfde geldt voor de trouwste aanhangers van andere religies. Die houdingen zijn niet afgestemd op het licht, en naarmate de trillingsniveaus stijgen, zullen de mensen de misvattingen van het dogma zien en alleen de spirituele aspecten van hun verschillende religies omarmen. Alle radicale filosofieën en ideologieën zullen verdwijnen naarmate de aarde stijgt naar lichtere en lichtere energievlakken.

"Hoe bestrijden we de duistere, schaduw-, kabbalistische regering? Ik ben het beu om petities te ondertekenen. Ik wil sommige billen schoppen." We begrijpen dat je meer wilt doen, maar licht is het enige wapen dat de duistere kan bevechten. Door licht te genereren via gedachten, gevoelens en daden, help je de mensen te ontwaken. Wat is er nog meer nodig om het ontwaken te bespoedigen? Onderwijs, verlichten, verlichting.

Valse informatie is overvloedig en waarheidsgetrouwe rapporten zoals 'pizzagate' worden nepnieuws genoemd. 9/11 was een inside job, een paar families beheersen de welvaart van de wereld, en er is een schaduwregering, maar iedereen die dat zegt wordt een complottheoreticus genoemd. De meeste mensen weten niet dat de wereldeconomie simpelweg talloze computeracties zijn die worden ondersteund door de lucht of dat afwijkend weer technologisch wordt geproduceerd of dat de geschiedenis is geschreven door personen die nalaten wat ze niet willen toegeven. Het delen van die informatie met anderen en suggereren dat ze het een of andere gedachte geven, plant zaden die kunnen bloeien als ontwaakte individuen die diepere denkers, zielzoekers en generatoren van licht worden. Dat is hoe "de duistere, schaduwachtige regering," wordt bestreden en verslagen.

Nu dan, een woord over petities. De energie die je naar voren brengt bij het lezen en ondertekenen van petities voor oorzaken die je waardig acht, verhoogt niet alleen hun effectiviteit, maar de wetten van de fysica die het leven in dit universum regeren, versterken die energie en richten die waar op Aarde licht nodig is. Blijf alsjeblieft petities ondertekenen!

Geliefde broeders en zusters, je bood je aan voor een monumentale onderneming en hielp de aardse beschaving om hun derde dichtheidswereld te veranderen in een wereld van liefde, vrede en harmonie met de natuur. Alle lichtwezens in dit universum eren je voor deze dienst die de hele familie van zielen opvoert: wat er ook gebeurt, beïnvloedt alles wat er overal gebeurt, en terwijl de beschaving van de aarde evolueert, doen alle anderen dat ook.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Marieke Bertens


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!