Home > > Matthew Ward - 17 oktober 2018

Matthew Ward - 17 oktober 2018

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laat ons beginnen de voor de lezers twee meest dringende zaken te bespreken – ten eerste: verplichte vaccinaties voor kinderen. Speciale buitenaardse wetenschappelijke troepen neutraliseren zo goed als mogelijk is de gifstoffen in vaccinaties; om een einde te maken aan deze praktijk is een blijvende oppositie tegen het vaccineren van kinderen als vereiste om naar school te kunnen echter noodzakelijk, een praktijk die in veel kinderen een autisme-achtige toestand heeft veroorzaakt. De stofwisseling en het immuunsysteem van een lichaam worden onder druk gezet door kwik, en jonge mensen die extra gevoelig zijn, krijgen te maken met een neurologische schade die kan resulteren in op autisme gelijkende symptomen, waarbij gezegd dient te worden dat autisme een zeer zeldzame aandoening is. Oppositie kan worden versterkt, door inentingen die door professionals in de gezondheidszorg worden geadviseerd - professionals die door vaccin-producenten worden beloond of die de onjuiste claims geloven dat “preventieve” griepprikken evenals een reeks andere “noodzakelijke” maatregelen essentieel zijn voor de Publieke gezondheid, af te wijzen.

We voegen hieraan toe dat vaccins, net als de allereerste geneesmiddelen, voor gunstige doeleinden werden ontwikkeld. Elke innovatie die is ontworpen om nuttig te zijn kan voor kwaadwillende doeleinden worden aangepast en dat is wat de illuminati, in elke fase van de vooruitgang van de beschaving, hebben gedaan.

Het andere kwestie is de draadloze 5G-technologie die een aanzienlijk versnelde datasnelheid heeft, evenals een grotere bandbreedte. Deze nieuwe generatie van communicatiediensten bevindt zich nog steeds in een ontwikkelings- en markttestfase en de buitenaardse familieleden reduceren de impact van de emissies op de lichamen van de relatief weinig mensen die hieraan worden blootgesteld; wanneer de apparaten in massaproductie komen zullen deze familieleden hun technologische ondersteuning dienovereenkomstig uitbreiden. Een belangrijke factor is de hoeveelheid Licht in een lichaam – hoe meer licht, hoe hoger de trillingssnelheid en hoe minder het lichaam door emissies wordt beïnvloed.

Naarmate de samenleving de effecten van vaccins begint te ontdekken, evenals het effect dat deze inspuitingen kunnen hebben op het elektrische systeem van een lichaam, zal door het publiek worden geëist dat onnodige vaccinaties worden gestopt en dat alle elektronische apparatuur en toestellen zullen worden ontworpen met veiligheid voor de gezondheid als belangrijkste overweging.

In voorgaande berichten hebben we lezerskwesties behandeld over de Amerikaanse President Trump, hoe hij in simpele bewoordingen zijn gebrek aan presidentiele kwaliteiten en gezond verstand erkende en dat hij de vooruitgang van zijn land tegenwerkte. De volgende fragmenten uit enkele van de vele soortgelijke reacties op ons laatste bericht laten zien dat jullie om uitleg vragen en die dienen we jullie te geven.

“Zijn gedrag lijkt niet overeen te stemmen met de persona van iemand die de belangrijke taak probeert te vervullen van het ontmantelen van de Illuminati.” ”Hij lijkt om niemand anders te geven dan om zichzelf. Kan Matthew dit alsjeblieft uitleggen?” “Trump is een pathologische leugenaar. Waarom zou iemand in deze internationale groep hem vertrouwen?” “Vraag Matthew alsjeblieft uitleg te geven over die man in het witte huis.” “Onze president lijkt in woorden en daden bijzonder ver van ‘het licht’ te zijn verwijderd. Waarom komt dit niet aan de orde?” “Als Matthew Donald Trump naar voren schuift als iemand die werkt om het kwaad omver te halen en ons naar het licht te leiden, dan is hij ons een verklaring verschuldigd over hoe een dergelijk verfoeilijk mens met deze taak, van een wereld-veranderende verantwoordelijkheid, kon worden belast.”

“Wat ik niet kan begrijpen is waarom iemand op deze narcist, vrouwenhater en racistische leugenaar heeft gestemd, iemand die zo lomp en grof is dat ik ervan moet kotsen. Vanaf de eerste minuut dat hij met zijn campagne begon, was het al duidelijk wat voor iemand hij is.” “Als Matthew denkt dat het voor het hoogste goed is, zou hij dan alsjeblieft de discrepantie willen bespreken die in alle handelingen van Donald Trump te zien is en die destructief is voor zoveel programma’s die het milieu en de gezondheid en het welzijn van onze Amerikaanse staatsburgers de goede kant op helpen?” “Ik kan niet begrijpen hoe de Amerikanen een man als Donald Trump als hun president hebben kunnen kiezen.” “Kun je me alsjeblieft uitleggen hoe hij zo het tegenovergestelde kan zijn van liefdevolle energie voor onze wereld en dat hij tegelijkertijd de Illuminatie neer gaat halen?” “Trump is een uiterst weerzinwekkende man die in het land veel woede en verdeeldheid heeft VEROORZAAKT. Waarom werd een dergelijke man, die moreel gezien bankroet is, in deze positie gebracht? Het slaat nergens op.“ “Ik zou echt graag vertrouwen willen hebben in het politiek leiderschap van dit land, maar dat is, als het om integriteit gaat, nauwelijks op te brengen. Wie kunnen we vertrouwen?”

Allereerst willen we duidelijk maken dat onze liefde voor Donald Trump onvoorwaardelijk is, net zoals dit voor alle zielen op Aarde geldt. Als we een reactie geven op deze vragen en opmerkingen, zal dit zonder oordeel of kritiek op hem zijn, maar in plaats daarvan een rechtstreekse weergave van wat wij weten.

Toen hij aan de race om het witte huis begon, ontbrak het hem aan de steun die de andere kandidaten wel hadden. Om een basis te creëren heeft hij beloften gedaan waarvan hij wist dat managers in de fossiele-brandstofindustrie en het bankwezen daar gevoelig voor waren, managers die wilden dat de regelgeving voor hun ondernemingen werden afgeschaft; de rijke en zakelijke leiders die lagere belastingtarieven wilden; personen die wilden dat hun religieuze overtuigingen de wetten van het land werden; degenen die géén immigranten in het land wilden; en de vele mensen die van mening waren dat hun overheid hen negeerde terwijl anderen wel de kans kregen om zich te ontplooien. Het instellen van wetten en beleidsmaatregelen die de kiezers in dit hele spectrum zouden behagen lag rechtstreeks in lijn met het doel van de heer Trump; alles in het werk stellen om wat de vorige regering had bereikt ongedaan maken.

Voor zover wij weten is hij niet bekend met de term Illuminati – zijn “corrupte Hillary” was net als “leg het moeras droog” en “bouw de muur”, een slogan die hij bedacht om de steun van gelijkgestemde burgers te winnen en vast te houden. Hoewel hij gelijk had wat betreft “corrupt”, had hij tot voor kort geen bewijs om dat te onderbouwen en we zijn ons ervan bewust dat hij haar graag achter de tralies ziet zodat hij kan zeggen: “ik heb het je gezegd”. Hoewel deze egocentrische reden niet te bewonderen is, heeft het geen enkele invloed gehad op de reden waarom hij in de internationale groep werd opgenomen die ijvert om een einde te maken aan alle Illuminati-activiteiten - zoals in onze laatste boodschap al werd gezegd, het is de presidentiele instantie die hij leidt. We zijn ons tevens bewust dat terwijl anderen hem met waardigheid behandelen zoals staatshoofden betaamt, ze weinig respect voor hem hebben en behoedzaam zijn in wat ze loslaten. Maar ze beseffen dat zijn samenwerking essentieel is – hij is de leider van het land waar de meeste van de top-illuminati burgers zijn en die binnen ‘s lands rechtssysteem dienen te worden aangepakt.

De “persona” Donald Trump. Zijn egocentriciteit, waarheid-verdraaiende opschepperij over zichzelf en zijn prestaties, evenals het aanwijzen van personen bij wie zijn vleierij vaak hun competentie overstijgt, komt voort uit diepgewortelde onzekerheid en behoefte aan bevestiging; gevoelens uit zijn kindertijd die naarmate de jaren verstreken steeds sterker werden. Tijdens de korte momenten waarop deze gevoelens boven komen, resulteren zijn angst en verwarring in het herhalen van dezelfde zinnen, onduidelijke en verkeerde woorden of gebaren. Om deze korte momenten van verlies aan controle te verbergen, herhaalt hij opzettelijk bepaalde zinnen of gebaren, zodat het lijkt alsof hij iets wil benadrukken; zijn mentale processen zijn echter niet meer zo scherp als ze ooit waren.

Om anderen lief te kunnen hebben en te respecteren, dien je eerst jezelf lief te hebben en te respecteren en, in tegenstelling tot de publieke opvatting, heeft Donald Trump deze gevoelens niet over zichzelf – dat is waarom hij geen liefde of respect, empathie, dankbaarheid, compassie, vergevingsgezindheid of zorg om anderen kan voelen. In plaats daarvan wordt hij gedreven door de wil om te winnen, te slagen, te controleren, te krijgen en vast te houden, en hij laat wetten of ethiek er niet tussenkomen bij het behalen van zijn doel. Zeker, hij is in dit opzicht niet uniek – het is dat zijn breed uitgemeten rijkdom, zakelijke ondernemingen, relaties en nu het presidentschap, hem in het voetlicht hebben gezet. En hij is bang om dat kwijt te raken. Onder zijn openlijke branie en zelfverzekerdheid ligt een angst om te verliezen, en in angst is geen licht aanwezig.

Vertrouwen moet worden verdiend, en als mensen handelen op een manier die je geen vertrouwen geeft, dan verdienen ze die niet. Laat dat maar zo zijn, en stel je vertrouwen in waar het wel verdiend wordt: je intuïtie, instinct, geweten, inspiratie en aspiraties. Leven in overeenstemming met je zielsbegeleiding veroorzaakt een gevoel van innerlijke rust, zelfs als de omstandigheden niet bevredigend zijn.

En laten we nu, lieve familie, alsjeblieft deze kwestie van twijfels omtrent de Amerikaanse President laten rusten. We zeggen niet dat die gevoelens onterecht zijn! Maar een betere manier om richting te geven aan jullie energie is jullie gedachten en gevoelens met licht te vullen. Het licht, dezelfde energie als liefde, die binnenin eenieder van jullie aanwezig is, is de kracht die jullie wereld transformeert.

“Het lijkt onmogelijk dat wij de cabal zelf kunnen vernietigen. Als buitenaardsen ons komen helpen, zoals jij en andere channelaars hebben gezegd, waar wachten ze dan nog op?” Buitenaardse familie op de planeet en in schepen die haar omringen helpen jullie op alle mogelijke manieren die zijn toegestaan. Ze kunnen niet ingrijpen als het tegen iemands vrije wil ingaat, behalve bij het voorkomen van pogingen een kernoorlog te beginnen, hetgeen een decreet is van de Schepper, of bij het veroorzaken van pandemieën, wat Gods eerbiediging van de vrije wil van Gaia is.

Er is hier nog een overweging van belang. De Aarde is het thuisland van de beschaving hier, en door de universele wet is het hun recht en verantwoordelijkheid om het soort wereld te manifesteren dat zij willen. In deze in het universum niet eerder voorgekomen tijd echter, werd andere beschavingen toegestaan om de mensen van de Aarde te assisteren, en jullie hebben je vrijwillig aangemeld om hen te helpen beseffen dat ze de kracht hebben om de wereld te maken zoals ze zich die wensen. Op zielsniveau weten ze dit – het besef dat op een bewust niveau nog wat vaag is, maar dat duidelijker zal worden naarmate de trillingssnelheid blijft toenemen.

Zelfs zonder bewust hun aangeboren kracht te kennen is hun vooruitgang prijzenswaardig, en jullie vastberadenheid in het licht is een onschatbare bijdrage. Denk aan de overvloed aan kleinschalige bewegingen die omstandigheden in dorpen en steden rond de wereld verbeteren; het vinden van ingenieuze oplossingen voor uitdagingen in de gezondheidszorg, scholing, communicatie en multiculturele relaties; het beschermen van het milieu; het menselijk behandelen van dieren; het uitbreiden van filantropische en humanitaire hulp. Al deze prestaties hebben al iets afgeknabbeld van de door de cabal volgehouden verarming, vernietiging, hypocrisie en geweld; en de eerdergenoemde internationale groep werkt aan het verantwoordelijk stellen van de cabal – de Illuminati – voor hun misdaden tegen de mensheid.

Bemanningen zullen landen en hun technologieën meebrengen en buitenaardsen die onder jullie leven zullen zichzelf bekend maken, dat staat vast, maar het zal niet gebeuren voordat het mondiale netwerk van de cabal vernietigd is. God heeft de leiding over de timing van de gebeurtenis die gewoonlijk Disclosure wordt genoemd, en de bepalende factor is de zekerheid van veiligheid voor iedereen. Die zal komen met de eliminatie van bedreigingen die nog steeds onder Illuminati-bevel staan en met een beschaving die klaar is om vreemden van andere werelden te ontmoeten. Toenemende trillingen helpen bij het opruimen van alle duistere activiteiten en bereiden de mensen van de Aarde bewust en spiritueel voor op de gedenkwaardige dag van het mogen begroeten van andere leden van de universele familie.

Geliefde broeders en zusters, lichtwezens uit dit universum steunen jullie met onvoorwaardelijke liefde en eren jullie toegewijde dienst aan Gaia en haar beschaving.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!