Home > > Matthew Ward - 17 november 2018

Matthew Ward - 17 november 2018

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. “In welke mate draagt Vergeving bij aan het veranderen van de energie die stormen veroorzaakt, aan het massabewustzijn van de planeet en helpt het ook de aarde??” Het is niet overdreven om te zeggen dat vergeving één van de meest onmisbare manieren is om de Aarde en haar beschaving te helpen. De energie van vergeving straalt de hoge trillingen uit die planetaire en persoonlijke ascentie ondersteunen en dit geldt tevens voor de energie van dankbaarheid, compassie, vriendelijkheid en het delen vanuit het hart – al deze emoties zijn gevuld met licht, dezelfde energie als de meest machtige kracht in de kosmos: liefde.

Toch zijn er twee gezichtspunten als het gaat om het veranderen van de energie die stormen veroorzaakt. Door veel negativiteit vrij te maken, zorgen stormen voor een vorm van planetaire reiniging en als dit aan Moeder Natuur zou worden overgelaten, zouden de stormen minder vaak voorkomen en milder zijn. Maar dat is al vele jaren niet het geval. Door Illuminati gecontroleerde technologie, die voor jullie verborgen werd gehouden, wordt gebruikt – misbruikt – om stormen te verbreden, te versnellen en turbulente regenwolken in stilstand-modus te houden zodat ze stortregens en overstromingen kunnen veroorzaken; en buitenaardse bemanningen gebruiken hun technologie om deze factoren zoveel mogelijk te reduceren. Hoewel de energie van vergeving derhalve inderdaad krachtig is, gaat het in de kwestie van stormen om botsende technologieën.

Dat doet echter niets af aan de gevolgen voor degene die vergeeft, en daarin ligt de waarde van vergeving. Het vergeven van degene door wie je je oneerlijk of gemeen behandeld voelt – en houd er rekening mee dat zij precies dat doen wat jij en die ander vóór de geboorte zijn overeengekomen om elkaar te helpen evolueren – doet de lage trilling van verbittering en rancune verdwijnen en laat licht je hart en geest binnenkomen. Je hebt profijt van verheven gevoelens, en dat geldt ook voor degenen wiens leven jij aanraakt, de opgewektheid van jullie allemaal gaat het collectieve bewustzijn van de Aarde en verder het universele bewustzijn in – dat is hoe krachtig het licht van vergeving is!

Als één van vele Lichtwerkers die hun aandacht focussen op het tot rust brengen van stormen, natuurbranden en andere milieu-uitdagingen, zou ik graag willen zien of ons werk vanuit Matthew’s perspectief een merkbaar effect heeft.” Net als stormen, zuiveren branden de planeet door het vrijmaken van negativiteit, en als er geen menselijke handen bij betrokken waren, zou Moeder Natuur branden in de natuur behandelen als een manier om bossen te verjongen. Maar duistere zielen hebben ingegrepen. Zodra een brand is begonnen – een klein brandje dat werd veroorzaakt door een vonk afkomstig van bijvoorbeeld een elektrisch apparaat - dan wordt de windsnelheid op een technologische manier verhoogd en worden windstoten in diverse richtingen gestuurd zodat door wind aangewakkerde vlammen al snel een onbeheersbare natuurbrand worden.

Maar de intenties van jullie focus zijn in vele milieuverbeteringen absoluut merkbaar! Kijk eens naar de groeiende nadruk die wordt gelegd op het beperken van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering, het behoud van regenwouden, het beschermen van de natuurlijke leefgebieden van dieren en het creëren van andersoortige inkomsten voor stropers, het gebruik van natuurlijke meststoffen en kruidenremedies en de protesten tegen het gebruik van giftige chemicaliën, het verwijderen van plastic afval van stranden en uit oceanen en het recyclen van gebruikte materialen. Het is het licht in deze welwillende intenties dat mensen motiveert om progressieve bewegingen zoals deze te beginnen of te steunen, en waar je deze intenties ook maar heen stuurt, je maakt het liefdes-licht op aarde en in de mensen sterker. Als jullie de wereld vanuit ons perspectief zouden kunnen zien, zouden jullie je net zo bemoedigd voelen als wij: omdat de gloed van het licht zich over de hele wereld blijft verspreiden, zijn sommige gebieden die er ooit donker en onheilspellend uitzagen nu sprankelend en stralen andere gebieden van positieve energie.

Ik weet dat het belangrijk is om diegenen te vergeven die bij zoveel mensen lijden veroorzaken, maar ik kan niet vergeten wat ze gedaan hebben en zal hen nooit kunnen vergeven. Vraag Matthew alsjeblieft hoe ik hiermee om moet gaan.” Tegen deze dierbare ziel en anderen die gelijksoortige gevoelens hebben kunnen we zeggen dat vergeving nooit betekent dat je daden die pijn en angst veroorzaken goedkeurt of negeert. We raden echter aan om je niet bezig te houden met wat de daders doen en hen vergeven is haat, wraakzucht of een intens verlangen om hen zwaar gestraft te zien worden, loslaten.

Vergeving is een proces dat de genezing van brein, lichaam en geest mogelijk maakt en omdat het licht dat door dergelijke genezingen wordt veroorzaakt het massabewustzijn bereikt, is de kracht van vergeving onmeetbaar.

Al dan niet veroordeeld in jullie rechtbanken, zullen personen die misdaden tegen de menselijkheid plegen, door wetten van het universum verantwoordelijk worden gehouden. In overeenstemming met de energie die ze gedurende de hele fysieke levensduur hebben gegenereerd, zullen ze naar de onderste laag van Nirvana worden getrokken; en tijdens het terugblikken op hun leven, het herbeleven van elk moment, zullen ze dezelfde intensiteit van trauma voelen, die ieder persoon heeft moeten verdragen van wie het leven hun duistere activiteiten heeft beïnvloed. En het volledig inlossen van het karma dat ze hebben opgebouwd, zal in talloze gedaanten van moeilijke omstandigheden in werelden van de diepe derde dichtheid gebeuren.

We hebben erop aangedrongen hen licht te sturen omdat, van alle zielen in onze universele familie, zij degenen zijn die dat het meest nodig hebben; hun gebrek aan licht isoleert hen in een duistere leegte, en dat beïnvloedt hun bewuste keuzes. Van deze zielen, de zwaksten in de Eenheid van Al, wordt onvoorwaardelijk gehouden en er wordt niet geoordeeld - net als elke andere ziel zijn ze zuivere liefde-licht essentie van de Schepper.

Sommigen van jullie hebben geschreven dat “een liefhebbende God” niet zou toestaan dat een van zijn kinderen groot lijden voor zovele anderen zou veroorzaken. Mijn moeder sprak hier uitgebreid over met God, en ik heb haar gevraagd korte delen van hun gesprekken weer te geven die behoorlijk goed samenvatten wat Hij haar heeft verteld.

Zou ik willen dat al mijn componenten binnen het licht bestonden waarin ik werd geschapen? Ja! Wie zou niet willen dat de perfectie van de Schepper werd teruggegeven? Maar ik heb geen verdoeming of straf voor enig falend element van me. Ik ben hier om te reageren op wat jullie gebeden van het “goddelijke” noemen, net als ik gebonden ben door de (vrije wils)wetten van de Schepper die vastgesteld zijn binnen de parameters van mijn werkzame krachten, als de keuze die gemaakt wordt niet binnen het licht is.

….

Je hebt gezegd dat je precies dezelfde vreugde of pijn ervaart als ieder ander van je kinderen, waar dan ook, vanwege je onlosmakelijke verbinding met ons allen.

Ik heb je dat al heel vaak gezegd, Suzy.

….

Maar je ervaart ook al het kwaad van degenen die zoveel lijden voor anderen veroorzaken. Hoe voel je je daarover?

Mijn kind, denk eens aan hoe een jong vogeltje zich voelt als hij uit het nest wordt geduwd door een andere vogel. Denk aan zijn schrik en angst om te vallen, zijn pijn door fysieke verwonding, en een angst die het niet eens kan begrijpen over wat er is gebeurd en wat er daarna zal komen. Ik voel dezelfde angst en hulpeloosheid over die componenten van me die zo uit het licht zijn gevallen dat ze zich verlustigen in wat jij kwaad noemt. Wat zal er van hen worden?

Verafschuw ik het lijden dat ze anderen aandoen? JA, en ik stuur licht om de zielen van die wezens die het lijden veroorzaken te bereiken. Maar het is aan elk persoon, als ongeschonden delen van mij die onafhankelijk functioneren, om op het licht te reageren of niet. Ik ben bedroefder dan je je kunt voorstellen als duisternis opvlamt, speciaal als een onschuldige lijdt, vaak wordt gedood, omdat, zoals je weet, niet allen kiezen voor wat ze fysiek moeten doorstaan.

Met de toename van licht, die welwillend door mijn Aardkinderen wordt ontvangen, is de belangrijkste bron van wat jij kwaad noemt, en wat de energie van de Aarde gedurende eonen heeft beknot, aan het veranderen. [Uittreksel uit “God: More of Who I am”, hoofdstuk in Illuminations for a New Era]

Dank je, moeder. Verdergaand, “Vraag alsjeblieft aan Matthew wat we kunnen verwachten wanneer we van alle Illuminati verlost zijn.” De effecten van hun lange, duistere heerschappij zal niet eindigen bij hun ondergang. De onthulling m.b.t. wie zij zijn en hoe die geheime gemeenschap het leven op Aarde eeuwenlang heeft gecontroleerd zal een schok zijn, verwant aan een storm van de vijfde categorie. En, hoewel tientallen jaren geleden het licht de duistere troepen in jullie zonnestelsel heeft overwonnen, blijft de invloed van deze troepen achter in tirannieke dictators en dynastieën die geen Illuminati zijn, en deze regimes dienen ineen te storten zodat de onderdrukte mensen vrij kunnen zijn.

Dat religies werden bedacht om de massa te controleren en dat Christendom gebaseerd is op onwaarheden zal eveneens schokkend zijn. Evenzo zal het een schok zijn te ontdekken dat er in dit universum volop beschavingen zijn, velen daarvan in vormen die zullen verbijsteren en die veel verder ontwikkeld zijn dan Aardse mensen.

Mensen wiens geloof en vertrouwen versplinterd zijn, zullen tijd en hulp nodig hebben om te helen - ze dienen de kracht van vergeving te kennen door degenen te vergeven die hen misleid hebben, zodat het helen kan beginnen. Jullie hebben de kennis en aangeboren wijsheid om hen te helpen tijdens hun aanpassing aan waarheden die verbijsterend anders zijn dan wat hen werd geleerd, en hierbij zullen steeds hoger wordende trillingen jullie en hun bondgenoten zijn. Wanneer hun bewuste en spirituele besef groeit, zullen vrede, liefde, wederzijds respect en het in harmonie met de Natuur zijn, de nieuwe basis van het leven op Aarde worden.

De vele stappen die de basis zullen vormen kunnen niet snel plaatsvinden, en er zal verwarring bestaan en behoedzaamheid nodig zijn wanneer regeringen, wettelijke- en rechtssystemen, multinationale bedrijven, mainstream media en alle andere organisaties en agentschappen die invloed hebben op het leven op Aarde, worden gezuiverd van corruptie om te worden hervormd door wijze mensen met morele en spirituele integriteit en leiderschapskwaliteiten.

Nadat de nieuwe mondiale economie gevestigd is, zullen de primaire doelen zijn: het beëindigen van armoede, het herbouwen van door oorlog verscheurde landen en het faciliteren van de terugkeer van miljoenen vluchtelingen. Omdat de mensen in het ongewisse zijn gelaten over de feitelijke geschiedenis en wetenschap, alsook hun oorsprong in de Schepper, zullen tekstboeken worden geschreven voor alle leeftijden en in alle talen en deze zullen naar educatieve instanties over de hele wereld worden gedistribueerd.

Industrieën die oorlogstuig hebben geproduceerd, zullen producten gaan maken die zijn ontworpen voor een gezonde, vreedzame wereld, en de miljoenen in militaire dienst of wiens banen verloren zijn gegaan door technologieën zullen training krijgen in vakgebieden die van start gaan of zich uitbreiden voor iedereen die wil werken. Er zal een extensieve infrastructuur worden gebouwd en deze zal waar nodig worden gemoderniseerd; handel, de medische industrie en transport, informatie, communicatie en energiesystemen zullen veranderen. Kortom, alles dat Gaia voor het Gouden Tijdperk van de Aarde heeft voorzien, zal tot bloei komen.

Lieve mensen, het is waarschijnlijk dat velen van jullie de planeet zullen verlaten voordat dit Tijdperk zijn volle wasdom bereikt, maar jullie zullen niet worden teleurgesteld - jullie zullen het gehele panorama kunnen zien, waar je ook bent. Niet alleen zul je dankbaarheid voelen omdat je geholpen hebt de Aardse mensen hun nieuwe wereld te manifesteren, maar door dit te doen, heb je tevens een sprong gemaakt in je zielsontwikkeling. En, wederom bewust van je onbeperkte macht als multidimensionale ziel, kun je elk vreugdevol avontuur dat je kiest, ervaren.

Alle lichtwezens in dit universum eren jullie vanwege het welwillend verlaten van je thuisland om de Aardse beschaving te helpen ontwaken en haar rechtmatige plaats binnen onze universele familie in te nemen.


______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!