Home > > Matthew Ward - 16 september 2019

Matthew Ward - 16 september 2019

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, is dit Matthew. Met vreugde delen we de boodschap die onlangs aan mijn moeder is overgebracht door een van de vrijwilligers die naar de Aarde is gegaan om de bevolking te helpen.

Hallo Suzanne. Sta me toe mezelf voor te stellen als Arnold, de naam die ik gebruik als vertegenwoordiger van mijn beschaving die in een sterrenstelsel leeft, ver van de Melkweg verwijderd. Ik weet dat je graag een beeld zou hebben van deze vreemdeling die tot je spreekt. Wij kunnen elk soort lichaam aannemen dat we wensen, en de vorm die we in ons thuisland hebben gekozen, is wat je zou kunnen beschrijven als een zeer lange, doorschijnende zilverachtig blauwe mier die rechtop staat. We begrijpen dat dit in jouw ogen geen aantrekkelijk voorkomen is, maar het geeft de grote hoeveelheid licht weer die we bevatten, en wat ons in mobiliteit en activiteiten goed past.

Wat voor jullie over onze beschaving van belang is, ik zou kunnen zeggen het allerbelangrijkst, is dat sommigen van ons, net zoals jij, hier zijn gekomen om de mensen van de Aarde te helpen zich ervan bewust te worden dat zij de mogelijkheid hebben om hun wereld zo te maken als ze dat wensen. Onze groei in bewust gewaarzijn en spiritueel bewustzijn is net als bij jou ontstaan door zelfontdekking, waarbij sommigen van ons eveneens en sterke opmerkzaamheid bezitten en een stem hebben in de besluitvorming. Het enige verschil tussen ons en jullie is dat wij in deze belichaming weten wie we zijn, vanwaar we zijn gekomen en wat de reden daarvan is.

De volkeren van de Aarde dienen te beseffen dat zij zielen zijn, niet mensen die een ziel bezitten, en elk van hen is deel van het Opperwezen van dit universum. Dit Wezen is er door de Schepper aan gehouden om alle keuzes die zijn afzonderlijke delen tijdens hun fysieke ervaring maken te eerbiedigen; wat een bepaalde persoon op Aarde ook doet, of het nu actie of reactie is, het gebeurt op basis van vrije wil en niet door 'Gods wil'. Er bestaat een geestenrijk waarnaar eenieder na dit leven op Aarde overgaat, maar er bestaat geen hemel of hel, of plaatsen van eeuwige beloning of straf. Veel informatie die via onderwijs wordt geleerd of anderszins beschikbaar wordt gesteld, is bedoeld om te misleiden of te verwarren.

Suzanne denkt dat wat ik zeg niet nieuw is voor wie deze berichten leest. Dit doen we met opzet. Het is voor jullie belangrijk om te weten dat de voor jullie bekende kennis ook bij ons bekend is.

We weten eveneens dat de Aarde alom wordt gerespecteerd als een uitstekende leerschool die een overvloed aan leermogelijkheden biedt voor mensen in een derde dichtheid-wereld, waar lage trillingen in overvloed aanwezig zijn. Er is eigenlijk maar één fundamentele les: Alles is de energie van het licht en de liefde van de Schepper, die alleen verschilt in de manier waarop deze wordt uitgedrukt. Echter extrapolatie van die les brengt de energie bij wijze van spreken naar de Aarde en dat is waarvoor we allemaal gekomen zijn om dit aan de leden van onze universele familie over te brengen, zodat ze bewust en spiritueel kunnen groeien.

Alle levensvormen in dit universum zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, voor eeuwig, en elke ziel bezit het onbeperkte vermogen om te manifesteren wat hij of zij wenst door de energie van de Schepper te gebruiken om er inhoud aan te geven. Deze kosmische waarheid is op zielsniveau bekend, maar om het op de juiste manier te leren gebruiken wordt in meerdere incarnaties gepresenteerd, omdat bewustzijn op laag niveau niet in één leven kan worden overwonnen. Tijdens dit universeel gezien unieke tijdperk biedt de Aarde ongekende mogelijkheden om 'een klas hoger te komen' omdat haar lange staat van dienst, als leerschool in de derde dichtheid, ten einde loopt.

De planeet raakte bekend als een uitstekende leerschool terwijl ze eveneens bekend stond als gevangenis. Lange tijd deed het Gaia verdriet dat haar planetaire lichaam deze status had verworven toen oude beschavingen onder de invloed van marionetten van het duister bezweken en de daarna volgende beschavingen deze zelfde weg volgden. Gaia heeft haar huidige beschaving opgeroepen om aan deze gevangenschap te ontsnappen en haar lichaam van de invloed ervan te ontdoen, waarbij Gaia lichtwezens uit andere beschavingen heeft gesmeekt om hierbij te helpen.

Dit is de reden waarom sommigen van ons, zoals jij, in de verschillende rassen en culturen van de Aarde zijn geïncarneerd om de bevolking te helpen zich bewust te worden van hun aangeboren vermogen om verandering teweeg te brengen. Anderen belichaamden de hogere ordes van dieren of machtige bomen en sturen telepathisch berichten naar ontvangers die deze op hun beurt doorgeven aan personen die ontvankelijk zijn. We zijn allemaal gekomen om Gaia's beschaving te helpen bereiken wat ze in overeenkomsten vóór hun geboorte hebben afgesproken: een vredige wereld waar liefde en rechtvaardigheid de overhand hebben, middelen gelijkelijk worden gedeeld en het leven in harmonie is met de Natuur.

Tijdens onze gezamenlijke missie om hen te helpen die wereld tot bloei te brengen, hebben een groot aantal hemelse partners onze inspanningen ondersteund. En we hebben gezegevierd. Deze wereld die zich in het lineaire concept van tijd opnieuw manifesteert, is Gods sprankelende juweel in het continuüm.

Bedankt, dierbare ziel Arnold, voor je dienst aan onze Aardse familie, en dankjewel Moeder, voor het ontvangen van zijn bericht.

Matthew, weten jullie wie Arnold is?

Oh dat doen we inderdaad! Zijn nederigheid verloochent het niveau van zijn ontwikkelde ziel en de hoge positie die hij in zijn beschaving inneemt, evenals zijn belang in jullie wereld - hij is een van de bijzonder begaafde speciale krachten waarover we hebben gesproken.

Laten we nu verder gaan. “Onderzoek in professionele sporten ruggensteunt de bewering dat een atleet die een sport visualiseert, EVEN fit is als een sporter die de sport daadwerkelijk beoefent. Waarom creëert het visualiseren van positieve dingen zulke krachtige 'energiegolven van licht'? Wat is de functie ervan, wat gebeurt er met hen nadat ze zijn gevisualiseerd en hoe kan hun werkelijke impact in de fysieke wereld worden gezien?"

We verwelkomen het gebruik van visualisatie door jullie sportbeoefenaars als een positieve stap vooruit in het begrijpen en toepassen van zelfbekrachtiging. We hebben al vaak gezegd dat de universele wet van aantrekking je méér brengt van alles wat overeenkomt met de energie van je gedachten en gevoelens, dus concentreer je op wat je wilt. Visualiseren voegt een beeld toe aan gedachten en gevoelens, waardoor de energie wordt versterkt die is gericht op het gewenste resultaat. Atleten die zichzelf als winnaars 'zien', gebruiken deze wet in hun voordeel en als dit gedurende het hele evenement wordt volgehouden, zijn ze succesvol.

Terwijl in de sportcompetitie de overwinning het doel is, kan visualisatie op vele manieren grote gevolgen hebben. Jezelf visualiseren als zijnde gezond en actief is een belangrijk deel van het herstellen van ziekte of letsel. Het visualiseren van een substantiële bankrekening leidt tot het bereiken en behouden van financiële zekerheid. Het visualiseren van een bevredigende baan opent deuren om er een te krijgen; en als je wilt verhuizen, kun je dat door een ideaal huis te visualiseren, bewerkstelligen.

Op wereldwijd niveau helpt het visualiseren van de Aarde in een goudwit licht het milieu te beschermen. Het visualiseren van een krachtige storm die van een dichtbevolkt gebied weg buigt vermindert het aantal dodelijke slachtoffers en verwoesting. Mensen visualiseren als vriendelijk en coöperatief brengt harmonie tot stand, en het visualiseren van een vreedzame wereld helpt dit te bewerkstelligen.

Het is waar dat er ook andere krachten dan visualisatie bij betrokken zijn – in ieder geval het geloof in en de kracht van intentie, ook in het geval van wereldwijde verandering, planetaire trillingen en de hulp van andere beschavingen. En wanneer de inspanningen van een groep op hetzelfde gewenste resultaat zijn gericht, neemt de kracht ervan exponentieel toe.

Wat kan worden gezien als "energiegolven van licht" wanneer "positieve dingen" worden gevisualiseerd is de geest die een beeld produceert dat de hoge trillingen van de gegenereerde energie weerspiegelt.

“Ik heb onlangs je site ontdekt. Het is een ongelooflijke opluchting om te lezen wat ik sinds kind al geloofde maar aan niemand kon vertellen. Mag ik Matthew een vraag stellen? Hij zei dat sommige New Age-groepen lagen van zielen “die ze opgestegen meesters noemen” tussen ons en God plaatsen. Als hij bedoelt dat het geen Opgestegen Meesters zijn, wie zijn het dan wel? Is hun informatie afkomstig uit het licht of niet?"

We kunnen geen beter antwoord bedenken dan wat Hatonn enkele jaren geleden tegen mijn moeder zei:

Suzy: Ik blijf vergeten God te vragen of Metatron de naam is van het deel van Hem dat mensen kunnen horen, dus vraag ik nu – is dat zo?

Hatonn: Schaam je je niet om te vragen naar iets dat je echt wel weet, Suzy? Waarom zou God zijn stem een ​​speciale naam geven? Heeft Hij je ooit gevraagd om Hem aan te spreken als Metatron?

Nee, maar sommige mensen geloven dat Metatron het sprekende deel van God is.

Ze hebben het mis. Ze leggen gewoon nog een overbodige laag tussen hun bewuste zelf en hun godzelf. En zoals elke andere ziel in dit universum zijn eigen unieke ziel-zelf is met zijn eigen stem, is Metatron zijn eigen unieke ziel-zelf met zijn eigen stem.

Hoe zit het met de andere opgestegen meesters? Wordt de informatie over hen op een juiste manier onderwezen?

Suzy, de meesten van hen zijn VERBIJSTERD over veel dat er over hen wordt gezegd! Als er iemand zou moeten beseffen hoe fout het idee is dat er een beroep op hen moet worden gedaan voor leiding en instructies op het pad naar God, dan zijn zij het zelf wel! Met de geëvolueerde staat van Matthew zou hij onder de 'opgestegen meesters' vallen, maar hij beschouwt zichzelf er niet als één en met goede reden - de zielen die deze verheven aanduidingen opgeplakt krijgen, noemen zichzelf niet zo!

Net als alle andere zielen heeft elk van hen een naam, een zielsmissie, de bestemming van re-integratie met God en de Schepper, op zijn eigen zielenpad om te op de reis te ervaren, en ze doen dit precies zoals jij dat doet – in rechtstreekse verbondenheid met God. Je weet dat de lagen van de kerkelijke hiërarchie opzettelijk werden ingesteld om God van zielen te scheiden. Zie je niet dat deze aanduiding 'opgestegen meesters' precies hetzelfde effect heeft, maar wellicht met iets betere motieven?

Ik had niet aan die vergelijking gedacht. Maar is het niet waar dat ze in het licht veel hoger zijn dan de overgrote meerderheid van de zielen en dat ze een 'goddelijke' status hebben waarvan we zouden kunnen profiteren door te emuleren?

Je hebt een goed punt m.b.t. het navolgen van wat als 'goddelijk' wordt beschouwd in plaats van ervoor te kiezen je vrije wil te gebruiken om de boodschappen van de ziel aan je bewustzijn over je gekozen missie te negeren. Maar onthoud, het bereiken van balans door karmisch leren is nog steeds aan de gang, en het wordt versneld voorbij je begrip, dus je zou nauwelijks alle gedrag als 'goddelijk' beschouwen, zelfs als het precies in lijn is met de behoeften van de ziel, en je weet niet wat die behoeften zijn! Wat betreft de 'goddelijkheid' van wat jullie 'geascendeerde meesters' noemen, ja, ze zijn hoger in spirituele groei en kennis omdat hun ziel nooit afdaalde naar de beperkingen van de derde dichtheid.

Matthew leefde op aarde en het is in de derde dichtheid!

Suzy, de evolutiestatus van Matthew's ziel daalde nooit af naar de derde dichtheid! Hij begon als een hoog ontwikkelde ziel en zijn personages in hun uiteenlopende onafhankelijke geïncarneerde levens hebben die status van zijn cumulatieve ziel niet verminderd. Welnu, in het echte "tijdloze" universum waar Alles Nu is, geldt, als de ene persoon een beetje daalt, gaat de ander iets omhoog.

Ik zeg niet dat de kennis en wijsheid in de authentieke berichten van hen niet belangrijk zijn! Dat is wel zo! Ik zeg dat het niet nodig is om er in te duiken om God te bereiken!

De goedbedoelende kanalen die de berichten niet correct ontvangen, bedekken de transmissies met hun ideeën over afgescheidenheid, het is hun eigen behoefte om esoterische kennis te beheersen als middel om hun absolute overtuiging van verbondenheid met God te bereiken. Ze geven niet met opzet een verkeerde voorstelling van de opgestegen meesters. Ze weten gewoon geen betere manier en willen oprecht anderen helpen hetzelfde pad te vinden dat ze zelf bewandelen. Het is alleen niet de beste manier, want het is niet de directe manier.

Kanalen die ten onder zijn gegaan aan ego zijn niet in staat verbinding te maken met welke andere bron in het licht dan ook en geven de valse informatie door die wordt gegeven door de lagere bronnen die ze wel kunnen bereiken. In sommige gevallen worden de berichten toegeschreven aan opgestegen meesters, dus je dient te kunnen onderscheiden welk bericht onder welke categorie valt.

De hemel weet hoe vaak we jullie allemaal al hebben opgedragen om je onderscheidingsvermogen te gebruiken bij alles wat je hoort en leest! Als je sterke weerstand voelt tegen bepaalde informatie, dan is dat een rode vlag van je ziel - let hier op! [Fragment uit Stemmen van het Universum: Je stem beïnvloedt het universum - Laat het met LIEFDE zijn]

Dankjewel Moeder, onze dankbaarheid gaat tevens uit naar Hatonn. Laten we, terwijl we jullie voor dit moment gedag zeggen, zijn punt benadrukken: je hebt nooit een tussenpersoon nodig om God te bereiken - als deel van God ben je onafscheidelijk, voor eeuwig en altijd verbonden.

En, zoals Arnold zei, jullie hebben bij je missie een hemelse menigte partners achter je staan om de mensen van de Aarde te helpen. Alle lichtwezens in dit universum ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!