Home > > Matthew Ward - 15 oktober 2019

Matthew Ward - 15 oktober 2019

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We hebben vreugdevol nieuws - de besproeiing die chemtrails vormt heeft niet langer giftige elementen. Deze ontwikkeling ging door de commandostructuur heen, zou je kunnen zeggen, zodat het niet het geschenk van de Schepper's vrije wil zou ontkennen aan hen die achter het sproeien zitten. Gaia vroeg God om een einde te maken aan dit gevaar voor haar bewoners, de lucht, het water en de bodem; daarop machtigde God de vrijwilligers van de speciale krachten onder jullie om giftige stoffen in de spray te transformeren in chemische stoffen die natuurlijk zijn voor de Aarde. De mensen die de chemtrails hebben bevolen, kunnen er dus nog steeds voor kiezen om dit te doen, maar alle sporen die kris kras door jullie luchten heen lopen zijn ongevaarlijk.

Matthew, dit is geweldig! Maar zullen ze niet het vermoeden krijgen dat er iets aan de hand is, onderzoeken en giftige stoffen terug aan de besproeiingen toevoegen?

Moeder, typ alsjeblieft in wat je net zei. ..... Dank u.

Ik zou graag willen dat de lezers weten dat we vaak over informatie praten terwijl ik die doorgeef. Het is normaal voor ons om dat te doen, en vele jaren geleden maakten jullie vragen en opmerkingen deel uit van de berichten. Daarna hebben we het concept veranderd om de lengte van de berichten te verkorten en toch de belangrijkste informatie erin op te nemen.

Nu dan, die mensen zijn al meer dan verdacht, ze zijn bang, en niet alleen omdat ze vermoeden dat de giftige stoffen in de spray zijn geëlimineerd. Ze zijn bang voor alle andere ontwikkelingen die ook hun resterende machtsfragmenten uithollen. En ze hebben een aantal van hun volgelingen laten onderzoeken - ze kregen allemaal te horen dat ze, als ze erbij betrokken waren, gearresteerd zouden worden voor onwettig gebruik van giftige chemicaliën.

Een aantal van jullie vroeg of Greta Thunberg een organisatie met een duistere agenda vertegenwoordigt of gemanipuleerd wordt door een organisatie met een duistere agenda. Nee, ze is niet - die speculatie, of beter gezegd, beschuldiging, werd verspreid door egoïstische individuen - en ja, Moeder Aarde is op weg terug naar een gematigd klimaat wereldwijd, maar jullie afwijkende weer wordt niet door haar gedaan. De destructieve gebeurtenissen die worden veroorzaakt door technologische weermanipulatie en de winning en vervuiling van fossiele brandstoffen belemmeren Gaia's inspanningen. We eren Greta voor haar zuiverheid van doel in haar hartstochtelijke aandringen dat er actie wordt ondernomen ten behoeve van de planeet en haar toekomstige generaties.

"Leg alstublieft de eventuele verschillen uit tussen de Schepper', 'Hoogste Wezen van dit Universum' en 'God'. Deze woorden/namen zijn, als ik me goed herinner, af en toe in Matthews' berichten verschenen, en meest recentelijk in Arnold's vriendelijke boodschap. Ik zou het zeer op prijs stellen als de 'namen' verduidelijkt zouden worden, indien mogelijk."

Mijn vroege transmissies die informatie over God en de Schepper bevatten, verklaren ook jullie begin als ongeschonden, onafhankelijke zielen en vanwaar jullie krachtige aangeboren vermogens komen. Het volgende maakt deel uit van de "Ons Kosmisch Erfgoed" sectie van Openbaringen voor een Nieuw Tijdperk.

--------------------------------------------

Om de bedoeling van ons leven te begrijpen, moet er begrip zijn van onze relatie met de Schepper, de ultieme kracht in de kosmos. Het is een relatie zo eenvoudig gezegd als de vader en zijn kinderen, maar de oorsprong van onze ziel in de Schepper kan niet zo gemakkelijk worden verklaard.

De energie van de Schepper/Schepping - de juiste benaming van de Totaliteit of Bron of Eenheid van Alles - is zuiver liefdeslicht en het is meest machtigste kracht in de kosmos. Die naamaanduiding is ook de meest beschrijvende, die zowel de totale essentie van die ultieme bron als de creatieve actie omvat. Voor eenvoud in communicatie zeggen we meestal alleen Schepper.

Er was niets voor de Schepper en niets anders dan de slapende kracht van de Schepper tot Zijn eerste zelfexpressie van Zijn essentie. Op dat moment, wat sommigen de "Big Bang" noemen, kwam de oorspronkelijke versnippering van de liefde en wijsheid en macht van de Schepper naar voren als individuele zielen lichamen.

De term "versnippering" is in deze context niet een verbrokkeling of afbraak van het geheel; het geeft alle afzonderlijke onderdelen dezelfde eigenschappen, of elementen, die het geheel vormen. En vanaf dat eerste moment van de schepping zijn die eerste zielen en al het andere dat in de kosmos bestaat onafscheidelijk van de Schepper en van elkaar. Op zielsniveau, IS ALLES EEN en zal dat voor eeuwig zijn.

Hoe oneerbiedig deze analogie ook lijkt, het is het beste visuele hulpmiddel dat ik kan bedenken, dus ik vraag jullie om je de spirituele hiërarchie van de Schepper als een taart voor te stellen. De hele taart is de Schepper Ziel: de Almachtige Totaliteit, de Bron van Alles; en in het centrum staat de Schepper Geest: Alwetendheid, Alle Kennis. Stel je een reeks concentrische ringen voor die vanuit het centrum over de hele taart worden geplaatst - de ringen zijn de sferen van de hiërarchie, de flexibele divisies van de Schepper.

Het visuele hulpmiddel vereist nu een ongebruikelijk perspectief voor een nauwkeurige weergave. Stelt u zich de taart voor die in ontelbare plakken is gesneden en waarvan de breedste uiteinden het centrum raken, de Grenzeloze geest van de Schepper, en die smaller wordt naarmate de plakken verder van het midden de ringen binnengaan. De plakjes vertegenwoordigen de onafhankelijk ervaren zielsfragmenten van de Schepper die door de tijd heen zijn geschapen of zich hebben gemanifesteerd. Elke portie bevat proportioneel precies dezelfde ingrediënten als de totale taart en geen enkele portie is gescheiden van een andere. Het is hetzelfde door de hele schepping heen.

Nu keren we terug naar het begin, toen de Schepper zichzelf voor het eerst verdeelde. Elk van de fragmenten binnen dat eerste gebied van het perfecte licht en de zuiverheid van de spirituele hiërarchie had de identieke krachten van de Schepper. Dit is de sfeer van Gechristend Licht, waar de vaderlijke kracht die Aartsengel Michaël en de andere aartsengelen wordt genoemd zijn ontstaan, en waar voor onbekende tijden alleen maar puur bewustzijn bestond.

Toen gaf de Schepper aan al die delen van zichzelf het ultieme geschenk, de vrije wil met zijn inherente kracht van co-creërend vermogen - "co-creëren" omdat de energiebron voor het produceren van iets van de Schepper komt en de producties komen van de ideeën van de zielen. En zo was het dat die hoogste engelen en de Schepper de tweede engelachtige sfeer maakten. Hoewel niet zo dicht bij de Schepper Geest als de aartsengelen, waren deze nieuwere zielen ook samengesteld uit puur licht, zonder vorm of substantie.

Na een ongekende tijd van bezinning hadden de twee engelenrijken het idee om zielen te co-creëren met levens vorm potentieel - ze hadden de keuze om te blijven discarneren, zonder vorm, of een vorm te manifesteren voor een bredere ervaring. De co-creaties in dit derde gebied zijn de hemellichamen in de universums en de goden en godinnen, die ervoor konden kiezen om te blijven discarneren of te belichamen in mannelijke of vrouwelijke vormen - hoe dan ook, deze zielen zijn androgyne zielen, de volmaakte balans van mannelijke en vrouwelijke energieën. Zoals wij het begrijpen, is de Schepper van de zielen die gekozen is om over de universa te regeren, onzichtbaar. Zij mogen hun aanwezigheid als bijna verblindend goudwit licht tonen, maar hun onbegrensde co-creërende krachten en ideeën zijn duidelijk zichtbaar in alles wat er in hun respectievelijke universa bestaat.

Een van die goden is het Opperwezen van ons Universum en heeft, samen met de Schepper, alles in het universum geschapen. Aangezien onze god door sommige aardse religies God wordt genoemd en dat is hoe jullie over Hem denken, Moeder, zo zal ik naar Hem verwijzen. Ook is God een perfecte mix van mannelijke en vrouwelijke energieën en Moeder/Vader God drukt Zijn essentie nauwkeurig uit, maar op Aarde wordt Hij meestal alleen als Vader en met mannelijke voornaamwoorden aangeduid. Dat is op natuurlijke wijze geëvolueerd toen mannelijke energieën de aard van de aardse beschavingen duizenden jaren terug in jullie tijd begonnen te domineren; en ook al wordt vrouwelijke, of godin, energie in overvloed naar de planeet gestraald, eenvoudigweg voor het gemak van spreken zal ik de meer gebruikelijke mannelijke benamingen gebruiken die jullie gewend zijn.

Nu dan, voor een steeds groter wordende ervaring, hebben Gods oorspronkelijke wezens, die wortelzielen worden genoemd, zich uitgedrukt in verdeeldheid die zielsfragmenten of zielsvonken worden genoemd, of God-fragmenten of God-vonken. Op dezelfde manier en achtereenvolgens verdeelden die zielen zichzelf in vonken, die zichzelf weer verdeelden in subvonken. Entiteiten die door verdere fragmentatie zijn ontstaan, worden ook wel subbramen genoemd. De talloze individuele, onafhankelijke en ongeschonden levens van elke ziel op alle niveaus van fragmentatie worden personages genoemd.

Ik gaf jullie deze aanwijzingen - en er kunnen er nog meer zijn, alleen om de orde van afkomst te tonen in de ontelbare gebieden die vanuit de geest van de Schepper naar buiten uitstralen. Geen van de benamingen definieert de spirituele evolutiestatus van de zielen, en eenvoudigweg "ziel" is voldoende omdat er geen verschil is in ieders verbinding met de Schepper of zijn samenstelling in evenredige mate. De levenskracht van zelfs de nieuwste ziel is ALTIJD haar eigen onafhankelijke, ongeschonden Zelf en is onlosmakelijk verbonden met God en de Schepper, net zoals elke cel in jullie lichaam zowel een levensvatbare, onafhankelijk functionerende cel is en tegelijkertijd een onafscheidelijk aspect van de compositie - de persoon die jullie zijn - is.

Matthew, waar past onze huidige bevolking in de onderverdeelde sferen?

Voornamelijk op sub-vonk niveau, maar onthoud, Moeder, dat is NIET de evolutie van de ziel - het is alleen de volgorde waarin de personage zielen tevoorschijn kwamen voor onafhankelijke ervaringen! Ik denk dat jullie uitdrukking "oude ziel" betrekking heeft op het evolutionaire deel en niet op de volgorde van de afstamming. Die hebben misschien helemaal niets met elkaar te maken, omdat spirituele groei bepaald wordt door de keuzes van de vrije wil van elke ziel en niet hoeveel levens er nodig waren om de keuzes te maken die haar naar een hoger niveau van spirituele evolutie hebben gebracht. En nu - een tijd die niet alleen op Aarde maar ook in het universum zonder voorrang is - zijn er enkele extreem "oude zielen" op jullie planeet om de rest van jullie naar grotere verlichting te leiden.

Oh, ik begrijp het. Dank je wel, lieverd. Is de Schepper het Opperwezen van de kosmos en is God een assistent?

Nee. De kosmos en het universum worden vaak door elkaar gebruikt als synonieme termen, maar elk universum is slechts één deel van de kosmos, die verschillende universa heeft, en elk heeft zijn eigen god of godin als zijn Opperwezen. Omdat mensen op Aarde zich niet bewust zijn van andere universa en hun heersers of de spirituele scheppingshiërarchie, is God de naam die sommige religies aan de Schepper hebben gegeven. Dit is het gebruik van een algemene term voor een formele naam, zoals het benoemen van een baby meisje Meisje. En het is niet ongewoon of onjuist dat God wordt aangeduid als "onze schepper", omdat Hij dat wel is, maar dat voegt slechts een ander element van verwarring over de Schepper en God en de namen toe.

Ik weet niet hoe de naam fout is begonnen. Het kan in de diepste oudheid een afwijking van referentie zijn geweest, toen het bekend was dat de Schepper/Creatie de Bron is, het Al Wat Is, Ik Ben, Almachtige, Eenheid, Totaliteit of een andere naam om de Schepper aan te duiden als het Allerhoogste Wezen van de hele kosmos. De naam doet er niet toe. Wanneer liefde en eerbied aan de Schepper in naam en aan God in betekenis of vice versa gegeven worden, wordt de verbondenheid in volheid geëerd.

De Drie-eenheid van de christelijke kerken kan zo worden geïnterpreteerd: Vader (Schepper: de hoogste macht in de kosmos, die God of andere namen in jullie religies) wordt genoemd. Zoon (God, die de schepping is, of de "zoon" van de Schepper, en hoewel het Opperwezen alleen van ons universum, wordt op aarde niet algemeen erkend als anders dan de Schepper). Heilige Geest (het rijk of gebied dat het dichtst bij de Schepper staat, ook wel het Gechristende rijk genoemd, waar de hoogste wezens totale liefde zijn, uitgedrukt als licht; en vanwaar de zielen komen die doorheen dit universum grote geestelijke invloeden worden, waaronder Jezus de Christus en Boeddha de Christus op Aarde).

Ongeacht het verschil in namen en interpretaties is de onderlinge verbondenheid van deze drie-eenheid orde hetzelfde. En er is geen verschil in de goddelijke orde van het Almachtige Allesomvattende en Alwetende Schepperwezen en zijn verdere krachten, alleen in de namen zoals ze zich hebben ontwikkeld.

Verschillen God en de Schepper op enigerlei wijze van elkaar, behalve in de omvang van hun "rechtsgebied"?

Ja, er zijn twee essentiële verschillen, maar laat me eerst herhalen dat elk deel van de Schepper al zijn elementen bevat. Daarom is God een perfecte, onvervalste uitdrukking van de Schepper en in feite is God een Schepper voor dit universum - het scheppende verstand in kennis en wijsheid, het hart van de Schepper in liefde, de macht van de Schepper in gezag en verantwoordelijkheid.

Nu, het eerste essentiële verschil is dit: De kern van de Schepper is het centrum van orde en leven in de kosmos, en een vitale functie van die kern is niet actief. Zoals de as van een wiel een "anker" vormt voor de onderdelen in beweging, zo maakt de stabiele kracht binnenin de Schepper de constante beweging van de andere onderdelen mogelijk. Als die stabiliteit zou ophouden, zou het leven zelf ophouden. De creatie van leven in welke vorm dan ook vereist het gemeten tempo van de energiefrequenties, en dat vereist zowel de stabiele als de actieve aspecten van het functioneren van de Schepper.

God is actief in alle aspecten. Als de uitvergrote actieve kracht van de Schepper in dit universum, met dezelfde kwaliteit en omvang van de liefde van de Schepper en de licht energie essentie, initieert God hier alle levensvormen en alle orde. Net als in de kosmos waar de hoogste, krachtigste energie licht is - de essentie van de Schepper - is dat ook in dit universum - de essentie van God - waar. Licht is een fluctuerende, zich uitbreidende en krimpende beweging die steeds meer in haar kracht toeneemt om meer liefdevol vermogen en gevoel te omvatten. Licht kan gericht worden, maar nooit gevangen of vernietigd worden, en Liefde is oneindig. Deze liefdeslichtkracht, die dezelfde energie eenvoudigweg op een andere manier tot uitdrukking brengt, is het fundament van de interactie van individuele zielen met God.

Omdat het leven in alle vormen in ons universum van God komt, kan gezegd worden dat mensen naar Zijn beeld gemaakt zijn door Zijn menselijke scheppingen aan Hem toe te schrijven. Het idee van een menselijke verschijning en het materiaal waarvan fysieke lichamen zijn gemaakt, kwam van de geest van God.

Met de schepping van het leven in ons universum zette Hij de onstuitbare dynamiek van wetten in gang die alles beheersen, van het omcirkelen van Melkweg stelsels tot een zaadje dat weet wanneer uit het omhulsel te voorschijn te komen en begint te groeien. Voor de onmetelijke tijd sinds dit begon, hebben alleen de verfijningen van de energierichting door middel van technologie de oorspronkelijke koers van het goddelijke doel en de beweging van energie veranderd. Er kan geen verandering in de energie zelf plaatsvinden omdat energie de creatie van energie IS. Het is de manier waarop energie wordt aangeboord en gebruikt dat is de sleutel tot het creëren van energie.

In het begin was de hele schepping in dit universum vlekkeloos, puur, heilig en liefdevol. Alles was in perfecte harmonie en eenheid, en het leven was bedoeld om zo geleefd te worden. De schepper bedoelde de vrije wil om een geschenk te zijn voor alle zielen - dat is de reden waarom, door de kosmische wet, de heersers van alle universa verplicht zijn om de vrije wilskeuze van elke ziel in hun respectievelijke domeinen te eren. Maar het is mogelijk dat deze gave van alle gaven, de totale vrijheid van de zielen om te kiezen, zo mishandelt en misbruikt is, dat het niet kan worden beschouwd als het gouden geschenk dat het ooit was. In sommige universa is de vrije wil onbekend, zo wordt ons verteld, en zelfs in delen van dit universum hebben de zielen het geschenk in zo'n glans opgenomen, dat het niet langer een individuele beslissing is, maar een gezamenlijke keuze van talloze collectieve zielen. Echter, in overeenstemming met de wet van de Schepper is de vrije wil op aarde de orde van het leven waarin de hand van God altijd aanwezig is in observatie, maar nooit de keuzes van de zielen mag beperken of ontkennen.

Het tweede essentiële verschil tussen de Schepper en God is dit: Terwijl de Schepper zich bewust is van elk individueel leven in de hele kosmos, is er geen standaard voor Zijn betrokkenheid bij het leven van de zielen of interactie met hen. God is zich niet alleen bewust van de positie van elke ziel in dit universum, Hij kent ook de harten van alle mensen, geheime dromen, kwellingen, vreugden, angsten. Allemaal bekend bij God.

Toen de Schepper Zijn staat van sublieme stilte verliet, was het doel om deze te ervaren door middel van het scheppen. Als de perfecte uitdrukking van de Schepper heeft God hetzelfde doel, en Zijn gevoelsmatige aspect is in elk van Zijn scheppingen in elk van Zijn scheppingen in elke incarnatie of disarnate leven. Hij voelt precies dezelfde emoties die door alle zielen in de geest of in de fysieke wereld worden gevoeld. Geen enkel moment is Hij onthecht van de totale gewaarwordingen van alle zielen, ongeacht hun spirituele evolutietoestand en vrije wilskeuze, en dit heeft ook betrekking op elke levensvorm binnen de dieren- en plantenrijken.

Op een veel hoger niveau ervaart God de angst van de aarde in haar huidige onrust en zware negativiteit, en de gewaarwordingen van elk ander hemellichaam. Ik kan niet al te vaak de onafscheidelijkheid van God van elke levensvorm in Zijn universum vermelden, en diezelfde verbondenheid geldt voor elke ziel met elke andere ziel in alle levensvormen. De term "persoonlijke God" die soms op aarde wordt gebruikt is absoluut accuraat omdat God iedere persoon daar IS, evenals iedere andere ziel in het dieren- en plantenrijk. Het voelen van de collectieve gewaarwordingen van al het leven op Aarde, laat staan de gewaarwordingen van al het leven in dit universum, is voor zelfs de meest hoogontwikkelde zielen in dit universum onmogelijk om zich tegelijkertijd voor te stellen.

Aangezien de Schepper niet betrokken raakt bij ons leven, betekent dat dan dat Het (?!) de fysieke pijn en het emotionele lijden van de ziel niet voelt zoals God dat doet?

Moeder, "Het" als een voornaamwoord voor de Schepper is niet vernederend. Dit gebruik is niet te vergelijken met jullie "het" dat iets of een toestand aangeeft in plaats van een wezen. Wanneer het op de Schepper wordt toegepast, is het verwant aan wit: Wit is niet zonder kleur, het is de kleurencompositie. Van wit worden alle kleuren van het universum in hun eigen essenties gebroken tot hun eigen essenties, en elders in het universum zijn vele prachtige tinten die onbekend zijn op jullie planeet.

Nu dan, de Schepper ervaart inderdaad gevoelens van zielen door de hele Schepping heen, en tot een veel grotere hoogte van bewustzijn dan de capaciteit van jullie derde dichtheidslichamen, maar het raakt niet betrokken bij of geeft geen persoonlijk antwoord op de situatie van een ziel. Aan de andere kant heeft God voortdurend alle wegen van potentiële hulp voor Zijn zielen in beweging binnen hun keuzes die ze voor de geboorte hebben gemaakt. De armen van God, zo je wilt, omarmen elke ziel in dit universum, en sneller dan een oogwenk, reageren zijn gezanten op zijn toestemming om hulp te verlenen aan zielen in moeilijkheden, die niet in hun overeenkomsten zijn opgenomen.

--------------------------------------------

Dank u, moeder, voor het inbrengen van dat materiaal. Geliefde zusters en broeders, jullie zijn de personificatie van de ongeëvenaarde magnifiekheid en kracht van de liefdeslicht-energie van de Schepper die jullie eeuwig verbindt met al het andere in de kosmos.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Martien (wakkeremensen.blogspot.nl)


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!